Громадське слухання проекту рішення виконавчого комітету "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті"

  • 2179
07.05.2014 відбудеться громадське слухання проекту рішення виконавчого комітету "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті"Місце проведення: каб.202 Львівської міської радиПочаток о 16.00

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

Проект рішення

 

 

 

Про встановлення тарифів на перевезення

пасажирів у міському електричному транспорті

 

 

  Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, "Про міський електричний транспорт", „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо врегулювання цін (тарифів)" (зі змінами і доповненнями), відповідно до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 25.11.2013 № 940 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)“, від 05.04.1999 № 541 "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України", розглянувши лист Львівського комунального підприємства ”Львівелектротранс” від 18.04.2014 №03-732, зареєстрований у Львівській міській раді 22.04.2014 №2-6404, виконавчий комітет вирішив:

  1. Встановити:

  1.1. Вартість разового квитка на проїзд у міському електричному транспорті у розмірі 2,0 грн.

  1.2. Вартість разового квитка на проїзд у міському електричному транспорті для учнів і студентів у розмірі 1,0 грн.

  1.3. Вартість перевезення одного місця багажу у розмірі 2,0 грн.

  2. Вважати такими, що втратили чинність підпункти 1.1., 1.2. та 1.3. пункту 1 рішення виконавчого комітету від 01.06.2012 № 375 «Про тарифи на перевезення пасажирів у міському електротранспорті».

  3. Встановити, що це рішення вступає в дію з 01.06.2014.

  4. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.

Термін: до 01.06.2014.

Відповідальний: директор

департаменту “Адміністрація

міського голови“

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.

 

Львівський міський голова А. Садовий

 

 

Ааліз регуляторного впливу

проекту рішення "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті"

 

1. Визначення та аналіз проблеми на вирішення якої спрямований регуляторний акт.

  ЛКП "Львівелектротранс" функціонує з 1894 року та здійснює перевезення пасажирів міським електричним транспортом на тролейбусних та трамвайних маршрутах.

  На балансі підприємства станом налічується 218 одиниць пасажирського рухомого складу міського електротранспорту, в т.ч. 123 трамваїв, 95 тролейбусів. Експлуатується 154,7 км контактної мережі, 19 тягових підстанцій потужністю 52800 кВт. здійснюють електропостачання трамвайного і тролейбусного руху.

  За надані послуги підприємство отримує доходи від реалізації талонів і карток у вигляді оплати за проїзд, компенсації з Державного бюджету України за безоплатні перевезення окремих категорій громадян та з міського бюджету за пільгові перевезення учнів та студентів.

ЛКП «Львівелектротранс» за 2013 рік за фінансовими результатами понесло збитки в сумі  22104,6 тис. грн., проти 4272,6 тис. грн. збитків за підсумками 2012 року. Середній дохід за 2013 рік від перевезення одного пасажира міським електротранспортом становив лише 1,13 грн. через невідповідність розрахункової величини планових безоплатних перевезень, закладених у тарифі 1,50 грн., фактичному відшкодуванню втрат доходів від перевезень цієї категорії пасажирів.

Зазначені причини зумовлюють постійну нестачу обігових коштів, а, отже і сум коштів на всі види технічного обслуговування та ремонтів рухомого складу, колії, контактної мережі. Збитковість господарської діяльності не дозволяє впроваджувати заходи з енергозбереження, сучасні системи обліку пасажирів та збору оплати за проїзд, оновлювати інфраструктуру та рухомий склад, підвищувати кваліфікацію персоналу .

Внаслідок цього значно знижується показник графічності руху, рівень безпеки пасажироперевезень та зростає невдоволення мешканців міста якістю наданих послуг, та відповідно, зростають перевезення іншими видами транспорту.

Затримки з виплати заробітної плати загострюють стан соціально-трудових відносин у колективі, що може мати вагомий негативний вплив на стан соціальної стабільності в місті.

Для збереження підприємства протягом 2012-2013 років було впроваджено ряд жорстких заходів економії витрат (в тому числі переведення тривалості роботи працівників на чотирьохденний графік виходу, скорочення адміністративно-господарських та інших операційних витрат). Протягом 2012-2013 років проводилася оптимізація структури підприємства, скорочувалися окремі посади адміністративних працівників, зменшувалися норми часу. З 01.01.2012 запроваджено нову структурну схему підприємства.

З метою забезпечення обслуговування мешканців та гостей м. Львова транспортними послугами, покращення стану рухомого складу, забезпечення належного рівня безпеки пасажироперевезень, підвищення якості обслуговування, а також покращення фінансового стану підприємства мінімізувавши збитки від перевезень пільгових категорій пасажирів, необхідно терміново підвищити тариф на проїзд в трамваях та тролейбусах до обґрунтованого мінімального рівня 2,0 грн., при розрахунковому нормативному тарифі 2,3 грн.

 

2. Ціль і завдання прийняття регуляторного акта

 

  Відповідно до Закону України "Про міський електричний транспорт" тарифна політика у сфері міського електричного транспорту ґрунтується на принципах забезпечення доступності транспортних послуг та створення умов для здійснення сталих і безпечних пасажироперевезень. Установлений тариф на проїзд у міському електротранспорті здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення беззбиткової роботи підприємства, яке надає такі послуги, та забезпечення захисту малозабезпечених громадян.

  Отже, метою прийняття регуляторного акту є поліпшення фінансового стану підприємства та зниження його збитковості, відновлення технічного ресурсу рухомого складу, нормальної експлуатації трамвайної колії, контактної мережі та інших об’єктів міського електротранспорту, збереження кадрового потенціалу підприємства і поліпшення якості послуг.

 

3. Альтернативні способи досягнення цілей

 

До альтернативних способів досягнення цілей регуляторного акту  можна віднести:

 

Можливі альтернативні

способи досягнення мети

Оцінка обраного способу

1. Збереження існуючого стану

Альтернатива є неприйнятою з точки зору складної ситуації, що склалась на підприємстві, що може призвести до зупинки підприємства в цілому, а також до зростання соціальної напруги.

2. Повне відшкодування з Держбюджету втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян

Рівень відшкодування з Держбюджету втрат підприємства за перевезення пільгових категорій громадян щорічно недостатній та становить 60-70% від потреби. Отже, даний спосіб не може себе виправдати.

3. Відшкодування з міського бюджету різниці в тарифах

В умовах складної ситуації з наповненням дохідної частини бюджету, та фінансової неспроможності погасити різницю в тарифах, підприємству загрожуватиме погіршення транспортного обслуговування через часткову або повну зупинку транспорту із неможливістю придбання матеріалів і запчастин для проведення поточних ремонтів рухомого складу

4. Запропонований спосіб (підвищення тарифу)

Є прийнятним способом вирішення проблеми: забезпечить стабільне та якісне надання послуг для пасажирів, проведення експлуатаційних витрат для підприємства.

 

4. Механізм розв'язання проблеми

 

  Після оприлюднення, не раніше як за 30 днів, пропонується винести на розгляд виконавчого комітету проект рішення „Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті”, попередньо обговоривши його на громадських слуханнях та опрацювавши зауваження та пропозиції.

  Регуляторний акт має місцевий характер впливу.

  У разі прийняття рішення оприлюднюється у засобах масової інформації.

 

5. Очікувані  результати прийняття регуляторного акта та показники результативності

 

  Прийняття даного регуляторного акту дозволить впорядкувати тарифи на перевезення пасажирів у міському електротранспорті. При цьому, показниками результативності будуть :

  • безперебійна робота та подальший розвиток підприємства;
  • можливість підприємства розраховуватися за отримані матеріали, комплектуючі вироби, виконані роботи і послуги, своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам;
  • покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів.

 

6. Термін дії

 

  Термін дії запропонованого - до прийняття регуляторного акта, який буде залежати від економічних чинників (динаміка зміни вартості електроенергії, підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, тощо).

 

7. Показники результативності регуляторного акту.

 

  Після прийняття даного регуляторного акту показниками результативності будуть:

  • рівень відшкодування тарифами витрат, пов’язаних з наданням послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом;
  • зниження рівня збитковості підприємства;
  • своєчасність виплати заробітної плати працівникам підприємства та обов’язкових платежів;
  • скорочення кількості скарг пасажирів на якість надання послуг;
  • технічне оздоровлення підприємства (проведення ремонтів, оновлення рухомого складу тощо).

 

8. Відстеження результативності акту.

 

  Відстеження результативності застосування регуляторного акта здійснюватиметься виконавчими органами Львівської міської ради шляхом щоквартального проведення аналізу фінансово-економічних показників діяльності підприємства.

  Вид даних, які використовуватимуться для відстеження – статистичні дані.

  Аналіз регуляторного впливу підготовлений департаментом житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.