Громадські слухання проекту положення “Про оренду майна територіальної громади міста Львова” та “ Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Львова”.

  • 4326

30 березня 2007 року о 13.00 у приміщенні у приміщенні "Світлиця" за адресою вул. Дорошенка,14  відбудуться громадські слухання проекту положення "Про оренду майна територіальної громади міста Львова" та " Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Львова".

Метою прийняття положення про оренду майна територіальної громади міста Львова є врегулювання організаційних відносини, пов'язаних з передачею в оренду нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), що належить до комунальної власності територіальної громади міста Львова, а також організаційних відносини, пов'язаних з передачею в суборенду, користування (у тому числі, безоплатне) майна організацій, установ, підприємств, заснованих на майні, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Львова, цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів.

Метою прийняття методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Львова є встановлення порядку та визначення розміру орендної плати за оренду майна територіальної громади м. Львова".

Повний текст проекту положення наведений нижче, також він розміщений в іншому розділі сайту Львівської міської ради:  «Інформація по підприємництву //Проекти регуляторних актів»

Пропонований регламент для доповідей та виступів учасників слухань:

Час проведення слухань 13.00-15.00

Представлення проекту положення - до 30 хв. ( Час на доповідь до 10 хв.)

Запитання учасників слухань по суті проблеми - до 20 хв. (Час на запитання - до 2 хв.)

Обговорення та внесення пропозицій до 50 хв. (Час на виступ - до 5 хв.)

Голосування внесених пропозицій до 20 хв.

Охочих підготувати доповідь щодо питань висунутих на обговорення слухань, просимо повідомити про тему доповіді, прізвище, ім'я та посаду доповідача за нижче вказаними контактами. Теми доповідей будуть опубліковані у матеріалах слухань.

Останній термін реєстрації доповідей 29 березня 2007 року, о 15.00.

З питань організації та проведення громадських слухань просимо звертатись у відділ громадського партнерства управління "Секретаріат ради" за тел. 297-57-63 або на електронну скриньку: . Запрошуємо усіх охочих.

Додаток № 1

до ухвали Львівської міської ради

від ____ ____ 2007  № _________

ПОЛОЖЕННЯ

про оренду майна територіальної громади міста Львова

1. Загальні положення

1.1. Положення розроблене на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про власність», «Про Державний бюджет України на 2007 рік», інших нормативно-правових та підзаконних актів.

1.2. Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна підприємств та організацій, заснованих на майні, що перебуває у комунальній власності (далі - підприємства), в тому числі, цілісних майнових комплексів (далі - ЦМК) комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, регулюються нормами Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

1.3. Це положення регулює організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), що належить до комунальної власності територіальної громади міста Львова, що не врегульовані нормами Закону України «Про оренду державного та комунального майна», а також організаційні відносини, пов'язані з передачею в суборенду, користування (у тому числі, безоплатне) майна організацій, установ, підприємств (далі - підприємства), заснованих на майні, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Львова, цілісних майнових комплексів (далі - ЦМК) комунальних підприємств, їх структурних підрозділів.

1.4. Майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває у комунальній власності, регулюються нормами Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та цього положення.

1.5. Передача в оренду вільних об'єктів комунального майна територіальної громади міста Львова здійснюється виключно на конкурсних засадах.

1.6. Суб'єкти підприємницької діяльності, метою діяльності яких є отримання прибутку, отримують в оренду майно територіальної громади міста Львова шляхом проведення комерційного конкурсу.

Юридичні та фізичні особи, метою діяльності яких не є отримання прибутку, зокрема:

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, в т.ч., установи та організації, що фінансуються за рахунок відповідних бюджетів;

громадські організації, створені з метою здійснення освітньої, культурної, наукової, аматорської спортивної, екологічної, оздоровчої діяльності, творчі спілки та політичні партії;

благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності;

пенсійні фонди, кредитні спілки, утворені у порядку, визначеному законом;

спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків засновників та не проводять господарської діяльності;

професійні творчі працівники, художники, скульптори, народні майстри, мешканці житлових будинків, які використовують нежитлові приміщення для господарських потреб на праві оренди,

отримують в оренду об'єкти майна територіальної громади міста Львова шляхом проведення некомерційного конкурсу.

1.7. В окремих випадках, за рішенням міської ради, виконавчого комітету майно може передаватися в безоплатне користування.

1.8. При наданні в оренду ЦМК комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, об'єктів нерухомого майна, користування земельними ділянками відбувається, згідно з вимогами чинного законодавства.

