Громадські слухання щодо корегування тарифів на житлово-комунальні послуги

  • 1538

5 березня 2007 року о 11.00 у приміщенні Личаківської районної адміністрації, за адресою вул. Левицького, 67  відбудуться громадські слухання проекту положення "Про корегування тарифів на житлово-комунальні послуги"

Метою запровадження  даного Положення є перегляд економічно обґрунтованих витрат на виробництво продукції/послуг одночасно із зміною ціни на природний газ, електроенергію та інших обов'язкових платежів, що відносяться до собівартості продукції/послуг, зміна яких не залежить від органів місцевого самоврядування.

Для розв'язання  проблеми, пропонується дозволити підприємствам виробникам та надавачам житлово-комунальних послуг проводити корегування тарифів відповідно до пропонованого Положення про корегування тарифів на житлово-комунальні послуги, а саме, переглядати (збільшувати або зменшувати) лише ті індивідуальні складові витрат за якими відбулися цінові зміни на загальнодержавному рівні, залишаючи при цьому незмінною суму прибутку.

Повний текст проекту положення наведений нижче та у розділі "Інформація по підприємництву".

Пропонований регламент для доповідей та виступів учасників слухань: доповідь до 10 хв., виступ до 5 хв.

Охочих підготувати доповідь щодо питань висунутих на обговорення слухань, просимо повідомити про тему доповіді , прізвище, ім'я та посаду доповідача за нижче вказаними контактами. Теми доповідей будуть опубліковані у матеріалах слухань.

Останній термін реєстрації доповідей 4 березня 2007 року, о 12.00.

З питань організації та проведення громадських слухань просимо звертатись у відділ громадського партнерства управління "Секретаріат ради" за тел. 297-57-63 або на електронну скриньку: . Запрошуємо усіх охочих.

Проект

ПОЛОЖЕННЯ

про корегування тарифів на житлово-комунальні послуги

1.  Загальні  положення

Порядок формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 10.07.2006р. № 955), Порядок формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 12.07.2006р. № 959) та Закон України «Про житлово-комунальні послуги»  передбачають затверження цін/тарифів в розмірі економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво.

Розмір економічно обгрунтованих витрат залежить від мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, інших обов'язкових платежів і зборів, зміна яких не залежить від органів місцевого самоврядування, які затверджують тарифи на водо-, теплопостачання та водовідведення.

2.Механізм коригування тарифів

Метою коригуваня тарифів є забезпечення повного відшкодування економічно обгрунтованих планових витрат, які належать до повної собівартості та запланованого прибутку.

У разі зміни ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні (природний газ, електроенергія, вода) та матеріальні ресурси застосовується механізм коригування тарифів.

Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обгрунтованості та прозорості запровадження зазначеного механізму.

Розрахунок:

1. Індекс зміни цін індивідуальної складової витрат (за якими відбулися зміни) розраховується за формулою

Kj =    Ц jнов  ,

Цj

де  Кj - індекс зміни цін індивідуальної складової витрат;

Цj нов - нова підтверджена ціна одиниці j-го ресурсу;

Цj           - ціна одиниці j-го ресурсу, врахована під час формування тарифів, які потребують коригування.

2. Груповий індекс зміни кожного елемента собівартості визначається за

формулою

Іj =Вj х Кj ,

Вj

де Іj - груповий індекс зміни і-го елемента одиниці калькулювання собівартості послуги (Аj).

Вj - розмір індивідуальної складової статті витрат

Для статей витрат, за якими неможливо виділити індивідуальні складові витрат, груповий індекс (Іj) розраховується діленням нового рівня цієї статті витрат на тариф, який потребує коригування.

3.Скоригований тариф є сумою планового прибутку в затвердженій ціні/тарифі (П) та статей витрат в розрахунку на одиницю калькулювання собівартості послуги (Аj), за якими відбулися зміни і які залишилися незмінними:

Тскор  = ( Аj х Іj) + П,

де Тскор - скоригований тариф

3.Заключні положення

Коригування тарифів проводиться підприємством після цінових змін у бік збільшення або зменшення та подаються  розрахунки скорегованого тарифу на погодження в Департамент житлово господарства та інфраструктури, Департамент економіки, Львівське відділення антимонопольного комітету України та Державну інспекцію з контролю за цінами у Львівській області.

Погоджені скореговані тарифи друкуються в газеті, розміщуються на wев-сторінці Львівської міської ради  і впроваджуються з першого числа наступного місяця.

Повноваження щодо відстеження результативності регуляторного впливу від коригування тарифів покладаються на підприємство. Про хід виконання  інформуються Департаменти економіки, житлово господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

.