Результати громадських слухань проекту ухвали «Про правила утримання і поводження з тваринами у м. Львові»

  • 2423

Громадські слухання відбулись 25 вересня 2007 року в приміщенні сесійного залу Львівської міської ради, за адресою пл. Ринок, 1.

Для участі у громадських слуханнях зареєструвалось 40 учасників.

На громадських слуханнях  виступили:

О.Файфурка , в.о. начальника відділу громадського партнерства.

Організація, програма та регламент проведення громадських слухань.

А. Забарило, депутат Львівської міської ради.

Презентація проекту ухвали «Про правила утримання і поводження з тваринами у м.Львові»

І.Угрин, начальник ветеринарного відділу Львівської міської ради:

«Про особливості практичного втілення Правил утримання і поводження з тваринами у м.Львові»

В ході обговорення проекту положення учасниками громадських слухань були висловлені  наступні пропозиції:

Пропозиції:

М.Казимир, заступник начальника управління екології Львівської міської ради:

1. В правилах утримання потрібно детально прописати класифікацію тварин (домашні, сільськогосподарські, дикі та безпритульні) та особливу увагу звернути на проблему утримання тварин в розважальних закладах та наявності на них дозвільних документів.

2. Потрібно звернути увагу на проблему зон вигулювання домашніх тварин, доопрацювати питання контролю і відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, забезпечення роботи громадських інспекторів.

3. Створити координаційну раду при міській раді, яка б регулювала питання утримання тварин у м. Львові.

О.Бойко, кореспондент журналу "Діловий діалог":

1.     Детально доопрацювати змістову чаcтину п.4.3.  Визначити службу, яка б утримувала майданчики для вигулювання тварин в належному стані.

Т. Бедернічек, президент служби охорони природи:

1. У п.5.1., чітко визначити поняття, що таке «дикі крупні тварини».

2. До п.9.6. пропозиція підняти штрафи за порушення правил утримання тварин тощо.

3. В п.6.1., потрібно деталізувати поняття заходів, а також дозвільних процедур та порядку їх здійснення органами влади, підключити до цього процесу ще ряд дозвільних структур, щоб уникнути корупційних дій.

І.Дропа, гол.спеціаліст ветеринарного відділу Львівської міської ради:

1. Зауваження до п.8.7., відлов безпритульних тварин мав би проводитися спільно з представниками правоохоронних органів та муніципальної дружини, виключити часові обмеженні щодо відлову безпритульних тварин.

2. По п.8.9. не потрібно проводити примусове щеплення проти сказу відловленим тваринам, які будуть піддані евтаназії, обов'язково потрібно піддавати примусовій евтаназії агресивних собак.

3. Забезпечити при утриманні тварин в помешканнях громадянами, дотримуватися санітарних та інших норм визначених законодавством.

І.Угрин, начальник ветеринарного відділу Львівської міської ради:

1. Доопрацювати питання часових рамок відлову безпритульних тварин.

2. Створити рятувальну службу тварин (можливо при ЛКП «Лев»).

3. Активізувати роботу зі ЗМІ щодо висвітлення необхідності паспортизації, реєстрації тварин та правил їх утримання.

А.Курач, президент Західноукраїнського товариства захисту тварин:

1. Визначити структуру, яка б слідкувала за виконанням даних правил утримання.

2. Чітко визначити види та розміри штрафних санкцій до порушників правил, диференціювати розміри комунальних зборів з тварин.

3. З метою скорочення числа безпритульних тварин проводити їх стереалізацію (з відповідною підтримкою міськради), обов'язково ліцензувати діяльності щодо розведення тварин та їх страхування.

4. Доопрацювати проект із залученням профільних громадських організацій.

5. Запровадити обов'язкове ліцензування діяльності розведення тварин.

Д.Скрильніков, громадська організація «Бюро екологічних розслідувань»:

1. Розмежувати пункти, які стосуються всіх тварин і окремих видів тварин.

2. П.4.4. потрібно перевести в загальну частину, оскільки він містить узагальнюючу інформацію.

3. Доопрацювати п.5.1. у питанні утримання в неволі тварин.

4. Доцільним було б прийняття окремого положення про реєстрацію і маркування тварин.

О.Янкевич, МБО «Екологія-Право-Людина»:

1. В п. 9.2 чітко визначити перелік повноважень органів, які будуть відповідати за реалізацію даних правил та рамки їхньої діяльності.

