Громадські слухання проекту положення «Про організацію мережі таксомоторних стоянок у м.Львові» ( затверджений рішеням робочої групи з питань врегулювання діяльності таксоперевізників в м.Львові 06.11.07 р.)

  • 2172

26 листопада 2007 року о 16.00 у сесійній залі Львівської міської ради, за адресою: м.Львів, пл.Ринок,1, каб.202 відбудуться громадські слухання проекту  положення "Про організацію мережі таксомоторних стоянок в м.Львові" (  затверджений  рішеням  робочої  групи  з питань  врегулювання діяльності таксоперевізників в м.Львові  06.11.07 р.)

Пропонований регламент для доповідей та виступів учасників слухань:

Час проведення слухань 16.00-18.00

Представлення проекту положення - до 30 хв. ( Час на доповідь до 10 хв.)

Запитання учасників слухань по суті проблеми - до 20 хв. (Час на запитання - до 2 хв.)

Обговорення та внесення пропозицій до 60 хв. (Час на виступ - до 5 хв.)

Голосування внесених пропозицій до 10 хв.

З питань організації та проведення громадських слухань просимо звертатись у відділ громадського партнерства управління "Секретаріат ради" за тел. 297-57-63 або на електронну скриньку: civicpartner@ukr.net. Запрошуємо усіх охочих.

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ  МЕРЕЖІ  ТАКСОМОТОРНИХ СТОЯНОК  у   м.ЛЬВОВІ

(  затверджений  рішеням  робочої  групи  з питань  врегулювання діяльності  таксоперевізників в м.Львові  06.11.07 р.)

1. Загальні  положення організації та діяльності автомобільного транспорту

1.1.Визначення основних термінів

1.1.1. Автомобільний транспорт - галузь транспорту , яка  забеспечує   задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами.

1.1.2. автомобіль легковий - автомобіль , який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць сидіння не більше ніж дев'ять з місцем водія включно.

1.1.3.Автомобільний перевізник - фізична або юридична особа, яка здійснює на

комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи вантажів транспортними засобами.

1.1.4. Замовник транспортних послуг - юридична або фізична особа, яка замовляє

транспортні послуги з перевезення пасажирів чи вантажів.

1.1.5. Ліцензійна картка транспортного засобу - документ , який містить реєстраційні дані ліцензії та транспортного засобу.

1.1.6. Паспорт стоянки таксі - документ , який містить інформацію про засоби облаштування стоянки, інформаційне забеспечення пасажирів, власника стоянки, схеми руху та правила надання послуг.

1.1.7. Стоянка таксі - місце, зупинки(стоянки)  таксі, де автомобілі можуть очікувати ,здійснювати посадку, висадку пасажирів, визначене відповідними дорожніми знаками.

1.1.8 Мережа таксомоторних стоянок - територіально визначена сукупність спеціально відведених місць під розташування та використання стоянок таксі.

1.1.9. Таксі - легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля, діючим таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, і який має нанесені композиції з квадратів, розташованих у  шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків, призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку.

1.2..Загальні положення.

1.2.1. Положення про організацію мережі таксомоторних стоянок у м.Львові прийнято з метою  покращення обслуговування населення легковими таксоморторами та упорядочення  паркування легкових автомобілів у відведених для цього місцях , приведення до вимог чинного законодавства та виконання   гл.1 ст.7 Закону України « Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт » в розділі зобов'язань органів місцевого самоврядування.

1.2.2. Дане положення визначає правила організаціїї,експлуатації та користування міськими стоянками таксі,а також права і обов'язки державних,виконавчих органів, перевізників , пасажирів і розповсюджується на  юридичних та фізичних  осіб, які використовують легкові автомобілі у власних цілях або з метою здійснення господарської діяльності у сфері автомобільних перевезень.

-    2    -

1.2.3. Міські стоянки таксі створюються з метою впорядкування таксомоторних перевезень і стоянки автомобілів-таксі ,регулювання процесу посадки(висадки) пасажирів таксі ,  координації роботи операторів таксі , контролю за здійсненям таксомоторних перевезень , припинення наданнання нелегальних послуг на таксі( без ліцензії ).

