Матеріали розгляду пропозицій, поданих під час консультацій із громадськістю щодо проекту внесення змін до Положення про громадський бюджет м. Львова.

Матеріали розгляду пропозицій, поданих під час консультацій із громадськістю щодо проекту внесення змін до Положення про громадський бюджет м. Львова.

Із 23 січня 2018 року по 12 лютого 2018 року тривали консультації з громадськістю щодо проекту внесення змін до Положення про громадський бюджет м. Львова.

Ініціатор консультацій: управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради.

Оголошення щодо проведення консультацій з громадськістю було розміщено на веб-сторінці Львівської міської ради у рубриці «Консультації з громадськістю».

З відповідним проектом можна було ознайомитись на сайті Львівської міської ради та у відділі громадського партнерства управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради, за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, тел. 297 57 63. Представлення проекту внесення змін до Положення про громадський бюджет м. Львова відбулось 02 лютого 2018 року у приміщенні Першої Львівської Медіатеки (вул. Мулярська, 2а).

За результатами проведення консультацій із громадськістю надійшли 4 письмові пропозиції, які було розглянуто та опрацьовано робочою групою з розгляду пропозицій поданих в рамках консультацій з громадськістю щодо проекту внесення змін до Положення про громадський бюджет м. Львова. Результати розгляду :

Ким подана

1

Письмова пропозиція п. Х. Сулій та п. С. Гурняк, подана в рамках консультацій

Чіткий, детальний опис усіх пунктів Положення зокрема тих, що стосуються подання, розгляду (допущення до голосування), умов права власності на територію, стосовно якої розроблений проект, голосування та реалізації проектів, який унеможливить їхнє подвійне трактування.

Частково врахувати. Внести доповнення до положення щодо деталізації умов встановлення дитячих майданчиків.

Збільшення фінансування Громадського бюджету щороку по 0.5% до його загального обсягу 10% від бюджету міста Львова.

Проінформувати про дану ініціативу комісію фінансів та планування бюджету.

Детально описати критерії наявних тематичних категорій (освіта, енергозбереження, спорт тощо) аби уникнути ймовірності подання проектів одного змісту за різними тематичними напрямками.

Частково врахувати. Передбачити в положенні поділ проектів на дві категорії «Освіта» та «Інші проекти».

Проведення відділом громадського партнерства разом із залученням авторів проектів на добровільних засадах освітньо — інформаційної кампанії, спрямованої проти використання всіма учасниками конкурсу будь яких заборонених «брудних» методів відповідно до Положення. Слід заборонити використання таких методів, та вважати результати, отримані за їх допомогою недійсними.

Частково врахувати в частині проведення освітньо — інформаційної кампанії.

Запровадити поділ проектів на:

—  Інтелектуальні проекти (розвиткові, пізнавальні, культурні напрямки) де частина так званих «матеріальних» (ремонти, реконструкції) може становити не більше 30%;

—  Матеріальні проекти (головна мета яких матеріальні зміни, ремонтні роботи, встановлення устаткування) де так звана інтелектуальна частина може становити не менше 30%;

—  Детально описати критерії наявних тематичних категорій;

Не враховувати. Суперечить положенню, оскільки усі проекти мають бути інфраструктурними.

Пропозиція відмовитися від голосування через Центри надання адміністративних послуг з одночасним розширенням переліку банків в системі ID — банкінг

Не враховувати. Обмежує права частини авторів.

Пропозиція створити чіткі правила голосування і ввести систему покарання за їхнє порушення. Пропонуємо:

—  Встановити обмеження і заборони на етапі голосування

—  Визначити та описати критерії заборонених прийомів і створити перелік «брудних методів»

—  Розробити способи виявлення порушень

—  Визначити уповноважений орган для розгляду випадків порушення та прийняття відповідних рішень

—  Описати процедуру розгляду порушення, прийняття рішення, виконання покарання

—  Запровадити контроль за неухильним виконанням покарань

(у разі доведення порушення відповідний проект буде негайно виключено з конкурсу, а автор, проектна команда, кінцевий бенефіціар (організація, локація) будуть позбавлені права участі у Громадському бюджеті на наступний рік)

Не враховувати в частині встановлення обмежень і покарань. В частині правил голосування розробити чіткі інструкції для авторів та працівників ЦНАПів

Кінцеві бенефіціари (організації, локації), які стали переможцями у поточному році мають право участі у Громадському бюджеті міста з наступного року після завершення реалізації проекту.

