Матеріали розгляду пропозицій, поданих в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території в районі вул. Липинського

Із 31 серпня 2017 року по 25 вересня 2017 року тривало громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території в районі вул. Липинського у м. Львові.

Замовником даної містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, а розробником — ДП ДІПМ «Містопроект».

Оголошення щодо проведення громадського слухання було розміщено на сайті Львівської міської ради у рубриці «Громадські слухання» та опубліковано у газеті «Львівська Пошта» № 67 від 31 серпня 2017 року.

З відповідною проектною документацією можна було ознайомитись на сайті Львівської міської ради та у відділі громадського партнерства управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради, за адресою: м. Львів, пл. Ринок,1, тел. 297 57 63.

11 вересня 2017 року о 18:00 год. відбулась зустріч з головним архітектором проекту у приміщенні актового залу Парафіяльного центру отців-оріоністів 9м. Львів, вул. Лінкольна, 12) Для участі зареєструвалося 72 осіб. Протокол зустрічі з головним архітектором проекту додається.

За результатами проведення громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території в районі вул. Липинського надійшли 04 звернення з пропозиціями і зауваженнями:

1. Звернення п. Т. Книша від 12.09.2017

2. Звернення п. І. Музики від 22.09.2017 №З-М-82782-Л-0001

3. Звернення п. Р. Семенюк від 22.09.2017 № З-С-82779-Л-0001

4. Колективне звернення мешканців (п. Юрків Ю.П.; Бар О.Ф.; Бобко У.П.; Еліяшевської І.І.; Ховряк Л.Й.; Новосад І.П) № З-Ю-82643-Ш-0001

Розробником, ДП ДІПМ “Містопроект”, надано наступні роз'яснення :

1. На пропозиції п. Т. Книша :

- щодо ділянки для вигулу собак.

Ваша пропозиція буде врахована. Детальний план території буде доповнено пропозиціями щодо вирішення даного питання. Детальним планом буде передбачено облаштування спеціального майданчика для вигулу собак в межах проектованого парку , що передбачається вздовж вулиці Липинського.

- щодо зовнішнього освітлення пішохідних зон.

Ваша пропозиція буде врахована. Детальний план території буде доповнено пропозиціями щодо вирішення даного питання. Детальним планом буде передбачено необхідність освітлення всіх пішохідних зон в межах проекту.

2. На пропозиції п. Музики І.І. (колективне звернення мешканців):

- щодо облаштування майданчиків.

Ваша пропозиція буде врахована. Детальним планом передбачено облаштування дитячих, спортивних та відпочинкових майданчиків загального користування.

- щодо розміщення центру дитячої творчості та розвитку або дитячого садку:

Ваша пропозиція буде врахована. Детальним планом передбачено влаштування вбудованого центру дитячої творчості та окремого дитячого садку.

- щодо облаштування пішохідної алеї для сполучення вул. Лінкольна та Липинського:

Ваша пропозиція буде врахована. Детальним планом передбачено облаштування дитячих, спортивних та відпочинкових майданчиків загального користування.

- щодо недопущення відведення нових ділянок:

Ваша пропозиція буде врахована. Детальним планом не передбачається відведення нових ділянок під забудову, за виключенням ділянок існуючих землекористувачів. Разом з тим передбачено відведення земельних ділянок для влаштування парку.

- щодо озеленення прилеглих територій:

Ваша пропозиція буде врахована. Детальним планом передбачено озеленення не лише дворів проектованої забудови , але й прилеглих територій. Джерела фінансування озеленення прилеглих територій пропонується визначити спільно, шляхом переговорів між інвестором забудови та міською радою.

3. На пропозиції п. Семенюк Р.О. (колективне звернення мешканців):

- щодо варіанту торгово-розважального центру.

Ваша пропозиція буде врахована. Зважаючи на заперечення громадськості детальним планом території пропонується віддати перевагу варіанту будівництва житлової забудови з вбудованими закладами громадського призначення.

- щодо перенесення лінії електропередач:

Ваша пропозиція буде врахована. Детальним планом не передбачається відведення нових ділянок під забудову , за виключенням ділянок існуючих землекористувачів. Разом з тим передбачено відведення земельних ділянок для влаштування парку.

- щодо заборони огородження:

Ваша пропозиція буде врахована. Детальним планом не передбачається огороджувати земельну ділянку для житлової забудови з вбудованими закладами громадського призначення.