1.9. Надання в оренду об'єкта нерухомого майна, який потребує відновлення, капітального ремонту, реконструкції, може відбуватися на спеціальних умовах щодо проведення орендарем зазначених дій, та виконання орендарем зобов'язань за договором оренди, в тому числі, сплати орендної плати.

1.10. Передача об'єктів майна комунальної власності міста Львова у повне господарське відання чи оперативне управління підприємствам відбувається за рішеннями Львівської міської ради, її виконавчого комітету.

2. Терміни та визначення

Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються в такому значенні:

Оренда - засноване на договорі платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької або іншої діяльності, терміном до десяти років включно.

Довгострокова оренда - засноване на договорі оренди платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької або іншої діяльності, терміном більше десяти років.

Короткострокова оренда - засноване на договорі оренди платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької або іншої діяльності, терміном до трьох років включно.

Користування - засноване на договорі, відмінному від договору оренди, користування майном, відповідно до вимог чинного законодавства.

Об'єкти оренди: ЦМК комунальних підприємств, їх структурних підрозділів; нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), що належать до комунальної власності територіальної громади міста Львова; інше окреме індивідуально визначене майно.

Орендарі - фізичні та юридичні особи, визначені в порядку ст. 6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»; професійні творчі працівники, які отримують об'єкти нерухомого майна в оренду для здійснення виключно творчої діяльності; мешканці будинків, які отримують нежиле приміщення в оренду під господарські потреби, в будинку проживання чи сусідніх будинках.

Орендодавці - управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради як уповноважений орендодавець; комунальне підприємство (організація, установа), у повному господарському віданні чи оперативному управлінні якого перебуває об'єкт оренди за рішенням Львівської міської ради чи її виконавчого комітету, та яке має повноваження бути орендодавцем, згідно з вимогами чинного законодавства.

Переукладення договору оренди - викладення договору оренди в новій редакції, з визначенням істотних умов договору, згідно з вимогами чинних на момент переукладення нормативно-правових актів.

Балансоутримувач - підприємство, на балансі якого перебуває об'єкт майна комунальної власності (об'єкт оренди).

Претендент на оренду - фізична чи юридична особа, яка бажає укласти договір оренди, та може бути орендарем, згідно з вимогами чинного законодавства.

3. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна та порядок її розгляду

3.1. Надання майна в оренду здійснюється за ініціативою претендентів на оренду, орендодавців, міської ради, її виконавчих органів, балансоутримувачів майна.

Пропозиції балансоутримувачів про надання майна в оренду (при необхідності) повинні бути погоджені з відповідним виконавчим органом, який здійснює управління діяльністю цих підприємств. Погодження виконавчого органу, який здійснює управління діяльністю балансоутримувача, є необхідним у всіх випадках, за винятком перебування об'єкта нерухомого майна в комунальному житловому будинку чи в нежилому будинку, який перебуває на балансі ЛКП «Агенція ресурсів».

3.2. Пропозиції щодо оренди майна від претендентів на оренду та балансоутримувачів майна, подаються до управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення щодо оренди майна та процедура подальших дій управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради, затверджується виконавчим комітетом Львівської міської ради.

3.3. Подані у встановленому порядку пропозиції щодо оренди майна, за затвердженою процедурою, готуються управлінням комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради на розгляд комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади м. Львова.

Комунальне підприємство (організація, установа освіти, культури, охорони здоров'я тощо) може бути орендодавцем об'єкта нерухомого майна, який переданий у його повне господарське відання чи оперативне управління за рішенням Львівської міської ради чи її виконавчого комітету, та внаслідок цього перебуває на його балансі, з дотриманням вимог ст. 5 Закону України „Про оренду державного та комунального майна", а в інших випадках - за дозволом управління комунальної власності.

Порядок надання дозволу бути орендодавцем об'єкта нерухомого майна затверджується виконавчим комітетом міської ради.

3.4. Склад комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади м. Львова та положення про комісію затверджуються виконавчим комітетом Львівської міської ради.

Комісія розглянувши матеріали, підготовлені управлінням комунальної власності, враховуючи потребу розміщення бюджетних установ і організацій, наявні щодо цього пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування, комерційну привабливість об'єкта оренди, приймає рішення щодо подальшого використання майна.

