Результати громадських слухань проекту рішення “Про тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення”

  • 2814
Результати громадських слухань

проекту рішення

«Про тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення».

Громадські слухання відбулись 26 жовтня 2007 року в приміщенні сесійного залу Львівської міської ради, за адресою пл. Ринок, 1.

Для участі у громадських слуханнях зареєструвалось 50 учасників.

На громадських слуханнях  виступили:

Ю.Лукашевський , начальник відділу громадського партнерства.

Організація, програма та регламент проведення громадських слухань.

М.Желіско, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури.

Презентація проекту рішення «Про тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення».

М.Заплатинський, директор ЛМКП «Львівводоканал»

Стан водопостачання та водовідведення у м.Львові.

В ході обговорення проекту положення учасниками громадських слухань були висловлені  наступні пропозиції:

Т.Урбанська, начальник бюро ЛМКП «Львівводоканал»:

?     В п.4 додатку до проекту рішення внести наступні зміни: ЛМКП «Львівводоканал» - виробник послуг з водопостачання та водовідведення в межах затвердженого тарифу для населення на підставі укладених договорів здійснює оплату ЛКП- виконавцям таких послуг у розмірі 3% до фактично перерахованих на розрахунковий рахунок ЛМКП коштів зібраних виконавцями від споживачів за послуги водопостачання та водовідведення.

?     Внести в рішення пункт, який би передбачав автоматичне корегування тарифів на водопостачання та водовідведення при черговому підвищенні тарифів на електроенергію, мінімальної заробітної плати без громіздкої процедури пере погодження.

Т.Гаталяк, Громадянська мережа «Опора»:

? Відновити роботу робочої групи для розгляду пропозицій щодо впорядкування тарифів на житлово-комунальні тарифи для населення м.Львова.

? Зобов'язати ЛМКП «Львівводокал» надавати помісячний звіт до міської ради щодо реалізації нової тарифної політики на послуги водопостачання та водовідведення.

Б.Рожак, мешканець м.Львова:

? З метою раціонального використання води мешканцями міста, забезпечити їх 100% лічильники обліку споживання води та заключити відповідні угоди із споживачами.

Б.Козло, голова ЛОО профспілки працівників ЖКГ:

? Враховуючи, що новий тариф буде діяти впродовж довготривалого терміну, розробити шляхи покриття витрат на збільшення заробітної плати для працівників ЛМКП «Львівводоканал», передбачити даний нюанс в бюджеті міста на 2008р.

В.Масяр, мешканець м.Львова:

? Підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення потрібно за умови забезпечення цілодобового водопостачання.

В.Попович, депутат Львівської міської ради:

? Розробити проект положення щодо інформування мешканців міста про необхідність встановлення лічильників обліку споживання води.

Обговорення

М.Желіско, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури: представила проект рішення « Про тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення». М.Желіско звернула увагу на те, що послуги, які надаються ЛМКП «Львівводоканал» з водопостачання та водовідведення у порівняльній таблиці діючих тарифів серед обласних міст України, вказують на те, що м.Львів перебуває лише на 17 місці, в той час коли ряд менших за розміром та кількістю населення обласних центрів таких як Чернівці, Ужгород, Хмельницький, що мають більш зручне географічне розташування до джерел водопостачання у порівнянні зі Львовом, мають значно вищі тарифи на дані послуги. Крім того зазначено, що у Львівській області є цілий ряд міст районного значення, де рівень тарифів на водопостачання та водовідведення є значно вищими ніж у м.Львові. М.Желіско,вказала на об'єктивні причини, які обумовлюють необхідність перегляду розміру тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для м.Львова, зокрема це зростання вартості електроенергії, збільшення розміру мінімальної плати та ріст обов'язкових платежів до державного бюджету на 2007р., таких як ріст збору за забруднення навколишнього середовища, геологорозвідувальні роботи, використання природних ресурсів тощо. Звернуто увагу на те, що поряд із запланованим збільшенням тарифу на послуги, міською владою в поточному році вжито цілий ряд заходів щодо покращення рівня надання послуг з водопостачання та водовідведення для мешканців окремих районів м.Львова та передбачено ще низка заходів щодо якісної зміни ситуації з водопостачанням міста на 2008р. М.Желіско зазначила, що запланований тариф  протягом 5 місяців 2007 р. обговорювався  на засіданнях спеціальної робочої групи для розгляду пропозицій щодо впорядкування тарифів на житлово-комунальні тарифи для населення м.Львова, створеною розпорядженням міського голови №29, яка дійшла висновку про необхідність збільшення даного тарифу до 2,59 грн., який в підсумку при його затвердженні буде середнім по Україні та перенесе м.Львів лише на 9 місце у загальноукраїнському рейтингу. Тарифи на водопостачання та водовідведення сформовані згідно до постанови КМУ від 12.07.2006р. №959, а розрахунок базових тарифів на підставі виробничої програми на 2007р., планові витрати визначені на підставі галузевих витрат державної статистичної звітності та розміру податку на прибуток.

