Громадські слухання проекту ухвали ”Про правила утримання і поводження з тваринами у м. Львові”

  • 3242

25 вересня 2007 року о 16.00 у сесійній залі Львівської міської ради, за адресою: м.Львів, пл.Ринок,1,каб.202 відбудуться громадські слухання проекту ухвали "Про правила утримання і поводження з тваринами у м. Львові"

Проект ухвали "Про правила утримання і поводження з тваринами у м. Львові" спрямований на визначення загальних вимог до утримання і поводження з тваринами в м. Львові, зокрема права власності та інших речових прав на тварин, правила утримання і поводження з домашніми тваринами, утримання диких тварин, сільськогосподарських тварин та птиці у неволі. Також проект містить правила поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля, пункти про притулки для тварин, забезпечення виконання та контролю за додержанням Правил утримання і поводження з тваринами у м. Львові.

Повний текст проекту ухвали наведений нижче.

Пропонований регламент для доповідей та виступів учасників слухань:

Час проведення слухань 16.00-18.00

Представлення проекту положення - до 30 хв. ( Час на доповідь до 10 хв.)

Запитання учасників слухань по суті проблеми - до 20 хв. (Час на запитання - до 2 хв.)

Обговорення та внесення пропозицій до 60 хв. (Час на виступ - до 5 хв.)

Голосування внесених пропозицій до 10 хв.

З питань організації та проведення громадських слухань просимо звертатись у відділ громадського партнерства управління "Секретаріат ради" за тел. 297-57-63 або на електронну скриньку: civicpartner@ukr.net. Запрошуємо усіх охочих.

Проект

ПРАВИЛА УТРИМАННЯ І  ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ У МІСТІ ЛЬВОВІ

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захисті їх

природних прав.

1.2. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням тварин та поводженням із ними фізичних та юридичних осіб

у м. Львові   [крім установ Міністерства оборони України, Міністерства

внутрішніх справ України. Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України).

Дія_ цих Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них,

1.3. Фізичні та юридичні особи,  що утримують тварин зобов'язані суворо дотримуватись вимог законів України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього. природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, в тому числі через жорстоке поводження з ними або її жорстоке умертвіння.

II. Загальні вимоги до утримання і поводження з тваринами в м. Львові

2.1. Утримання і поводження з тваринами в м. Львів ґрунтується на таких принципах:

- забезпеченням безпеки життя та здоров'я людей при утримання і поводження з тваринами;

- утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині;

- дотримування санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм та правил при утримання і поводження з тваринами;

- забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

- жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;

- право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження";

- заборона жорстоких методів умертвіння тварин, у тому числі отруєння тварин;

- відповідальність за порушення Правил про утримання і поводження з тваринами в м. Львові, жорстоке поводження з тваринами.

2.2. При утриманні домашніх тварин забороняється:

- спричиняти домашнім тваринам біль і страждання, крім випадків, коли життю і здоров'ю людей і тварин загрожує небезпека:

- організація, проведення і пропаганда собачих боїв інших заходів, які допускають жорстокість по відношенню до тварин;

- використання обладнання, інвентарю, які травмують тварин;

- нанесення побоїв, травм з метою примушення тварин до виконання будь-яких вимог;

2.3. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям,

Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природнім потребам в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній актив-ності та інші потреби.

Місце утримання тварин повинно бути обладнане таким чином, щоб забезпечити необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для  них середовищем.

2.4. При неможливості подальшого утримання, домашня тварина повинна бути передана іншому власнику або здана в притулок для бездомних тварин.

2.5. Особа, яка утримує тварину, зобов'язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомогти. Власник домашньої тварини зобов'яза-ний попереджати можливість її захворювань шляхом періодичних оглядів і вакцинацій, а у разі захворювання зобов'язаний вчасно звернутися за ветеринарною допомогою.

У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов'язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря

2.6. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту. Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з євтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.

2.7. умертвіння  домашніх тварин допускається тільки за ветеринарними рекомендаціями за наявності у тварини невиліковного захворювання для припинення страждань тварини або при порозі зараження громадян, а

також в інших випадках для запобігання спричинення шкоди життю, здоров'ю та майну громадян, окрім випадків використовування тварини з метою припинення злочинних посягань громадян.

За ветеринарними свідченнями умертвіння попускається тільки за участю фахівця з ветеринарної медицини і винятково засобами, які гарантують  швидку і безболісну смерть.

