Громадські слухання проекту положення “Про організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу земель у власність або права на оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Львові”.

  • 3888

5 червня 2007 року о 16.00 у приміщенні "Світлиця" за адресою вул. Дорошенка,14  відбудуться громадські слухання проекту положення "Про організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу земель у власність або права на оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Львові".

Метою запровадження в дію проекту положення є приведення діючих положень Львівської міської ради, які регулюють земельні відносини до вимог чинного земельного законодавства України, проведення уніфікації та систематизації положень в єдиному документі, а також врахування численних звернень-клопотань юридичних тa фізичних осіб, щодо надання пільг по сплаті орендної плати за землю.

Серед першочергових проблем та необхідності прийняття цього положення слід зазначити:

1. Невідповідність діючого Положення „Про оренду земельних ділянок у м.Львові та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки" Закону України "Про оренду землі".

Підстава. Відповідно до ст. 21  Закону України "Про оренду землі" річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до Закону і не може перевищувати 10 відсотків їх нормативної грошової оцінки. У разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати.

У діючому положенні.

У п.2.5.2. орендна плата за земельні ділянки встановлюється у розмірі 20 відсотків від грошової оцінки. Крім цього, у п.2.5 річний розмір орендної плати за земельні ділянки комерційного використання орендовані під об'єкти вуличної торгівлі встановлюється в розмірі 15 відсотків від грошової оцінки земельної ділянки при оренді терміном до 3 років.

2.Врегулювання питань щодо надання пільг по сплаті орендної плати за землю.

Підстaвa.Відповідно до ст. 23. Закону України "Про оренду землі" передбачено внесення змін у розміри орендної плати за землю, а саме в контексті надання пільги щодо сплати орендної плати за землю, численні звернення юридичних та фізичних осіб .

У діючому „Положенні про оренду земельних ділянок у м.Львові та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки" не передбачені пільги щодо сплати орендної плати за землю на час будівництва, а також для тих землекористувачів, які відповідно до ст.12 Закону України „Про плату за землю" звільняються від сплати земельного податку.

3. Розбіжності у термінології, визначеннях понять

У  Положенні „Про організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу земель у власність або права на оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Львові", Положенні „Про оренду земельних ділянок у м.Львові та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки" та Положенні „Про організацію та проведення аукціонів з продажу земельних ділянок, які належать до комунальної власності м.Львова" містяться терміни та визначення понять, які суперечать термінам визначеним законодавством та не узгоджені між собою. У Положеннях містяться назви органів міської ради, які не відповідають сьогоденню.

4. Відсутність чітких процедур набуття права власності або оренди на землю

У діючих положеннях що регулюють питання оренди та набуття землі у м. Львові немає чітко прописаних процедур по передачі земельних ділянок в оренду та у власність, проведення земельних конкурсів та аукціонів. У більшості випадків не врегульовані відносини мір органами міської ради по виконання своїх повноважень з земельних питань. Положення не містять вичерпних переліків документів, які необхідні для прийняття відповідного рішення із земельних питань.

Повний текст проекту положення наведений нижче, також він розміщений в іншому розділі сайту Львівської міської ради: «Інформація по підприємництву //Проекти регуляторних актів»

Пропонований регламент для доповідей та виступів учасників слухань:

Час проведення слухань 16.00-18.00

Представлення проекту положення - до 40 хв. ( Час на доповідь до 10 хв.)

Запитання учасників слухань по суті проблеми - до 20 хв. (Час на запитання - до 2 хв.)

Обговорення та внесення пропозицій до 40 хв. (Час на виступ - до 5 хв.)

Голосування внесених пропозицій до 20 хв.

З питань організації та проведення громадських слухань просимо звертатись у відділ громадського партнерства управління "Секретаріат ради" за тел. 297-57-63 або на електронну скриньку: civicpartner@ukr.net. Запрошуємо усіх охочих.

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу земель у власність або права на оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м.Львові

1. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду землі" зі змінами та доповненнями, Указів Президента України від 19.01.1999р. № 32/99 "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" і від 12.07.1995р. № 608/95 "Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 16.05.2002р. № 648 "Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги" та від 11.10.2002р. № 1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок".

2. Це Положення визначає порядок підготовки документів та процедуру продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у власність (або права на оренду) та надання земельних ділянок в оренду юридичним і фізичним особам.

Підготовку документів для продажу земель у власність або права на оренду земельних ділянок і продаж земель у власність або права на оренду земельних ділянок здійснює управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування (надалі - організатор продажу).

Підготовка документів для надання земельних ділянок в оренду здійснюється юридичними або фізичними особами (надалі - орендарі).

3. Подані у цьому Положенні терміни вживаються у значенні:

Земельні торги - продаж чи надання в оренду на конкурентних засадах у формі аукціону або конкурсу земельних ділянок державної та комунальної власності фізичним та юридичним особам.

Земельний аукціон - форма проведення відкритих земельних торгів, за якою земельна ділянка продається покупцеві або надається в оренду орендарю, який запропонує найвищу ціну придбання земельної ділянки або  права на оренду.

Земельний конкурс - форма проведення земельних торгів, за якою земельна ділянка надається в оренду учаснику конкурсу, який взяв на себе зобов'язання щодо найкращого, у порівнянні з іншими учасниками конкурсу, виконання встановлених конкурсних умов визначених Комісією з земельних торгів.

Покупець - фізична  та юридична особа, яка виявила бажання придбати земельну ділянку.

Орендар - фізична та юридична особа, яка виявила бажання отримати в оренду земельну ділянку.

Продавець - Львівська міська рада в особі управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування.

Орендодавець - Львівська міська рада в особі департаменту містобудування.

Інформування населення та інших зацікавлених осіб, у тому числі суб'єктів     підприємницької    діяльності -    розміщення     органами місцевого самоврядування чи органами виконавчої влади у засобах масової інформації та мережі Інтернет офіційної інформації щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок.

Оголошення про земельні торги (аукціони, конкурси) - опублікування у пресі офіційної інформації про продаж чи надання в оренду земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону або конкурсу, яке здійснюється у порядку та строки, визначені статтею 137 Земельного кодексу України.

Лот - земельна ділянка, що виставляється для продажу чи надання в оренду на земельних торгах у формі аукціону, конкурсу, якій надається свій номер під час проведення аукціону, конкурсу.

Вільні земельні ділянки - земельні ділянки несільськогосподарського призначення, не надані у власність чи користування, вільні від забудови та прав третіх осіб.

Об'єкт нерухомого майна (нерухоме майно, нерухомість) - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Оренда землі - це засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Містобудівна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій (схема планування, генеральний план, детальний план територій, план червоних ліній, проект забудови території, проект розподілу території).

Комплексна забудова територій - засіб забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, житлових будинків, благоустрою території інших об'єктів містобудування.

Матеріали погодження місця розташування об'єкта - викопіювання з генерального плану або іншої містобудівної документації населеного пункту, копія плану земельної ділянки з нанесенням на ній варіантів розміщення об'єкта, інженерних мереж і споруд, під'їздів із зазначенням загальної площі, складу угідь та умов відведення.

Заявник - фізична чи юридична особа, яка у встановлений цим Положенням термін подала заяву (клопотання) про надання, викуп земельної ділянки під об'єктом нерухомості, про відведення вільної земельної ділянки чи про участь у земельних торгах у формі аукціону або конкурсу.

Комісія з земельних торгів - орган, який утворюється Львівською міською радою для аналізу та зіставлення поданих на конкурс пропозицій з метою визначення переможця відповідно до процедури конкурсу та критеріїв, які містить конкурсна документація.