- щодо озеленення та благоустрою прилеглих територій:

Ваша пропозиція буде врахована. Детальним планом передбачено озеленення не лише дворів проектованої забудови , але й прилеглих територій. Джерела фінансування озеленення прилеглих територій пропонується визначити спільно, шляхом переговорів між інвестором забудови та міською радою.

- щодо розміщення дитячого садку:

Ваша пропозиція буде врахована Детальним планом передбачено влаштування вбудованого центру дитячої творчості та окремого дитячого садку. Проект передбачає включення даного закладу в першу чергу реалізації проекту.

- щодо відведення ділянок парку:

Ваша пропозиція буде врахована. Проектом передбачено відведення земельних ділянок для влаштування парку.


 

4. На пропозиції п. Юрків Ю.П.; Бар О.Ф.; Бобко У.П.; Еліяшевської І.І.; Ховряк Л.Й.; Новосад І.П. (колективне звернення мешканців):

- щодо невідповідності повноти та достовірності матеріалів громадських слухань представленим матеріалам

Порядок проведення громадських слухань містобудівної документації врегульований Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25 травня 2011 року «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

Відповідно до п.4 Постанови Кабінету Міністрів №555 від 25 травня 2011 року «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», оприлюднення розроблених в установленому законодавством порядку проектів містобудівної документації здійснюється не пізніш як у місячний строк з дня їх подання розробником до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради шляхом розміщення матеріалів (планшетів, макетів) у визначеному органом місцевого самоврядування місці та інформування громадян через розповсюдження брошур і повідомлень, засоби масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення інформації на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування.

Оголошення щодо проведення громадського слухання було розміщено на офіційній сторінці Львівської міської ради у мережі Інтернет та опубліковано у друкованому виданні “Львівська пошта” від 31 серпня 2017 № 67.

В тому числі на веб-сайті розміщені текстові та графічні матеріали ДПТ.

Вищезначені матеріали розміщені на офіційному сайті Львівської міської ради і являються загальнодоступними. Тому інформація щодо нерозміщення матеріалів є недостовірною.

Відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012. Склад та зміст детального плану території містить загальні вимоги визначають будівельні норми встановлюють вимоги до складу та змісту детального плану території.

Однак жодний з нормативних документів не встановлює вимог до представлення Детального плану території на громадських слуханнях та його об’єму.

Згідно з діючим законодавством громадські слухання містобудівної документації проводяться під час її розроблення. Відповідно на громадські слухання проект ДПТ представлений в мінімально достатньому обсязі для розгляду та отримання пропозицій та зауважень. Після врахування даних пропозицій та зауважень проект ДПТ буде доопрацьовано в повному обсязі згідно вимог відповідних ДБН.

Постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25 травня 2011 року «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»

П. 5 встановлює вимоги виключно до повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації має містити:

1) інформацію про мету, склад та зміст містобудівної документації, викладену у скороченій та доступній для широкої громадськості формі;

2) основні техніко-економічні показники, зокрема графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації;

3) відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення;

4) інформацію про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації;

5) інформацію про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій;

6) відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій;

7) інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо). Враховуючи вищенаведене вбачається, що при представленні громадськості для обговорення детальний план території надаються для ознайомлення в стислій формі, а з повним складом детального плану території можливо ознайомитись в організатора слухань.

 1. - щодо порушення порядку проведення громадських слухань

Порядок проведення громадських слухань врегульований Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25 травня 2011 року «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»

Крім того, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» набрав чинності 12.03.2011 року, Постанова Кабінету Міністрів України №555 від 25 травня 2011 року «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» набрала чинності 02.06.2011 р. До набрання чинності даних нормативно правових актів в українському законодавстві відсутня була норма про проведення громадських слухань і представлень містобудівної документації громадськості тому чинні нормативно правові акти діють в частині що не суперечить спеціалізованому законодавству в сфері містобудування.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил, а у вашому листі не здійснено жодної пропозиції щодо розвитку чи планування території, окрім як створення зеленої зони.

Пропозиція не може бути врахованою, оскільки визнання громадських слухань є поза межами повноважень розробника ДПТ. У випадку незгоди з розробленням ДПТ рішення може бути прийняте органом який приймав рішення про розроблення ДПТ або у судовому порядку.

