Правила проведення консультацій із громадськістю

Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення членів територіальної громади м. Львова до участі у здійсненні місцевого самоврядування. Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Львова з мешканцями міста, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань у сфері місцевого самоврядування з врахуванням громадської думки, створенню умов для участі членів територіальної громади м. Львова у розробленні проектів таких рішень.

Ініціаторами консультацій є виконавчі органи Львівської міської ради, її депутати та міський голова.

Предметом консультацій з громадськістю можуть бути проекти нормативно-правових актів Львівської міської ради та її виконавчих проектів.

Проведення консультацій з громадськістю є обов’язковим перед прийняттям Львівською міською радою або її виконавчим комітетом рішень з питань:

Прийняття Статуту територіальної громади м. Львова;

Прийняття програми соціально-економічного розвитку та культурного розвитку міста;

Затвердження переліку об’єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок бюджету розвитку міського бюджету м. Львова у наступному році;

Розміщення на території міста екологічно небезпечних об’єктів, надання дозволів, на яке відноситься до компетенції Львівської міської ради.

Самі консультації можуть тривати від 14 до 60 днів. У цей період також відбувається офіційне представлення документу, який є предметом обговорень консультацій. У період консультацій також можна подавати зауваження та пропозиції.