При прийнятті рішення щодо подальшого використання майна, у випадках передачі в оренду об'єктів комунального майна, які мають важливе значення для соціально-економічного розвитку міста - підприємств і закладів, діяльність яких спрямована на забезпечення потреб територіальної громади міста Львова послугами на рівні гарантованих державою мінімальних соціальних стандартів, а також сприяє подальшому розвитку соціальної та економічної інфраструктури міста (заклади охорони здоров'я, освіти, культури, підприємства комунального господарства тощо), комісія приймає рішення щодо визначення виду конкурсу та цільового використання об'єкта.

У випадку надходження ініціативи на оренду об'єкта нерухомого майна від суб'єкта підприємницької діяльності, метою якого є отримання прибутку, при відсутності пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій, відсутності потреби в розміщенні бюджетних установ і організацій чи при неможливості такого розміщення на розглядуваному об'єкті,  орендар об'єкта оренди визначається шляхом проведення комерційного конкурсу.

В разі надходження ініціативи на оренду об'єкта нерухомого майна від юридичної чи фізичної особи, метою діяльності якої не є отримання прибутку, при відсутності пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій, відсутності потреби в розміщенні бюджетних установ і організацій чи при неможливості такого розміщення на розглядуваному об'єкті, орендар об'єкта оренди визначається шляхом проведення некомерційного конкурсу.

3.5. Розгляд пропозицій щодо оренди ЦМК комунальних підприємств.

3.5.1. За наявності ініціативи від претендентів на оренду щодо оренди ЦМК комунального підприємства, його структурного підрозділу, орендодавець у триденний термін повідомляє про це трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду. Трудовий колектив протягом п'ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду ЦМК комунального підприємства, його структурного підрозділу, у порядку встановленому Законом України  «Про оренду державного та комунального майна».

3.5.2. Подальший розгляд заяви на оренду ЦМК комунального підприємства, його структурного підрозділу, здійснюється управлінням комунальної власності, з врахуванням рішення трудового колективу щодо оренди ЦМК комунального підприємства, його структурного підрозділу.

3.5.3. За наявності заяв на оренду ЦМК комунального підприємства, його структурного підрозділу, від двох або більше фізичних чи юридичних осіб (за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу), орендар визначається на конкурсних засадах, згідно з вимогами  Закону України  «Про оренду державного та комунального майна».

4. Організаційне забезпечення орендних відносин

4.1. Організаційне забезпечення відносин оренди майна територіальної громади міста Львова здійснює управління комунальної власності.

З цією метою управління комунальної власності:

- здійснює облік та інвентаризацію майна, формує та підтримує банк даних про майно комунальної власності міста, яке здається в оренду, забезпечує контроль за його використанням та збереженням;

- в установлених випадках забезпечує погодження питання оренди майна з районними адміністраціями та виконавчими органами міської ради;

- організовує роботу відповідних комісій;

- на підставі рекомендації комісій готує проекти рішень міської ради, видає накази з питань оренди;

- укладає як орендодавець договори оренди, здійснює їх облік та реєстрацію;

- спільно з районними адміністраціями та балансоутримувачами об'єктів оренди слідкує за дотриманням умов договорів оренди, у встановленому порядку вживає заходів до порушників договірних зобов'язань;

- координує діяльність районних адміністрацій, балансоутримувачів об'єктів оренди та інших органів у сфері відносин оренди комунального майна;

- вчиняє необхідні дії для стягнення орендної плати;

- приймає рішення про надання дозволу на оренду майна, яке перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні комунальних підприємств (організацій, установ), на балансі інших юридичних осіб;

- здійснює загальний облік орендних платежів, аналіз та контроль за їх надходженням;

- забезпечує у встановленому порядку проведення страхування та проведення незалежної оцінки майна для оренди, в тому числі майна, яке перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні комунальних підприємств (організацій, установ), на балансі інших юридичних осіб;

- проводить конкурси і за їх результатами укладає угоди щодо взаємовідносин сторін при реалізації системи страхового захисту та проведення незалежних оцінок майна міської комунальної власності.

4.2. Підприємства, організації, установи, які є балансоутримувачами майна комунальної власності:

- забезпечують утримання майна в належному технічному стані, своєчасно вживають заходів для проведення необхідного капітального ремонту об'єктів оренди (проводять самі чи ініціюють його проведення, залежно від умов договору);

- здійснюють оперативний контроль за використанням майна користувачами, своєчасно (в строк, який не перевищує 10 робочих днів) і в повному обсязі подають матеріали в управління комунальної власності та районні адміністрації щодо орендарів (користувачів), які порушують умови договору оренди (користування). Матеріалами в повному обсязі є письмові докази невиконання орендарями істотних умов за договорами оренди, в тому числі: акти про нецільове використання об'єктів оренди, складені в установленому порядку, з необхідними реквізитами, підписані уповноваженими особами;

- своєчасно (в строк, який не перевищує 10 робочих днів) повідомляють в управління комунальної власності та районні адміністрації про вивільнені об'єкти комунального майна;

- подають в управління комунальної власності та районні адміністрації пропозиції щодо використання об'єктів комунального майна.