 • щодо оцінки впливів на середовище:

Проект ДПТ є містобудівною документацією і на даній стадії проводиться загальна оцінка впливів на навколишнє середовище та інфраструктуру міста. Дана оцінка, проведена в ході роботи над ДПТ, показує, що розміщення житлової та громадської забудови на ділянках , що перебувають у власності чи оренді в межах ДПТ є допустимим при умові виконання інженерно-геологічних вишукувань, заходів з інженерної підготовки, технічних умов служб міста, інженерно-технічних заходів цивільного захисту , природоохоронних заходів, тощо. Конкретний перелік даних заходів, розрахунки пропускних здатностей мереж, несучих здатностей ґрунтів , тощо проводяться на наступних стадіях проектування на основі відповідних вишукувань та вихідних даних.

- щодо відстані до церкви та поверховості забудови:

Ваша пропозиція буде врахована. На виконання пропозицій громадськості, висловлених під час публічного представлення проекту, внесено коригування в проект. Зокрема пропонується понизити поверховість забудови біля церкви до 5 поверхів та забезпечити відстань між забудовою і церквою не менше 30 м. Також розроблено альтернативний варіант розміщення забудови, який теж враховує пропозиції громадськості. Даний варіант пропонує вирішення всього проектованого комплексу забудовою висотою в 5-6 поверхів і лише в найбільш віддаленій від церкви частині ділянки пропонується спорудження одного будинку поверховістю 12 поверхів.

- щодо громадського простору:

Ділянка передбачена під житлову та громадську забудову знаходиться у приватній власності. Форма власності та цільове призначення ділянки (землі промисловості) дозволяють її забудову і без розроблення ДПТ. Однак використання ділянки під промислову забудову, яка створює санітарно-захисні зони, є несумісним з використанням прилеглих земель під рекреаційну функцію (парк) і суперечить вимогам ДПТ. Тому рішення використовувати ділянку під житлову та громадську забудову є допустимим.

Питання заміни власнику ділянки на іншу не відноситься до компетенції детального плану території.

- щодо нових громадських слухань:

Питання проведення нових громадських слухань не відноситься до компетенції розробника ДПТ.

- щодо заміни ділянки:

Питання заміни власнику ділянки на іншу не відноситься до компетенції детального плану території.

- щодо парку:

Проектом передбачено відведення земельних ділянок для влаштування парку (крім ділянок , що перебувають у приватній власності або оренді).

- щодо погоджувальної комісії:

Відповідно до п. 11 Постанови Кабінету Міністрів №555 від 25 травня 2011 року «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», у разі наявності пропозицій громадськості, рішення про врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно або мають місце спірні питання, особи, які забезпечують роботу з розгляду пропозицій громадськості, повідомляють про це відповідному органу місцевого самоврядування для прийняття останнім рішення щодо утворення погоджувальної комісії.

Відповідно до п. 12 Постанови Кабінету Міністрів №555 від 25 травня 2011 року «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», комісія утворюється за рішенням органу місцевого самоврядування у тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості. 

Питання проведення погоджувальної комісії не відноситься до компетенції розробника ДПТ.

Управлінням “Секретаріат ради” Львівської міської ради надано наступні роз'яснення :

Управління “Секретаріат ради” Львівської міської ради в межах своїх повноважень, до яких належить проведення громадських слухань у м. Львові, інформує, що проведення громадських слухань містобудівної документації (детальних планів територій, планів зонувань, генерального плану міста та внесення змін до них) відбувається відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та Постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25 травня 2011 року «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

Проведення громадських слухань щодо інших питань, які належать до компетенції Львівської міської ради, регулюється Статутом територіальної громади м. Львова та Положенням про порядок проведення громадських слухань у м. Львові, затвердженим ухвалою Львівської міської ради від 05.10.2017 № 2446.

Усі матеріали, надані управлінням архітектури та урбаністики Львівської міської ради (вх. 4-2401-1017 від 29.08.2017), були розміщені на сайті Львівської міської ради у рубриці “Громадські слухання “ 31 серпня 2017 року.

Оголошення щодо проведення громадського слухання також опубліковано у друкованому виданні “Львівська пошта” від 31 серпня 2017 № 67, відповідно до п.4 Постанови Кабінету Міністрів №555 від 25 травня 2011 року «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

Проведення повторного громадського слухання містобудівної документації чи механізм визнання громадського слухання містобудівної документації таким, що не відбулось чинним законодавством не передбачено.

