Громадські слухання щодо створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг в частині прибирання міста Львова

  • 3270
2 березня 2007 року о 11.00 у приміщенні "Світлиця" за адресою вул. Дорошенка,14  відбудуться громадські слухання проекту положення "Про затвердження Положення про створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг в частині прибирання міста Львова".

Метою прийняття положення є забезпечення рівних можливостей для суб'єктів підприємницької діяльності у розподілі ринку житлово-комунальних послуг в частині прибирання міста Львова.

Положенням визначається організатор конкурсу та конкретизується документація, яку зобовязаний підготувати організатор конкурсу.

Повний текст проекту положення наведений нижче.

Пропонований регламент для доповідей та виступів учасників слухань: доповідь до 10 хв., виступ до 5 хв.

Охочих підготувати доповідь щодо питань висунутих на обговорення слухань, просимо повідомити про тему доповіді , прізвище, ім'я та посаду доповідача за нижче вказаними контактами. Теми доповідей будуть опубліковані у матеріалах слухань.  Останній термін реєстрації доповідей 1 березня 2007 року, о 12.00.

З питань організації та проведення громадських слухань просимо звертатись у відділ громадського партнерства управління "Секретаріат ради" за тел. 297-57-63 або на електронну скриньку: . Запрошуємо усіх охочих.

ПОЛОЖЕННЯ

Про створення конкурентного середовища на ринку

житлово-комунальних послуг в частині прибирання міста Львова.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Порядком проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №631,  розроблено дане положення.

Визначення термінів:

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, прибудинкових територій, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;

вулично-дорожна мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організацій дорожнього руху;

утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населенного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарного очищення території;

конкурсна документація - комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсної пропозиції;

конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються учасниками конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторам конкурсу;

організатор конкурсу - власник чи балансоутримувач об'єктів благоустрою, житлових будинків або уповноважена ними особа;

учасник конкурсу - суб'єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:

1.території загального користування:

а) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

г") інші території загального користування;

д) кладовища;

2.прибудинкові території,

3.території будівель та споруд інженерного захисту територій,

4. території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору,

5.інші території в межах населенного пункту.

Органи місцевого самоврядування:

1. розробляють схеми санітарного очищення населених пунктів;

2.     визначають перелік житлово-комунальних послуг, право на надання яких виборюється на конкурсних засадах;

3.     визначають на конкурсних засадах підприємства, установи, організації (балансоутримувачів), відповідальні за утримання об'єктів благоустрою;

4. залучають на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

5. здійснюють контроль за станом благоустрою та утримання територій;

6.     визначають обсяги пайової участі власників будівель, споруд  розміщених на території об'єктів благоустрою;

7. визначають в установленому порядку розмір відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища;

8. організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою населених пунктів;

9. інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

Балансоутримувач забезпечує належне утримання об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші

підприємства, установи, організації.

Власники будівель і споруд розташовані на території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівельної документації зобов'язані забезпечувати належне утримання закріпленої за ними території (прилеглої території) та /або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою.

Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою.

2. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБИРАННЯ МІСТА

Фінансування заходів прибирання міста здійснюється за рахунок:

- коштів власників, або користувачів житлового фонду передбачених в квартирній платі (прибудинкова територія);

- пайових внесків власників будівель і споруд розміщених на території об'кта благоустрою;

- коштів передбачених в міському  бюджеті;

- коштів підприємств, установ, організацій (території яка їм належить на праві власності або праві користування);

- коштів забудовників (інвесторів)(території об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту).

- коштів співвласників багатоквартирного будинку (прибудинкової території в разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність);

- коштів підприємств, установ, організацій (закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об'єкта благоустрою);

-коштів громадян на добровільних засадах (території мікрорайону, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПРИБИРАННЯ

1.Організатор, Департамент житлового господарства та інфраструктури, готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

1.1. найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

1.2. підстава для проведення конкурсу;

1.3. прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати звязок з учасниками конкурсу;

1.4. кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності: матеріально-технічної бази, працівників;

1.5. критерії відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам;

1.6. перелік документів, копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

1.7. обсяг послуг - площа, яка підлягає прибиранню, місце її знаходження;

1.8. вимоги щодо якості надання послуги та періодичності її проведення;

1.9. проект договору про надання послуги;

1.10. вимоги до конкурсних пропозицій;

1.11. нормативно-правовий акт, відповідно до якого розраховується ціна/тариф за прибирання 1 кв.м, або статті витрат, які включаються при розрахунку ціни/тарифу за прибирання;

1.12. критерії оцінки конкурсних поропозицій: вартість послуги, рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням, кількість працівників відповідної кваліфікації (з врахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців), фінансова спроможність учасників конкурсу, строки надання послуги, наявність позитивного досвіду робот із надання даної послуги, підвищення якості послуги та зниження її вартості;

1.13. можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

1.14. способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

1.15. місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

2. Організатор конкурсу створює комісію, до складу якої входять представники організатора конкурсу, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу. До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, сестри, онуки).

3.Склад конкурсної комісії затверджує його організатор.

4.Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.

5.Конкурсна комісія опубліковує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену п.п.1.1, 1.3, 1.14, 1.15, а також про способи і місце отримання конкурсної документації, розмір плати за участь у конкурсі (у разі його визначення організатором конкурсу), площа яка підлягає прибиранню, місце її знаходження.

6. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

7. Організатор конкурсу може встановити плату за участь у конкурсі, яка не повинна перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання конкурсної пропозиції.

Плата за участь у конкурсі вноситься на рахунок його організатора.

8. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.У разі встановлення плати за участь у конкурсі конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою на підставі документа про внесення такої плати.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

Права та обов'язки організатора конкурсу та його учасників (порядок подання документів, проведення конкурсу, визначення переможця та укладання договору) передбачені Порядком проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 634.

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ

Проекту рішення «Про затвердження Положення про створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг в частині прибирання міста Львова

1. Визначення проблеми

Для покращення якості прибирання в м.Львові необхідно, щоб право надання послуги з прибирання міста виборювалося на конкурсних засадах. Змінити фінансування цієї послуги, в тому числі з бюджету.

2. Мета державного регулювання

Метою запровадження даного Положення є юридичне та організаційне забезпечення переходу на конкурсне виборювання права надання послуги з прибирання міста, підвищення якості даної плслуги.

3.Механізм та заходи

Механізм проведення конкурсу виписаний в даному проекті Положення.

4.Альтернативні способи

Право на прибирання міста виборювати на конкурсній основі.

Запровадження інших умов надання послуг з прибирання.

Збереження діючої на даний час схеми прибирання.

5. Вигоди та витрати

1.Львівська міська рада:

Вигоди:

-       краще надання послуги з прибирання міста;

-       ефективне використання коштів.

Витрати:

немає.

2. Суб'єкти підприємницької діяльності:

Вигоди:

-       виборювання права на надання послуг з прибирання на конкурсній основі;

-       однакові умови для всіх учасників.

Витрати:

-       немає.

3.Мешканці міста.

Вигоди:

-       чисте місто

Витрати:

-       немає.

6. Очікувані соціально - економічні наслідки запровадження передбачених заходів.

Покращення санітарного стану міста. Ефективне використання коштів. Створення конкурентного середовища на ринку послуг з прибирання міста.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

На необмежений термін. З метою внесення змін для удосконалення даного Положення  регуляторний акт пропонується запровадити на рік, враховуючи залучення бюджетних коштів

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показником результативності буде покращення санітарного стану міста.

9. Відстеження

Після проведення повторного відстеження, при необхідності внести зміни до діючого Положення шляхом внесення коректив.

Начальник відділу місцевих податків,

тарифів та цін                                                                                                                  Г.Стадницька-Гірняк