4.3. Управління комунальної власності:

- здійснює оперативний контроль за надходженням орендної плати;

- вживає заходів для стягнення заборгованості з орендної плати в установленому порядку.

4.4. Орендодавці, при наданні в оренду об'єктів комунального майна, зобов'язані в порядку пункту 1.5 цього положення публікувати перелік майна (з вказівкою телефонів і адреси, за якою можна отримати додаткові дані), в т. ч. нерухомого, яке підлягає передачі в оренду. Такий же перелік повинен бути представлений в доступних для потенційних орендарів місцях. Майно, інформація про яке не була опублікована, не підлягає передачі в оренду.

4.5. Якщо протягом 30 календарних днів з дати опублікування переліку від потенційних орендарів не надійшли заяви на оренду включеного в перелік об'єкта, то об'єкт включається в перелік повторно з повторною публікацією.

4.6. Якщо протягом 30 календарних днів з дати опублікування переліку надійшла одна заява, то орендодавець зобов'язаний передати претенденту на оренду об'єкт, уклавши договір у встановленому порядку.

4.7. Якщо протягом 30 календарних днів з дати опублікування переліку надійшли дві заяви, то не пізніше 10 календарних днів з дати надходження другої заяви орендодавець зобов'язаний прийняти рішення про проведення конкурсу і опублікувати повідомлення про нього.

5. Укладення договору оренди.

Договір оренди - це домовленість між орендодавцем та орендарем, укладена згідно з вимогами чинного законодавства у формі, встановленій законом, згідно з якою орендодавець передає або зобов'язується передати орендареві майно у користування за плату на певний строк.

5.1. Умови договору оренди комунального майна.

5.1.1. Істотними умовами договору оренди комунального майна є умови, визначені такими Законом України „Про оренду державного та комунального майна", а саме:

- об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

- термін, на який укладається договір оренди;

- орендна плата з урахуванням її індексації;

- порядок використання амортизаційних відрахувань;

- відновлення орендованого майна та умови його повернення;

- виконання зобов'язань;

- забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди;

- відповідальність сторін;

- страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

- обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна,

а також

- укладення орендарем договору на відшкодування експлуатаційних витрат з уповноваженими організаціями в установленому порядку.

Крім цього, згідно з вимогами ст. 638 Цивільного кодексу України, істотними умовами договору є усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

5.1.2. Крім вищевказаних умов у договорі оренди комунального майна можуть бути передбачені такі умови:

- попередня оплата за оренду комунального майна в терміни, встановлені договором;

- відшкодування витрат з незалежної оцінки та проведення страхового захисту об'єкта оренди;

- термін внесення орендної плати;

- обов'язок орендаря здійснити капітальний (за домовленістю сторін з застосуванням спеціального порядку сплати орендної плати) чи поточний ремонт об'єкта оренди, згідно з вимогами чинного законодавства;

- своєчасна сплата всіх належних комунальних платежів;

- передача орендованого майна в суборенду тільки за погодженням з орендодавцем;

- у випадку передачі в оренду об'єктів нерухомого майна для розміщення об'єктів, які мають важливе значення для соціально-економічного розвитку міста (заклади охорони здоров'я, освіти, підприємства комунального господарства, заклади культури тощо) - особливі умови виконавчих органів міської ради та районних адміністрацій (в межах їх повноважень).

5.1.3. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна.

5.1.4. Відносини щодо користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди, вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства.

5.2. Підстави передачі майна в оренду та порядок укладення договорів оренди.

5.2.1. Підставами укладення управлінням комунального майна договорів оренди майна, чи договорів користування, відмінних від договорів оренди, є, прийняті в межах повноважень :

- наказ начальника управління комунальної власності, виданий на виконання рішення конкурсної комісії чи комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади м. Львова;

- патент на право оренди об'єкта нерухомого майна;

- рішення судового органу.

Львівська міська рада має право прийняти рішення про надання майна в безоплатне користування на встановлений строк.