М.Заплатинський, директор ЛМКП «Львівводоканал»: звернув увагу на особливості забезпечення м.Львова водою та фактори, які впливають на необхідність перегляду тарифної політики на водопостачання та водовідведення (загальний ріст цін на електроенергію, експлуатаційні витрати агрегатів, що забезпечують водопостачання та водовідведення, перепад висот у м.Львові). Ознайомив присутніх із ситуацією на ЛМКП «Львівводоканал» та зазначив, що до кінця 2007р. при успішному освоєнні коштів наданих Світовим Банком ситуація з водопостачанням у місті якісно зміниться. Сама ж зміна тарифу на водопостачання та водовідведення за попередніми підрахунками збільшить проплату за послуги для однієї особи максимально на 7 грн. в місяць, що не є надто обтяжливим. В цілому підвищення тарифу  дасть змогу стабілізувати роботу на підприємстві.

Г.Юрдига, представник ЖКБ «Виробничник 2»: чи є обґрунтованим підвищення норми тарифу? Чи попередньо дане підвищення пройшло експертизу Громадського форуму Львова?

М.Заплатинський, директор ЛМКП «Львівводоканал»: щодо тарифу то таке підвищення є цілком обґрунтованим. Крім того було б доцільним вирішити питання обліку використання води мешканцями через запровадження системи загально будинкового обліку. Оскільки використання індивідуальних систем обліку водопостачання, як показує досвід, часто пов'язане із зловживаннями з боку мешканців. Такі порушення важко відслідковувати ЛМКП «Львівводоканал», тому застосування загально будинкових лічильників води докорінно змінило б дану ситуацію. Щодо експертизи з боку Громадського форуму Львова, то потрібно зазначити, що дане питання відноситься виключно до компетенції уповноважених органів зокрема Державної інспекції з контролю за цінами. Поряд із цим варто зазначити, що при обговоренні  зміни тарифної політики на водопостачання та водовідведення, попередньо проводилися консультації з громадськими організаціями м.Львова.

Б.Рожак, мешканець: в розданих матеріалах сказано, що економічно обґрунтовані планові затрати, тобто затрати 1 м.куб. води становлять - 2,35 грн., за попереднім тарифом була середня плата, в тому числі разом з підприємцями - 3, 28 грн., зараз - 3,66 грн, тобто рентабельність вашого підприємства буде 6%. Лічильники зараз встановлено в 68% мешканців, в таблиці зазначено, що із встановленням лічильників втрати води зменшились на 9115 тис. м.куб. води, тобто є позитивна тенденція. Незрозуміло чому тут згадується про необхідність встановлення загально будинкових лічильників, якщо загальна позитивна тенденція наявна. В силу цього є пропозиція встановити 100% лічильники на водопостачання, що в свою чергу дасть реальну економію.

М.Заплатинський, директор ЛМКП «Львівводоканал»: на разі рентабельність підприємства по діючих тарифах є 2%. Як вже згадувалось, проблеми з обліком води є дійсно актуальною. Попередньо ми провели дослідження в одному з районів міста, поставивши лічильники на водозабірній станції, яка підкачує воду на групу будинків і, з'ясувалося, що населення споживає в 1,5 рази більше води, а ніж по реально виставлених рахунках. Особливо проблемним є облік в будинках, квартирах, де взагалі не має лічильників, і де сплата за послуги здійснюється за загальним нормативом.

Представник ОСББ «Вчитель»: декілька років тому проводилися дослідження, які показали, що втрати води становлять 30%, тому без примусового встановлення лічильників в квартирах про ніяку економію мови не може бути. Також є пропозиція стосовно того, щоб зацікавити ОСББ до встановлення у всіх підвідомчих квартирах лічильників. Якщо буде здійснюватись загальний облік, то ОСББ буде збирати плату за дані послуги і, скажімо як у випадку із оплатою за теплопостачання, буде певна різниця при зборі, яку можна буде використати наприклад на ремонт внутрішньо будинкових мереж тощо.