Відповідно до п. 11 Постанови Кабінету Міністрів №555 від 25 травня 2011 року «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», у разі наявності пропозицій громадськості, рішення про врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно або мають місце спірні питання, особи, які забезпечують роботу з розгляду пропозицій громадськості, повідомляють про це відповідному органу місцевого самоврядування для прийняття останнім рішення щодо утворення погоджувальної комісії.

Відповідно до п. 12 Постанови Кабінету Міністрів №555 від 25 травня 2011 року «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», комісія утворюється за рішенням органу місцевого самоврядування у тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості.

Звернення із переліком пропозицій, чи спірних питань, про врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно, до управління “Секретаріат ради” не надходили.

Додаток 1. Протокол зустрічі з головним архітектором проекту в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території в районі вул. Липинського у м. Львові.

Додаток 2. Звернення п. Т. Книша від 12.09.2017

Додаток 3. Звернення п. І. Музики від 22.09.2017 №З-М-82782-Л-0001

Додаток 4. Звернення п. Р. Семенюк від 22.09.2017 № З-С-82779-Л-0001

Додаток 5. Колективне звернення мешканців (п. Юрків Ю.П.; Бар О.Ф.; Бобко У.П.; Еліяшевської І.І.; Ховряк Л.Й.; Новосад І.П) № З-Ю-82643-Ш-0001;

Додаток 6. Лист-відповідь ДП ДІПМ “Містопроект” від 17.10.2017 № 868/12-1

Відповідальна за розгляд пропозицій,

завідувач сектору громадських

слухань відділу громадського партнерства

управління «Секретаріат ради» Д. Челепіс

Секретар громадського слухання,

провідний спеціаліст сектору громадських

слухань відділу громадського партнерства

управління «Секретаріат ради» П. Качараба

Представник замовника

містобудівної документації,

_______________________________

_______________________________

Доповідач,

головний архітектор проекту Ю. Столяров

Додаток 1

Протокол зустрічі з головним архітектором проекту в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території в районі вул. Липинського у м. Львові.

Зустріч відбулась 11 вересня 2017 року. Для участі у громадському слуханні зареєструвалося 73 особи.

На громадському слуханні виступили:

П. Качараба, провідний спеціаліст сектору громадських слухань відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради». Проведення зустрічі з архітектором.

Ю. Столяров, головний архітектор проекту. Представлення детального плану території.

Презентуючи проект детального плану території Ю. Столяров повідомив, що детальний план території розробляється в зв‘язку із необхідністю уточнення функціонального та цільового призначення земель, визначення майбутнього зонування, архітектурно-планувального рішення та структуризації кварталу на перетині магістральних вулиць, що включатиме в себе потужний громадський вузол.

На території ДПТ передбачається зберегти існуючі об’єкти житлового та громадського призначення.

Поступовому виносу або перепрофілюванню (на перспективу 10-15 років) підлягають об’єкти транспорту (АЗС, автостоянки, авто мийки, тощо). Дані об’єкти не відповідають плану зонування території та не сумісні з проектованим парком вздовж вулиці Липинського. Ці об’єкти та їхні ділянки повинні бути передані для обслуговування вулиць (якщо знаходяться в межах червоних ліній) або змінені під розміщення функцій сумісних з парком (наприклад – об’єкти обслуговування).

Існуюча ділянка промислового призначення (перебуває в приватній власності, власник – ф/о Дяченко В.Б.) пропонується для перепрофілювання під розміщення житлово-громадського комплексу. Дана ділянка пропонується для зміни цільового та функціонального призначення.

Існуючу автостоянку передбачається перепрофілювати під розміщення торговельно - побутового комплексу для мешканців даного району у відповідності з планом зонування міста Львова.

Проект передбачає кілька варіантів розвитку території.

Варіант 1. Передбачає розміщення на ділянці біля комплексу Згромадження Отців Оріоністів громадсько-житлового комплексу.

Варіант 2. Передбачає розміщення на ділянці біля комплексу Згромадження Отців Оріоністів торгово-розважального комплексу.

По решті територій відмінності в рішенні детального плану незначні і не впливають на загальне містобудівне рішення.

Варіант 1

У першому варіанті проектних пропозицій передбачено створення території житлово-громадського комплексу (в складі житлових блоків , а також закладів комерційного та соціального призначення). Також пропонується облаштувати існуючу зелену зону – провести благоустрій території, закласти доріжки по території парку, та створити декоративні водойми і канали в парку.

