Громадські слухання проектів ухвали ”Про затвердження Методики розрахунку ринкового збору “ та “Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 11.10.2005р. №2580 “Про встановлення плати за торговий патент”

  • 2001

19 жовтня 2007 року о 16.00 у сесійній залі Львівської міської ради, за адресою: м.Львів, пл.Ринок,1, каб.202 відбудуться громадські слухання проектів ухвал "Про затвердження Методики розрахунку ринкового збору  " та  "Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 11.10.2005р. №2580 "Про встановлення плати за торговий патент".

На даний час на території міста Львова функціонує 45 ринків, які в своїй діяльності керуються "Положення про ринковий збір" затвердженим ухвалою Львівської міської ради № 1641 від 08.07.2004, відповідно до п.24 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про систему оподаткування". Методика розрахунку ринкового збору розроблена з метою врегулювання сплати за право займання місця для торгівлі на ринках усіх форм власності. Ринковий збір справляється за кожне використовуване торговельне, торговельно-складське місце, що обмежене однією палаткою, прилавком або іншими видами торгових об'єктів. Справляння ринкового збору здійснює касир та контролери ринку із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Ринковий збір справляється після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного та рослинного походження.

У місті Львові плата за торговий патент встановлена ухвалою міської ради від 11.10.2005р. №2580 "Про встановлення плати за торговий патент" (далі - Ухвала). З метою приведення вищезазначеної ухвали у відповідність до вимог чинного законодавства, а саме, набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2006р. №659, якою внесено зміни до Переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2006р. №576. Відповідно до внесених змін з Переліку виключено послуги ломбардів. В зв'язку з цим з ухвали вилучається п.2.12 (послуги ломбардів) та збільшується розмір плати за торговий патент за такі послуги:

- ремонт та виготовлення дрібних металовиробів з 150 до 170 грн.

- перукарські послуги з 250 до 320 грн.

- виготовлення кованих виробів з 150 до 320 грн.

- фото послуги та послуги фотокінолабораторій з 250 до 320 грн.

Повний текст проектів ухвал наведений нижче.

Пропонований регламент для доповідей та виступів учасників слухань:

Час проведення слухань 16.00-18.00

Представлення проектів ухвал до 30 хв. ( Час на доповідь до 10 хв.)

Запитання учасників слухань по суті проблеми до 20 хв. (Час на запитання - до 2 хв.)

Обговорення та внесення пропозицій до 60 хв. (Час на виступ - до 5 хв.)

Голосування внесених пропозицій до 10 хв.

З питань організації та проведення громадських слухань просимо звертатись у відділ громадського партнерства управління "Секретаріат ради" за тел. 297-57-63 або на електронну скриньку: civicpartner@ukr.net. Запрошуємо усіх охочих.

Про затвердження Методики

розрахунку ринкового збору

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвали міської ради від 08.07.2004р. № 1641 "Про затвердження Положення про ринковий збір", на виконання протокольного доручення виконавчого комітету Львівської міської ради від 30.03.2007р. № 32 виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити Методику розрахунку ринкового збору (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту економічної політики.

Міський голов

Додаток

Затверджено

рішенням виконкому

від ____________ № ____

МЕТОДИКА

розрахунку ринкового збору

1. Методика розрахунку ринкового збору розроблена відповідно до ухвали міської ради від 08.07.2004р. № 1641 "Про затвердження Положення про ринковий збір".

Методика поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності.

2. Визначення та методика розрахунку ринкового збору.

Методика розрахунку ринкового збору розроблена для визначення контрольних сум надходження ринкового збору від ринків міста на бюджетний рік.

Визначення контрольних сум надходження ринкового збору проводиться відповідно до паспорта ринку, затвердженого начальником управління економіки департаменту економічної політики.

У паспорті ринку зазначається кількість торгових місць (за видами продукції) та їх характеристика (магазини, кіоски, ятки, павільйони стаціонарні та пересувні).