М.Заплатинський, директор ЛМКП «Львівводоканал»: стосовно обліку, то в умовах чинного законодавства буде важко передбачити чи переконати мешканців встановлювати лічильники. Все це можливо за умови прийняття в Україні дієвого житлово-комунального кодексу. А от стосовно окремого будинку, то такий експеримент можна було би дійсно провести встановивши для ОСББ загально будинковий лічильник і, тоді за декілька місяців можна буде переконатися в ефективності такого механізму.

В.Попович, депутат Львівської міської ради: питання обліку є дійсно актуальним, тому є пропозиція розробити проект положення щодо інформування мешканців міста щодо необхідності встановлення лічильників. Яка в процентному відношенні частина витрат при постачанні води до Львова і, яким є стан водогонів на сьогоднішній день?

М.Заплатинський, директор ЛМКП «Львівводоканал»: я є прихильником загально будинкового обліку в силу того, що при експлуатації квартирних лічильників виникає цілий ряд технічних проблем. Як доводить польський та прибалтійський досвід застосування загально будинкових лічильників споживання води є абсолютно доцільним та виправданим, оскільки порівняння обліку загально будинкових та квартирних лічильників довело, що є помітна різниця у показниках, при чому негативна в бік квартирного обліку. В той самий час обслуговування індивідуальних лічильників є більш витратним в тому числі по часових та людських ресурсах,  аніж загально будинкових. Загально будинкові лічильники легко обслуговувати, і вони є кращим інструментом запобігання зловживань зі сторони мешканців. Щодо втрат, то це і витрати безпосередньо на витоки, технологічні втрати, які є закономірними для нормальної роботи мережі, недообліковані втрати тощо. Щоб мінімізувати втрати, робиться перший крок через звернення до міської влади, в бюджеті розвитку передбачити кошти для того щоб встановити 100% облік в селах, зонах депресивної лійки, що дасть змогу розв'язати це проблемне питання. На сьогодні загальні втрати становлять 37,1%. Враховуючи специфіку розташування міста, протяжність і стан водогонів подача води для Львова є проблемною, тому міжрегіональна угода між Львівською областю та Кабінетом Міністрів України, яка ближчим часом буде ратифікована, спрямована на забезпечення нормальної роботи шляхом ремонту 3-х магістральних водогонів та реконструкції очисних споруд.

Л.Качмар, Громадський форум Львова: чому не має висновку Антимонопольного комітету по зміні тарифу на водопостачання та водовідведення?  Чи мають ОСББ, ЖКБ, ОКБ в рамках чинного законодавства ліцензії на проведення діяльності, щодо обслуговування мереж і чи в такому випадку обслуговування здійснюється фахово?

М.Заплатинський, директор ЛМКП «Львівводоканал»: АМК буде розглядати наші матеріали після того як будуть проведені громадські обговорення. Щодо ліцензування діяльності, то тут мається на увазі ліцензування на право користування водозаборами на які ми маємо всі відповідні ліцензії.

М.Желіско, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури: сьогодні створюється єдиний розрахунковий центр на базі «Мегабанку» з яким  будь-яке ОСББ чи інше товариство співвласників може заключити угоду і, буде виконувати роль надавача послуг, зокрема нарахування квитанцій та приймання платежів. Крім того є рішення виконавчого комітету Львівської міської ради, яке чітко регламентує, що на договірних стосунках з комерційною, державною чи іншою організацією можливе укладання угоди щодо надання відповідних послуг.

С.Компанієць, Спілка захисту прав громадян: є цілий ряд зауважень щодо організації роботи даних громадських слухань. Була порушена процедура їх організації, зокрема в частині обрання головуючого та секретаря слухань, їх ведення, голосування пропозицій по даному проекту рішення та доручення до нього відповідного протоколу слухань. Зі вступом даного рішення в дію який час він діятиме і яке рішення виконавчого комітету втрачає чинність? На сьогодні в робочій групі ми обговорили рішення №604, яке жодним рішенням не скасоване, всі наступні рішення виконавчого комітету визнані незаконними. Чому в 2007р. затягувалась процедура винесення даного питання на громадські слухання? Скажімо після рішення №365, де чітко, після 5 програшів в судах, виконком визнав, що потрібно визначити виробника і виконавця послуг. Також в даному рішенні записано, що до 1 жовтня мають бути заключні договори між виробниками та виконавцями послуг тобто ЛМКП «Львівводоканал» та ЛКП. Звідси питання, чому таких договорів досі не укладено? Не виконується постанова КМУ, якою затверджені правила надання  послуг централізованого опалення та водопостачання та водовідведення. Сьогодні ЛКМП «Львівводоканал» знаходиться в важкому становищі, тому питання, які збитки нанесені водоканалу, і якою є сума збитків? Є питання щодо того чому на даних слуханнях, які мають таку вагу, відсутній перший заступник міського голови, який має дати відповідь на те, як здійснюється контроль за виконанням   рішенням №365? Які збитки нанесені підприємству за 3 роки? Тепер питання, чому не виконано рішення №365, щодо підписання договорів до 1 жовтня 2007р.? Мало б бути надано заключення чому не виконано дане рішення ?