1.2.4. Орган місцевого самоврядування  забеспечує формування мережі таксомоторних стоянок у м.Львові та розробляє перспективи їх розвитку.

1.2.5. Формування та ведення реєстру стоянок таксі покладається на виконавчий орган міської ради( управління транспорту та зв'язку ) ,який затверджує мережу і паспорти міських стоянок.

1.2.6. Управління транспорту та зв'язку укладає договір із автомобільним перевізником ( на таксі ) на право користування  таксомоторними стоянками.

1.2.7. Для організації роботи по створенню та затвердженню мережі таксомоторних стоянок у м.Львові створюється відповідна комісія з представників органів місцевого самоврядування, виконавчих служб, ДАІ, ГАТІ, громадських організацій та профільних профспілок.

1.3. Сфера дії цього положення

1.3.1. Це положення регулює відносини між автомобільними перевізниками, органами виконавчої влади, пасажирами та власниками інших транспортних засобів.

2. Порядок формування та ведення реєстру таксомоторних стоянок.

2.1. Для забеспечення обслуговування населення послугами таксі, поповненя місцевого бюджету  формується мережа таксомоторних стоянок у м.Львові.

2.2. За кожною стоянкою визначається оптимальна кількість  стояночних  місць

на яких буде здійснюватись обслуговування населення.

2.3. Таксомоторні стоянки облаштовують відповідним дорожним знаком з нанесенням інформації про перевізника,а також іншими знаками та дорожніми розмітками згідно „Правил дорожнього руху"

2.4. Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради укладає з автомобільним перевізником договір на право облаштування таксомоторної стоянки у вказаному місці та посадки пасажирів на ній. .Термін дії договору не може перевищувати термін дії ліцензії перевізника.

2.5. Договір з  автомобільним перевізником на право облаштування таксомоторнної  укладається :

- на підставі письмової заяви юридичної чи фізичної особи -субєкта підприємницької діяльності,які мають відповідні документи на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобілями таксі.

При подачі декількох заявок на місце розташування стоянки перевага надається перевізнику який представляє інтереси більшості трудового колективу працюючого на даній стоянці. У випадку його відсутності  на конкурсній основі.

2.6. Організація та облаштування стоянки проводиться автомобільними перевізниками , які після заключення договору  отримали паспорт стоянки таксі.

Використовувати стоянки таксі дозволяється тільки ліцензованим перевізникам.

2.7. З метою усунення недобросовісної конкуренції та можливих конфліктів на визначену таксомоторну стоянку договір заключається тільки з одним перевізником, який готовий проводити оплату за визначену кількість стояночних місць.

-   3   -

2.8. В радіусі дії стоянки ( відстані між стоянками ) таксі не можуть здійснювати стояку з метою надання таксомоторних послуг  інші перевізники.

2.9. Інші види транспорта не мають права здійснювати стоянку на місці розташування стоянки таксі.

2.10. Паспорт таксомоторної стоянки узгоджується представниками ДАІ та затверджується управлінням транспорту та зв'язку м. Львова,  на підставі рішення конкурсної комісії.

2.11. Відстань між  таксомоторними стоянками визначається індивідуально і  залежить від зони розташування, правил дорожнього руху, але не ближче ніж за 200 м. одна від одної ( за виключенням  якщо вона використовується  одним перевізником ).

2.12. Якщо після закінчення договору, автомобільним перевізником подаються  всі необхідні документи, згідно  чинного законодавства та даного положення , з метою продовження договору на обслуговування таксомоторної стоянки, орган місцевого самоврядування заключає з ним договір на новий термін, при умові відсутності порушень умов попереднього договору.

2.13. Договір може бути розірваний достроково у випадку порушення умов договору згідно чинного законодавства.

3. Вимоги до  перевізників, які обслуговують таксомоторні стоянки.