Учасники земельних торгів (аукціону, конкурсу) - фізичні чи юридичні особи, які сплатили реєстраційний і гарантійний внесок, уклали з виконавцем аукціону або конкурсу угоду про умови участі у земельному аукціоні або конкурсі і можуть бути покупцями чи орендарями відповідно до законодавства України.

Продажна ціна лота - ціна, яка формується, виходячи з експертної оцінки земельної ділянки, і не може бути меншою від неї або річна орендна плата, яка формується, виходячи з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, і не може бути меншою розміру земельного податку.

Реєстраційний внесок - внесок, який сплачує заявник за реєстрацію його як учасника аукціону або конкурсу. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем торгів та розраховується, виходячи з того, що він повинен покривати витрати, пов'язані з організацією земельних торгів.

Гарантійний внесок - грошова сума, яку сплачує учасник земельних торгів на підставі договору, укладеного з організатором торгів, як гарантію участі та виконання своїх зобов'язань.

Переможець земельних торгів (аукціону, конкурсу) - учасник, який запропонував найвищу ціну за лот найкраще виконання конкурсних умов.      4. Продаж та надання земельних ділянок проводиться з метою ефективного використання земельного фонду міста та залучення додаткових коштів у бюджет міста.

5. Встановити, що продаж, надання чи відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення є пріоритетним питання і повинно розглядатись Львівською міською радою першочергово.

Дія цього Положення поширюється на всі землі за винятком тих, що не можуть бути передані у власність або оренду відповідно до ст.22 та п.3 ст.83 Земельного кодексу України.

6.  3 метою оперативного вирішення питань, які виникатимуть під час процедури надання, продажу земельних ділянок у власність або оренду шляхом проведення конкурсу (аукціону) утворюється Комісія з земельних торгів  (надалі - Комісія). Порядок роботи комісії та її склад затверджується цим Положенням.

7. Право власності на земельну ділянку відповідно до земельного законодавства набувають:

7.1 громадяни України, юридичні особи України, спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, у статутному фонді яких відсутня будь-яка частка майна, що перебуває у загальнодержавній власності;

7.2 іноземні юридичні та фізичні особи та іноземні держави.

8. Право оренди земельної ділянки для провадження  підприємницької діяльності відповідно до земельного законодавства набувають: громадяни та юридичні особи України, іноземні громадяни та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об'єднання і організації, а також іноземні держави.

9. Об'єктом продажу чи оренди є земельна ділянка або право оренди на неї. Ділянка повинна бути розташована у межах м.Львова, входити до категорії земель, що можуть бути придбані у власність або надані в оренду згідно з чинним законодавством України, її функціональне призначення визначається відповідно до генерального плану м.Львова або внесених до нього змін.

Земельні ділянки, які підлягають продажу у власність або наданню в оренду повинні бути вільними від прав третіх осіб.

10. Продаж земель у власність, продаж права на оренду або надання (відведення) в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м.Львові проводиться шляхом прямого продажу, продажу на аукціоні, прямого надання (відведення) або конкурсного надання.

Прямий продаж земель полягає у передачі права власності покупцю за ціною, затвердженою ухвалою міської ради про продаж земельних ділянок.

Продаж земель у власність, продаж права на оренду на аукціоні полягає у передачі права власності або права на оренду землі Покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.

Пряме надання (відведення) земель полягає у передачі права користування земельною ділянкою на строк та умови, визначені ухвалою міської ради про надання (відведення) земельної ділянки в оренду.

Надання земель за конкурсом полягає у передачі землі в оренду орендарю, який запропонував найкраще, у порівнянні з іншими учасниками конкурсу, виконання встановлених конкурсних умов визначених Комісією з земельних торгів.

11. На всіх стадіях підготовки відповідних документів для проведення конкурсу або аукціону (затвердження переліку земельних ділянок, матеріалів попереднього погодження, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних паспортів) не вказується майбутній землевласник або землекористувач.

12. Всі юридичні реквізити майбутнього землевласника або землекористувача вказуються (реєструються) у всіх попередньо підготовлених документах за результатами проведення конкурсу або аукціону.

2. Порядок розгляду та підготовки документів для продажу

земель у власність (земельних ділянок під приватизованими

об'єктами нерухомості)

1. Об'єктом продажу є земельні ділянки, які знаходяться під об'єктами нерухомого майна, що приватизовані (відчужені) відповідно до законодавства України.

2. Особи, які бажають придбати земельні ділянки у власність для здійснення підприємницької діяльності, мають підстави та відповідні документи, подають відповідну заяву або клопотання на ім'я міського голови про купівлю земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

3. У заяві на придбання земельної ділянки зазначається місце розташування, цільове призначення  та  площа  земельної  ділянки, назва підприємства і його реквізити, інша інформація. До заяви додаються:

- документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (Державний акт на право постійного користування землею, договір оренди землі;

- план земельної ділянки М 1:500, виготовлений спеціалізованою землевпорядною організацією, погоджений відповідними службами (управлінням архітектури, Львівським міським управлінням земельних ресурсів);.

-       копії документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (крім тимчасових споруд), витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно, яке знаходиться на даній земельній ділянці, зареєстровані у встановленому порядку (нотаріально завірені копії);

-       копії технічних паспортів на споруди, будівлі, видані Львівським обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки;

Юридичні особи додатково додають:

- нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

- нотаріально завірену копію свого статуту (положення) або іншого установчого документа підприємства, установи, організації;

- витяг з єдиного реєстру підприємств, установ та організацій України;

Громадяни додатково додають:

- нотаріально завірену копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (для отримання земельної ділянки для власної підприємницької діяльності);

- копію паспорта громадянина та ідентифікаційного коду.

4. На підставі звернень Управлінням природних ресурсів та регулювання земельних відносин, надалі - УПРтаРЗВ департаменту містобудування у місячний термін дається відповідь заявнику про можливість придбання земельної ділянки у власність. В межах вказаного строку УПРтаРЗВ передає отримані документи в Управління архітектури департаменту містобудування, надалі -УА, для отримання висновків про  обмеження та сервітути, щодо вказаної ділянки.

При цьому у п'ятнадцятиденний термін в обов'язковому порядку управління архітектури департаменту містобудування у письмових висновках щодо можливості викупу земельних ділянок вказує відповідні обмеження та сервітути. Опрацьований матеріал повертається в управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування.

5. Відповідь УПРтаРЗВ заявнику про можливість придбання земельної ділянки у власність є підставою для звернення заявника у спеціалізовану землевпорядну організацію для виготовлення технічного паспорту на земельну ділянку, яка підлягає викупу, а також для звернення в спеціалізовано-ліцензовану організацію для виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки. Виготовлені та погоджені технічні паспорти на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу, а також звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок направляються на експертизу у Львівське головне обласне управління земельних ресурсів.

6. На підставі проведеної експертизи та узгодження з постійною комісією землекористування і постійною комісією архітектури, містобудування та охорони історичного середовища цін продажу земельних ділянок управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування виносить на затвердження міською радою питання продажу земельних ділянок.

1. При погодженні проекту ухвали постійна комісія з питань землекористування встановлює коефіцієнт та визначає вартість земельної ділянки відповідно до розділу 1 цього Положення. Рішенням сесії Львівської міської ради коефіцієнт може бути змінено.

3. Порядок розгляду та підготовки документів для продажу

земель у власність або продажу права на оренду

земельних ділянок на аукціоні

(вільних від забудови земельних ділянок)

1. На підставі звернень фізичних та юридичних осіб і пропозицій управління архітектури департаменту містобудування протягом 15 днів з моменту отримання пропозицій управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування формує перелік земельних ділянок, які можуть бути продані у власність або продано право оренди на них.

2. На підставі поданих висновків і пропозицій управління архітектури департаменту містобудування управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування здійснює підготовчу роботу щодо попереднього розгляду та погодження даного переліку на пленарному засіданні міської ради.

