Результати громадських слухань Проекту положення “Про затвердження Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові та порядку надання дозволів на відкриття об'єктів торгівлі, ресторанного господарства

  • 1382

Результати громадських слухань

Проекту положення "Про затвердження Правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у м. Львові та порядку надання дозволів на відкриття об'єктів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг".

Громадські слухання були проведені 27 березня 2007 року у приміщенні актового залу Личаківської районної адміністрації, вул. Левицького, 67.

Для участі у громадських слуханнях зареєструвалось 145 учасників.

На громадських слуханнях із власними доповідями виступили:

1.     Юрій Лукашевський, в.о. начальника відділу громадського партнерства

Організація, програма та регламент проведення громадських слухань.

2.     Андрій Чіпко, депутат Львівської міської ради, член постійної комісії архітектури, містобудування та охорони історичного середовища

Презентація проекту ухвали для врегулювання ситуації щодо розміщення малих архітектурних форм до прийняття " Правил розміщення малих архітектурних форм... ".

3.     Петро Соболь, депутат Львівської міської ради, член постійної комісії економічної політики

4.     Андрій Леньо, голова громадської організації "Об'єднання підприємців "Місто Лева "

Вимоги до міської влади міста Львова, затверджені на Загальних зборах громадської організації "Об'єднання підприємців "Місто Лева " від 24 03 2007 року.

В ході обговорення проекту положення учасниками громадського обговорення були висунуті наступні пропозиції:

1. Продовжити термін дії дозволів на розміщення малих архітектурних форм та дію договорів оренди земельних ділянок до 31.12.2007 року

2. Зообовязати Департамент економічної політики до 01 06 2007 року розробити за участю ініціативної групи Громадської організації "Об'єднання підприємців "Місто Лева " та внести на розгляд Львівської міської ради проект схеми розташування малих архітектурних форм у м. Львові

3. Припинити демонтаж існуючих малих архітектурних форм

4. Визначити термін закінчення мораторію на видачу дозволів на встановлення нових малих архітектурних форм

5. Надати можливість легалізувати вже встановлені малі архітектурні форми, власники яких мають частину необхідних дозвільних документів

6.Зообов'язати п. О. Синютку надати звіт про виконану роботу в сфері адиіністрування встановлення та розміщення малих архітектурних форм за період зайняття посади директора Департаменту економічної політики Львівської міської ради.

Андрій Леньо, голова громадської організації "Об'єднання підприємців "Місто Лева "

Голосували: за - одноголосно

7.Просити депутатів Львівської міської ради заслухати доповідьна сесії Львівської міської ради делегата громадських слухань.

Голосували: за - одноголосно

8. Доручити доповісти позицію підприємців щодо врегулювання ситуації, яка склалась навколо малих архітектурних форм у м. Львові.

Василюку Олександру

Голосувало: за - 0

Андрію Леньо

Голосувало: за - одноголосно

9. Просити депутатів Львівської міської ради створити робочу комісію щодо доопрацювання проекту положення "Про затвердження Правил розміщення малих архітектурних форм...". До комісії, окрім депутатів та чиновників Львівської міської ради, повинні увійти представники від учасників громадських слухань у такому складі:

Дмитро Собко, Галина Колодій, Андрій Антонищак, Олександр Василюк, Кульчицький В.О. та по представнику від Комітету підприємців Львівщини та  від  "Об'єднання підприємців "Місто Лева ".

Члени комісії повинні розглянути усі пропозиції, що були внесені у письмовому вигляді на громадських слуханнях.

Голосували: за - одноголосно

Голова громадських слухань                                                         Юрій Лукашевський

Секретар громадських слухань                                                         Андрій Леньо