В.о. начальника відділу громадського партнерства                                         О.Файфурка

Депутат Львівської міської ради                                                                       А.Забарило

Обговорення

А. Забарило, депутат Львівської міської ради: розповів про суть проекту ухвали, акцентував увагу на необхідності запровадження належної системи контролю, фінансування заходів пов'язаних із утриманням тварин, їх інєкціюванням, пошуком, відловом, стереалізацією, автеназією, зміни тарифів за реєстрацію тварин та вироблення чіткої методики розрахунку вартості тварин, компенсації за завдану шкоду тощо. Доповідач означив необхідність прийняття таких «правил» на наступній сесії міської ради та подальшого комплексного вирішення даної проблеми через прийняття низки інших дотичних нормативних актів, інструкцій, норм міською радою та виконкомом. А.Забарило звернув увагу також на необхідність висвітлення даної проблематики через ЗМІ для громадськості та посилення правової відповідальності за порушення правил, розробки положення про громадський контроль, створення при міській раді координаційної ради до складу якої увійшли б представники виконавчих органів влади, депутати, представники громадських організацій і яка б здійснювала контроль за виконанням даних «правил». Запропоновано створення притулку (окрім існуючого у смт. Брюховичі) тимчасового утримання безпритульних тварин у м.Львові через залучення донорських коштів та коштів міста.

Учасник громадських слухань: в який спосіб складалися ці правила та де з ними можна було ознайомитись?

А. Забарило, депутат Львівської міської ради: текст правил був розміщений на офіційному сайті міської ради. При підготовці даних правил ми враховували норми чинного законодавства, були враховані пропозиції спеціалізованих служб та моменти пов'язані із роботою ЛКП «Лев».

М.Казимир, заступник начальника управління екології Львівської міської ради: у мене є пропозиція щодо розмежування понять, окрім собак та котів потрібно враховувати і інші види тварин в тому числі і диких, особливо рідкісних видів. Потрібно було б класифікувати тварин на: домашніх, сільськогосподарських, диких та безпритульних - важливо щоб така градація була вже закладена в правилах утримання.

А. Забарило, депутат Львівської міської ради: так доречно, до проекту можна було б включити роз'яснення, окрему термінологію. Положення чітко розмежовує поняття диких і сільськогосподарських тварин. Якщо є пропозиції щодо розширення в частині категорій тварин, то надайте будь-ласка їх.

М.Казимир, заступник начальника управління екології Львівської міської ради: актуальним є розв'язання проблеми утримання диких тварин в готельних, розважальних закладах та відсутність відповідних документів, що підтверджують використання таких тварин.

А. Забарило, депутат Львівської міської ради: дане питання буде вирішене через прийняття відповідних ухвал, за якими органи місцевого самоврядування будуть мати право на видачу дозволів, погоджень щодо утримання диких тварин без дозволу центральних органів виконавчої влади.

М.Казимир, заступник начальника управління екології Львівської міської ради: потрібно звернути увагу в проекті на проблему зон вигулювання домашніх тварин, таких зон фактично не має, тому особливу увагу потрібно приділити саме визначенню таких місць.

А. Забарило, депутат Львівської міської ради: є затверджений новий перелік місць вигулювання, однак слабким є інформування громадян у цьому питанні. Має бути вироблена ціла система роботи з пресою, важливою тут є роль соціальної реклами.

М.Казимир, заступник начальника управління екології Львівської міської ради: важливою є розв'язання проблеми забезпечення роботи громадських інспекторів. Також потрібно доопрацювати питання контролю і відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Слушною є пропозиція зі створення координаційної ради, потрібно лише практично втілити цю ініціативу.

А. Забарило, депутат Львівської міської ради: закон цих моментів чітко не виписує, важливим тут є чітке виписання прав громадських інспекторів, тому важливо було б включити ці моменти до проекту положення про громадський контроль, але це буде наступний документ. Даний документ дає старт для початку роботи над іншими нормативними актами які б розв'язували інші існуючі проблеми. Щодо комісії, то вона буде визначати політику у цій сфері.

О.Бойко, журналіст ж. Діловий діалог: існує проблема із майданчиками для вигулу тварин, більшість із них використовуються не за призначенням. Доцільно було б визначити службу яка б утримувала такі майданчики в належному стані. Також у мене є зауваження до п. 4.3. проекту, я пропоную його відкоректувати. Чи могли б ви сказати де у м.Львові є місце базар з продажу тварин?

А. Забарило, депутат Львівської міської ради: на рахунок майданчиків для вигулювання, то нам потрібно провести інвентаризацію таких об'єктів та зафіксувати реальний їхній стан разом з представниками громадських організацій. Потрібно передбачати кошти і впорядковувати майданчики. Щодо місць продажу тварин, то дійсно є необхідність визначити такі місця, щоб скоротити чисельність стихійних і інших незаконних місць продажу. Важливим в цьому контексті є питання пошуку коштів в бюджеті місця для вирішення цих питань.

