Матеріали розгляду пропозицій, поданих в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у районі вул. Стуса у м. Львові.

  • Відділ громадського партнерства

Із 14 вересня по 09 жовтня 2017 року тривало громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розгляду детального плану території у районі вул. Стуса у м. Львові. Замовником даної містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, а розробником — ДП ДІПМ «Містопроект».

Оголошення щодо проведення громадського слухання було розміщено на сайті Львівської міської ради у рубриці «Громадські слухання» та опубліковано у газеті «Львівська Пошта» № 71 (1981) від 14 вересня 2017 року.

З відповідною проектною документацією можна було ознайомитись на сайті Львівської міської ради та у відділі громадського партнерства управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради, за адресою: м. Львів, пл. Ринок,1, тел. 297 57 63.

02 жовтня 2017 року о 18:00 год відбулась зустріч з головним архітектором проекту у Великому сесійному залі Львівської міської ради, за адресою – м. Львів, пл. Ринок, 1. Для участі зареєструвалося 29 осіб. Протокол зустрічі з головним архітектором проекту додається.

За результатами проведення громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розгляду детального плану території у районі вул. Стуса у м. Львові надійшло 02 звернення з пропозиціями і зауваженнями:

Щодо звернення п. Л. Ціцяли № 3-Ц-87282-0001 від 06 жовтня 2017 року ДП ДІПМ «Містопроект» надано наступне роз’яснення:

В розділі 5.2 «Наміри забудовника» пояснювальної записки зазначено, що згідно намірів забудовника ПП "АВР Девелопмент" розроблений містобудівний розрахунок (далі МБР) будівництва багатоповерхового будинку, відповідно до якого проектований будинок розміщується від найближчих існуючих житлових будинків на відстані:

- 4,6 м – до прибудови одноповерхового індивідуального будинку № 49 на вул. Стуса;

- 12,7 м – до двоповерхового квартирного будинку № 55 на вул. Стуса.

Однак, проектом ДПТ пропонується відкоригувати наміри забудовника наступним чином:

– зі сторони існуючого будинку № 49 на вул. Стуса новий будинок пропонується розмістити глухим торцем (без вікон);

– зі сторони існуючого будинку № 55 на вул. Стуса проектований будинок повернутий кутом, тобто, орієнтований і не довгою стороною, і не торцем. При такій орієнтації норми щодо побутових розривів не застосовуються;

– відстані від існуючої найближчої забудови до проектованого будинку приймаються відповідно до протипожежних вимог:

• від одноповерхового індивідуального будинку № 49 на вул. Стуса – не менше 6,4 м, враховуючи відстань від торців без віконних прорізів існуючого та проектованого будинків. (Дана відстань прийнята відповідно до ДБН 360-92**, дод. 3.1, табл. 1, де нормується мінімальна протипожежна відстань між будинками – 8 м, виходячи з ступеня вогнестійкості: для буд. № 49 – ІІІ ст., для проектованого буд. – ІІ ст.. Крім того, в прим. 3 даної таблиці зазначено, що відстань між стінами будинків без віконних прорізів допускається зменшувати на 20 %, за винятком будинків ІІІа, ІІІб, ІV, ІVа, V ступенів вогнестійкості. Отже, відстань 8 м зменшена на 20 % становить 6,40 м).

• від двоповерхового квартирного будинку № 55 на вул. Стуса – не менше 12 м, при цьому необхідно забезпечити нормативний режим інсоляції квартир житлового буд. № 55.

Про це зазначено в розділі 6.1 «Планувальна структура» та розділі 19 «Містобудівні умови і обмеження», п. 4.

Зауваження щодо відстані між садибним будинком і довгими сторонами багатоповерхового будинку приймається не меншою за висоту будинку, що зводиться (прим. 1 до п. 3.13 ДБН 360-92**) в даному випадку є некоректним, оскільки проектований будинок передбачається розмістити торцем без вікон до торця існуючого буд. № 49, тому побутові розриви в даному випадку не нормуються.

Крім того, при такому розміщенні проектованого будинку відносно існуючого буд. № 49, інсоляція кімнат квартири буд. № 49, що орієнтовані на південний захід, не погіршиться.

Отже, при визначенні відстані між проектованим будинком та існуючим № 49 враховується лише протипожежні вимоги (ДБН 360-92**, дод. 3.1, табл. 1).