М.Желіско, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури: щодо першого запитання, то комісія свою роботу закінчила і, було погоджено всі спірні питання, які були погоджені на комісії. Щодо відсутності першого заступника міського голови, то це пов'язано з тим що сьогодні відбувалося засідання виконавчого комітету. Щодо постачання холодної води на виконання рішення №365, то на сьогоднішній день наші комунальні підприємства не готові технічно взяти на себе виконання цих послуг. Тому заміну корегування системи поступлення коштів, яка вже сьогодні налагоджена через банки в один місяць змінити майже не можливо. Через це ми можемо зірвати поступлення коштів на підприємство та зірвати економічну стабільність даного підприємства та взагалі його роботу. Дане рішення буде виконуватися поетапно, тому що на сьогоднішній день передбачені кошти у бюджеті розвитку та оголошений тендер і, ми мусимо дотримуватись процедури державних закупівель. По окремих підприємствах є заключні угоди.

С.Компанієць, Спілка захисту прав громадян: можна було б з вами погодитись. Попередньо було рішення №727 і, стояло запитання коли комунальні підприємства, як виконавці підпишуть договір з «Водоканалом». Чому «Львівводоканал» не подав проектів угод?

М.Желіско, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури: потрібно зауважити, що наразі розглядається тільки проект рішення, тому у вас є змога подавати пропозиції у цьому і є сенс громадських слухань. Всі зауваження, які подаються будуть розглянуті.

В.Чарномський, г. «Ратуша»:  в рамках чинного законодавства чи низький рівень надання послуг з водопостачання не передбачає зменшення розрахунку за спожиті послуги? Чи в такому випадку є можливим диференційний розрахунок за такі послуги? Якщо використовується скорочений графік водопостачання для мешканців чи це не передбачає відповідно зменшення оплати?

М.Заплатинський, директор ЛМКП «Львівводоканал»: на разі диференціація розрахунків за спожиті послуги не є в компетенції ЛМКП «Львівводоканал».

Б.Козло, профспілка ЖКГ: чи буде врегульовано питання щодо підвищення заробітної плати працівникам ЛМКП «Львівводоканал» у зв'язку з підвищенням тарифів на водопостачання та водовідведення? Чи в бюджеті на наступний рік заплановані витрати щодо збільшення реальної зарплати працівникам «Львівводоканал»?

М.Заплатинський, директор ЛМКП «Львівводоканал»: розраховуючи тариф на послуги, ми закладаємо об'єктивні речі. Щодо заробітної плати, то це може бути визначено лише державним бюджетом на 2008 р. В силу цього ріст тарифів автоматично має бути перенесений і на розмір заробітної плати працівників підприємства. Ідеальним у даному випадку була б зміна тарифу на послуги водопостачання і водовідведення раз на рік.

О.Веренцов, представник ОСББ «Угорська, 22»: якою є реакція міської влади на рішення прийняті судом щодо тарифів на водопостачання?

М.Желіско, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури: щодо рішень прийнятих виконавчим комітетом, то до даного обговорення це не має відношення.

Г.Антонів, мешканка вул. Кавалерідзе: які заходи здійснюються «Водоканалом» у боротьбі із боржниками? Чи в майбутньому не передбачається розширення графіку подачі води ля Сихівського району?

М.Желіско, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури: розширення графіку подачі води буде здійснюватись поступово, згідно запланованих заходів на 2008р. Щодо боротьби зі злісними неплатниками за послуги водопостачання то ефективною була робота мобільних систем «Спрут» та «Зигзаг», які в цілому мали позитивний ефект щодо сплати заборгованості за водопостачання мешканцями-боржниками. Додатково ситуацію можна було б змінити прийняттям нового житлово-комунального кодексу.