Учасник громадських слухань: як щодо питання провокації тварин на агресію з боку громадян та їхню відповідальність за такі дії?

А. Забарило, депутат Львівської міської ради: в правилах записано хто має право супроводжувати тварину і як потрібно поводитися з нею в транспорті. Щодо питання відповідальності, то у мене були неодноразові зустрічі з представниками судів на яких я намагався зрозуміти чи були схожі випадки і  які санкції наступали після цього. За даними ветвідділу випадків укусів людей тваринами є дуже багато. В чинному законодавстві зафіксовано, що управлінню житлово-комунальним господарством дозволено накладати відповідні штрафні санкції за такі дії та розміри штрафів.

Т. Бедернічек, президент служби охорони природи: у мене є декілька пропозицій-зауважень: перше - це п.5.1., чітко визначити поняття, що таке «дикі крупні тварини» (треба розшифрувати термінологію),  п.9.2. і п.9.4. - цей пункт є не зовсім правильним, оскільки в статутах організацій чітко визначені статуті цілі і завдання діяльності організацій, третє - п.9.6., є пропозиція підняти штрафи.

А. Забарило, депутат Львівської міської ради: я ще на початку пропонував вилучити п.9.6. і п.9.14., залишити лише пункт за порушення...

Т. Бедернічек, президент служби охорони природи: зауваження до п.6.1., потрібно деталізувати поняття заходів, а також щоб цей дозвіл видавався не ветлікарем, а управлінням охорони навколишнього і природного середовища, погоджувався структурними підрозділами міськради, заступником міського голови та керівництвом координаційної ради. Важливим є питання зоопарку, щодо його дозволу,  тут очевидно, малося на увазі, управління екології і благоустрою, а не  управлінням охорони навколишнього і природного середовища. Актуальним є питання утримання тварин, які занесені до Червоної книги, в питанні їх вилучення та передачі, тому питання зоопарку тут є дуже доречним.

А. Забарило, депутат Львівської міської ради: щодо зоопарку, звіринця, мова в правилах йде про пересувні звіринці. По стаціонарному зоопарку не має ніяких протиріч в даному положенні, питання залишається за міськрадою щодо землевідведення, фінансування та утримання такого закладу. Щодо використання тварин у заходах, то тут, на мою думку, більше відношення має ветеринарний відділ. Що стосується громадських організацій, то громадські організації є різні за своєю діяльністю, тут йдеться фактично про всі організації що мають відношення до  роботи з тваринами.

Т. Бедернічек, президент служби охорони природи: ще є пропозиція оперувати термінами екологічних або природоохоронні організації. Щодо видачі дозволів, то варто зробити цю процедуру більш жорсткою, підключити до цього процесу ще ряд дозвільних структур. А. Забарило, депутат Львівської міської ради: на мою думку, більша кількість інстанцій не покращить ситуацію, а навпаки зробить процедуру більш громісткою.

І.Дропа, гол.спеціаліст ветеринарного відділу Львівської міської ради: зауваження до п.8.7., на мою думку, відлов безпритульних тварин мав би проводитися спільно з представниками правоохоронних органів та муніципальної дружини, оскільки не одноразово були випадки побиття ловців собак. Тут також є питання до часових рамок відлову, важливо відловити собаку в будь який час. Є також питання до розуміння поняття - «незатребувані тварини», потрібно його замінити. По п.8.9. є зауваження стосовно того, що не потрібно проводити примусове щеплення проти сказу відловленим тваринам, які будуть піддані евтаназії. Потрібно жорсткіше врегульовувати питання із викидом тваринних екскрементів.

А. Забарило, депутат Львівської міської ради: це врегульовується правилами екскурсійної підприємницької діяльності з використанням тварин, важливим тут залишається питання контролю. В будь-якому разі така діяльність має бути ліцензованою і визначена нормативно. Щодо годин відлову, то дані часові рамки вибрані з точки зору гуманізму.

І.Дропа, гол.спеціаліст ветеринарного відділу Львівської міської ради: потрібно також замінити поняття «біостереалізація», залишити «стереалізація». Щодо агресивних собак, то їх в будь якому випадку потрібно піддавати евтаназії, незалежно яка ця собака є, так робиться у світовій практиці. Окрім того, на кожну собаку має бути не менше 21 кв.м. площі в помешканні і не більше 3-х собак, бо в протилежному випадку помешкання перетворюється на притулок, тому таке нормування є нагальним.