Не враховувати. Обмежує права частини авторів.

2

Письмова пропозиція п. М. Голяка, подана в рамках консультацій

Виключити з участі у конкурсі проекти, які стосуються будь яких освітніх закладів.

Не враховувати.

3

Письмова пропозиція п. А. Козицького, подана в рамках консультацій

Збільшити фінансування громадського бюджету м. Львова в три рази та відповідно внести у п. 2.2. Положення про громадський бюджет м. Львова виклавши його у наступній редакції: «Загальний обсяг громадського бюджету м. Львова на відповідний бюджетний рік становить не менше 3% від затвердженого розміру видатків бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м. Львова на той рік, у якому подаються пропозиції згідно з розділом 3 Положення»

Проінформувати про дану ініціативу комісію фінансів та планування бюджету.

4

Подано під час зустрічі в рамках консультацій

Можливість прописувати ПКД як окремі проекти і розробляти їх протягом року. Проекти реалізовувати наступного року.

Не враховувати. Пропозиція суперечить ч. 4 ст. 31 Статуту територіальної громади м. Львова.

Створити міжпрофільні робочі групи (спорт, освіта, земля) для консультацій при поданні проектів.

Врахувати. Викласти у наступній редакції:

п. 8.1.2 Надання консультацій виконавчими органами Львівської міської ради щодо написання проектів та обчислення кошторисів, в тому числі проведення окремих відкритих зустрічей із авторами проектів.

Проходження технічної оцінки та опублікування допущених до голосування проектів до 21 жовтня, щоб забезпечити час на агітацію

Врахувати частково. Викласти у наступній редакції:

п. 4.2. Профільний виконавчий орган протягом 21 календарного дня з дня отримання проекту здійснює його аналіз та у випадку наявності зауважень готує свій висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

п. 4.3. Якщо протягом 21 календарного дня з дня отримання проекту зауважень від профільного управління не було, проект допускається до голосування.

При технічній оцінці управлінням включати розробку ПКД в усі проекти, де це необхідно.

Враховано на етапі технічної оцінки.

п. 5 Додаток № 2

Ретельна перевірка кошторису відповідним профільним управлінням.

Врахувати на етапі технічної оцінки.

п. 5 Додаток № 2

По спортивно — дитячих майданчиках профільному управлінню дати чітке роз’яснення чи вони повинні/необов'язково бути в схемі розміщення.

Врахувати. Викласти у наступній редакції:

2.8. Розміщення, реконструкція чи ремонт дитячих та спортивних ігрових майданчиків на території міста Львова в рамках проекту можливі лише за адресами, передбаченими схемою розміщення дитячих та спортивних ігрових майданчиків.

Додання експертних висновків керівників установ/організацій, на території яких планується реалізація проекту.

Врахувати на етапі технічної оцінки. п. 6 Додаток № 2

Залишити пункти голосування в ЦНАПах (без ЛКП та бібліотек).

Врахувати.

Монітор, на якому адміністратор вносить дані та позначає проекти, має бути повернутий до мешканця.

Врахувати. Розробити рекомендації для працівників ЦНАПів

Максимально розширити перелік банків.

Врахувати. Звернутись в банки з запрошеннями впровадження bank-ID

Синхронізувати ID-картки з інформаційними базами даних, які б дали можливість не користуватись паперовими витягами.

Не врахувати. Технічно неможливо.

Заборона агітації на території ЦНАПів.

Врахувати. Викласти у наступній редакції:

5.8. На території Центру надання адміністративних послуг забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взяті проекти.

Розробка ПКД: малі проекти — до 01.04. великі — до 01.05.

Врахувати. Розробити інструкції для розпорядників коштів.

Проведення публічних закупівель не довше 2 місяців.

Врахувати. Розробити інструкції для розпорядників коштів.

До 01.09. поточного року виготовлення декларацій та укладання договорів на виконання.

Врахувати. Розробити інструкції для розпорядників коштів.

Початок робіт не пізніше 01.09. поточного року.

Врахувати. Розробити інструкції для розпорядників коштів.

Завершення до 01.12 поточного року.

Врахувати. Розробити інструкції для розпорядників коштів.

Річний звіт про виконання проектів не пізніше 31.12. поточного року.

Врахувати частково. Річний звіт про виконання проектів не пізніше 31.01 наступного року після виконання.