Результати громадських слухань проекту Статуту територіальної громади м. Львова

  • 1237

Громадські слухання були проведені 14  грудня 2007 року у приміщенні великого сесійного залу ЛМР за адресою пл.Ринок, 1

Для участі у громадських слуханнях зареєструвались 40 учасників

На громадських слуханнях   виступили :

Лукашевський Ю., начальник відділу громадського партнерства.

Організація, програма та регламент проведення громадського обговорення.

Зубач Л., заступник начальника управління «Секретаріат ради», секретар робочої групи.

Причини необхідності прийняття нової редакції Статуту територіальної громади міста Львова.

Белінська Л.,експерт ГО "Центр досліджень місцевого самоврядування".

Моніторинг стану розробки та прийняття Статутів територіальних громад міст України.

Бек Ю., голова правління ГО "Львівська обласна рада молодих вчених і спеціалістів", кандидат юридичних наук.

Форми реалізації права членів Львівської територіальної громади на місцеве самоврядування.

Заяць І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,адміністративного та фінансового права ЛНУ ім.І.Франка.

Відносини Львівської територіальної громади з іншими суб'єктами.

Загайний В., директор ГО"Центр досліджень місцевого самоврядування".

Планування розвитку міста та гарантії місцевого самоврядування.

В ході обговорення проекту положення учасниками громадських слухань були висловлені  наступні пропозиції:

Пропозиції:

Кужелюк Ю., депутат ЛМР :

Проаналізувати статути Львова, що діяли в попередні епохи. Затвердити, що зміни до статуту приймаються 2/3 голосів.

Чітко прописати структуру органів міської влади, визначитись з районними радами. Прописати та врегулювати речі, які не визначені законодавством України, наприклад громадські слухання.

В.Загайний, "Центр досліджень місцевого самоврядування :

Прописати правила проведення громадських слухань, передбачити інші форми участі громади у процесі вироблення рішень, наприклад місцеві ініціативи.

Прописати питання звітності міської влади.

Регламентувати, як саме має відбуватись звіт міського голови і депутатів міської ради.

Оскільки закону про планування  немає, такі моменти передбачити в статуті.

Бюджет мав би бути відображенням плану соціально-економічного та культурного розвитку, який зараз є простою формальністю.

Прикінцеві положення мають містити, як вносяться зміни в статут.

Запровадити громадські консультативні ради для залучення представників громадського сектору до вироблення рішень.

Микитин І., депутат ЛМР :

Передбачити санкції за невиконання норм статуту.

Виправити "муніципальні служби" на "комунальні служби".

Чітко прописати статус омбудсмена, проаналізувати юридичну правомірність такого інституту.

Статут має показувати вектори, устремління міста.

Проаналізувати статути попередніх років.

Не «завантажувати» статут детальною регламентацією.

Белінська Л., "Центр досліджень місцевого самоврядування" :

Омбудсмен може  виступати як інша форма участі громадян, які передбачені Конституцією, можливо на громадських засадах.

Батюк Ю., депутат ЛМР:

Вивчити практику оскарження прав громадян в місцевому самоврядуванні.

Потрібно знайти баланс між інтересами груп громадян, громади та законодавством.

Кошовий Р., "Комітет виборців України" :

Статут має мати вищу юридичну силу, ніж рішення або ухвали ЛМР.

Вилучити пункт приймання і реєстрація статуту.

Сорочкін О., депутат ЛМР:

Прописати реалізацію місцевих ініціатив, громадських слухань.

Статут має мати вищу юридичну силу, ніж інші акти місцевого самоврядування.

Секретар громадського обговорення:

Лукашевський Ю.,

начальник відділу громадського партнерства.

Голова громадського обговорення:

Бек Ю.,

голова правління ГО "Львівська обласна рада молодих вчених і спеціалістів"