М.Заплатинський, директор ЛМКП «Львівводоканал»: після роботи вище згаданих мобільних систем рівень проплати за водопостачання мешканців досяг 104%. В такий спосіб можна змінити ситуацію із розв'язанням проблеми заборгованості мешканців.

Л.Качмар, Громадський форум Львова: як бути з якістю надання послуг від ЛМКП «Львівводоканал», зокрема щодо води, яка надається безпосередньо мешканцям?

М.Заплатинський, директор ЛМКП «Львівводоканал»: як показує досвід,однією з причин не якісності води є використання в багатоквартирних будинках автоматичних пральних машин, що попередньо були у використанні. Застосування таких машин призводить в період загального відключення водопостачання до викидів в загально будинкову систему водопостачання, що негативно впливає на якість води. Взагалі дана причина може бути локальною, в тому числі з проведенні тих чи інших ремонтних робіт. В цілому загальною для Львова залишається проблема підвищеного рівня жорсткості води, оскільки вода постачається з підземних джерел, тому в цьому випадку є ефективним застосування побутових фільтрів або загального кип'ятіння.

Г.Юрдига, представник ЖКБ «Виробничник 2»: як щодо кваліфікації та підготовки працівників, технічного персоналу ЖКГ, особливо працівників керівного рівня?

Т.Гаталяк, Громадянська мережа «Опора»: будучи в складі робочої групи, ми мали можливість ознайомитися з реальною ситуацією на ЛМКП «Львівводоканал» та переконатися, що підприємство дійсно перебуває в занедбаному стані. В цілому потрібно констатувати, що підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення є цілком виправданим і, його потрібно затверджувати, але за певних умов. Було багато зауважень стосовно зони депресійної лійки і, багато з цих зауважень були враховані. Чи можлива компенсація з бюджету дощових стоків і, чи передбачено це в даному тарифі?

М.Заплатинський, директор ЛМКП «Львівводоканал»: це не передбачено чинним законодавством України. Не зрозуміло чому мешканці м.Львова не мають платити за відведення дощових стоків, коли решта країни сплачує за дану послугу.

Т.Гаталяк, Громадянська мережа «Опора»: тоді дане питання адресується до п.Желіско.

М.Желіско, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури: в контексті очистки стоків в бюджеті 2007р. така компенсація не закладена. Однак щодо бюджетних пропозицій на 2008р., ваші зауваження можуть бути враховані.

Т.Гаталяк, Громадянська мережа «Опора»: щодо виходу з кризової ситуації ЛМКП «Львівводоканал» та стабілізації його роботи, то ми пропонуємо залучити інвестиційну складову, тобто створити своєрідний інвестиційний фонд. Крім того є вимога щодо помісячного звітування міської ради по нововведених тарифах на послуги, прозорості такого звітування та відновлення роботи робочої групи.

М.Заплатинський, директор ЛМКП «Львівводоканал»: щодо звіту по інвестиційній складовій то, враховуючи те що на  даний момент тариф на водопостачання та водовідведення є збитковим то не має змісту подавати звіту. Наданий час створення інвестиційного фонду підприємства є під питанням оскільки його рентабельність 2%, тому про такий інструмент поки що говорити за рано. На разі інвестиції в підприємство здійснюються за рахунок місцевого бюджету. До переходу до такої схему, яку ви пропонуєте можна перейти за умови досягнення нормального рівня рентабельності підприємства, головно через збільшення розміру тарифу. Щодо відновлення роботи робочої групи то ми абсолютно підтримуємо вашу ініціативу.

Т.Гаталяк, Громадянська мережа «Опора»: важливим є прив'язка даного питання до теплопостачання, зокрема здійснюючи заміну певного обладнання, буде зменшено витрати електроенергії, відповідно це буде мати вплив на відповідні витрати, що здійснюються «Водоканалом». Загалом відновлення роботи робочої групи є абсолютно доцільним.

Г.Стадницька-Гірняк, начальник відділу місцевих податків, тарифів та цін, управління економіки: на разі комісія зробила цілий ряд висновків, а тому її збір зараз є не доцільним. Також є відповідні висновки щодо тарифів на водопостачання та водовідведення державної інспекції контролю за цінами у Львівській області. Як тільки будуть напрацьовані пропозиції управлінням інженерного господарства департаменту житлової політики, відповідна комісія знову зможе відновити свою роботу.

Секретар громадських слухань,

начальник відділу громадського партнерства                                         Ю.Лукашевський

Голова громадських слухань,

директор департаменту

житлового господарства та інфраструктури                                             М.Желіско