Визначення контрольної суми надходження ринкового збору на бюджетний рік здійснюється шляхом сумування контрольних сум для кожного з видів продукції, яка реалізується на ринку.

Для розрахунку контрольної суми надходження ринкового збору на бюджетний рік ринками міста застосовується формула:

К.с = Км х Рр.з. х Кз х Кр.д. х 12, де:

Кс - контрольна сума ринкового збору;

Км - кількість торгових місць з врахуванням їх характеристики, відповідно до паспорту ринку;

Рр.з. - розмір ринкового збору, визначений у додатку до Положення про ринковий збір, затвердженим ухвалою міської ради від 08.07.2004р. № 1641;

Кз - коефіцієнт заповнюваності ринку до кожного окремо визначається шляхом здійснення контрольних замірів комісією з представників міської ради, ДПІ у м.Львові, ринку;

Кр.д. - кількість робочих днів на місяць відповідно до паспорту ринку;

12 - кількість місяців у році.

Формула розрахунку застосовується для кожного з видів продукції, що реалізується на ринку (додаток до Положення про ринковий збір, затверджений ухвалою міської ради від 08.07.2004р. №1641).

Керуючий справами

виконкому М.Литвинюк

Віза:

Начальник управління

економіки В.Цюник

.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту Рішення Про затвердження

Методики розрахунку ринкового збору

1. Визначення проблеми

Економічна ситуація дев'яностих років спричинила стрімкий розвиток ринкової торгівлі. Тенденція розвитку галузі торгівлі, зокрема ринкового господарства, є позитивною для широкого кола споживачів. На даний час на території міста Львова функціонує 45 ринків, які в своїй діяльності керуються "Положення про ринковий збір" затвердженим ухвалою Львівської міської ради № 1641 від 08.07.2004, відповідно до п.24 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про систему оподаткування".

2. Мета державного регулювання

Методика розрахунку ринкового збору розроблена з метою врегулювання сплати за право займання місця для торгівлі на ринках усіх форм власності.

3.Механізм та заходи

Ринковий збір справляється за кожне використовуване торговельне, торговельно-складське місце, що обмежене однією палаткою, прилавком або іншими видами торгових об'єктів. Справляння ринкового збору здійснює касир та контролери ринку із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Ринковий збір справляється після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного та рослинного походження.

4.Альтернативні способи

- Збереження діючого на даний час механізму справляння ринкового збору;

- Запровадження запропонованої методики розрахунку ринкового збору.

5. Вигоди та витрати

1.Львівська міська рада:

Вигоди:

- Зрозумілість та прозорість нарахування ринкового збору;

- дисциплінованість в галузі фіскальної політики.

Витрати:

- немає.

2. Суб'єкти підприємницької діяльності:

Вигоди:

- чітка схема нарахування збору;

- запровадження даної методики сприятиме усуненню скарг з боку суб'єктів підприємницької діяльності у сфері ринкового господарства.

Витрати:

- немає.

6. Очікувані соціально - економічні наслідки запровадження передбачених заходів.

- Прозорість визначення ринкового збору до бюджету міста;

- Однаковий підхід при визначенні ринкового збору для всіх ринків міста.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

На необмежений термін, з можливістю внесення змін для удосконалення даного проекту Рішення за результатами ефективності його впровадження.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показником результативності буде надходження коштів.

9. Відстеження

Після проведення повторного відстеження, при необхідності внести зміни до діючого Положення шляхом внесення коректив.

Проект

Ухвала

Про внесення змін та доповнень

до ухвали міської ради від 11.10.2005р.

№2580 "Про встановлення плати за

торговий патент"

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", враховуючи лист Державної податкової інспекції у місті Львові від 21.03.2007р. №5079/15-1 міська рада ухвалила:

1. Внести зміни та доповнення в ухвалу міської ради від 11.10.2005р. №2580 "Про встановлення плати за торговий патент" (із змінами та доповненнями):

1.1. пункти 2.5, 2.8, 2.12 та 2.13 викласти у новій редакції:

" 2.5. Ремонт та виготовлення дрібних металовиробів 150 грн.