Вимога п. 3.32 ДБН 360-92**, що житлові будинки слід розміщувати з відступом від червоних ліній вулиць: магістральних - не менше 6 м, житлових - не менше 3 м стосується сельбищної території сільських поселень.

В. п. 3.14 ДБН 360-92** зазначено, що по червоній лінії допускається розміщувати житлові будинки з вбудованими у перші поверхи приміщеннями громадського призначення.

Отже, розміщення проектованого багатоповерхового будинку з об’єктами комерції на першому поверсі на відстані менше 6 м від червоної лінії магістральної вулиці є допустимим.

В проекті ДПТ відстань від проектованого будинку визначена, враховуючи наявність на вул. Стуса трамвайної колії, мінімальна відстань від якої до житлової і громадської забудови приймається 19,8 м (згідно ДБН В.2.3-18:2007 , табл. 6.3).

Зауваження щодо дотримання відстаней від будинків, споруд, а також об'єктів інженерного благоустрою до дерев і чагарників парку «Снопківський» (згідно вимог п. 5.12 ДБН 360-92**) приймається: у пояснювальну записку проекту ДПТ розд. 13 «Екологічні вимоги та пропозиції благоустрою» внесено відповідне доповнення.

Нормативні вимоги ДБН В.1.2-12-2008 враховуються на наступній стадії проектування – стадії «Робочого проекту», який підлягає Державній експертизі у встановленому порядку.

Щодо звернення мешканців будинку № 55 по вул. Стуса № 3-К-87478-0001 від 06 жовтня 2017 року ДП ДІПМ «Містопроект» надано наступне роз’яснення:

На зауваження щодо відстаней від проектованого будинку до найближчих існуючих житлових будинків дана відповідь в п. 1.1, п. 1.2 на звернення п. Л. Ціцяли.

Зауваження щодо забезпечення інсоляції квартир буд. № 55 є актуальним. Для цього забудовнику необхідно виконати спеціальне дослідження щодо визначення тривалості інсоляції житлових кімнат окремих квартир, результати якого будуть враховані в ДПТ. Така робота може бути виконана спеціалістами НУ «Львівська політехніка».

Проектом ДПТ пропонується впорядкування подвір’я будинку № 55 із знесенням хаотично розташованих господарських споруд, компактним розміщенням гаражів, організацією майданчиків розвороту (маневру) транспорту, влаштуванням майданчиків для ігор дітей і відпочинку дорослих.

Першочерговим завданням є ліквідація надвірної вбиральні з вигрібною ямою.

Проект доповнений – вказані пропоновані місця компактного розміщення групи господарських будівель (див. дод. - фрагмент проектного плану) та двох гаражів-боксів.

Визначення джерел фінансування реконструкції, капітального ремонту житлового будинку № 55, впорядкування господарських будівель і гаражів не відноситься до компетенції ДПТ. За рахунок забудовника ділянки № 51-53 на вул. Стуса, як зацікавленої сторони, необхідно провести реконструкцію частини будинку № 55 з метою облаштування каналізованого туалету в квартирі № 6.

Крім того, враховуючи отримані матеріали від ОСББ «Курінь» проектом ДПТ додатково вноситься пропозиція встановлення межі прибудинкової ділянки буд. № 55, що є у фактичному користуванні.

Входи мешканців до проектованого будинку передбачаються з тильної сторони будинку з внутрішнього простору. Для цього зі сторони вул. Стуса заплановані два проїзди у внутрішнє подвір’я, які і будуть пішохідними проходами.

Зауваження щодо перенесення сходів зі сторони буд. № 55 враховане – підхід до дитячого майданчика передбачений безпосередньо з внутрішнього подвір’я проектованого будинку

Рішення щодо створення узгоджувальної комісії відноситься до компетенції організаторів громадських слухань.

Додаток 1. Протокол зустрічі з головним архітектором проекту в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у районі вул. Стуса у м. Львові;

Додаток 2. Звернення п. Л. Ціцяли № 3-Ц-87282-0001 від 06 жовтня 2017 року;

Додаток 4. Звернення мешканців будинку № 55 № 3-К-87478-0001 від 06 жовтня 2017 року

Додаток 3. Лист-відповідь ДП ДІПМ “Містопроект” №0001-вих-1006 від 11.10.2017 р.

Відповідальна за розгляд пропозицій,

завідувач сектору громадських

слухань відділу громадського партнерства

управління «Секретаріат ради» Д. Челепіс

Секретар громадського слухання,

провідний спеціаліст сектору громадських

слухань відділу громадського партнерства

управління «Секретаріат ради» З. Турчин

Представник замовника

містобудівної документації,

_______________________________

_______________________________

Доповідач,

головний архітектор проекту І. Склярова


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Додаток 1.

Протокол зустрічі з головним архітектором проекту в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розгляду детального плану території у районі вул. В. Стуса у м. Львові.

Зустріч відбулась 02 жовтня 2017 року. Для участі у зустрічі із архітектором зареєструвалося 29 осіб.

На громадському слуханні виступили:

П. Качараба, провідний спеціаліст сектору громадських слухань відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради». Проведення зустрічі з архітектором.

І. Склярова, головний архітектор проекту. Представлення детального плану території.

Презентуючи проект детального плану території І. Склярова повідомила, що пропозиції ДПТ базуються на планувальних рішеннях генплану м. Львова, враховуючи:

- місце розташування проектованої території в структурі міста;

- природні умови та планувальні обмеження;

- існуючу забудову та сформовану мережу вулиць та проїздів;

- вимоги замовника - управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, а також інтереси власників земельних ділянок і мешканців будинків, що знаходяться в межах проектованої території;

- сучасне використання даної території та доцільність перспективного містобудівного освоєння;

- сучасні тенденції в сфері цивільного будівництва;

- містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованою автостоянкою та громадськими приміщеннями на вул. Стуса, 51, 53, виконаний ПП "АВР Девелопмент".

Виходячи з комплексного містобудівного аналізу, з метою вдосконалення міського середовища та ефективного використання території проектом ДПТ передбачається:

1. Розташування багатоповерхового житлового будинку на вул. Стуса 51, 53, що має стати кутовим завершенням кварталу забудови.

2. Облаштування комплексного благоустрою на території проектованої житлової забудови з розміщенням прибудинкових майданчиків, місць для тимчасового паркування і постійного зберігання автомобілів тощо.

3. Впорядкування території існуючого житлового будинку № 55 на вул. Стуса з визначенням його прибудинкової території.

4. Перспективне містобудівне освоєння.

Планувальне рішення ДПТ базується на пропозиціях МБР, розробленого ПП "АВР Девелопмент", якими заплановано на земельній ділянці на вул. Стуса, 51, 53 розташування багатоквартирного 8-9-10-поверхового житлового будинку на 90 квартир.

Проектом ДПТ внесені уточнення в містобудівну частину наданого МБР щодо містобудівних умов і обмежень забудови ділянки.

Проектований багатоповерховий будинок пропонується розмістити з відступом:

- від червоної лінії вул. Стуса:

- житлові помешкання 2-10 пов. – 5,5 м і більше,

- вбудовано-прибудовані об’єкти комерції 1 пов. – 3,8 м і більше;

- від осі трамвайної колії – не менше 19,8 м.

Зі сторони існуючого будинку № 49 на вул. Стуса новий будинок пропонується розмістити глухим торцем (без вікон).

Відстані від існуючої найближчої забудови до проектованого будинку приймаються:

- від одноповерхового індивідуального будинку № 49 на вул. Стуса – не менше 6,4 м, враховуючи торці без віконних прорізів існуючого будинку та проектованого будинків (відповідно до ДБН 360-92**, дод. 3.1, прим. 3);

- від двоповерхового квартирного будинку № 55 на вул. Стуса – не менше 12 м, при цьому необхідно забезпечити нормативний режим інсоляції квартир житлового буд. № 55.

Під’їзд на ділянку проектованого житла передбачається від вул. Стуса шляхом організації паралельного до вулиці проїзду-дубля, з якого передбачено заїзд та виїзд у підземну автостоянку та наскрізний проїзд у внутрішнє подвір’я. Для проїзду пожежної техніки пропонується влаштування проїзду між глухими торцями існуючого (буд. № 49) і проектованого будинків.

Входи мешканців до будинку передбачаються з тильної сторони будинку з внутрішнього простору, входи відвідувачів до закладів обслуговування – зі сторони вул. Стуса.

З тильної сторони проектованого будинку облаштовується внутрішнє подвір’я з місцем розвороту автотранспорту.

Прибудинкові майданчики пропонується розмістити на землях міста, що не надані у користування в смузі між межею ділянки № 51, 53 і парком "Снопківський" за проектом землеустрою КП "Картограф". Площі прибудинкових майданчиків визначені, враховуючи населення існуючої, проектованої та перспективної забудови в межах ДПТ. Розрахунок приведений в розділі 7. Дану територію, площею 267 м2, пропонується приєднати до ділянки проектованого будинку, яка буде закріплена за майбутнім ОСББ у встановленому порядку.

