Матеріали розгляду пропозицій, поданих в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час внесення змін до детального плану території житлового району «Під Голоском» у м. Львові (зміна № 3)

Із 01 червня 2017 року по 26 червня 2017 року тривало громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час внесення змін до детального плану території житлового району “Під Голоском” у м. Львові (зміна №3). Замовником даної містобудівної документації є управління архітектури, департаменту містобудування Львівської міської ради, а розробником — ДП ДІМП «Містопроект».

Оголошення щодо проведення громадського слухання було розміщено на сайті Львівської міської ради у рубриці «Громадські слухання» та опубліковано у газеті «Львівська пошта» № 42 від 01.06.2017 року.

З відповідною проектною документацією можна було ознайомитись на сайті Львівської міської ради та у відділі громадського партнерства управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради, за адресою пл. Ринок,1, тел. 297 57 63.

12 червня 2017 року відбулась зустріч з головним архітектором вищезгаданого проекту ДПТ у приміщенні Середньої загальноосвітньої школи №81 (вул. І. Мазепи, 1а). Для участі зареєструвалося 8 осіб. Протокол зустрічі додається.

За результатами проведення громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час внесення змін до детального плану території житлового району “Під Голоском” у м. Львові (зміна №3) у м. Львові надійшло 1 письмове зауваження.

1. Звернення Всеукраїнської грмоадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві» ВП ВУГіП у Львівській області

Відповідь розробника :

1. Щодо внесення змін в проект ДПТ:

Роз’яснення: Положенням статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI визначено, що детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток частини території.

Його метою є визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

  Детальні плани території розробляється у відповідності до: Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності» ДБН Б.1.1-14:2012. «Склад та зміст детального плану території».

В межах населеного пункту детальний план визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Рішення про розроблення детального плану певної території одночасно є рішенням про комплексну забудову цієї території.

В даному випадку ДПТ розробляється на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради та згідно завдання на проектування. Тому питання щодо доцільності розроблення даного ДПТ не відносяться до пропозицій до проекту, які надаються під час громадських слухань.

 Положенням статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» вiд 17.02.2011 № 3038-VI визначено процедуру проведення громадських слухань, зокрема:

5. Оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні є підставою для подання пропозицій громадськості до відповідного органу місцевого самоврядування. 

6. Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Законодавством чітко визначено перелік тих хто має право надавати пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні мають право надавати, а саме: 

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні; 

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні; 

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею; 

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; 

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад. 

Згідно діючого законодавства громадські слухання містобудівної документації проводяться під час її розроблення. Відповідно на громадські слухання проект ДПТ представлений в мінімально достатньому обсязі для розгляду та отримання пропозицій. Після врахування таких пропозицій проект ДПТ буде доопрацьовано в повному обсязі згідно вимог відповідних ДБН.

2. Щодо відповідності генеральному плану міста.

Згідно ДБН Б.1.1-15:2012 визначено основні завдання та призначення проекту генерального плану населеного пункту :

В п. 4.1: Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту [4].

В п. 4.3: Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Таким чином генеральний план міста не розглядає окремі ділянки чи квартали , а вирішує питання стратегічного розвитку населеного пункту в цілому.

Крім того , звертаємо Вашу увагу , що згідно Генерального плану міста територія даного проекту ДПТ відноситься до територій змішаної забудови , в межах якої можуть розташовуватись і квартирні і садибні будинки.

Таким чином зауваження щодо невідповідності генплану є не обґрунтованими і не можуть бути враховані в даному ДПТ.

2. Щодо внесення змін в план зонування території.

- Повідомляємо , що згідно «Плану зонування території м. Львова (зонінг), том 1, частина1. Базове зонування. Загальна пояснювальна записка (нова редакція) із змінами, що враховують зміни до законодавчих актів згідно Закону України від 17.01.2017р №1817 VIII» , що затверджений Ухвалою сесії Львівської міської ради №2162 від 29.06.2017р. визначено , що:

Зміни до плану зонування можуть розроблятись як окремий документ або вноситись шляхом розроблення детального плану території (далі –ДПТ).

Зміни до плану зонування, що розробляються як окремий документ, вносяться на підставі рішення міської ради і затверджуються на сесії міської ради. Зміни до плану зонування, що вносяться шляхом розроблення ДПТ, затверджуються Виконавчим комітетом міської ради.

Уточнення плану зонування території здійснюється при розробленні ДПТ.

Таким чином зауваження щодо необхідності внесення змін в план зонування окремим проектом є не обґрунтованими і не можуть бути враховані в даному ДПТ

Додаток 1. Протокол зустрічі з головним архітектором проекту внесення змін до детального плану території житлового району «Під Голоском» у м. Львові (зміна № 3)

Додаток 2. 1. Звернення Всеукраїнської грмоадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві» ВП ВУГіП у Львівській області

Додаток 3. Відповідь розпобника ДП ДІМП «Містопрооект»

Відповідальна за розгляд пропозицій,

завідувач сектору громадських слухань

відділу громадського партнертсва

управління «Секретаріат ради» Д. Челепіс

Секретар громадського слухання,

провідний спеціаліст сектору громадських

слухань відділу громадського партнертсва

управління «Секретаріат ради» П. Качараба

Доповідач,

головний архітектор проекту Ю. Столярові


 

Представник замовника

містобудівної документації В. Хижняк

Протокол зустрічі з головним архітектором проекту в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час внесення змін до детального плану території житлового району «Під Голоском» у м. Львові (зміна № 3)


 

Зустріч відбулася 12 червня 2017 року. Для участі у заході зареєструвалось 8 осіб.

Під час публічного представлення виступили:

Д. Челепіс, завідувач сектору громадських слухань відділу громадського партнерства. Організація та проведення громадського слухання в цілому, та зокрема публічного представлення проекту детального плану території.

Ю. Столяров, головний архітектор проекту, ДП ДІМП «Містопроект». Представлення проекту детального плану території.

Презентуючи проект змін до детального плану території Ю. Столяров повідомив, що основною метою внесення змін є зміна функціонального призначення території «СТ «Садове товариство «Промінь Голоско» з території для розміщення житлової садибної забудови, що займає більше частину території внесення змін, на територію багатоквартирної житлової забудови з вбудованими приміщеннями обслуговування населення та дитячими дошкільними закладами. Проектом передбачено розташування дитячих дошкільних закладів для різних вікових груп загальною місткістю 85 відвідувачів, що забезпечить проектований житловий квартал.

Проаналізувавши територію опрацювання запроектовано багатоквартирні житлові будівлі 6-10 поверхів з вбудованими та прибудованими об’єктами обслуговування населення з метою забезпечення комфортного кварталу забудови та планувально-просторового ув’язання з навколишніми територіями ДПТ. Основним завданням формування нової забудови території стало створення вздовж вулиць чітких просторових меж кварталу лінії забудови вулиці.

На території внесення змін передбачено внутрішньо-квартальні майданчики приблизною площею до 4152 кв.м. Прибудинкові майданчики розташовуються у внутрішніх дворах в достатній кількості, оскільки проектом передбачені напівзаглиблені та підземні паркінги.

Під час зустрічі з головним архітектором запитань та пропозицій не поступило.

Головуюча на зустрічі,

завідувач сектору громадських

слухань відділу громадського

партнерства управління

«Секретаріат ради» Д. Челепіс

Доповідач,

Головний архітектор проекту Ю. Столяров