2.8. Перукарські послуги 320 грн.

2.12. Виготовлення кованих виробів 320 грн.

2.13. Фотопослуги та послуги фотокінолабораторій 320 грн."

2. Ухвала набирає чинності з 1 червня 2007 року.

3. Опублікувати ухвалу в засобах масової інформації.

Міський голова А.Садовий

.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту ухвали міської ради

"Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 11.10.2005р. №2580 „Про встановлення плати за торговий патент"

•     1. Опис проблеми

У місті Львові плата за торговий патент встановлена ухвалою міської ради від 11.10.2005р. №2580 "Про встановлення плати за торговий патент" (далі - Ухвала). З метою приведення вищезазначеної ухвали у відповідність до вимог чинного законодавства, а саме, набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2006р. №659, якою внесено зміни до Переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2006р. №576. Відповідно до внесених змін з Переліку виключено послуги ломбардів. В зв'язку з цим з ухвали вилучається п.2.12 (послуги ломбардів) та збільшується розмір плати за торговий патент за такі послуги:

- ремонт та виготовлення дрібних металовиробів з 150 до 170 грн.

- перукарські послуги з 250 до 320 грн.

- виготовлення кованих виробів з 150 до 320 грн.

- фото послуги та послуги фотокінолабораторій з 250 до 320 грн.

Ціль регулювання

Метою прийняття ували є:

- вдосконалення системи ставок торгового патенту через аналіз податкової звітності;

- приведення у відповідність до чинного законодавства.

    2. Механізми та заходи

Для досягнення поставленої мети (цілі) пропонується:

- уточнення змісту окремих видів підприємницької діяльності;

- збільшення ставок торгового патенту на окремі види підприємницької діяльності..

•     3. Альтернативи

Можливі наступні альтернативи:

- збереження діючого порядку нарахування і сплати збору.

•     4. Вигоди та витрати

І. Львівська міська рада та виконавчий комітет

Вигоди:

- збільшення надходжень до бюджету;

- збільшення кількості суб'єктів підприємницької діяльності - платників торгового патенту;

- підвищення використання економічних ресурсів.

Витрати:

- немає

ІІ. Суб'єкти підприємницької діяльності

Вигоди:

- можливість легалізації окремих видів підприємницької діяльності

Витрати:

- збільшення сум для оплати за торговий патент за окремими видами підприємницької діяльності.

ІІІ. Мешканці міста

Вигоди:

- підвищення віддачі ринку:

- збільшення кількості робочих місць

•     5. Очікувані соціально-економічні наслідки запровадження передбачених заходів

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до чинного законодавства та збільшення надходжень у бюджет міста.

•     6. Індикатори ефективності

Проект ухвали міської ради

"Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 11.10.2005р. №2580 „Про встановлення плати за торговий патент"

Цільова група: Суб'єкти підприємницької діяльності (далі - СПД) - платники торгового патенту.

Орієнтовний термін повторного дослідження: - через 1 рік після проведення базового дослідження. Базове дослідження - 1-й місяць дії ухвали міської ради.

1. Статистичні індикатори:

    - кількість суб'єктів підприємництва, яким за надання послуг збільшено плату за торговий патент;

- сума сплаченої до бюджету міста плати за торговий патент за тими видами діяльності, за якими збільшено плату.;

2. Оціночні індикатори

Спосіб вимірювання - соціологічне опитування:

    - оцінка СПД прозорості отримання дозволу на право використання місцевої символіки;

- оцінка СПД зрозумілості порядку сплати збору за використання місцевої символіки;

- оцінка СПД обґрунтованості величини сплати збору за використання місцевої символіки.

•     7. Термін дії, відслідковування ефективності

Термін дії - один рік.

Відстеження ефективності покладене на управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради.

В.о.начальника управління економіки

- начальник відділу аналізу та

стратегічного планування Г.Копцюх