В перспективі, з метою вдосконалення даного середовища та ефективного використання території проектом ДПТ передбачається:

- завершення формування житлової багатоповерхової забудови розміщенням додаткової блок-секції з підземною автостоянкою на ділянці на вул. Стуса, 49 за рахунок знесення існуючого садибного будинку;

- реконструкція існуючого будинку на вул. Стуса, 55, впорядкування прилеглої до нього території.

В даному існуючому 1-2-поверхому будинку розміщені 6 квартир. Будівля є капітальною, проте частина прибудови є у незадовільному стані. Будинок знаходиться в оточенні гаражів та комор. Під’їзд до даного будинку здійснюється по двох проїздах. Біля будинку наявний фундамент, що використовується в якості квітника, та влаштований палісадник.

Збудований у довоєнний час колишній фамільний будинок у радянський період використовувався як гуртожиток, згодом був поділений на 6 квартир. Причому в одній квартирі немає санвузла і мешканці її користуються зовнішньою (надвірною) вбиральнею, стоки з якої епізодично викачує асенізаційна машина. Дана вбиральня розташована у верхній частині ділянки біля будинку № 55, навпроти нового будівництва.

Вважаємо таке явище в місті (в серединній його частині) є недопустимим і необхідно вжити заходів щодо реконструкції будинку з метою облаштування санвузлу в квартирі № 6.

Крім того, проектом ДПТ пропонується впорядкування ділянки навколо будинку № 55 із зносом захаращених комор, компактним розміщенням гаражів, організацією майданчиків розвороту (маневру) транспорту, влаштуванням майданчиків дітей для ігор дітей і відпочинку дорослих. Існуючий палісадник і фундамент колишньої прибудови пропонується включити в межі прибудинкової території.

Щодо меж парку "Снопківський"

Межа даного парку попередньо була встановлена за рішенням № 53 від 19.02.1981 р. та № 492 від 19.11.1987 р.. Згодом межа "Снопківського" була встановлена за ухвалою № 1002 від 29.03.2001 р..

З метою впорядкування меж парку "Снопківський" та розмежування території між парком (землекористувач ЛКП "Зелений Львів") та іншими землекористувачами, на замовлення Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування ЛМР у 2012 році КП "Картограф" був виконаний Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки парку "Снопківський" (на даний час не затверджений).

Запропоновані КП "Картограф" в проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки парку "Снопківський" межі даного парку вказані на кресленні існуючого використання території і опорного плану (див. лист № 3).

Проектом ДПТ пропонується коригування пропозиції КП "Картограф" і встановлення межі парку, враховуючи необхідність закріплення прибудинкової ділянки існуючого двоповерхового житлового квартирного будинку № 55 на вул. Стуса, на якій розміщуються під’їзди, палісадник, майданчик для ігор дітей і відпочинку дорослих, господарський майданчик, гаражі для постійного і місця для тимчасового паркування автомобілів мешканців даного будинку.

Під час представлення учасниками було озвучено наступні запитання:

Територія, на якій заплановано будівництво дитячого майданчика і вхід на нього запроектовано на території існуючого ОСББ?

І. Склярова відповіла: так, оскільки це спільний майданчик для мешканців всіх будинків.

Заплановано знести комори, які передані на баланс ОСББ. Ці комори слугують підпірною стінкою існуючому будинку. Також там зберігають своє майно мешканці.

І. Склярова відповіла, що запропоновано реконструювати прибудови і перенести існуючі комори. Є пропозиція облагородити двір і збудувати нові комори компактно в ряд.

Чому від будинку на вул. Стуса, 49 до проектованої забудови лише 6 метрів відстані?

І. Склярова відповіла, що від будинку на вул. Стуса, 49 до новобудови передбачається відстань 6,4 метрів відповідно до протипожежних вимог, як між торцями без вікон, враховуючи вогнестійкість існуючого (ІІІ ст.) і проектованого (ІІ ст..) будинків.

Чому різна поверховість проектованого будинку?

І. Склярова відповіла, що це архітектурне рішення зовнішнього вигляду будинку.

Головуючий на зустрічі з архітектором,

Провідний спеціаліст сектору громадських слухань

відділу громадського партнерства

управління «Секретаріат ради» П. Качараба

Доповідач,

головний архітектор проекту І. Склярова