І.Угрин, начальник ветеринарного відділу Львівської міської ради (співдоповідь): означив проблему відсутності вітчизняних препаратів для евтаназії тварин та їхню дороговизну. І.Угрин зазначив, що згідно чинного законодавства офіційний дозвіл щодо участі тварин у виставкових та інших заходах надається управлінням державної ветеринарної служби, а не ветвідділом міськради, як це прописано в проекті. Щодо відлову тварин у визначені проектом години, І.Угрин зауважив що нічний час є не придатним для проведення ефективної такої роботи, і таку роботу потрібно здійснювати при відсутності сторонніх осіб. Означено важливість питання захоронення тварин, виділення відповідної території під кладовище чи крематорій, контролю та заборони за неконтрольованим розведенням тварин, фінансової підтримки ЛКП «Лев» з метою забезпечення його нормальної роботи, створення рятувальної служби тварин (можливо при ЛКП). Щодо практичної сторони реалізації правил І.Угрин зауважив, що є необхідність паспортизації, реєстрації тварин та правил їх утримання та висвітлення такої роботи ЗМІ. Наголошено на важливості роботи у даному контексті громадських інспекторів, дотриманні санітарних норм при утриманні тварин.

А. Забарило, депутат Львівської міської ради: слушним є зауваження по неконтрольованому розведенню та по управлінню державної ветеринарної медицини.

Представник ЛКП «Лев»: важливим є залучення ЗМІ та громадські організації у питанні висвітлення ситуації щодо утримання тварин, підтримки діяльності  ЛКП «Лев», налагодженні спільної роботи муніципальної дружини з представниками правоохоронних органів тощо.

М.Колодко, віце-президент західноукраїнського товариства захисту тварин: у мене є зауваження стосовно правил реєстрації тварин, норми площі у помешканнях на одну собаку. Які реальні механізми щодо прибирання екскрементів, заборони самовільного розмноження тварин, виділення певних майданчиків для вигулювання тощо?

І.Дропа, гол.спеціаліст ветеринарного відділу Львівської міської ради: ми постійно перевіряємо майданчики для вигулювання, а щодо 21 кв.м., то це визначена норма законодавством.

А.Курач, президент західноукраїнського товариства захисту тварин: у мене є наступні зауваження - правила не опираються на міські структури. Обов'язково потрібно запровадити структуру, яка б слідкувала за виконанням таких правил. Потрібна регламентація життя тварин від народження до смерті і їх захоронення. Адекватними мають бути штрафи за не належне утримання тощо. Стереалізація тварин є необхідною умовою скорочення числа безпритульних тварин, тому має бути відповідна підтримка міськрадою ЛКП «Лев», притулку для тварин в Брюховичах. По питанню комунального збору, то розміри зборів мають бути диференційованими. Необхідним є обов'язкове ліцензування діяльності розведення тварин їх страхування. В цілому є необхідність у більш детальній роботі щодо тексту проекту зі сторони громадських організацій. Це має бути закінчений документ.

А. Забарило, депутат Львівської міської ради: правила утримання є першим кроком, стратегічним документом, на перспективу потрібно розробити ще цілий ряд нормативних актів, в тому числі із залученням координаційної ради, які б комплексно могли розв'язати всі існуючі в даній сфері проблеми.

Д.Скрильніков, громадська організація «Бюро екологічних розслідувань»: дані правила знаходиться на межі різного законодавства, питання домашніх і диких тварин регулюється різним законодавством. Хотів би зазначити, що екологічне законодавство не регулює питання домашніх і свійських тварин, тому є різниця у притягненні до адміністративної відповідальності. Важливим є розмежування пунктів, які стосуються всіх тварин і окремих видів тварин. П.4.4. потрібно перевести в загальну частину, оскільки він містить узагальнюючу інформацію щодо гуманного поводження з тваринами, а залишити питання які стосуються домашніх тварин, доповнити відповідні пункти що стосується диких тварин, скажімо у питання перевезення їх у транспорті тощо. По п.5.1. утримання тварин за наявності дозволу, однак закон передбачає декілька випадків утримання в неволі тварин, тому тут потрібна деталізація. Щодо створення зоопарку, то є спеціальний порядок створення такої установи не може контролюватися безпосередньо органами місцевого самоврядування. Можливо було б доцільно прийняти також окреме положення про реєстрацію і маркування тварин, відповідно надання окремих послуг тваринам таких власників, і була б гарантія, що тварин не умертвлять чи буде надана відповідна компенсація власнику тощо.

В.о. начальника відділу громадського партнерства                                         О.Файфурка

Депутат Львівської міської ради                                                                       А.Забарило