Матеріали розгляду пропозицій, поданих в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території, обмеженої вул. М. Туган-Барановського, вул. Пекарською, вул.Тершаковців

  • 794
  • Відділ громадського партнерства

Матеріали розгляду пропозицій, поданих в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території, обмеженої вул. М. Туган-Барановського, вул. Пекарською, вул.Тершаковців.

З 26 вересня по 20 жовтня 2016 року тривало громадське слухання  щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території, обмеженої вул. М. Туган-Барановського, вул. Пекарською, вул.Тершаковців.          

Замовником даної містобудівної документації є управління архітектури, департаменту містобудування Львівської міської ради, а розробником  — ДП ДІМП «Містопроект».

Оголошення щодо проведення громадського слухання було розміщено на сайті Львівської міської ради у рубриці «Громадські слухання» та опубліковано у газеті «Львівська Пошта» №110 (1869) від 24.09.2016 року. З відповідною проектною документацією можна було ознайомитись на сайті Львівської міської ради та у відділі громадського партнерства управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради,  за адресою пл. Ринок,1, тел.297 59 63.

10 жовтня 2016 року відбулось публічне представлення вищезгаданої документації за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, великий сесійний зал Львівської міської ради  (каб. 202). Для участі зареєструвалось 5 осіб. Протокол публічного представлення додається.

За результатами проведення громадського слухання було отримано 1 письмове зауваження від громадськості:

  • Звернення депутата ЛМР Л. Босаневича від 20.10.2016 № 650/5-ДЗ із зауваженнями до розроблення( відсутність необхідних для ДПТ матеріалів, в тому числі і історико-архітектурного опорного плану) та оприлюднення проекту детально плану території та пропозицією проведення  службового розслідування щодо складання завдання на проектування.

Розробником та замовником містобудівної документації було надано наступні роз’яснення :

Затверджені межі сторичного ареалу та лінії регулювання забудови враховані в генеральному плані м. Львова. Згідно з порядком розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту, затвердженого Мінрегіонбуду № 64 від 24.06.2011р. п.1.4, історико-архітектурний опорний план затверджується у складі містобудівної документації, тобто органом місцевого самоврядування, а не центральним органом культурної спадщини. На даний час буферна зона території під охороною ЮНЕСКО визначена, режим її врахований в детальному плані території.

На громадських слуханнях було представлено графічні та текстові матеріали ДПТ в обсязі, який дозволяє судити про врахування чи не врахування інтересів мешканців кварталу, на який ДПТ розробляється Матеріали підлягають оцінці спеціалістів (зокрема інженерна підготовка, інженерне забезпечення, інженерно-технічні заходи цивільного захисту) є відкритими, але не оприлюднюються для громадських слухань і можуть бути надані додатково на вимогу бажаючих.

В складі ДПТ представлена схема історико-архітектурної інвентаризації забудови, складена на основі :

  • Історико-архітектурної інвентаризації забудови міста, розробленої інститутом «Укрзахідпроектреставрація» у 1985-1986рр;
  • Переліку пам’яток архітектури та містобудування, пам’яток історії та монументального мистецтва, затвердженими рішеннями Львівського облвиконкому. Перелік пам’яток є чинним на час розроблення ДПТ.

Крім цього, заявнику - п.Л.Босаневичу роз’яснено, що відповідно до листа відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської обласної державної адміністрації від 09.06.2015 № 5/564 та Наказу Міністерства культури України від 14 квітня 2014 року N 212 “Про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України“ об'єкт нерухомого майна на вул. Пекарській, 30 у м. Львові не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, оскільки він втратив статус пам'ятки архітектури місцевого значення з причини невідповідності критеріям, визначеним Порядком визначення категорій пам'яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру пам’яток України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760

Додаток 1. Протокол публічного представлення детального плану території, обмеженої вул. М. Туган-  Барановського, вул. Пекарською, вул.Тершаковців.             

         Додаток 2. Звернення депутата ЛМР Л. Босаневича від 20.10.2016 № 650/5-ДЗ

         Додаток 3. Лист-відповідь управління архітектури №4-2401-1343 від 01.12.2016

         Додаток 4. Лист-відповідь ДП ДІМП «Містопроект» від 03.11.2016 № 5742/12-1

Головуючий на громадському слуханні,

начальник відділу громадського  партнерства                                       О. Файфурка

управління «Секретаріат ради»

                  

Секретар громадського  слухання,

головний спеціаліст                                                                                            Д. Челепіс

відділу громадського  партнерства

управління «Секретаріат ради»

          

Представник замовника,

Начальник  відділу містобудівного маркетингу                                           В. Хижняк

управління архітектури департаменту містобудування

Львівської міської ради                                                                               

  

Доповідач,

Представник ДП ДІМП «Містопроект»                                                                 П. Крупа

Додаток 1

Протокол публічного представлення детального плану території, обмеженої вул. М. Туган-Барановського, вул. Пекарською, вул.Тершаковців.

Публічне представлення відбулось  10 жовтня 2016 року.  Для участі у публічному представлені зареєструвалося 5 осіб.

На публічному представленні виступили:

О. Файфурка, начальник відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради». Організація та проведення громадського слухання

П. Крупа архітектор проекту, представник ДП ДІМП «Містопроект». Представлення детального плану території.

Презентуючи проект детального плану території П. Крупа повідомив, що територія кварталу знаходиться в межах історичного ареалу міста, а також у зоні категорія "Б" об'єктів археологічної спадщини — зон обмеженого освоєння. Тому режим використання території повинен відповідати вимогам затвердженої містобудівної документації, регламентам комплексної охоронної зони історичного ареалу міста, зони категорії "Б" об'єктів археологічної спадщини та ЗУ "Про охорону культурної спадщини".

Рішення Детального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при прийнятті рішень органів самоврядування міської ради  щодо  використання територій, розробленні та видачі містобудівних умов та обмежень та моніторингу реалізації містобудівної документації на наступних стадіях проектування.

На територіях існуючої забудови, функціональне використання яких не відповідає затвердженій містобудівній документації, а також  такі,  на яких не забезпечуються необхідні містобудівні умови (санітарні, протипожежні, побутові), встановлюється особливий  обмежений вид містобудівного освоєння  – “статус невідповідності”, яким не дозволяється нове будівництво та реконструкція з добудовою. Такі території можуть використовуватись за існуючим цільовим та функціональним до часу приведення їх у відповідність до затвердженої містобудівної документації. Об’єкти нерухомості, що розташовані між «червоними лініями», запланованими  для прокладки транспортних і інженерних комунікацій, та/або мають “статус невідповідності”, можуть відчужуватись, на користь органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством.

Для перспективної містобудівної діяльності, на першочерговий термін дії ДПТ, на території, в проектних межах ДПТ, передбачається розвиток житлової складової, а саме:

  • зміна функціонального призначення території з виробничої на житлову в частині кварталу (8%) від кварталу в межах червоних ліній
  • будівництва ІІ-ої черги житлового будинку
  • влаштування загальноквартальних майданчиків для відпочинку та фізкультури
  • Згідно із загальними принципами зонування міста Львова (розділ 3) в межах історичного ареалу встановлюється обмеження висоти нової забудови до 15.

Під час представлення було озвучено наступні запитання та пропозиції :

Л. Босаневич, депутат ЛМР, запитав чи буде на вул. М. Рильського дитячий садок та майданчик. Зауважив, що немає історико-архітектурного опорного плану міста.

П. Крупа відповів, що передбачено ігрові кімнати тривалого перебування, розроблено схему озеленення території. Додав, що новий історико-архітектурний опорний план зараз на стадії розробки.

Ю. Кужелюк запитав чи буде на вул. Туган -Барановського суцільна забудова ?

П. Крупа відповів, що по цій вулиці є багато старих будинків із прохідними внутрішніми подвір’ями.

Головуючий на громадському слуханні,

начальник відділу громадського  партнерства                                           О. Файфурка

управління «Секретаріат ради»                   

Доповідач,

Керівник групи архітекторів проекту,                                                                П. Крупа

Представник ДП ДІМП «Містопроект»