3. Перелік земельних ділянок, які можуть бути продані у власність або продано право оренди (терміни оренди), розглядає постійна комісія землекористування і постійна комісія архітектури, містобудування та охорони історичного середовища.

Міська рада затверджує даний перелік, визначає спосіб набуття права на земельні ділянки (власність або право оренди) і надає управлінню природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування дозвіл на складання технічного паспорта (у разі продажу земельних ділянок у власність) і збір відповідних документів для виготовлення проектів землеустрою щодо відведення в оренду  земельних ділянок відповідно до затвердженого переліку.

4. Матеріали попереднього погодження розглядаються та погоджуються відповідними службами у термін не пізніше 30 днів з дня прийняття ухвали міської ради про затвердження переліку земельних ділянок.

Для виготовлення відповідної технічної документації управлінням природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування залучаються спеціалізовані підрядники, які мають відповідні ліцензії на виконання землевпорядних робіт, з якими укладаються договори на виконання землевпорядних робіт.

5. Матеріали попереднього погодження щодо продажу земель є складовою частиною проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та затверджуються одночасно з матеріалами проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок міською радою.

6. При продажу земельних ділянок у власність або продажу права на оренду земельних ділянок у випадках, передбачених цим Положенням, вартість земельної ділянки або вартість права на оренду земельної ділянки (стартові ціни) визначається експертом згідно з чинними методиками.

7. Проект ухвали міської ради про продаж земельних ділянок або права на оренду земельних ділянок подається на розгляд постійної комісії землекористування і постійної комісії архітектури, містобудування та охорони історичного середовища.

8. Виготовлені технічні паспорти на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу, направляються на експертизу у Львівське головне обласне управління земельних ресурсів.

9. На підставі проведеної експертизи технічних паспортів на земельні ділянки управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування виносить на затвердження міською радою питання продажу земельних ділянок або права на оренду земельних ділянок.

10. Міська рада приймає рішення про продаж земельних ділянок або права на оренду земельних ділянок та рішення про спосіб реалізації продажу у власність або продажу права на оренду земельної ділянки переможцю аукціону.

4. Інформація про землі, що підлягають продажу

на аукціоні

1. Інформаційне повідомлення про землі, що підлягають продажу на аукціоні, повинні містити такі відомості:

1.1 місцезнаходження земельних ділянок, їх цільове призначення, площі;

1.2 стартові ціни продажу права власності чи права на оренду цих ділянок, умови їх продажу та експлуатації, у тому числі платіжні засоби, за допомогою яких здійснюватимуться розрахунки за придбані земельні ділянки;

1.3  суму грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 15 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки;

1.4  кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні;

1.5  час та місце проведення аукціону;

1.6 адресу,  номер  телефону,  час  роботи  служби   організації аукціону, конкурсу;

1.7  іншу інформацію, яку визначає організатор продажу.

Зазначена інформація публікується не пізніше як за 30 календарних днів до дати проведення аукціону у засобах масової інформації.

2. 3 моменту опублікування інформаційного повідомлення організатор продажу надає можливість попередньо ознайомитись із земельними ділянками всім юридичним і фізичним особам, які бажають взяти участь в аукціоні.

5. Умови участі в аукціоні

1. Продаж   земель   за   аукціоном   здійснюється за наявності не менш як двох Покупців.

2. Для реєстрації Покупців як учасників аукціону вони сплачують встановлений організатором продажу реєстраційний внесок, розмір якого не може перевищувати розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів  громадян,  а також  вносять гарантійний внесок у вигляді грошових  коштів  у  розмірі  15  відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки.

Зазначені грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування на відповідний розрахунковий рахунок.

Якщо Покупець висловлює бажання брати участь у придбанні кількох об'єктів, то розмір зазначених грошових коштів повинен становити 15 відсотків від стартової ціни кожного з цих об'єктів, які сплачуються окремо.

3. Після закінчення аукціону внесені Покупцями грошові кошти у розмірі 15 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки у десятиденний  термін  повертаються усім учасникам аукціону.

Переможцю, який придбав земельну ділянку, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному  розрахунку за придбану земельну ділянку.

4. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону,  повинна надати такі документи та інформацію:

4.1 заяву на участь в аукціоні або конкурсі - 3 примірники;

4.2 угоду про участь в аукціоні або конкурсі - 3 примірники;

4.3 договір про гарантійний внесок - 3 примірники;

4.4 документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;

4.5 документ про сплату реєстраційного внеску;

4.6 документ про сплату гарантійного внеску у розмірі 15 відсотків стартової ціни продажу об'єкта;

4.7 нотаріально посвідчені копії установчих документів (свідоцтво про державну реєстрацію та статут - для покупців - юридичних осіб).

5. У випадку відмови у прийнятті документів для участі в аукціоні заявнику надасться аргументована письмова відповідь впродовж одного дня.

6. Відомості про учасників аукціону або конкурсу заносяться до "Книги реєстрації учасників аукціону " окремо щодо кожної земельної ділянки, яка підлягає продажу, і повинні містити таку інформацію:

6.1  порядковий номер (відповідно до реєстрації);

6.2  номер угоди про умови участі в аукціоні або конкурсі;

6.3  юридичні реквізити учасника;

6.4  перелік поданих документів з вказанням їх юридичних реквізитів та кількості сторінок;

6.5 дата подання документів.

Реєстрація учасника аукціону посвідчується підписами голови комісії і представника учасника та завіряється печатками.

Відомості про учасників аукціону,  не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця аукціону.

7. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні - три календарні дні до початку проведення аукціону.

8. Учасник має право відізвати свою заяву до встановленого терміну проведення аукціону, повідомивши про це письмово організатора продажу не пізніше останнього дня прийняття заяв на участь в аукціоні. У цьому випадку йому повертається сума гарантійного внеску.

9. До участі в аукціоні не допускаються:

9.1 особи, які не можуть бути покупцями згідно з чинним законодавством України;

9.2 особи, які не подали всіх документів, необхідних для участі в аукціоні або конкурсі;

9.3 особи, які подали документи, що містять неправдиву інформацію.

6. Порядок проведення аукціону

1. Аукціон проводиться ліцитатором.

2. Ліцитатор  діє   відповідно  до  угоди   з   організатором продажу.               Угода повинна передбачати:

1)  строки проведення аукціону;

2) стартову   ціну  продажу  земельних  ділянок  або   права   на оренду земельних ділянок і порядок її зниження;

3)  розмір і порядок виплати винагороди;

4) взаємні зобов'язання, умови розірвання угоди та майнову відповідальність сторін;

5)  інші умови на розсуд сторін договору.

3. Для участі в аукціоні покупці одержують квитки учасників аукціону, які повинні містити такі відомості:

3.1 номер, під яким покупець бере участь у торгах;

3.2 назву об'єкта продажу (земельна ділянка або права на оренду земельної ділянки), у торгах якого бере участь покупець.

На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну плату. Розмір вхідної плати визначається ліцитатором.

4. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором).

До початку торгів ліцитатор описує земельну ділянку та умови її продажу. Початком торгів вважається момент оголошення стартової ціни продажу земельної ділянки. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об'єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну. При цьому кожна наступна ціна лота, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менше 10 відсотків початкової ціни продажу об'єкта.

Продаж лота здійснюється не швидше другого кроку.

5. Значення кроку при набутті права на оренду земельної ділянки визначається у розмірі одного відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

6. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься стартова ціна продажу земельної ділянки або права на оренду земельної ділянки, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкта продажу).

7. Протокол підписується ліцитатором, продавцем та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об'єкта продажу.

8. Якщо переможець аукціону або конкурсу відмовляється від підписання протоколу або договору про придбання на аукціоні права власності або права на оренду земельної ділянки, гарантійний внесок йому не повертається, а результат торгів по даному об'єкту продажу анулюється.

7. Припинення та визнання недійсними аукціонів

Аукціон може бути визнано таким, що не відбувся у разі:

1) якщо земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок, які підлягають продажу, з порушенням чинного законодавства;

2) відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;

3) якщо жоден з Покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки;

4) несплати у встановлений термін покупцем грошових зобов'язань за продану земельну ділянку;

5) якщо на аукціон з'явився тільки один учасник;

6) якщо переможець аукціону відмовляється підписати протокол аукціону.

8. Повторний продаж земельних ділянок на аукціоні

1. Комісія складає перелік земельних ділянок, непроданих або знятих з продажу на аукціоні. Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування у десятиденний термін подає інформаційне повідомлення про землі, що підлягають повторному продажу на аукціоні або конкурсі. Оголошення про повторний продаж земельних ділянок у засобах масової інформації подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення аукціону.

2. Для  повторного проведення аукціону можлива зміна сесією Львівської міської ради умов продажу (включно початкова ціна та цільове призначення земельних ділянок) за погодженням з постійною комісією землекористування і постійною комісією архітектури, містобудування та охорони історичного середовища і на підставі висновків управління архітектури департаменту містобудування.

3. У випадку триразового непродажу земельної ділянки стартова ціна може бути зменшена не більше як на 30 відсотків із затвердженням її міською радою.

4. Зміна цільового використання земельної ділянки проводиться відповідно до чинного законодавства.

9. Порядок укладання договорів купівлі-продажу

та розрахунків

1. Прямий продаж:

1.1. Підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки під приватизованими об'єктами нерухомості є ухвала міської ради про продаж земельної ділянки.

1.2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає посвідченню у нотаріальному порядку і набуває чинності після реєстрації у Львівській міській раді.

Покупець за свій рахунок нотаріально посвідчує договір купівлі-продажу земельної ділянки.

1.3. Право   власності   на   придбану   земельну  ділянку   виникає після одержання Державного акта на право власності на земельну ділянку, який видається покупцеві за умови сплати ним повної вартості придбаної земельної ділянки.

1.4. При порушенні покупцем фінансових зобов'язань щодо виконання умов договору купівлі-продажу покупець сплачує пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України.

1.5.  У разі відмови покупця від укладання договору купівлі-продажу сплачені кошти не повертаються, якщо відмова не пов'язана з порушенням зобов'язань продавцем.

1.6. У разі, якщо покупець після підписання договору купівлі-продажу відмовиться прийняти у власність придбану земельну ділянку, Продавець має право вимагати прийняття Покупцем у власність об'єкта купівлі-продажу та сплати його повної вартості, штрафних санкцій у розмірі 5 відсотків вартості земельної ділянки, відшкодування збитків, завданих затримкою виконання взятих на себе зобов'язань або відмовою від договору купівлі-продажу.

1.7. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи на обумовлені договором рахунки як плату за придбану земельну ділянку.

1.8. Кошти від продажу у власність земельних ділянок під приватизованими об'єктами нерухомості розподіляються у встановленому законодавством порядку.

1.9. Порядок і терміни розстрочки сплати коштів за продані земельні ділянки визначається рішенням постійної комісії фінансів та планування бюджету.

2. Аукціони:

2.1. Протокол аукціону є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки або договору про придбання права на оренду земельної ділянки та внесення коштів на рахунки.

2.2. Складання договорів купівлі-продажу земельної ділянки або договору про придбання права на оренду земельної ділянки проводиться у десятиденний термін після проведення аукціону або конкурсу.

2.3. У затверджених матеріалах попереднього погодження, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних паспортах земельних ділянок за результатами проведеного аукціону вписуються юридичні реквізити переможця аукціону.

2.4. Якщо переможець аукціону відмовляється від підписання протоколу або від сплати вартості земельної ділянки чи права на оренду, гарантійний внесок  йому не повертається, а результати аукціону по цій ділянці анулюються.

2.5. Договори купівлі-продажу та договори про придбання права на оренду земельної ділянки підлягають посвідченню у нотаріальному порядку.

2.6. Договори купівлі-продажу і договори про придбання права на оренду та угода про умови участі в аукціоні або конкурсі є підставою для внесення коштів до банківської установи за об'єкт продажу у терміни від 10 до 30 календарних днів, що визначається договором за згодою сторін.

2.7. У випадку прострочення оплати покупець сплачує пеню у розмірі 0,5% відсотків від недоплаченої суми ціни продажу за кожен день прострочення, а якщо прострочення перевищило 30 календарних днів, то договір купівлі-продажу або договір про придбання права на оренду земельної ділянки анулюється, а на покупця додатково накладається штраф у розмірі 10 відсотків від кінцевої ціни земельної ділянки.

Розмір пені не повинен перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України.

2.8. Сума застави повертається всім учасникам аукціону впродовж 10 календарних днів після його закінчення. Переможцю сума гарантійного внеску зараховується при остаточному розрахунку. Вартість інформаційного пакета та реєстраційного внеску поверненню не підлягають.

2.9. Після повної сплати вартості земельної ділянки або права на оренду земельної ділянки договір купівлі-продажу реєструється у Львівській міській раді.

2.10. Право власності на придбану земельну ділянку виникає після одержання Державного акта на право власності на земельну ділянку, який видається покупцеві за умови сплати ним повної вартості придбаної земельної ділянки.

2.11. Право на оренду земельної ділянки виникає після повної сплати суми договору про придбання права на оренду та оформлення договору оренди на ту чи іншу земельну ділянку, який підлягає державній реєстрації.

10. Відповідальність сторін

1. Результати аукціону можуть бути визнані недійсними у випадку порушення порядку проведення аукціону, визначеного цим Положенням.

2. Суперечки щодо визнання аукціонів недійсними розглядаються у судовому порядку.

11. Порядок розгляду та підготовки документів для надання

земель в оренду (земельних ділянок під об'єктами нерухомості або які знаходяться в постійному користуванні).

1. Особи, які бажають отримати в оренду земельні ділянки, мають підстави та відповідні документи, подають відповідну заяву або клопотання на ім'я міського голови про надання земельної ділянки в оренду.До заяви додаються:

1.1.

- копії документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (крім тимчасових споруд) - витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно, яке знаходиться на даній земельній ділянці, зареєстровані у встановленому порядку (нотаріально завірені копії), копії технічних паспортів на споруди, будівлі, видані Львівським обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки та/або  Державний акт на право постійного користування землею;

- технічну документацію на земельну ділянку, яка надається в оренду з позитивним висновком державної землевпорядної експертизи Львівського обласного головного управління земельних ресурсів

Юридичні особи додатково додають:

- нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

- нотаріально завірену копію свого статуту (положення) або іншого установчого документа підприємства, установи, організації;

- витяг з єдиного реєстру підприємств, установ та організацій України;

Громадяни додатково додають:

- нотаріально завірену копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (для отримання земельної ділянки для власної підприємницької діяльності);

- копію паспорта громадянина та ідентифікаційного коду.

.

2. На підставі поданих матеріалів управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування у місячний термін здійснює підготовку та візує у виконавчих органах міської ради відповідний проект ухвали про надання земельної ділянки в оренду та подає його на розгляд профільних депутатських комісій, після чого даний проект ухвали виноситься на затвердження міською радою.

Міська рада затверджує даний проект ухвали, який є підставою для укладання договору оренди земельної ділянки.

12. Порядок розгляду та підготовки документів для надання в оренду (відведення) земельних ділянок вільних від забудови або при зміні цільового призначення

Цей  розділ регулює порядок розгляду та підготовки документів для надання в оренду (відведення) земельних ділянок вільних від забудови за результатами проведеного конкурсу.

В окремих випадках, виходячи з законодавства України, соціальних, духовних, економічних, містобудівних, геологічних (підтоплення територій, зсуви, карстові явища тощо), екологічних міркувань та інших інтересів територіальної громади міста або громад його районів, а також при економічній чи організаційній недоцільності проведення конкурсу, він не проводяться і земельні ділянки можуть надаватись в оренду фізичним та юридичним особам, органам державної влади та місцевого самоврядування, їх підприємствам в порядку передбаченому цим розділом на підставі їх  звернень з відповідним обґрунтуванням підстав прямого відведення земельної ділянки в оренду чи постійне користування.

Надання земельних ділянок в оренду здійснюється за наступною процедурою.

1.Погодження місця розташування земельної ділянки та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки:

1.1. Об'єктом надання (відведення) є вільні земельні ділянки.

1.2. Особи, які бажають отримати в оренду земельні ділянки, мають підстави та відповідні документи, подають відповідну заяву або клопотання на ім'я міського голови про погодження місця розташування земельної ділянки та надання дозволу виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. До заяви додаються:

1.2.1. план земельної ділянки масштабу 1:500 із зазначеними межами ділянки, загальною її площею, складом угідь, нанесенням червоних ліній, варіантом розміщення об‘єкта будівництва (у разі відсутності містобудівного обгрунтування), погоджений управлінням архітектури та Львівським міським управлінням земельних ресурсів, виконаний організацією, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання цих видів робіт, у двох екземплярах;

1.2.2. висновок управління архітектури департаменту містобудування щодо відведення земельної ділянки;

1.2.3. проектні пропозиції або містобудівне обгрунтування, якщо необхідність такого вказана у комплексних висновках управління архітектури і містобудування і ним погоджені (розроблені спеціалізованою архітектурно-планувальною організацією);

1.2.4. довідка щодо правового статусу земельної ділянки (видає Львівське міське управління земельних ресурсів, вул.Донецька, 3);

1.2.5. у разі долучення  земельної ділянки (її частини) із земель сторонніх землекористувачів (підприємств, установ або організації) при наявності у таких документа на користування землею (Державного акта на право постійного користування землею або договору оренди землі) додається їх лист-згода щодо вилучення у них з користування земельної ділянки (її частини);

1.2.6. фізична особа -- копію документа (паспорта), що посвідчує особу, а суб'єкт підприємницької діяльності  -нотаріально завірену копію про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

1.2.7. юридична особа - нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, статуту підприємства, довідку про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

1.2.8. Протокол рішення конкурсної комісії про надання земельної ділянки в оренду  переможцю  проведеного конкурсу, або клопотання - обґрунтування необхідності передачі земельної ділянки в оренду  без проведення конкурсу.

1.3. На підставі поданих матеріалів управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування у місячний термін здійснює підготовку та візує у виконавчих органах міської ради відповідний проект ухвали про погодження місця розташування земельної ділянки та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та подає його на розгляд профільних депутатських комісій, після чого даний проект ухвали виноситься на затвердження міською радою.

1.4. На підставі ухвали міської ради про погодження місця розташування земельної ділянки, орендар у тримісячний термін через спеціалізовану ліцензовану землевпорядну організацію виготовляє проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка повинна пройти державну землевпорядну експертизу Львівського обласного головного управління земельних ресурсів.

2. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

2.1.Особи, які бажають затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, мають підстави та відповідні документи, подають відповідну заяву або клопотання на ім'я міського голови про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. До заяви додаються:

2.1.1. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду;

2.1.2. фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності - копію документа (паспорта), що посвідчує особу, нотаріально завірену копію про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

2.1.3. юридична особа - нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, статуту підприємства, довідку про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

2.2. На підставі поданих матеріалів управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування у місячний термін здійснює підготовку та візує у виконавчих органах міської ради відповідний проект ухвали про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в якому вказується цільове призначення земельної ділянки та термін надання даної ділянки в оренду та подає його на розгляд профільних депутатських комісій, після чого даний проект ухвали виноситься на затвердження міською радою.

Міська рада затверджує даний проект ухвали, який є підставою для укладання договору оренди земельної ділянки.

13. Порядок розгляду та підготовки документів для надання в оренду

земельних ділянок шляхом проведення конкурсу

(вільних від забудови земельних ділянок)

13.1. На конкурсних засадах визначається орендарі Вільних земельних ділянок.

13.2. Конкурс може проводитися за ініціативою:

- Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин, надалі - УПРтаРЗВ, яке подає доповідну записку Директору департаменту містобудування;

- постійної комісії з питань землекористування, яка подає Директору департаменту містобудування  рекомендацію  на проведення в певні терміни конкурсу;

- сесії міської ради, яка може дати доручення Директору департаменту містобудування  в певні терміни провести конкурс.

- фізичних та юридичних осіб, які подають клопотання на ім'я Директора департаменту містобудування  про виставлення земельної ділянки на конкурс для визначення  орендаря земельної ділянки;

надалі Ініціатор конкурсу.

Конкурс може проводитись для визначення:

?     найкращої пропозиції щодо інвестицій та  освоєння території відповідно до її цільового призначення;

?     визначення орендаря за іншими критеріями згідно з рішенням сесії Львівської міської ради.

Організатором конкурсу є УПРтаРЗВ. Проводить конкурс  Конкурсна комісія, яка у випадках передбачених чинним  законодавством  залучає спеціалізовані, ліцензовані організації, відповідно до укладених з ними договорів. Такі договори укладає міська рада  за рішенням Конкурсної комісії.

13.3.     Ініціатори конкурсу - фізичні та юридичні особи, подають на ім'я Директора департаменту містобудування:

-  клопотання  про проведення конкурсу з зазначенням цільового призначення ділянки;

- топографічне знімання, виконане ліцензійною організацією, з нанесеними червоними лініями та наявністю інженерних мереж з зазначенням меж ділянки і площі;

Юридичні особи додатково додають:

- нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

- нотаріально завірену копію свого статуту (положення) або іншого установчого документа підприємства, установи, організації;

- витяг з єдиного реєстру підприємств, установ та організацій України;

Громадяни додатково додають:

- нотаріально завірену копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (для отримання земельної ділянки для власної підприємницької діяльності);

- копію паспорта громадянина та ідентифікаційного коду.

13.4. У три денний строк Директор департаменту містобудування передає звернення Ініціаторів конкурсу із доданими документами в УПРтаРЗВ на розгляд.

13.5. При отриманні звернень, УПРтаРЗВ протягом 4-х днів перевіряє наявність усіх доданих до заяви документів. При надходженні ініціативи про проведення конкурсу від  Постійної комісії з питань землекористування, або сесії Львівської міської ради, УПРтаРЗВ за погодженням з Постійною комісією з питань землекористування протягом  десяти днів забезпечує виготовлення  топографічного знімання, з нанесеними червоними лініями та наявністю інженерних мереж з зазначенням меж ділянки і площі.

У разі відсутності необхідних документів, або неможливості проведення конкурсу щодо конкретної  земельної ділянки у випадках передбачених законодавством України,  УПРтаРЗВ готує проект відповіді про відмову, у якій зазначаються причини відмови та вказуються норми права, які не  дозволяють провести конкурс, і передає його Директору департаменту містобудування на підпис.

13.6. У разі наявності необхідних документів, і підстав проведення конкурсу УПРтаРЗВ у 15 денний строк готує проект ухвали про визначення переліку земельних ділянок які виставляються на конкурс для визначення орендаря. Проект ухвали, візує начальник, УПРтаРЗВ , начальник УА, начальник Юридичного управлінням та Директор департаменту містобудування. Проект ухвали передається у секретаріат для погодження з постійними комісіями та включення до порядку денного сесії міської ради питання про визначення переліку земельних ділянок які виставляються на конкурс для визначення орендаря.

13.7. Секретаріат у триденний строк передає проект ухвали на погодження постійним комісіям міської ради у такій черговості: постійній комісії з питань землекористування, постійній комісії архітектури, містобудування та охорони історичного середовища, а щодо земельних ділянок у природоохоронних зонах, ще й постійній комісії природокористування, охорони довкілля та благоустрою.

13.8. Постійні комісії розглядають проект ухвали на найближчому (або наступному за найближчим) засіданні комісії та дають свої висновки і рекомендації щодо передачі земельної ділянки в оренду через конкурс. Висновки та рекомендації додаються до проекту ухвали у вигляді витягу з протоколу засідання комісії.

13.9. Постійна комісія погоджує проект ухвали чи відмовляє. Відмова може ґрунтуватися на підставі не відповідності передачі в оренду земельної ділянки законодавству України, соціальним, економічним, містобудівним, екологічним та іншим інтересам територіальної громади міста.

13.10. Після розгляду проекту ухвали комісія передає його наступній комісії, або секретаріату для включення до порядку денного найближчої сесії міської ради.

13.11. Після прийняття Ухвали про визначення переліку земельних ділянок які виставляються на конкурс для визначення орендаря, секретаріат ЛМР у 5 денний строк передає примірних Ухвали УПРтаРЗВ для організації проведення конкурсу.

13.12. УПРтаРЗВ  не пізніше як у тримісячний  строк з моменту отримання Ухвали про визначення переліку земельних ділянок які виставляються на конкурс для визначення орендаря організовує конкурс.

13.13. Після визначення Пеможця конкурсу, останній готує документи для прийняття рішення про передечу земельної ділянки в оренду відповідно до розділу 12 Цього положення.

13.14. Конкурси проводить Комісія зі земельних торгів.

13.15. Протягом десяти днів з моменту прийняття  ухвали про визначення переліку земельних ділянок які виставляються на конкурс для визначення орендаря УПРтаРЗВ на засідання Комісії з земельних торгів представляє для  ознайомлення  документи щодо  проведення конкурсу та пропозиції щодо конкурсних вимог. Комісія розглядає їх на предмет повноти та законності, формує конкурсні умови, визначає додаткові документи, які слід подати учасникам конкурсу, текст оголошення про проведення конкурсу. При формуванні конкурсних умов Комісія зі земельних торгів бере до уваги пропозиції УПРтаРЗВ, і може змінити чи уточнити їх, або зобов'язати УПРтаРЗВ у встановлений строк доопрацювати пропозиції щодо конкурсних вимог із врахуванням пропозицій Комісії з земельних торгів. Текст оголошення передається УПРтаРЗВ для публікації протягом семи днів інформаційного повідомлення.

13.16. УПРтаРЗВ виготовляє Інформаційний пакет щодо земельної ділянки який містить:

- місце знаходження, площу тa межі земелъної ділянки;

- цільове призначення земелъної ділянки;

- викопіювання з генплану, схему розміщен-ня земельної ділянки;

- умови конкурсу;

- інші інформаційні та обгрунтовуючі мате-ріали і документи (при необхідності).

Інформаційні пакети  підлягають вільному продажу за ціною встановленою УПРтаРЗВ.

14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ НА КОНКУРСІ

14.1. Зміст і форму інформаційного повідомлення про  конкурс визначає  Комісія з земельних торгів.

14.2. Інформаційне повідомлення про конкурс обов'язково  повинно містити такі відомості:

-       місцезнаходження, цільове призначення та площу;

-       суму гарантійного внеску, що має вноситися учасником у розмірі __________________гривень;

-       кінцевий термін прийняття заяви та документів на участь у земельних торгах;

-       час та місце особистого ознайомлення з документацією на земельні ділянки;

-       час та місце проведення земельних торгів;

-       адресу, номер телефону, час роботи відповідальної особи за організацію та проведення земельних торгів;

-       конкурсні умови, виконання яких є обов'язковим для переможця земельного конкурсу та перелік документів, які треба подати на конкурс;

-       іншу інформацію, яку визначає УПРтаРЗВ.

Зазначена інформація публікується не пізніше, як за 30 календарних днів до дати проведення Земельних торгів в газеті «Ратуша», або іншому  друкованому органі засобів масової інформації, визначеному Львівською міською радою.

14.3. З моменту опублікування інформаційного повідомлення всі юридичні і фізичним особам, які бажають взяти участь у Конкурсі  мають можливість попередньо ознайомитись з земельними ділянками в УПРтаРЗВ.

ГЛАВА 6. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

14.1. Конкурспроводиться за наявності не менше двох учасників.

14.2. Для реєстрації учасники земельних торгів сплачують реєстраційний внесок, розміром 100 грн., а також вносять гарантійний внесок розміром ______________ грн., про що учасник з УПРтаРЗВ укладає договір про гарантійний внесок.

Зазначені грошові кошти вносяться учасником шляхом перерахування на відповідний рахунок. Якщо учасник висловлює бажання брати участь у конкурсі по кількох земельних ділянках, то розмір зазначених грошових коштів визначається на основі суми відсотків від стартових цін цих об'єктів.

14.3. Після закінчення конкурсу внесені учасниками гарантійні внески повертаються їм протягом 10 днів.

14.4. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник конкурсу, повинна подати в УПРтаРЗВ такі документи та інформацію:

- заяву на участь у конкурсі - 3 примірники;

- договір про участь у конкурсі - 3 примірники;

- документ, що посвідчує фізичну особу або юридичну особу чи повноваження їх представника;

- документ про сплату реєстраційного внеску;

- конкурсні пропозиції, перелік умови та склад яких визначає Комісія (у запечатаному конверті);

- документ про внесення гарантійного внеску;

- нотаріально посвідчені копії установчих документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію), витяг з єдиного реєстру підприємств, установ та організацій України - для  юридичних осіб;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду - для фізичних осіб;

- інші документи згідно з оголошенням про проведення конкурсу.

14.5. УПРтаРЗВ реєструє учасників торгів. У випадку відсутності документів передбачених п. цим Положенням, УПРтаРЗВ протягом  одного  дня з моменту прийому документів письмово (поштою або особисто)  повідомляє  заявника  про документи, які слід додати. Заявник зобов'язаний протягом двох днів, але не пізніше останнього дня  подачі документів на конкурс додати  документи яких не вистачає. В іншому випадку заявник  знімається  з реєстрації як учасник конкурсу.

Заявник має право повторно подати документи для участі у земельних торгах у строки передбачені п. 6.7. цього Положення за умови усунення ним недоліків, вказаних УПРтаРЗВ, які стали підставою для зняття  його з реєстрації.

14.6. Відомості про учасників конкурсу чи аукціону заносяться до „Книги реєстрації учасників конкурсу" відповідно, окремо щодо кожної земельної ділянки, яка підлягає оренді, і повинна містити таку інформацію:

-       порядковий номер учасника (відповідно до реєстрації);

-       номер договору про умови участі у конкурсі чи аукціоні;

-       юридичні та банківські реквізити учасника;

-       перелік поданих документів з зазначенням їх юридичних реквізитів, кількості сторінок;

-       дата подання документів.

Запис про реєстрацію  учасників конкурсу посвідчується підписами уповноваженої особи УПРтаРЗВ і учасника або його представника та завіряється печатками.

Відомості про учасників Земельних торгів, їх кількість та їх конкурсні пропозиції не підлягають розголошенню до визначення переможця.

14.7. Заяви для участі в Земельних торгах приймаються не пізніше як за п'ять робочих днів до початку проведення Земельних торгів. Протягом одного робочого дня після  завершення прийому заяв, всі отримані  документи на участь в конкурсі передаються Комісії з земельних торгів.

14.8. Не пізніше як за п'ять днів до завершення прийняття заяв на участь в конкурсі Учасник має право відкликати свою заяву, повідомивши про це письмово УПРтаРЗВ. Такому учаснику повертається сума гарантійного внеску. У випадку відкликання заяви пізніше зазначеного строку, а також у випадку зняття з реєстрації заявника в порядку п. 6.5. цього положення гарантійний внесок не повертається.

14.9. До участі у конкурсі чи аукціоні не допускаються:

-       особи, які не можуть бути, орендарями  згідно з  чинним законодавством України,

-       особи, які не подали всіх документів, необхідних для участі в конкурсі чи аукціоні,

-       особи, які подали документи, що містять неправдиву інформацію.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

14.1. До участі у конкурсі допускаються юридичні та фізичні особи, які подали заяву та документи визначені цим Положенням, а також конкурсні пропозиції по кожній земельній ділянці.

14.2. Конкурс проводиться Комісією з земельних торгів  (надалі - Комісія). Комісія формується із представників депутатів ЛМР та представників виконавчих органів у складі , визначеному Додатком № 1 до цього Положення.

Персональний склад Комісії з земельних торгів затверджує сесія Львівської міської ради .  На своєму першому засіданні Комісія обирає голову, двох заступників та секретаря комісії.

За рішенням Комісії,  до її  роботи з дорадчим голосом можуть  залучатись фахівці з виконавчих органів, депутатів  міської ради, та  інших підприємств, установ, організацій. За участю вказаних осіб можуть створюватись робочі групи для розробки конкурсних умов, визначення  переможців конкурсу, опрацювання інших питань.

14.3. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, аніж дві третини від затвердженого кількісного складу Комісії з земельних торгів.

14.4. Комісія з земельних торгів всі рішення з приводу проведення земельного конкурсу приймає голосуванням. Під час голосування при прийнятті рішення кожен член комісії має один голос.

Рішення Комісії приймається більшістю голосів від затвердженого кількісного складу Комісії з земельних торгів.

14.5. Комісія визначає термін проведення конкурсу, умови конкурсу та документи які слід подати учасникам. Конкурсні умови визначаються комісією щодо кожної конкретної земельної ділянки та можуть стосуватись:

?     найкращої пропозиції щодо  інвестицій та  освоєння території відповідно до її цільового призначення (забудови  території, суми та  залучення інвестицій, терміни освоєння,  впровадження новітніх технологій, вирішення соціальних, культурних, екологічних проблем, місця провадження підприємницької діяльності учасника конкурсу (місце державної реєстрації, місце здійснення основних господарських операцій, місцезнаходження засновників)

?     визначення орендаря або за іншими критеріями згідно з рішенням сесії Львівської міської ради виходячи з соціальних, економічних, містобудівних, екологічних та інших інтересів територіальної громади міста.

Конкурсні пропозиції посвідчуються підписом та печаткою(при наявності) учасника конкурсу, а у випадках передбачених законодавством України, розробляються ліцензованою організацією (містобудівні обґрунтування, проектні пропозиції, тощо).

14.6. Документи заявники подають в УПРтаРЗВ. Після отримання документів УПРтаРЗВ заявник набуває статусу учасника конкурсу. УПРтаРЗВ інформує членів Комісії з земельних торгів про хід організації конкурсу, подані документи, склад учасників, інші питання що стосуються конкурсу.

З часу опублікування інформації про дату проведення конкурсу до часу закінчення конкурсу учасникам забороняється обмінюватися інформацією та розголошувати відомості про подані ними пропозиції.

Після закінчення строку для прийому документів від бажаючих взяти участь в конкурсі, УПРтаРЗВ протягом одного дня передає їх Комісії з земельних торгів.

14.7. Засідання Комісії проходить за участю членів комісії. Комісія може запросити на засідання  інших залучених Комісією фахівців,  інших осіб.

14.8. У встановлений день і час на засіданні Комісії розкриваються конверти з пропозиціями, що надійшли. Комісія перевіряє дотримання всіх формальностей, визначає наявність необхідних відомостей, документів згідно з Положенням та умовами конкурсу.

Пропозиції учасників конкурсу розглядаються Комісією. Критерієм визначення найкращої пропозиції учасників конкурсу виступає найкраще виконання умов конкурсу, запропонованих учасником конкурсу за право оренди земельної ділянки. Визначену найкращу пропозицію Комісія оголошує учасникам конкурсу. Переможцем конкурсу визначається особа, яка подала найкращу пропозицію.

14.9. Рішення про вибір Найкращої пропозиції конкурсу приймається більшістю голосів від складу Комісії, шляхом таємного голосування. Кожний член комісії заповнює бюлетень для голосування. Підрахунок бюлетенів здійснює голова Комісії, який оголошує результати конкурсу.

Результати роботи комісії оформляються протоколом, який підписується усіма членами Комісії з земельних торгів, що були присутні на її засіданні та переможцем конкурсу. У протоколі рішення Комісії вказується найкраща пропозиція, учасник який подав найкращу пропозицію - вказується його найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи),  зобов'язання щодо виконання конкурсних умов.

14.10. У випадку, коли в результаті голосування жодна з  пропозицій учасників конкурсу не  набрала більшість голосів, комісія може прийняти рішення про проведення другого туру конкурсу. Другий тур конкурсу проводиться протягом п'ятнадцяти днів з дня проведення першого туру конкурсу.

14.11. Для спонукання учасників конкурсу до подачі в другому турі кращих конкурсних пропозицій, комісія може оголосити конкурсну пропозицію, яка набрала більшість голосів членів комісії.  Для участі у другому турі конкурсу учасники конкурсу можуть подати доповнені  конкурсні пропозиції не пізніше як за п'ять робочих днів до  дня проведення другого туру конкурсу.

14.12. Другий тур конкурсу, проводиться за процедурою аналогічною першому туру конкурсу.

14.13. Якщо за результатами другого туру Конкурсу комісія не визначить переможця, то проводиться повторний конкурс, за правилами цього положення.

4.14. У випадку, якщо договори оренди земельних ділянок за наслідками проведення конкурсу:

?     будуть розірвані, або визнані недійсними,

?     протягом одного року з моменту визначення переможця конкурсу з його вини не будуть укладені,

особа  втрачає статус Переможця і конкурс проводиться повторно за рішенням конкурсної комісії.

15. ПОВТОРНЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.

15.1. Повторний конкурс проводиться в порядку визначеному цим положенням  для проведення конкурсів.

15.2. УПРтаРЗВ формує перелік земельних ділянок, які не були передані в оренду за результатами конкурсі, або результати  конкурсу  по яких скасовані чи визнані недійсними, та передає його Конкурсній комісії для вирішення питання про проведення повторного конкурсу.

15.3. При проведенні повторного конкурсу  за рішенням конкурсної комісії можуть змінюватись конкурсні умови, а за рішенням сесії міської ради - площа, межі та цільове призначення земельної ділянки.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ПІДГОТОВКОЮ ДОКУМЕНТІВ ТА ПРИЙНЯТТЯМ РІШЕНЬ

16.1. Депутатський склад комісії з земельних торгів здійснює депутатський контроль  за об'єктивністю та дотриманням  законодавства України, цього Положення при підготовці документів та прийнятті рішень при організації, проведенні та оформленні купівлі-продажу у власність та наданні в оренду земель несільськогосподарського призначення у м.Львові.

17. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

17.1. Підставою для укладання договору оренди земельної ділянки є ухвала Львівської міської ради про передачу ділянки (її частини)  в оренду з обов'язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (ст.19 Земельного кодексу України) та категорії земель за функцією використання (для фіскальних цілей) або протокол аукціону у разі набуття права оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах.

17.2. Юридичні та фізичні особи на підставі прийнятих ухвал міської ради про надання в оренду земельних ділянок або протоколу аукціону у разі набуття права оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах зобов'язані у встановленому порядку звернутись у Львівську міську раду та надати грошову оцінку земельної ділянки і документи, передбачені ст.15 Закону України "Про оренду землі" та укласти договори оренди землі.

17.3. При наявності розбіжностей між відомостями, що містить ухвала Львівської міської ради про надання в оренду земельної ділянки або протокол аукціону у разі набуття права оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах та іншими документами, передбаченим Законом "Про оренду землі", договір оренди земельної ділянки не може бути укладений.

17.4. У договорі оренди землі крім істотних умов договору можуть встановлюватися інші договірні зобов'язання. Сторонами договору оренди земельної ділянки є власник земель в особі Львівської міської ради (далі - Орендодавець) та особа (особи), зацікавлені в отриманні земельної ділянки в оренду (далі - Орендар).

17.5. Договір оренди земельної ділянки набирає чинності після досягнення домовленості з усіх умов, підписання його сторонами та реєстрації у Львівській міській раді і державній реєстрації.

17.6. Земельна ділянка або її частина може за згодою Орендодавця передаватись в суборенду.

17.7. Реєстратором договорів оренди земельних ділянок у Львівській міській раді є управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин. Державна реєстрація здійснюється згідно чинного законодавства.

17.8. Орендар, який добросовісно користувався земельною ділянкою, має переважне право на продовження договору оренди після закінчення терміну його дії.

18. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ З ВРАХУВАННЯМ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

18.1. Розмір орендної плати, індексація, форми платежу, строки, порядок внесення і перегляд орендної плати, відповідальність за її несплату встановлюються у договорі оренди між Орендодавцем та Орендарем відповідно до цього Положення та згідно з чинним законодавством України.

18.2. Розмір орендної плати за земельні ділянки встановлюється відповідно до їх функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон м.Львова згідно з грошовою оцінкою землі та на підставі ухвали Львівської міської ради про надання в оренду земельної ділянки або протоколу аукціону у разі набуття права оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах.

18.3. Річний розмір орендної плати залежно від функціонального призначення земельної ділянки та терміну оренди встановлюється у таких розмірах (крім ділянок, вказаних в п.18.4- п.18.8):

18.3.1     2 відсотки від грошової оцінки земельної ділянки, якщо ділянка передана в оренду терміном від 10 до 50 років включно;

18.3.2     3 відсотки від грошової оцінки земельної ділянки, якщо ділянка передана у оренду терміном до 10 років включно.

18.4. Орендна плата за земельні ділянки комерційного використання, орендовані під об'єктами вуличної торгівлі (кіосками, павільйонами та літніми майданчиками), встановлюється (для об'єктів, крім тих, що вказані в п.18.4.1 і 18.4.2) у розмірі 10 відсотків від грошової оцінки земельної ділянки:

18.4.1 річний розмір орендної плати за земельні ділянки комерційного використання під об'єктами, діяльністю яких є виключно реалізація (продаж) друкованих видань, незалежно від терміну (строку) оренди, встановлюється у розмірі 3 відсотків від грошової оцінки земельної ділянки;

18.4.2 орендна плата за земельні ділянки комерційного використання, орендовані під кіосками та павільйонами, діяльність яких передбачає реалізацію (продаж) друкованих видань та супутніх товарів, розраховується відповідно до співвідношення річного об'єму (по вартості) реалізованої продукції на підставі аналізу звітів про продаж продукції протягом останніх 2-х років у розмірі: для друкованих видань - згідно з пунктом 18.4.1;

для супутніх товарів -10 відсотків від грошової оцінки.

18.5. Орендна плата за земельні ділянки комерційного використання, надані під автозаправні станції, встановлюється у розмірі 10-ти відсотків від грошової оцінки земельної ділянки, незалежно від терміну оренди,

18.6. Орендна плата за земельні ділянки комерційного використання, надані під торгові  заклади (крім об'єктів, передбачених у п.18.4), комплекси (центри), встановлюється у розмірі 3-х відсотків від грошової оцінки земельної ділянки та:

18.6.1 для ринків, які торгують сільськогосподарською продукцією, встановлюється - у розмірі 3-х відсотків від грошової оцінки земельної ділянки;

18.6.2 для промислових ринків - у розмірі 6-ти відсотків від грошової оцінки земельної ділянки.

18.7. Орендна плата за земельні ділянки надані  релігійним та благодійним організаціям що згідно з Законом України "Про плату за землю" звільняються від сплати земельного податку, а також  за земельні ділянки надані садово-городнім та автогаражним кооперативам встановлюється у розмірі одного відсотка від їх грошової оцінки.

18.8. Орендна плата за земельні ділянки, які надані в оренду громадянам для обслуговування житлового будинку (городи, присадибні ділянки) встановлюється у розмірі земельного податку.

18.9. Підставою для визначення розміру орендної плати за землю є ухвала Львівської міської ради про передачу  земельної ділянки  в оренду з обов'язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням та категорії земель за функцією використання  та грошова оцінка землі згідно з ухвалою Львівської міської ради від 29.04.1999р. № 210 "Про затвердження відкоригованої грошової оцінки земель м.Львова".

18.10. Орендодавець на підставі ухвали Львівської міської ради щодо передачі в оренду земельної ділянки конкретного розміру, цільового призначення та дозволеного функціонального використання відповідно до цього Положення або протоколу аукціону у разі набуття права оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах готує розрахунок річного розміру орендної плати.

18.11. У разі погіршення орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних зі зміною її стану, орендодавець має право на відшкодування збитків. Розміри збитків визначаються сторонами договору оренди.18.12. Плата за земельний сервітут здійснюється у розмірі двох відсотків від грошової оцінки.

18.13. Зміна розміру орендної плати за земельні ділянки:

18.13.1. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу Орендодавця у разі зміни грошової оцінки земельної ділянки та у разі встановлення Верховною Радою України нових ставок земельного податку.

18.13.2. При зміні функціонального використання орендованої земельної ділянки управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин на підставі ухвали чи рішення виконавчих органів Львівської міської ради вносить зміни у діючий договір оренди землі.

18.13.3. Орендар має право вимагати зменшення орендної плати у випадках, передбачених чинним законодавством.

18.13.4. Рішення про зміну розміру орендної плати за земельну ділянку приймає Львівська міська рада відповідною ухвалою за поданням управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин за погодженням з профільною постійною комісією міської ради. Розмір орендної плати не є сталим та змінюється у зв'язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки і внесенням змін на підставі вимог діючого законодавства та інших нормативних документів.

18.14. Порядок справляння орендної плати за землю:

18.14.1. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі.

18.14.2. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно до міського бюджету м.Львова рівними частинами до 30-го числа місяця, наступного за звітним.

18.14.3. За несвоєчасну сплату орендної плати нараховується пеня з розрахунку 120-ти відсотків річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення боргу, або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

18.14.4. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року.

18.14.5. Кошти від орендної плати за землю зараховуються до міського бюджету відповідно до чинного законодавства.

Додаток № 1.

до Положення „Про організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу у власність та надання в оренду земель несільськогосподарського призначення у м.Львові "

Склад Конкурсної комісії:

1.         Від  виконавчих органів Львівської міської ради до складу конкурсної комісії входять за посадами:

___________________________  Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин;

_______________________________________ Управління архітектури;

_______________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

1.  Від депутатів Львівської міської ради до складу конкурсної комісії входять:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________