Варіант 2

Проектом передбачено створення торгово-розважального центру. Також пропонується облаштувати існуючу зелену зону – провести благоустрій території, закласти доріжки по території парку, також пропонується створити декоративну водойму.

Варіант 1 та 2.

Створені публічні (громадські та озеленені) простори забезпечують наближеність до центру та розташування в місці з максимальною інтенсивністю транзиту пішохідних потоків, матимуть високий рівень благоустрою та універсальність відкритих просторів, функціональне та просторове різноманіття (проведення публічних зібрань та фестивалів, місце торгівлі, зона спорту, дитяча ігрова зона), високе навантаження об’єктами громадської інфраструктури (наявність сервісів на перших поверхах та укрупнених об’єктів громадського призначення).

Також в центрі ділянки ДПТ (біля готелю та на території згромадженням Отців Оріоністів УГКЦ) розміщується стадіон та комплексні спортивно-відпочинкові майданчики відкритого доступу та спільним використанням із училищем та (наявність різноманітних спортивних знарядь (універсальне поле з природнім трав’янистим покриттям, баскетбольний та тенісний майданчик, знаряддя для легкої атлетики, дитячі майданчики та тренажери для людей похилого віку, висока якість покриття та освітлення для використання в різні частини доби).

У південно-західній частині території ДПТ запроектовано територію дитячого садка.

Із заходу на схід посередині ділянки проходить ЛЕП потужністю 110 кВ. Для зменшення охоронної зони довкола неї пропонується замінити існуючу ЛЕП кабелем. На першу чергу пропонується кабелювати частину траси ЛЕП в районі комплексу Згромадження Отців Оріоністів, а на перспективу – по всій території ДПТ.

Також на території ДПТ передбачається виконати:

 • Влаштування парків з каскадом штучних ставів, з’єднаних між собою каналом;

 • Влаштування кількох відкритих автостоянок;

 • Влаштування системи транзитних і прогулянкових пішохідних алей;

 • Влаштування вело доріжок та велосипедних паркінгів;

 • Будівництво торгово-громадського комплексу на перехресті вул. Лінкольна та Миколайчука;

У формоутворенні об’ємного рішення проектованої житлової та громадської забудови важливу роль відіграє простір. Композиційні та об‘ємно-просторові принципи планування території забезпечують найкраще сприйняття комплексу з вулиці Липинського, формування силуету вулиці, підкреслюють містобудівне значення даного вузла.

Висотна забудова громадсько-житлового комплексу в вузлі з комплексом Згромадження Отців Оріоністів сформує містобудівний акцент в структурі забудови даного району, що покращить візуальний силует міста, зробить зручнішою візуальну навігацію і орієнтування в місті, сформує різноманітний силует забудови при русі по вулицях Липинського, Замарстинівській, Хімічній.

Під час проектування комплексу проведено аналіз сприйняття нової забудови в панорамах міста. Зокрема, це види з Високого замку, вежі Львівської ратуші та з проспекту В.Чорновола. На основі аналізу візуального сприйняття пішоходом проектованих вулиць та проїздів застосовано забудову змінної поверховості з кількома висотними акцентами та двома парками навколо.

На усіх чергах освоєння території, зберігаються зручні пішохідні зв’язки між закладами обслуговування.

Таким чином проектована громадська та житлова забудова в своєму композиційно-просторовому рішенні впорядковує занедбану територію колишнього промоб’єкта, доповнює існуючі зони громадських об’єктів, створює гармонійний комплекс проектованого житлового та громадського комплексу поряд з існуючою забудовою прилеглих вулиць.

Даним проектом визначені гранично можливі показники щодо щільності і поверховості проектованої забудови. Конкретні проектні рішення по кожному проектованому будинку чи блок-секції повинні прийматись відповідним проектом з врахуванням забезпечення нормативних вимог щодо інсоляції, побутових та пожежних розривів, тощо і не суперечити принциповим положенням ДПТ.

Під час представлення учасниками було озвучено наступні запитання:

 1. Яка відстань від існуючої церкви до проектованої забудови?

 2. Ю. Столяров відповів, що на даний момент запроектовано 27 м.

 3. Щодо ділянки, на якій запроектовано будівництво, чи можливо надати власнику іншу земельну ділянку а біля церкви збудувати дитячий садок або дитячий центр?

 4. Ю. