Громадські слухання щодо переобладнання горищ на мансардні поверхи або надбудов у житлових будинках на території м. Львова

  • 4855

22 травня 2007 року о 16.00 у приміщенні сесійного залу, каб. 202 відбудуться громадські слухання проекту рішення "Про порядок проведення переобладнання горищ на мансардні поверхи або надбудов у житлових будинках на території м. Львова з метою ремонту дахів та розширення житлового фонду".

Повний текст проекту положення наведений нижче, також він розміщений в іншому розділі сайту Львівської міської ради:  «Інформація по підприємництву //Проекти регуляторних актів»

Пропонований регламент для доповідей та виступів учасників слухань:

Час проведення слухань 16 00 - 18 00

Представлення проекту положення - до 40 хв. ( Час на доповідь до 10 хв.)

Запитання учасників слухань по суті проблеми - до 20 хв. (Час на запитання - до 2 хв.)

Обговорення та внесення пропозицій до 40 хв. (Час на виступ - до 5 хв.)

Голосування внесених пропозицій до 20 хв.

Охочих підготувати доповідь щодо питань висунутих на обговорення слухань, просимо повідомити про тему доповіді, прізвище, ім'я та посаду доповідача за нижче вказаними контактами. Теми доповідей будуть опубліковані у матеріалах слухань.

Останній термін реєстрації доповідей 21 травня 2007 року, о 15.00.

З питань організації та проведення громадських слухань просимо звертатись у відділ громадського партнерства управління "Секретаріат ради" за тел. 297-57-63 або на електронну скриньку: . Запрошуємо усіх охочих.

Про порядок проведення переобладнання

горищ на мансардні поверхи або надбудов

у житлових будинках на території м.Львова

з метою ремонту дахів та розширення

житлового фонду

З метою проведення ремонту дахів, переобладнання горищ на мансардні поверхи або надбудов у житлових будинках у м.Львові, створення можливості для додаткового розміщення у будинках житла та інших приміщень, керуючись п.2 ст.10 Закону України oПро приватизацію державного житлового фондуo, постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992р. № 572 oПро механізм впровадження Закону України oПро приватизацію державного житлового фондуo, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами і доповненнями, ухвалою Львівської міської ради  від 19.10.2006 року № 219 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами і доповненнями, Законами України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити:

1.1. Положення про порядок підготовки, погодження документів для оформлення дозволів на проведення переобладнання горищ на  мансардні поверхи або надбудов у житлових будинках з метою ремонту дахів та збільшення житлової площі будинків на території м.Львова (додаток № 1).

1.2. Положення про порядок проведення конкурсів на участь інвесторів для фінансування робіт з  реконструкції горищ на  мансардні поверхи або надбудов з метою ремонту дахів у будинках власності територіальної громади м.Львова (додаток № 2).

1.3. Склад конкурсної комісії для вибору інвесторів щодо фінансування робіт з переобладнання горищ на мансардні поверхи або проведення надбудов з метою ремонту дахів будинків власності територіальної громади м.Львова (додаток № 3).

2. Визначити департамент житлового господарства та інфраструктури , замовником робіт з надбудов або переобладнання горищ у будинках власності територіальної громади м.Львова у випадках, передбачених пп. 1.5.2 додатку № 1.

3. Управлінню економіки розробити та подати на затвердження виконавчому комітету положення про розрахунок майнової вартості площі горища та розрахунок дольової участі в ремонті житлового фонду будинків  власності територіальної громади м.Львова при проведенні в цих будинках реконструкції горищ на  мансардні поверхи або надбудов.

Термін: до 01.08.2007р.

Відповідальний: начальник управління                                                                                         економіки.

4.Замовникам укладати інвестиційні контракти та типові договори на проведення переобладнання горищ на мансардні поверхи або надбудов у житлових будинках власності територіальної громади м.Львова з метою ремонту дахів та розширення житлового фонду відповідно до рішення виконавчого комітету від 16.07.2004 року № 685 "Про затвердження типового інвестиційного контракту та типового договору".

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому від 18.07.2003 року № 612 oПро порядок проведення переобладнання горищ на мансардні поверхи або надбудов у житлових будинках на території м.Львова з метою ремонту дахів та розширення житлового фондуo зі змінами і доповненнями.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови .

Міський голова                                                                                                                                       А.Садовий

Додаток № 1

Затверджено

рішенням  виконкому

від _________№ ___

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки, погодження документів для оформлення дозволів на проведення переобладнання горищ на  мансардні поверхи або надбудов у житлових будинках з метою ремонту дахів та збільшення житлової площі будинків на території м.Львова

1. Загальні  положення

1.1. Це Положення встановлює порядок підготовки юридичними та фізичними особами документів та оформлення дозволів на проектування,  переобладнання горищ та надбудови житлових будинків на мансардні поверхи у м.Львові незалежно від форми власності.

1.2. Основні поняття і терміни:

Мансарда - горищне приміщення, розміщене в габаритах даху будинку, яке використовують як житло, так і для господарських потреб, і яке забезпечене зовнішніми утепленими огороджуючими конструкціями.

Мансардний поверх - поверх будинку, розміщений в габаритах даху будинку.

Мезонін - житлова надбудова над частиною житлового будинку, яка поєднана архітектурно і конструктивно з дахом будинку.

Надбудова - частина будинку, яка споруджується над верхнім поверхом, може мати архітектурне вирішення у вигляді мансардних приміщень (у випадку влаштування над суміщеною покрівлею шатрового даху),  мезоніну чи поверху будинку.

Замовник - фізична або юридична особа, яка видає замовлення на будівництво, укладає договір підряду (контракт), контролює хід його виконання, приймає завершені роботи, здійснює розрахунки за них по об?єктах, передбачених цим Положенням.

Інвестор - фізична або юридична особа, яка вкладає кошти в матеріальні та інші ресурси об?єктів будівництва, реконструкції, передбачених цим Положенням.

Майнова вартість площі горища - умовна вартість площі, яка визначається виходячи з наявного в будинку іженерного забезпечення, прибудинкового благоустрою, наявних будівельних конструкцій, над якими заплановане влаштування мансардних приміщень або надбудови.

Дольова участь в ремонті житлового фонду міста - видатки, що несе забудівник або інвестор при проведенні запланованого влаштування мансардних приміщень або надбудови. Дольова участь може бути здійснена у вигляді ремонтно-будівельних робіт або перерахування коштів на спеціальні рахунки Львівської міської ради.

1.3. Розрахунок майнової вартості площі горища та розрахунок дольової участі в ремонті житлового фонду чи дольової участі в розвитку соціальної  інфраструктури міста здійснюється відповідно до окремого положення, що затверджуються рішенням виконкому.

1.4. Надання дозволів на надбудови та реконструкції горищ на мансардні поверхи в будинках, що відносяться до власності територіальної громади м.Львова, здійснюється при дольовій участі в ремонті житлового фонду будинків власності територіальної громади м.Львова виходячи з майнової вартості площі горища (даху), що планується під реконструкцію.

1.5. Замовникамина виконання ремонтно-будівельних робіт з надбудов та реконструкції горищ під мансардні поверхи виступають:

1.5.1 у будинках власності територіальної громади м.Львова, де заплановано реконструкцію горищ під мансардні поверхи або надбудови -  юридичні і фізичні особи, яким належить нерухоме майно у цих будинках;

1.5.2 у житлових будинках, що є власністю територіальної громади м.Львова, у випадках залучення інвесторів на проведення реконструкції горищ під мансардні поверхи або надбудови - департамент житлового господарства та інфраструктури.

1.5.3 у житлових будинках, що не є власністю територіальної громади м.Львова і де заплановано реконструкцію горищ під мансардні поверхи або надбудови,  - власники житлових будинків, а також організації, на балансі яких знаходяться такі будинки; за дорученням власників цих будинків - юридичні і фізичні особи, яким належить нерухоме майно у таких будинках.

1.6. Інвесторами надбудов та реконструкції горищ під мансардні поверхи будинків власності територіальної громади м.Львова є юридичні і фізичні особи, що підписали інвестиційні контракти із замовниками, переліченими  у пп.1.5.2, і які набувають майнових прав на надбудовані реконструйовані приміщення після виконання інвестиційних контрактів та після введення в експлуатацію приміщень, дольової участі в ремонті житлового фонду міста відповідно до процедури, передбаченої встановленим порядком та чинними нормативними актами.

1.7. Визначення замовників та інвесторів з надбудов та реконструкції горищ під мансардні поверхи в будинках власності територіальної громади м.Львова здійснюється конкурсним способом Конкурсною комісією для вибору інвесторів щодо фінансування  робіт з переобладнання горищ на мансардні поверхи або проведення надбудов з метою ремонту дахів будинків власності територіальної громади м.Львова (надалі - Конкурсна комісія), утвореною згідно з додатком № 3 цього рішення.

1.8. Дозвіл на виконання ремонтно-будівельних робіт надається лише замовникам з дня прийнятя цього Положення.

1.9. Типовий інвестиційний контракт та типовий договір на реконструкцію горища під мансардний поверх або надбудову укладається у порядку затвердженим відповідним рішенням виконкому.

1.10.             Висновок про технічний стан даху та будинку, про можливість проведення реконструкції горища під мансардний поверх або надбудови приймається міжвідомчою комісією при виконкомі Львівської міської ради при умові  якщо замовником виступає департамент житлового господарства та інфраструктури, в інших випадках міжвідомча комісія при районній адміністрації  Львівської міської ради на підставі позитивного висновку спеціалізованої проектної організації та акту обстеження будинку та квартир.

1.11. Надбудови можуть здійснюватись при умові тимчасового відселення замовником мешканців верхнього поверху за їх згодою. Для будинків з плоским дахом незалежно від форми власності надбудови здійснюються одночасно над всією площею будинку. Дозвіл надається на одного уповноваженого замовника (інвесторами можуть виступати юридичні і фізичні особи,  які мають майно в цьому будинку), який визначається за процедурою згідно з розділом 5 Положення.

1.12. Проведення реконструкції горища з влаштуванням мансардних приміщень здійснюється при умові проведення ремонту всього даху чи частин, які можуть бути виокремлені (прибудова, флігель).

1.13. Проведення реконструкції горищ під мансардні поверхи та надбудов не повинно погіршувати умов проживання мешканців.

1.14. Проведення реконструкції горищ під мансардні поверхи або надбудов погоджується з власниками всіх квартир будинку, а також у встановленому чинним законодавством порядку з основними квартиронаймачами квартир, над площею яких або поруч яких здійснюється  реконструкція горища під мансардні приміщення чи надбудова. При здійсненні надбудов у житлових будинках з плоскими покрівлями не вимагається згода мешканців будинку.

1.15. При проведенні реконструкції горищ під мансардні поверхи  чи надбудов можуть враховуватися пропозиції всіх мешканців в частині покращання технічного стану будинку та благоустрою прибудинкової території.

1.16. У разі перебування основних квартиронаймачів, власників квартир на черзі на отримання житла при наданні дозволу на надбудову чи реконструкцію горища під мансардні приміщення розглядається питання зняття їх з такої черги. У таких випадках ремонт даху зарахувується як виконання дольової участі в ремонті житлового фонду будинків власності територіальної громади м.Львова. При цьому районною адміністрацією надсилається в управління житлового господарства копія розпорядження про надання дозволу на надбудову чи реконструкцію горища під мансардні приміщення для здійснення контролю за перебуванням мешканців реконструйованої квартири на черзі на отримання житла.

При прийнятті в експлуатацію реконструйованої квартири інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю надсилається в управління житлового господарства інформація про прийняття в експлуатацію реконструйованої квартири для розгляду питання зняття з черги на отримання житла  мешканців квартири.  Акт державної комісії з прийняття в експлуатацію реконструйованої квартири затверджується після кінцевого розгляду управлінням житлового господарства питання щодо перебування на черзі мешканців реконструйованої квартири. У таких випадках питання про зняття дольової участі у ремонті житлового фонду району будинків власності територіальної громади м.Львова при реконструкції квартири розглядається районною адміністрацією на підставі довідки управління житлового господарства про зняття з черги на отримання житла машканців реконструйованої квартири.

1.17. Власники квартир поверху, що межує з горищем, мають пріоритет перед власниками інших квартир будинку, а останні - над рештою претендентів у надбудові та переобладнанні горища будинку на мансардний поверх.

1.18. Ремонтно-будівельні роботи у будинках, де не проведено відселення мешканців, проводяться лише в робочі дні з 9  до 18 години.

2. Обов?язки і відповідальність замовника та інвестора, контроль за веденням ремонтно-будівельних робіт

2.1. Замовник зобов?язаний ознайомити мешканців будинку, де заплановано проведення ремонтно-будівельних робіт, з проектом організації цих робіт.

2.2. Замовник контролює, а інвестор відповідає за виконання правил техніки безпеки та дотримання санітарних норм при виконанняі ремонтно-будівельних робіт.

2.3. Інвестор  зобов?язаний проводити основні будівельно-монтажні роботи з реконструкції горища під мансардні приміщення чи надбудови із залученням спеціалізованої ліцензованої будівельної організації. Оздоблювальні внутрішні роботи допускається проводити замовником господарським способом.

2.4. Замовник зобов?язаний дотримуватись погодженої проектної документації, внесення змін перепогоджувати у встановленому порядку. У випадку необхідності збільшення загальної площі  переобладнаного горища під мансардний поверх чи надбудови перед початком ремонтно-будівельних робіт замовник зобов?язаний перепогодити таке розширення з власниками квартир будинку, а також у встановленому чинним законодавством порядку з основними квартиронаймачами поверху, над яким або поруч якого здійснюється заплановане будівництво, здійснити переукладення інвестиційного контракту чи договору на будівництво.

3. Порядок підготовки та оформлення документів на проведення реконструкції горищ під мансардні приміщення та надбудов у житлових будинках власності територіальної громади м.Львова.

3.1. Власник квартири, що виявив бажання реконструювати квартиру з розширенням її за рахунок горища над своєю квартирою (біля своєї квартири), звертається у районну адміністрацію для поперднього погодження питання проведення реконструкції горища під мансардні приміщення чи надбудову і додає наступні документи:

3.1.1 заяву-клопотання;

3.1.2 правовстановлюючі документи на квартиру;

3.1.3 план поверху, де розміщена квартира, та план поверху, розміщеного нижче;

3.1.4 акт обстеження будинку житлово-експлуатаційною організацією та акт обстеження димовентканалів;

3.1.5 згоду власників всіх квартир будинку, завірену начальником житлово-експлуатаційної організації.

При одержанні позитивного попереднього висновку районної адміністрації для подальшого розгляду міжвідомчою комісією при районній адміністрації заявнику необхідно додатково подати:

3.1.6 проектні пропозиції розширення квартири, виготовлені ліцензованою проектною організацією;

3.1.7 висновок управління архітектури;

3.1.8 висновок управління історичного середовища (при необхідності);

3.1.9 висновок районної санітарно-епідеміологічної станції;

3.1.10 висновок пожежної інспекції;

3.1.11 висновок ліцензованої проектної організації про можливість проведення влаштування мансардних приміщень чи надбудови та актом обстеження будинку, в тому числі квартир.

3.2. Районна адміністрація розпорядженням надає дозвіл на проектування та реконструкцію горища будинку. Термін дії дозвлоу вказується у розпорядженні і не може перевищувати двох років.

Якщо заявник не має коштів на проведення у повному обсязі ремонту даху у будинку, що є власністю міської ради, районна адміністрація пропонує іншим власникам квартир верхнього поверху чи власникам квартир будинку взяти дольову участь у реконструкції горища чи надбудові, або залучає через департамент житлового господарства та інфраструктури, а у випадку, коли будинок включено до переліку будинків, що підлягають капітальному ремонту, - через управління житлового господарства інших претендентів на будівництво з метою забезпечення ремонту всього даху.

3.3. Дозвіл на переобладнання горища будинку готується при умові дольової участі в ремонті будинку (ремонті даху, під?їзду, окремих частин будинку, інженерних мереж тощо), благоустрої прибудинкової території, а у випадку недоцільності таких робіт - дольової участі в ремонті житлового фонду району. Доцільність цих робіт визначається висновком міжвідомчої комісії районної адміністрації.

3.4. До часу реєстрації замовниками будівництва та отримання в міській інспекції державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт між замовниками і районною адміністрацією укладається договір на реконструкцію горища під мансардні приміщення чи проведення надбудови.

Істотними умовами договору є:

3.4.1 сума і терміни реалізації дольової участі в ремонті будинку (ремонт даху, під?їзду, окремих частин будинку, інженерних мереж тощо), благоустрій прибудинкової території, а у випадку недоцільності проведення таких робіт - сума дольової участі в ремонті житлового фонду району;

3.4.2  зобов?язання замовника про застосування заходів усунення негативного впливу на будинок та суміжну забудову при проведенні реконструкції з влаштуванням мансардних приміщень чи надбудові;

3.4.3 зобов?язання замовника відшкодувати можливі збитки, заподіяні іншим квартирам, будинку чи суміжній забудові;

3.4.4 проведення ремонтно-будівельних робіт у терміни, що не перевищують термінів згідно з державними будівельними нормами;

3.4.5 якість проведення ремонтно-будівельних робіт;

3.4.6 копію угоди зі спеціалізованою ліцензованою організацією на проведення основних будівельно-монтажних робіт з реконструкції горища під мансардні приміщення чи надбудови.

3.4.7 гарантійне зобов?язання замовника про забезпечення експлуатаційного ремонту  дахових конструкцій та покрівлі над площею реконструції після введення в експлуатацію надбудови, мансардних приміщень у термін 10 років.

4. Проведення реконструкції горищ під мансардні поверхи та надбудов у житлових будинках, що не є власністю територіальної громади м.Львова:

4.1. Якщо будинок не є власністю територіальної громади м.Львова,  переобладнання горища будинку  з облаштуванням мансардних приміщень здійснюється на підставі дозволу районної адміністрації за згодою власника будинку (об?єднання співвласників, житлового кооперативу, відомчого житлово-експлуатаційної організації). Розпорядження районної адміністрації готується при представленні заявником документів, перелічених у п.3.1 цього Положення.

4.2. Питання доцільності ремонту дахів, переобладнання горищ будинків  з облаштуванням мансардних приміщень чи надбудовами поверхів вирішуються власниками будинків самостійно, згідно з чинним законодавством.

4.3. До реєстрації замовниками будівництва та отримання у міській інспекції державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт між замовниками чи інвесторами і власником будинку укладається договір на будівництво, істотними умовами якого є вимоги пп.3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 Положення.

4.4. Спори щодо ремонту даху з облаштуванням мансардних приміщень чи з надбудовою поверхів у будинках, що не є власністю територіальної громади м.Львова, вирішуються власниками будинків, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.5. На проведення реконструкції горищ під мансардні поверхи або надбудов розповсюджується дія пунктів 1.10, 1.11 розділу 1; розділу 2; розділу 6  (крім пп.6.2.3) цього Положення.

5. Порядок підготовки та оформлення документів при проведенні реконструкції горищ на мансардні поверхи або надбудов замовниками із залученням інвесторів у будинках власності територіальної громади м.Львова

5.1. Лист-звернення претендента-інвестора на ім?я першого заступника міського голови з пропозицією виступити інвестором переобладнання горища будинку на мансардний поверх або надбудову після терміну два місяці є підставою для початку оформлення документів за вказаною адресою. У разі подачі іншими претендентами заяв за вказаною адресою після зазначеного терміну їх заяви не враховуються у проведенні конкурсу.

5.2. Перший заступник міського голови скеровує звернення на розгляд конкурсної комісії, яка визначає інвестора на реконструкцію горища будинку на мансардний поверх або надбудову поверху  за вказаною адресою.

5.3. Замовник:

5.3.1. Замовляє попередній висновок у спеціалізованій проектній організації про технічний стан будинку, плани верхнього поверху, розріз димових та вентиляційних каналів, місця можливого під?єднання інженерних комунікацій, отримує в експлуатуючії організації  список мешканців верхнього поверху.

5.3.2. Подає оголошення у засоби масової інформації (не менше, ніж у два видання, в тому числі в газету oРатушаo, та розміщує інформацію на Web-сторінці Львівської міської ради) про конкурс на виготовлення інвестиційного проекту на переобладнання горища будинку на мансардний поверх чи надбудову, якщо претендент не проживає у даному будинку. Для подання заявки претендентам надається 15 днів від дня оголошення.

5.3.3. Направляє запит мешканцям верхнього поверху  та квартир у мезоніні визначеного будинку щодо їх бажання виступити замовниками на реконструкцію горища, ремонту даху.

Термін подання заяви про надання дозволу на реконструкцію горища у районну адміністрацію з передачею копії заяви  Замовнику  складає  30 днів з дня офіційного подання звернення (відсутність відповіді (заяви) у вказаний термін означає відмову від участі у будівництві).

У разі відмови власників квартир верхнього поверху чи квартир у мезоніні виступити  замовниками  Замовник направляє їм повторний запит про погодження реконструкції горища під мансардний поверх над їхніми квартирами або поруч з ними з ремонтом даху будинку. З основними квартиронаймачами погодження здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку.

При цьому Замовник в обов?язковому порядку пропонує іншим власникам квартир верхнього поверху або власникам квартир будинку взяти дольову участь у реконструкції горища чи надбудові, або залучає інших претендентів на будівництво мансарди чи проведення надбудови з метою забезпечення ремонту всього даху. У разі наявності декількох претендентів - власників квартир у будинку, де запланована реконструкція горища під мансардні приміщення чи надбудова, питання визначення замовника на ці роботи визначаються Конкурсною комісією.

Власники квартир верхнього поверху мають пріоритет перед власниками інших квартир будинку (у випадку проведення реконструкції над площею квартири), а останні - над рештою претендентів у  переобладнанні горища будинку на мансардний поверх чи надбудові при умовах:

- ремонту всього даху будинку;

- частини будинку, яка у його межах може бути самостійною (флігель, прибудова).

5.4. Порядок підготовки документів Замовником у випадку, якщо на об?єкт подана заявка від одного претендента:

5.4.1. За кошти претендента виготовляються проектні пропозиції, які погоджуються управлінням архітектури, управлінням охорони історичного середовища (якщо об?єкт є пам?яткою архітектури або розташований у межах історико-культурної заповідної території), санітарно-епідеміологічною станцією району та пожежною інспекцією.

5.4.2. Готується рішення виконкому про надання претенденту права виступити інвестором на проектування та будівництво і після завершення будівельних робіт оформити документи на право власності.

5.5. Порядок підготовки документів Замовником у випадку, якщо на об?єкт подано заявки двох або більше претендентів:

5.5.1.  Виготовляються претендентами проектні пропозиції.

5.5.2. Проектні пропозиції подаються на погодження  в  управління архітектури, управління охорони історичного середовища (якщо будинок є пам?яткою архітектури або розташований у межах історико-культурної заповідної території), санітарно-епідеміологічну станцію району та пожежну інспекцію.

5.5.3. Підготовлені матеріали з позитивними висновками цих служб  подаються на розгляд конкурсної комісії у порядку, передбаченому згідно з додатком № 2  до цього рішення.

6. Порядок розробки, погодження та затвердження

проектно-кошторисної документації, реєстрація ремонтно-будівельних робіт, прийняття до експлуатації, забезпечення контролю

6.1. Дозвіл на виконання проектно-кошторисної документації надається інвестору у встановленому порядку.

Проектування, погодження та затвердження проектної документації   реконструкції горищ під мансардні поверхи та надбудов здійснюється згідно з державними будівельними нормами України oСклад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-97o.

Погодженя проектної документації здійснюється з:

а) районною санітарно-епідеміологічною станцією;

б) органом пожежного нагляду (СДПЧ району);

в) Укрінвестекспертизою;

г) управлінням охорони історичного середовища (для об?єктів, розміщених у межах архітектурно-заповідної території);

д) управлінням архітектури;

е) Західним територіальним управлінням у Львівській області по охороні праці.

6.2. Порядок отримання дозволу на проведення будівельних робіт:

6.2.1. Роботи проводяться за дозволом інспекції Держархбудконтролю, яка керується у своїй діяльності oПоложенням про державно-будівельний контрольo, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993р. № 225.

6.2.2. Дозвіл на виконання будівельних робіт видається інвестору  у порядку, визначеному наказом Держбуду України від 05.12.2000р. № 273 oПро затвердження Положення про порядок надання дозволів на виконання будівельних робітo, та на підставі правових і нормативно-технічних документів.

6.2.3. Інвестор укладає договір на ремонтно-будівельні роботи з підрядними ліцензійованими будівельними організаціями  за погодженням інвестора.

6.2.4. Дозвіл на облаштування будівельного майданчика видається підряднику районною адміністрацією.

6.3. Забороняється виконання будівельних робіт з переобладнання горищ будинків на мансардні поверхи або надбудови без отримання дозволу інспекції Держархбудконтролю.

6.4. Виконання будівельних робіт на об?єктах, які не  передбачені погодженою проектною документацією, вказані у дозволі, вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

6.5. Прийняття в експлуатацію об?єктів будівництва здійснюється згідно з державними будівельними нормами України oПрийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об?єктів ДБН 3.1-3-9-94o.

6.6. Експлуатація неприйнятих в експлуатацію реконструйованих або збудованих об?єктів забороняється.

6.7. Контроль за дотриманням порядку, передбаченого цим  Положенням, проведенням реконструкції горищ під мансардні поверхи та надбудови, дотримання умов проживання мешканців будинків, де проводяться ремонтно-будівельні роботи, здійснюється районними адміністраціями та інспекцією Держархбудконтролю.

Керуючий справами виконкому                                                                                                        М.Литвинюк

Віза:

В.о. начальника управління

житлового господарства                                                                                                                     І.Квик

Додаток № 2

Затверджено

рішенням  виконкому

від__________№ ____

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсів на участь інвесторів для фінансування робіт з  реконструкції горищ на  мансардні поверхи або надбудов з метою ремонту дахів у будинках власності територіальної громади м.Львова

1. Загальні положення

1.1. Конкурсну комісію очолює директор департаменту житлового господарства та інфраструктури згідно з додатком № 3.

1.2. Метою конкурсу є визначення юридичної або фізичної особи, надалі інвестора,  якому буде надано право реалізації інвестиційного проекту  конкурсного об?єкта, умов передачі горищ будинків для проведення їх реконструкції чи здійснення надбудов.

Інвестиційний проект - комплект технічної та правової документації, що визначає умови вкладення коштів у виконання робіт з реконструкції горища будинку на мансардний поверх або надбудови.

2. Статус, склад та організація діяльності конкурсної комісії

2.1. У своїй діяльності конкурсна комісія керується чинним законодавством, цим Положенням, Державними будівельними нормами і правилами, конкурсною документацією.

2.2. Покриття витрат конкурсної комісії, пов?язані з поданням інформації про конкурс у засобах масової інформації, та конкурсної документації здійснюється за рахунок платежів претендентів за виготовлення конкурсної документації, а в частині непокритих сум (витрати на оплату штатних працівників, поштово-канцелярські витрати, витрати на утримання приміщень) - за рахунок кошторису на виконання будівельних робіт.

3. Порядок проведення конкурсу

3.1. У конкурсі можуть брати участь юридичні і фізичні особи, зареєстровані в Україні і за її межами, а також громадяни України, іноземці.

3.2. Для оголошення інвестиційного конкурсу у засобах масової інформації (в тому числі газеті oРатушаo та на Web-сторінці Львівської міської ради) згідно з пунктом 5.3.3 додатка № 1 до цього рішення конкурсною комісією визначаються:

- основні умови інвестиційного проекту;

- порядок попереднього ознайомлення з об?єктом та придбання пакета конкурсної документації;

- контактні телефони.

3.3. У процесі підготовки до конкурсу Замовник представляє на розгляд міській конкурсній комісії:

3.3.1. Матеріали, підготовлені замовником:

а) згоду основних квартиронаймачів квартир верхнього поверху будинку чи приміщень, поруч яких заплановане будівництво, на проведення ремонту даху з облаштуванням мансардних приміщень чи надбудовою та згоду власників всіх квартир будинку, завірену начальником експлуатуючої будинок організації;

б) розроблений інвестиційний проект, який включає:

- можливі варіанти переобладнання (надбудова, зміна конфігурацій даху у межах існуючого даху);

- техніко-економічні характеристики об?єкта, що підлягає реконструкції (проектні показники; висновок про технічний стан будинку; терміни виконання робіт; вимоги до якості, заходи щодо уникнення негативного впливу на будинок та суміжну забудову, енергозбереження; вартість реконструкції горища, інженерних мереж, конструкції будинку, реставраційних заходів);

- інформацію про виконання процедурних питань, передбачених       п. 5.3.1 та п.5.3.2  додатка № 1 до цього рішення.

3.3.2. Матеріали, підготовлені претендентом-інвестором:

- офіційну заяву претендента до конкурсної комісії з проханням про участь у конкурсі на інвестування робіт;

- завірені у встановленому порядку установчі документи;

- копію платіжного доручення про сплату вартості послуг за участь у конкурсі;

- пропозиції претендента щодо реалізації інвестиційного проекту (терміни та вартість виконання робіт, застосування нових технологій, пропозиції щодо підрядника на виконання робіт тощо).

3.4. Пропозиція претендента повинна включати:

- суму дольової участі в ремонті житлового фонду міста, що перераховується на рахунок Львівської міської ради (при проведенні ремонту у будинках, які знаходяться на балансі Львівської міської ради, що не потребують ремонту даху або де запланована надбудова із заміною суміщеної покрівлі);

- об?єми робіт з ремонту будинку;

-       суми контрактної ціни за інвестиційним контрактом, що укладається з департаментом житлового господарства та інфраструктури.

3.5. Пропозиція претендента обов?язково супроводжується документом, що підтверджує внесення ним застави, розмір якої складає 1% ціни інвестиційного проекту, на рахунок Замовника.

3.6. У разі відхилення пропозицій застава серйозності повертається протягом 10 днів, починаючи від дати оголошення переможця конкурсу.

3.7. Застава серйозності не повертаєтьс-я у випадках, коли претендент:

- подає завідомо неправдиву інформацію;

- відкликає свою пропозицію під час проведення конкурсу;

- відмовляється від підписання договору після оголошення його переможцем конкурсу.

3.8. Застава, внесена переможцем конкурсу, враховується при визначенні суми контрактної ціни.

3.9. Робоча група здійснює реєстрацію всіх документів та видає претенденту їх опис.

3.10. Претенденту може бути відмовлено в участі у конкурсі у випадку неподання документів, які передбачені пунктом 3.3 цього Положення.

3.11. У встановлений день та час на засіданні комісії за участю претендентів або їхніх уповноважених представників розглядаються подані документи. Комісія складає протокол, в якому відображаються подані пропозиції учасників та їх відповідність до умов проведення конкурсу, мотивації вибору переможця, відомості про учасників конкурсу. При цьому можуть бути враховані і додаткові пропозиції, подані претендентом безпосередньо у день засідання конкурсної  комісії.

3.12. Переможці визначаються за такими основними умовами:

3.12.1 суми дольової участі в ремонті житлового фонду міста, що перераховується на рахунок Львівської міської ради (при проведенні ремонту у будинках, які знаходяться у власності територіальної громади м.Львова, що не потребують ремонту даху або де запланована надбудова із заміною суміщеної покрівлі);

3.12.2 об?ємів робіт з ремонту будинку;

3.12.3 суми контрактної ціни по інвестиційному контракту, що укладається з департаментом житлового господарства та інфраструктури чи управлінням житлово-комунального господарства;

3.13. Протягом 10 днів після засідання комісії переможцю конкурсу та власнику будинку направляється копія протоколу. Підставою для підготовки рішення виконавчого комітету про залучення переможця конкурсу до інвестування робіт та реалізації інвестиційного контракту щодо переобладнання горища або надбудови є протокол засідання конкурсної комісії.

3.14. Замовник на підставі протоколу засідання конкурсної комісії готує протягом 15 днів рішення виконавчого комітету.

3.15. Засідання конкурсної комісії є правомірним, якщо у ньому бере участь більше половини від загального складу комісії.

3.16. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх, що входять до складу комісії, і  оформляються протоколом, які підписується головою та секретарем комісії.

4. Порядок укладання контрактів з переможцями конкурсу

4.1. Переможець конкурсу після прийняття рішення виконавчого комітету протягом 30 календарних днів укладає з Замовником інвестиційний контракт.

4.2. Невиконання переможцем конкурсу вимог пункту 4.1 цього Положення вважається односторонньою відмовою його від укладання контракту, що тягне за собою визначення конкурсною комісією іншого переможця з числа осіб, які брали участь у проведеному конкурсі, або призначення нового конкурсу.

4.3. Контракт набирає чинності з моменту підписання його сторонами.                       Істотними умовами контракту є:

4.3.1 застава інвестора до часу прийняття в експлуатацію мансардних приміщень, надбудови у розмірі, не менше 10% вартості будівництва, яка перераховується на відповідний рахунок управління житлового господарства;

4.3.2 суми дольової участі у ремонті житлового фонду міста, в тому числі і на ремонт будинку;

4.3.3 зобов?язання замовника про застосування заходів недопущення і усунення негативного впливу на будинок та суміжну забудову при проведенні реконструкції з влаштуванням мансардних приміщень чи надбудови;

4.3.4 зобов?язання замовника відшкодувати можливі збитки, заподіяні іншим квартирам, будинку  чи  суміжній забудові;

4.3.5 терміни проведення ремонтно-будівельних робіт, що не перевищують термінів, передбачених державними будівельними нормами;

4.3.6 якісне проведення ремонтно-будівельних робіт;

4.3.7 копію угоди зі спеціалізованою ліцензованою організацією на проведення основних будівельно-монтажних робіт з реконструкції горища під мансардні приміщення чи надбудови.

4.3.8 гарантійне зобов?язання інвестора про забезпечення експлуатаційного ремонту дахових конструкцій та покрівлі над площею реконструції після введення в експлуатацію надбудови, мансардних приміщень у термін 10 років.

Керуючий справами виконкому                                                                                                        М.Литвинюк

Віза:

В.о. начальника управління

житлового господарства                                                                                                                     І.Квик

Додаток № 3

Затверджено

рішенням  виконкому

від__________№ ____

СКЛАД

конкурсної комісії для вибору інвесторів щодо фінансування  робіт з переобладнання горищ на мансардні поверхи або проведення надбудов з метою ремонту дахів будинків власності територіальної громади м.Львова

Голова конкурсної комісії                                                              -директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Заступник голови конкурсної комісії                  -начальник управління житлового

господарства

Секретар конкурсної

комісії:                                                                              -головний спеціаліст відділу

експлуатаці житлового фонду

управління    житлового

господарства

Члени конкурсної комісії:

- представник управління архітектури                                                                                                                  -  -представник управління охорони  історичного середовища

- завідувач відділу контролю за                            використанням ресурсів Львівської

міської ради

- представник управління економіки

-предствник юридичного управління

- представник управління комунальної

власності

-начальник відділу експлуатації    житлового господарства УЖГ

-начальник відділу капітального    ремонту УЖГ

- голова постійної комісії житлової                                                                                                              політики (за згодою)

-заступник голови районної

адміністрації з питань житлово-

комунального господарства

Керуючий справами виконкому                                                                                                        М.Литвинюк

Віза:

В.о. начальника управління

житлового господарства                                                                                                                     І.Квик