Питання про надання майна у довгострокову оренду, строком більше 15 років, та про надання майна в безоплатне користування, вирішується на пленарних засіданнях міської ради.

Строк дії договору оренди, встановлений наказом начальника управління комунальної власності, не може перевищувати 10 років включно.

5.2.2. Укладенню договору оренди передує оцінка об'єкта оренди, яка здійснюється з вимогами чинного законодавства.

5.2.3. Договір оренди укладається у формі, згідно з вимогами чинного законодавства. Договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню.

Типовий договір оренди майна, що перебуває у комунальній власності, затверджує виконавчий комітет Львівської міської ради.

5.2.4. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

5.2.5. У разі передачі спору на розгляд суду, господарського суду договір оренди вважається укладеним з моменту набрання чинності рішенням суду, господарського суду про укладення договору оренди і на умовах, зазначених у ньому.

5.2.6. Передача об'єкта оренди здійснюється одночасно з укладенням договору оренди і оформляється актом прийому-передачі, який підписують представники орендодавця (балансоутримувача) та орендаря.

5.2.6.1. Якщо орендодавець (балансоутримувач) у строки і на умовах, визначених у договорі оренди, не передасть орендареві об'єкт оренди, орендар має право вимагати від орендодавця (балансоутримувача) передачі об'єкта та відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, або відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням договору оренди.

5.2.6.2. Якщо орендар у строки і на умовах, визначених у договорі оренди, не прийме в орендодавця (балансоутримувача) об'єкт оренди, орендодавець має право вимагати від орендаря відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням договору оренди. В разі неприйняття орендарем в орендодавця (балансоутримувача) об'єкта оренди у строк більше 15 календарних днів від дати укладення договору оренди, орендодавець зобов'язаний відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням договору оренди.

5.2.7. Початок перебігу строку дії договору та настання обов'язку сплати орендарем орендної плати починається з дати підписання сторонами акту прийому-передачі об'єкта.

5.2.8. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

5.2.9. Орендар який бажає переукласти договір оренди, звертається до орендодавця з відповідною заявою та подає необхідні документи, згідно з переліком затвердженим виконавчим комітетом міської ради. В загальному випадку, рішення про переукладення договору оренди приймається орендодавцем, відповідно до рішення комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади м. Львова.

5.2.10. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження орендних відносин на новий термін. Рішення про переукладення договору оренди з попереднім орендарем чи його правонаступником, в разі належного виконання ним всіх обов'язків за попереднім договором оренди, на строк до 3 років включно, приймає орендодавець. Належне виконання зобов'язань орендарем підтверджується представленням ним документів, підтверджуючих виконання всіх договірних зобов'язань за договором оренди.

5.2.11. У випадку неможливості нотаріального посвідчення договору оренди (договору користування) на строк погоджений сторонами, тривалістю більше 3 років, з об'єктивних причин, сторони мають право укласти зазначений договір на максимальний строк, який не вимагає нотаріального посвідчення договору оренди (договору користування), а саме: 2 роки 364 дні, з наступним продовженням вказаного договору в межах строку дії підстави для укладення договору оренди, в порядку пункту 5.2.1 цього положення, при умові виконання орендарем договірних зобов'язань.

Об'єктивними причинами неможливості нотаріального посвідчення договору є: - відсутність державної реєстрації права комунальної власності на об'єкт оренди, відсутність оформлення права комунальної власності на об'єкт оренди, фінансова неспроможність оплати нотаріальних послуг тощо.

5.2.12. Одностороння відмова від зобов'язань за договором оренди (договором користування) або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

У випадку відмови орендаря від продовження договору оренди (договору користування) під час строку дії договору, він зобов'язаний повністю заплатити орендну плату за місяць, у якому ним подано письмову відмову від продовження договірних відносин, а також за наступний місяць.

Згідно з вимогами чинного законодавства, відмова від договору вчиняється у такій самій формі, в якій його було укладено, витрати на оформлення відмови від договору покладаються на його ініціатора.

5.2.14. Орендодавець має право відмовитися від договору оренди і вимагати повернення об'єкта оренди, якщо орендар не вносить орендну плату протягом трьох місяців підряд.

У разі відмови орендодавця від договору оренди, договір є розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення орендодавця про відмову від договору.

5.2.15. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

5.2.16. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

6. Облік та контроль за використанням майна, зданого в оренду (користування).

6.1. Облік та контроль за використанням майна, зданого в оренду (користування), здійснюють орендодавець, балансоутримувач об'єкта оренди та відповідна районна адміністрація, згідно з своєю правоздатністю. Загальний облік та контроль за використанням комунального майна, зданого в оренду (користування), здійснює управління комунальної власності, відповідно до покладених на нього завдань та функцій.

Контроль за виконанням умов договору оренди комунального майна покладається на орендодавця та балансоутримувача. У разі невиконання чи неналежного виконання орендарем зобов'язань за договорами оренди, орендодавець комунального майна зобов'язаний вживати заходів для дострокового розірвання договору оренди на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством.

Персональну відповідальність за передачу в оренду майна та контроль за дотриманням умов договору несуть керівники орендодавця та балансоутримувача.

6.2. Контроль за виконанням особливих умов договору разом з орендодавцем здійснюють галузеві виконавчі органи міської ради та районні адміністрації, за пропозиціями яких ці умови були включені до договорів оренди. Вказані органи зобов'язані своєчасно інформувати орендодавця про невиконання чи неналежне виконання орендарями своїх обов'язків щодо особливих умов договорів оренди.

7. Орендна плата.

7.1. Орендна плата є платежем, який орендар вносить на вказаний орендодавцем рахунок незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності. Орендна плата зараховується на відповідні рахунки і використовується в порядку визначеному Львівською міською радою.

7.2.  Методика розрахунку, пропорції розподілу між міським бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок використання орендної плати за користування об'єктами комунальної власності визначаються Львівською міською радою.

При конкурсному виборі орендаря визначається  початковий розмір орендної плати згідно з методикою розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Львова, остаточна орендна плата встановлюється шляхом збільшення розміру орендної плати учасниками конкурсу.

Розрахунок орендної плати здійснюється згідно з методикою розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Львова.

7.3. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.

7.4. Орендна плата встановлюється, як правило, у грошовій формі. Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата за згодою сторін може встановлюватись у натуральній або грошово-натуральній формі. Порядок сплати орендної плати у натуральній або грошово-натуральній формі затверджується міською радою.

7.5. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін. Не є зміною розміру орендної плати її коригування на індекс інфляції, згідно з методикою розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Львова.

7.6. За невиконання зобов'язань за договором оренди сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами України та договором.

За несвоєчасне внесення орендної плати орендар сплачує пеню згідно з умовами договору. Несплата орендної плати у повному обсязі протягом трьох місяців підряд з дня закінчення строку платежу є підставою для вжиття заходів у порядку пункту 5.2.14 цього положення.

Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується незалежно від сплати пені на суму заборгованості.

7.7. Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться отримувачем орендної плати в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

7.8. У разі коли орендодавцем майна, яке перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні комунального підприємства, є управління комунальної власності, орендна плата спрямовується, за вирахуванням ПДВ:

за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств - до міського бюджету;

за нерухоме майно комунальних підприємств, організацій - 70 відсотків орендної плати до міського бюджету, 30 відсотків комунальному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно.

7.9. У разі коли орендодавцем майна, яке перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні комунального підприємства, є вказане підприємство, організація, орендна плата спрямовується:

за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації (крім нерухомого) - підприємству, організації;

за нерухоме майно - 50 відсотків орендної плати підприємству, організації, 50 відсотків - до міського бюджету.

7.10. Розщеплення платежів та перераховування до міського бюджету відповідної частки від отриманої орендної плати без урахування податку на додану вартість, по мірі надходження плати за оренду комунального майна, проводить отримувач орендної плати, з дотриманням вимог чинного законодавства.

7.11. При переукладенні договору оренди на об'єкт нерухомого майна, отриманий в користування способом комерційного конкурсу, розмір орендної плати у новому договорі не змінюється, якщо в результаті визначення орендної плати на підставі незалежної оцінки за методикою розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Львова, вона може бути меншою від запропонованої на конкурсі.

7.12. У разі відсутності заяв протягом одного місяця від дати публікації про проведення комерційного конкурсу на право оренди об'єкта нерухомого майна, управління комунальної власності при оголошенні повторного конкурсу має право знизити базову (початкову) орендну плату за користування майном, яке передається в оренду, на 50%.

Начальник управління                                                                        Є. Климкович

Сидор

2 975 518

Додаток № 1

до ухвали Львівської міської ради

від ___________ №

Методика розрахунку орендної плати

за користування майном територіальної громади м.Львова

1.     Загальні положення

1.1.       Методика розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м.Львова (далі - Методика) розроблена відповідно до п.2.ст.19 Закону України „Про оренду державного та комунального майна", ст.118 „Про Державний бюджет України на 2007 рік", Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 „Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" з метою забезпечення єдиного механізму визначення розміру орендної плати за оренду майна територіальної громади м.Львова.

1.2.       Наведені у цій Методиці терміни використовуються у такому значенні:

1.2.1.  Майно територіальної громади м.Львова (надалі - майно) - цілісні майнові комплекси (ЦМК), будівлі та споруди (включаючи їх невід"ємні частини, у тому числі, окремі ізольовані приміщення, декілька з"єднаних між собою приміщень, цілісні комплекси будівель (споруд)) (надалі-нерухоме майно), машини, обладнання, транспортні засоби, інше окреме індивідуально визначене майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Львова, незалежно від балансоутримувача.

1.2.2.  Оцінка майна - процес визначення вартості майна на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна.

1.2.3.      Орендна плата - платежі за користування майном у формах, визначених законодавством України, які вносить орендар орендодавцеві, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності; може використовуватись у наступних значеннях:

-       базова (початкова) орендна плата - економічний кількісний показник, обчислений без врахування інфляційних впливів за користування майном, яке передається в оренду на засадах комерційного конкурсу; вказується в оголошенні про конкурс;

-       річна, місячна, подобова, погодинна орендна плата - економічний кількісний показник, який вказує період визначення розміру орендної плати.

Орендна плата з урахуванням її індексації є істотною умовою договору і може бути змінена у порядку визначеному законодавством.

Конкретні розміри орендної плати визначаються управлінням комунальної власності для кожного орендаря окремо.

Орендна плата за цією Методикою розраховується без врахування непрямих платежів - податку на додану вартість (ПДВ). Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

1.3.       Методика використовується для визначення:

- базової (початкової) орендної плати за користування майном, яке передається в оренду на засадах комерційного конкурсу;

- орендної плати за користування майном, яке передається в оренду на засадах некомерційного конкурсу;

-      орендної плати при переукладенні договору оренди.

2.     Визначення розміру орендної плати.

2.1 Процедури розрахунку орендної плати.

2.1.1. Орендна плата при передачі майна в оренду на засадах некомерційного конкурсу, переукладенні, перегляді умов договору оренди розраховується у такій послідовності:

а) визначається розмір річної орендної плати;

б) на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір  орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди;

в) з урахуванням  розміру  орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір  орендної плати за наступні місяці оренди.

2.1.2 Орендна плата при передачі майна в оренду на засадах комерційного конкурсу встановлюється за результатами конкурсу і фіксується у договорі оренди в розмірі проіндексованої величини орендної плати за перший місяць оренди.

2.1.3. Розмір річної орендної плати Оп.р. за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (ЦМК), обєктів нерухомого майна, а також окремого індивідуального майна визначається за формулою :

Оп.р. = Воц х Сор.,

де Воц - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком.

2.1.4. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Оп.р.

Оп.п. =      --------  х  Іп.р. х  Ім,

12

де Оп.р. - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.; Іп.р. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати; Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди.

При відсутності інформації про індекс інфляції за перший місяць оренди за базовий місяць розрахунку приймається останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції. У цьому випадку орендна плота за перший місяць оренди визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за місяць, який є першим місяцем відповідно до договору оренди.

2.1.5. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

2.1.6. У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, тоді на основі розміру місячної орендної плати розраховується пропорційно добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується пропорційно погодинна орендна плата.

1.     Визначення розміру річної орендної ставки

3.1  При визначенні орендної плати за користування цілісними майновими комплексами  застосовуються орендні ставки, згідно з додатком 1.

3.2. Річна орендна ставка за користування окремим індивідуально визначеним майном встановлюється:

-     для автомобільного транспорту, верстатів та обладнання, електромеханічних приладів і інструментів, електронно-обчислювальних машин, інших машин для автоматичного оброблення інформації, офісного обладнання, устаткування та приладдя  - 30%;

-     для будь-яких інших основних фондів, крім вищеназваних та нерухомого майна - 20%.

3.3. При визначенні орендної плати за користування обєктами нерухомого майна  застосовуються орендні ставки, згідно з додатком 2.

3.4. У випадках сумішення орендарем видів діяльності, застосовується величина орендної ставки, згідно з цільовим призначенням відповідної частини орендованої площі.

3.5. При передачі майна в оренду на засадах комерційного конкурсу ставка орендної плати для визначення базової (початкової) орендної плати встановлюється у розмірі 30%.

4. Розмір орендної плати для окремих категорій орендарів.

4.1. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними, громадськими та благодійними організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що розповсюджують виключно вказані видання, комунальними підприємствами, установами, організакціями, засновником яких є Львівська міська рада, становить 1 грн в рік.

4.2. Для установ, організацій всіх форм власності, які надають освітні, мистецькі, спортивні, соціальні послуги для дітей шкільного віку в приміщеннях дошкільних дитячих установ, шкіл та УДЮМК районів встановлюється орендна плата 1 грн в рік.

4.3. Для субєктів підприємницької діяльності, які організовують та проводять харчування учнів у приміщеннях шкіл, при наявності необхідних угод та дозволів, встановлюється орендна плата 1 грн в рік.

4.4. За користуванням нерухомим майном молодіжні, дитячі, спортивні громадські організації, дитячо-юнацькі спортивні заклади (школи незалежно від форми власності), комунальні підприємства, інваліди при використанні гаражів для спеціальних засобів пересування сплачують місячну орендну плату в розмірі 1 грн за 1 кв.м площі.

Додаток № 1 до Методики розрахунку орендної плати

за користування майном територіальної громади м.Львова

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів

комунальних підприємств

Орендна ставка, відсотків

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості

10

з організації виставкової діяльності, виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, ресторанів

10

харчової промисловості, електроенергетики, газової промисловості, зв'язку, швейної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з ремонту транспортних засобів та устатковання до них, виробництва електричного та електронного устатковання, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів

8

переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

7

автомобільного транспорту, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) і паливної промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

6

Інші об'єкти

5

Додаток № 2 до Методики розрахунку орендної плати

за користування майном територіальної громади м.Львова

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого комунального майна

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

35

3. Розміщення:

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

30

ресторанів з нічним режимом роботи

30

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

30

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

30

4. Розміщення:

виробників реклами

25

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

25

торговельних об'єктів з продажу автомобілів

25

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

25

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

клірингових установ

20

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

20

майстерень з ремонту ювелірних виробів

20

ресторанів

20

приватних закладів охорони здоров'я

20

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

20

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

20

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

20

редакцій засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру

20

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

20

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

20

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

20

9. Розміщення:

крамниць-складів, магазинів-складів

18

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

18

торговельних об'єктів з продажу:

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

18

- промислових товарів, що були у використанні

18

- автотоварів

18

- відео- та аудіопродукції

18

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11. Розміщення:

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

15

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

15

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

15

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

15

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

15

офісних приміщень

15

антен

15

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

15

12. Розміщення:

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

13

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

13

13. Розміщення:

складів

12

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)

12

стоянок для автомобілів

12

14. Розміщення:

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе

10

ветеринарних аптек

10

рибних господарств

10

приватних навчальних закладів

10

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

10

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

10

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

10

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

10

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 4.1 Методики та пункті 8 цього додатка

10

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення:

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

8

аптек, що реалізують готові ліки

8

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

8

18. Розміщення:

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів

7

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

7

фотоательє

7

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20. Розміщення:

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

6

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-

товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

6

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

6

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

6

хімчисток

6

майстерень з нарізки скла

6

майстерень з ремонту ектричних приладів та електропобутових товарів

6

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

6

21. Розміщення:

перукарень

5

оздоровчих закладів для дітей та молоді

5

санаторно-курортних закладів для дітей

5

майстерень з ремонту одягу

5

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

5

відділень банків в частині площ, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

5

22. Розміщення:

громадських вбиралень

4

камер схову

4

майстерень з ремонту взуття

4

майстерень з ремонту годинників, біжутерії

4

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

4

23. Розміщення:

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

3

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

3

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

3

приміщень під господарські потреби мешканців будинку площею менш як 50 кв. метрів

3

науково-дослідних установ, крім бюджетних

3

24. Розміщення:

?     аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

2

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

2

?      бібліотек, архівів, музеїв

2

лазень, пралень загального користування

2

дитячих молочних кухонь

2

?        торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

2

25. Розміщення:

?      закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

1

26. Розміщення транспортних підприємств з:

перевезення пасажирів

15

перевезення вантажів

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

не більш як 50 кв. метрів

3

понад 50 кв. метрів

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

не більш як 50 кв. метрів

1

?      понад 50 кв. метрів

10

29. Інше використання нерухомого майна

15

Примітка

Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

Начальник управління                                                                       Є. Климкович