Забороняється отруєння безпритульних тварин будь якими засобами.

2.8. Забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами,

заклики до жорстокого поводження з ними. Забороняється використання в

розважальних або комерційних цілях матеріалів, які демонструють жорстоке поводження з тваринами.

III. Особливості права власності та інших речових прав на тварин

Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.

Продаж з попереднім виставленням пропонованих тварин для показу покупцям допускається в разі дотримання вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Продавець тварини зобов'язаний забезпечити покупця достовірною. інформацією про вид, породу, стан здоров'я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.

Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.

IV. Утримання і поводження з домашніми тваринами

4.1. Домашніх тварин дозволяється утримувати:

- у квартирах, в яких проживає одна сім'я (за умови згоди всіх членів сім'ї), а також в будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності;

- у квартирах, де проживає кілька сімей, - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

- у "зоокутках" дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів - з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини. Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог законодавства України та цих Правил;

- у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;

- юридичними особами: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі. Сторожові собаки випускаються на територію лише після закін-чення робочого дня, коли робітники та відвідувачі покинули територію;

- юридичними особами для дослідної мети - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;

4.2. Утримання собак без повідків і намордників дозволяється:

- під час оперативного використання правоохоронними органами собак спеціального призначення;

- муштри на навчально-дресирувальних майданчиках;

- проведення виставок (на спеціальних рингах).

4.3. Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх). Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

- безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

У місцях масового скупчення людей, у тому числі в транспорті, собаки повинні знаходитися на короткому повідку і в наморднику, а маленькі собаки - в закритих контейнерах або на руках у власника. В інших громадських місцях собаки у можуть знаходитися на вільному повідку. В інших місцях дозволено вільний вигул собак за умови дотримання вимог, встановлених цими Правилами.

Під час переходу через вулиці і поблизу магістралей особа, що здійснює вигул собаки зобов'язана узяти її на короткий поводок, щоб уникнути дорожньо-транспортних подій і загибелі собаки на проїжджій частині.

Особа, яка утримує домашніх тварин, зобов'язана прибирати за нею екскременти на будь-якій території, включаючи територію під'їздів, сходових клітин, ліфтів, а також дитячих майданчиків доріжок, тротуарів, окрім території, що знаходиться в його користуванні або власності.

4.4. Ввезення та розведення собак з підвищеною агресивністю, не визнані міжнародними кінологічними організаціями згідно з Додатком 1, забороняється. Собаки з підвищеною агресивністю, не визнані міжнародними кінологічними організаціями згідно з Додатком 1, підлягають обов'язковій стерилізації.

4.5. Особи, яка утримує домашніх тварин, і не є мешканцями м. Львова, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти з відповідною відміткою про стан здоров'я тварини та щеплення проти сказу.

4.6. Особі, як утримує домашню тварину дозволяється:

а) виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю на повідку з прикріпленими до нашийника ідентифікуючими позначками (кличка собаки, прізвище, адреса та телефон особи, яка утримує домашню тварину) та обов'язковим забезпеченням безпеки людей. У інших місцях дозволено вільний вигул со-бак за умови дотримання вимог, встановлених цими Правилами;

б) перевозити домашніх тварин з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки людей;

4.7. Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:

а) дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття.

б) забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", дбати про домашню тварину, людяно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;

в) забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

г) зареєструвати в житлово-комунальних органах собак, котів та інших тварин віком від двох місяців і більше. При первинній реєстрації собак і

котів їх власникам видається реєстраційне посвідчення. При зміні місця проживання або при зміні власника перереєструвати собак, котів та інших тварин в житлово-комунальних органах;

д) мати на тварину ветеринарні паспорти;

е) щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхідне, також котів та інших тварин, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок;

є) повідомляти протягом 5-ти днів ветеринарну установу, що обслуговує даний район, про придбання собаки, кота чи дикої тварини, а також про переїзд з ним в інший населений пункт;

ж) про захворювання собаки, кота та інших тварин негайно повідомляти ветеринарну установу;

з) негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом людини, свійської чи домашньої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин, або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10-ти днів, а покусаних тварин - для огляду і лікування.

и) тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі, про наявність собак застерігати написом;

будинках, дворах і на вулицях; прибирати в усіх випадках екскременти тварин;

і) здавати домашніх тварин до притулків в разі неможливості або небажання подальшого утримання цих тварин;

к) забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками (кличка тварини, прізвище, адреса та телефон особи, яка утримує домашню тварину);

л) сплачувати кошти за житлово-комунальні послуги за утримання собак, котів та диких тварин згідно з тарифами;

м) запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;

н) відшкодувати матеріальні та моральні збитки, що нанесені тваринами громадянам у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.8. Особі, яка утримує домашню тварину, забороняється:

а) утримувати, передавати іншим особам у формі продажу, зміни або дарування незареєстрованих собак, котів;

б) продавати собак і котів та інших тварин у невстановлених для цього місцях;

в) утримувати собак, котів і інших тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо) без згоди всіх мешканців;

г) розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;

д) заводити собак і котів у приміщення продовольчих магазинів, об'єкти громадського харчування, установи охорони здоров'я, культури, на територію дитячих майданчиків;

е) вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак з підвищеною агресивністю без наявності коротких повідків, намордників;

є) купувати, продавати, показувати на виставках і виводах, а також перевозити в інші населені пункти всіма видами транспорту собак, котів та диких тварин без ветеринарного паспорту з відміткою про імунізацію проти сказу, яка проведена не раніше 12 місяців і не пізніше 30 днів до вивозу (виводу);

ж) викидати трупи собак, котів і інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях;

з) жорстоко поводитись з домашніми тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх;

и) вирощувати і використовувати собак і котів для отримання м'яса, жиру та шкіри.

V. Особливості утримання диких тварин у неволі та сільськогосподарських тварин та птиці

5.1. Утримання крупних диких тварин допускається лише в спеціалізованих закладах (зоопарки, цирк, тощо).

Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Утримання крупних диких тварин в квартирах та житлових будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності, забороняється.

Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.

Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.

5.2. Власники диких та сільськогосподарських тварин узгоджують з відповідною ветеринарною установою перелік та порядок проведення діагностичних та профілактичних заходів щодо цих тварин.

5.3. Особи, які утримують диких та сільськогосподарських тварин, не мають права виводити за межі місця їх постійного утримання за винятком випадків, обумовлених необхідністю доставки тварин у ветеринарну установу.

5.4. Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці зобов'язані:

а) зареєструвати продуктивних тварин в агенції з ідентифікації тварин;

б) утримувати у чистоті приміщення для тварин та птиці та прилягаючі до них території;

в) систематично проводити заходи боротьби з мухами та гризунами;

г) негайно повідомляти ветеринарну лікарню району про кожен випадок захворювання чи падежу сільськогосподарської тварини чи птиці;

є) виконувати усі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварини та птиці;

ж) у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідинозбірник з герметичною кришкою;

з) ввозити на територію Львова сільськогосподарських тварин та птицю в супроводі ветеринарного свідоцтва;

і) проводити забій тварин тільки на забійних пунктах після огляду її ветлікарем та оформлення ветдовідки встановленого зразку;

ї) забій птиці та кролів, належних громадянам, може проводитись подвірно, з обов'язковою очисткою і дезінфекцією місця забою;

й) усі трупи сільськогосподарських тварин і птиці підлягають утилізації в спецпідприємствах.

VI. Правила поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля

6.1. Використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку у м. Львові допускається за наявності дозволу на таку діяльність, який видасться ветеринарним відділом Львівської міської ради.

Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, установлених для утримання тварин.

Створення зоопарку здійснюється на підставі дозволу, який видається управлінням Львівської міської ради з питань  охорони навколишнього природного середовища.

При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, їх загибель.

Забороняється створення пересувних звіринців.

6.2. Забороняється проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.

VII. Притулки для тварин

7.1. Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин.

Притулки для тварин можуть створюватися виконавчим органом Львівської міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.

Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.

У бюджеті м. Львова передбачити кошти на створення притулків для тварин та відшкодування витрат притулкам по утриманню тварин незалежно від форм власності.

7.2. Муніципальний притулок для безпритульних тварин обладнується для утримання безпритульних тварин і надання ветеринарної допомоги в межах, необхідних для знаходження тварин, які відновлюються відповідно до вимог цих Правил.

У Притулку здійснюється реєстрація всіх безпритульних тварин, які поступили в притулок, і їх облік.

Утримання і годування тварин у муніципальному притулку для бездомних тварин здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Львова.

7.3. З метою забезпечення захисту собак і кішок від жорстокого й іншого неналежного поводження, пошуку їх власників, а також собак і кішок, від яких відмовилися або хочуть відмовитися їх власники, за рахунок пожертвувань організацій або приватних осіб можуть створюватися приватні притулки.

Приватні притулки підлягають обов'язковій реєстрації у ветеринарному відділі Львівської міської ради та повинні ґрунтуватися на підставі Положення про них, затвердженого Управлінням ветеринарної медицини Львівської області та отриманої ліцензії.

Власники притулків не являються платниками збору з власників тварин.

Обов'язкова реєстрація тварин, які поступили до приватного притулку, і їх облік.

VIII. Регулювання чисельності безпритульних тварин

8.1. Регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Львів проводиться методами біостерилізації або розміщенням у притулки для безпритульних тварин.

Біостерилізація безпритульних тварин в м. Львові проводиться на базі ЛКП „ЛЕВ".

Біостерилізація безпритульних тварин в м. Львові може проводитися із залученням ветеринарних установ м. Львова відповідно до Міської програми регулювання чисельності тварин.

8.2. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.

8.3. Категорично забороняється отруєння безпритульних тварин. Винні в отруєнні домашніх та безпритульних тварин підлежать притягненню до кримінальної, адміністративної та громадсько-правової відповідальності.

8.4 Відлов безпритульних тварин проводиться лише

працівниками Львівського комунального підприємства „ЛЕВ".

8.5. Відловлені тварини утримуються протягом п'яти днів і можуть бути повернуті власникам з дозволу ветеринарного відділу Львівської міської ради після пред'явлення ветеринарного паспорту та при умові оплати на рахунок ЛКП "ЛЕВ" вартості витрат за відлов і перетримку тварин;

8.6. Після завершення 5-ти денного терміну, якщо не встановлено власника, тварини можуть безкоштовно передаватись у притулки з дозволу ветеринарного відділу міської ради за умови обов'язкової стерилізації, або передаватись у власність іншим громадянам за умови оплати на рахунок ЛКП "ЛЕВ" витрат на відлов і утримання тварини .

8.7. Незатребувані   тварини  піддаються  евтаназії  в зазначений термін.

Собаки, за винятком залишених власниками на прив'язі, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

Вилов безпритульних домашніх тварин окремими громадянами та організаціями забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

Вилов собак, котів та інших домашніх тварин проводиться за відсут-ності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години. Вилов в інший час заборонено.

8.8. При вилові безпритульних домашніх тварин категорично забороняється:

- привласнювати собі відловлених тварин,

- продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям;

- забирати тварин із квартир і з територій приватної власності без відповідної постанови суду;

- знімати домашніх тварин з прив'язі;

- використовувати приманки й інші засоби вилову, які можуть спричинити шкоду здоров'ю безпритульним домашнім тваринам.

Контроль за проведенням відлову та ставленням до безпритульних тварин під час транспортування здійснюють працівники ЛКП „ЛЕВ" ветеринарних служб та члени громадських організацій.

8.9.Виловлені тварини підлягають щепленню проти сказу.

IX. Забезпечення виконання та контроль за додержанням Правил утримання і поводження з тваринами у м. Львів

9:1. Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин, у тому числі, норм про жорстоке поводження з тваринами.

9.2. Контроль за додержанням цих Правил та території м. Львова здійснюється екологічним управлінням Львівського міськвиконкому, органами внутрішніх справ, районними адміністраціями Львівської міської ради, органами державного ветеринарного нагляду, комунальними підприємства

ми, які здійснюють обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій, ЛКП „ЛЕВ", органами самоорганізації населення, громадськими інспекторами з охорони навколишнього середовища та громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

9.3. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища.

Громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринам. Ці протоколи розглядаються відповідними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:

- беруть участь у проведенні спільно з працівниками державних установ ветеринарної медицини рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження;

9 4. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:

- ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;

- подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров'ю громадян і майну громадських організацій.

Громадські організації, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, мають право одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації ними своїх статутних цілей і завдань.

Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства України на основі їх статутів.

9.5. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством.

9.6. Шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує.

9.7. Порушення діючих правил утримання тварин тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів.

Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб-від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9.8. Порушення правил благоустрою, дотримання чистоті тягне за собою попередження   або накладення на громадян штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумі доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9.10. Знищення або пошкодження зелених насаджень, або інших об'єктів озеленення тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і  на посадових осіб від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9.11. Торгівля з рук тваринами у невстановлених для цього місцях тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої;

9.12. Порушення тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожитках, житлових будинках та інших громадських місцях тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9.13. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, на посадових осіб від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

9.14. Жорстоке поводження з тваринами тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян