Громадські слухання проекту положення “Про проведення конкурсу з визначення операторів паркування автотранспорту у м. Львові”

  • 1812

24 квітня 2007 року о 17.00 у приміщенні малого залу Львівської міської ради за адресою пл. Ринок, 1 відбудуться громадські слухання проекту положення "Про проведення конкурсу з визначення операторів паркування автотранспорту у м. Львові"

Метою проведення конкурсу на визначення операторів паркування є обмеження монополізму на ринку послуг з паркування автотранспорту, створення конкурентного середовища та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати виконання вимог до них.

Повний текст проекту положення наведений нижче, також він розміщений в іншому розділі сайту Львівської міської ради:  «Інформація по підприємництву //Проекти регуляторних актів»

Пропонований регламент для доповідей та виступів учасників слухань:

Час проведення слухань 17.00-18.40

Представлення проекту положення - до 20 хв. ( Час на доповідь до 10 хв.)

Запитання учасників слухань по суті проблеми - до 20 хв. (Час на запитання - до 2 хв.)

Обговорення та внесення пропозицій до 40 хв. (Час на виступ - до 5 хв.)

Голосування внесених пропозицій до 20 хв.

Охочих підготувати доповідь щодо питань висунутих на обговорення слухань, просимо повідомити про тему доповіді, прізвище, ім'я та посаду доповідача за нижче вказаними контактами. Теми доповідей будуть опубліковані у матеріалах слухань.

Останній термін реєстрації доповідей 23 квітня 2007 року, о 18.00.

З питань організації та проведення громадських слухань просимо звертатись у відділ громадського партнерства управління "Секретаріат ради" за тел. 297-57-63 або на електронну скриньку: . Запрошуємо усіх охочих.

Проект

Рішення

Про затвердження Положення про

проведення конкурсу з визначення

операторів паркування автотранспорту

у м.Львові

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993р. №56-93 "Про місцеві податки і збори" виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу з визначення операторів паркування автотранспорту у м.Львові згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту житлового господарства та інфраструктури.

Міський голова                                                                                                                       А.Садовий

Додаток до рішення

виконавчого комітету

від_________№____

Положення

про проведення конкурсу з визначення операторів паркування автотранспорту у м.Львові

1. Загальні положення

Положення про проведення конкурсу з визначення операторів паркування автотранспорту у м.Львові розроблене відповідно до ухвали міської ради від 28.11.2002р. №157 "Про затвердження Положення про організацію та функціонування зон паркування автотранспортних засобів на території м.Львова" (зі змінами та доповненнями) та рішення виконавчого комітету від 27.12.2002р. №597 "Про плату за паркування автотранспорту".

1.1. Це Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу на надання послуг з паркування автотранспорту (далі - конкурс).

1.2. Поняття, що використовуються у Положенні, мають таке значення:

- місце для паркування автотранспорту - місце, яке визначене для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, має тверде покриття (асфальт, бетон тощо), розмітку місць стоянки автотранспорту, може мати огорожу, у тому числі тимчасову:

- конкурсний комітет - постійний орган з підготовки та проведення конкурсу.

- об'єкт конкурсу - місце для паркування автотранспорту.

- претендент - юридична або фізична особа (приватний підприємець), яка офіційно подала свої пропозиції для участі в конкурсі.

- конкурс - конкурентний спосіб надання права на надання послуг з паркування автотранспорту. Конкурс може бути комерційним та некомерційний:

?     комерційний конкурс - форма виявлення кращих пропозицій за критеріями, встановленими організаторами конкурсу.

?     некомерційний конкурс  оголошується орендодавцем в окремих випадках, визначених конкурсною комісією.

1.3 Об'єктом комерційного конкурсу є право оператора на здійснення паркування

1.4. Метою проведення конкурсів є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку надання послуг з паркування автотранспорту та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування юридичних осіб та громадян.

1.5. У конкурсі можуть брати участь суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи), які мають державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства.

1.6. До участі у конкурсі не допускаються юридичні і фізичні особи, які:

визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

подали для участі у конкурсі неправильно оформлені або такі, що містять недостовірну інформацію, документи.

1.7. Конкурс проводиться безкоштовно.

2. Підготовка конкурсу

2.1. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу приймається виконавчим комітетом міської ради.

2.2. Для підготовки та проведення конкурсу виконавчий комітет міської ради утворює конкурсний комітет, до складу якого включаються представники виконавчих органів , УДАЇ ГУ МВС України у Львівській області, депутати міської ради.

2.3. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання, які є учасниками конкурсу або які діють на ринку надання послуг з паркування автотранспорту і можуть впливати на прийняття рішень комітету.

2.4. Конкурсний комітет публікує в засобах масової інформації не пізніше ніж за 15 днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинно містити таку інформацію:

- найменування та основні характеристики об'єктів конкурсу;

- строк подання та адресу, за якою подаються документи на конкурс;

- місце, дату і час проведення конкурсу;

- телефон для довідок з питань проведення конкурсу.

3. Подання документів на конкурс

3.1. Для участі у конкурсі претендент подає конкурсному комітету такі документи:

3.1.1. копію свідоцтва про державну реєстрацію.

3.1.2. заяву на участь у конкурсі.

3.1.3. конкурсні пропозиції щодо:

- розміру оплати за право на здійснення паркування автотранспорту;

- облаштування та організації роботи паркування автотранспорту.

- розміру щомісячного перерахування коштів у міський бюджет збору за паркування автотранспорту.

3.2. Претендент подає документи у конверті, на якому зазначається його назва, адреса і найменування об'єкта конкурсу, з поміткою „Заява на участь у конкурсі".

3.3. Документи, які надійшли до конкурсного комітету після встановленого строку, не розглядаються.

3.4. За роз'ясненнями щодо оформлення документів на конкурс або проведення конкурсу претендент має право звернутися до секретаря конкурсного комітету, який зобов'язаний дати їх у письмовій або усній формі.

3.5. Конверти з документами на конкурс розпечатуються секретарем конкурсного комітету у міру їх надходження.

3.6. Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету у журналі обліку.

Документи подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються претенденту із зазначенням причин.

4.Критерії визначення переможця

4.1. Запропонована найвища оплата за право на здійснення паркування.

4.2.

5. Порядок переможця конкурсу

5.1. Конкурс проводиться в два етапи при наявності не менше як двох претендентів.

5.2. На першому етапі закритого засідання конкурсного комітету на підставі пропозицій учасників конкурсу, передбачених умовами конкурсу, визначається попередній переможець. Інформація про попереднього переможця конкурсу, його пропозиції та дату, час, місце проведення другого етапу конкурсу оголошуються головою конкурсного комітету учасникам конкурсу.

5.3. На другому етапі конкурсу додаткові пропозиції учасників конкурсу розглядаються в присутності учасників конкурсу, які виявили бажання взяти участь у другому етапі конкурсу. Якщо учасник конкурсу не з'явився на другий етап конкурсу та не подав письмових пропозицій, то його остаточними пропозиціями вважаються ті, що були подані ним на перший етап конкурсу.

5.4. Учасник конкурсу, який вніс найкращі пропозиції, передбачені розділом 4 цього Положення, більшістю присутніх членів конкурсного комітету визначається його переможцем. При цьому найвища ціна є пріоритетним правом на здійснення паркування автотранспорту у відповідній зоні паркування.

У разі рівності кількості голосів голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

5.5. Результати конкурсу затверджуються рішенням виконавчого комітету і є підставою для оголошення переможця, після чого укладається договір про надання права на організацію та функціонування зони паркування та справляння плати за паркування автотранспорту.

5.6. Результати конкурсу доводяться до відома учасників конкурсу зразу після завершення роботи конкурсного комітету.

5.7. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу оформляється протоколом, який підписується його головою та секретарем, і надсилається у триденний термін управлінню транспорту і зв'язку департаменту житлового господарства та інфраструктури, переможцю конкурсу та іншим учасникам конкурсу (на запит).

5. Розгляд спорів

5. Спори, що виникають за результатами конкурсу, розв'язуються в установленому законодавством порядку.

Керуючий справами виконкому                                                                                         М.Литвинюк

Візи:

Начальник управління економіки                                                                    В.Цюник

Начальник управління транспорту і зв'язку                                                   М.Шкурган