3.1. Надання послуг на таксомоторних стоянках дозволяється при наявності

наступних документів:

-       для автомобільного перевізника - ліцензія на право надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, договір та паспорт даної стоянки.

-                             -            для водія таксі - ліцензійна картка на автомобіль, копія договору та паспорта

-                стоянки завірену автомобільним  перевізником.

3.2. Для надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі  допускаються автомобілі обладнані згідно вимог Закону України « Про внесення змін до

Закону України «Про автомобільний транспорт»».

4. Управління та контроль

4.1. Контроль за виконаннями умов договору здійснюється Управлінням транспорту та зв'язку м.Львова.

4.2. Контроль за дотриманням правил дорожнього руху та облаштування стоянок таксі здійснює ДАІ м.Львова.

4.3. Контроль за виконанням ліцензійних умов та наявності всіх відповідних

документів ГАТІ у Львівській області.

4.4. Громадський контроль за виконанням та дотриманням вимог даного положення здійснюють профільні громадські організації та профспілки

Аналіз регуляторного впливу до проекту

Положення про організацію мережі таксомоторних стоянок у м.Львові"

1. Визначення проблеми

На сьогоднішній день в м.Львові працюють понад 4 тисячі осіб,  які займаються таксомоторними перевезеннями пасажирів. Більшість з них не мають ліцензії та інших нормативних документів, які надають право здійснювати перевезення пасажирів автомобілями-таксі. Це негативно впливає на якість перевезення пасажирів і наповнення міського бюджету, оскільки такі таксисти працюють нелегально і не сплачують податків.

2. Мета державного регулювання

„Положення про організацію мережі таксомоторних стоянок у м.Львові" приймається з метою покращення обслуговування пасажирів таксомоторами, координації роботи операторів таксі, контролю за їх роботою та приведення цього виду підприємницької діяльності до вимог чинного законодавства України.

3. Механізм та заходи

Для організації та затвердження мережі таксомоторних стоянок в м.Львові  створена відповідна комісія з представників органів місцевого самоврядування,  Державтоінспекції, Головної інспекції на автомобільному транспорті у Львівській області та профспілки таксомоторних перевізників. Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради укладає з таксомоторним перевізником договір на право облаштування стояки таксі у визначеному місці та посадки пасажирів на ній. Переможець на право облаштування таксомоторної стоянки визначається на конкурсній основі. У випадку порушення таксомоторним перевізником договірних умов, договір ним розривається і на визначене місце паркування таксі оголошується конкурс.

4. Альтернативні способи

1.Звернутися в Державну податкову інспекцію м.Львова та інші силові структури міста з проханням посилити роботу з виявлення осіб, які нелегально займаються таксомоторними перевезеннями і притягнути їх до адміністративної відповідальності.

2. Впорядкувати роботу таксомоторних перевізників відповідно до вимог запропонованого „Положення про організацію мережі таксомоторних стоянок м.Львові".

5. Вигоди та витрати

1.Львівська міська рада.

Вигоди:

-       покращення якості таксомоторних перевезень пасажирів;

-       збільшення надходжень до міського бюджету.

Витрати:

- нема.

2. Суб'єкти підприємницької діяльності.

Вигоди:

- усунення з ринку таксомоторних перевезень недобросовісної конкуренції;

- збільшення прибутків.

Витрати:

- на облаштування стоянок таксі.

6.Очікувані соціально-економічні наслідки затвердження даного Положення.

- повна легалізація таксомоторних перевезень пасажирів;

- одинакові ринкові умови для всіх таксомоторних перевізників.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

На необмежений термін, з можливістю внесення змін для удосконалення даного проекту Положення за ефективністю його впровадження.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показником результативності буде надходження коштів в бюджет міста та покращення якості перевезення пасажирів таксомоторними перевізниками.

9. Відстеження

В процесі відстеження ефективності впровадження мережі таксомоторних стоянок в м.Львові, при необхідності будуть вноситися зміни до проекту Положення.

Департаменту житлового господарства та інфраструктури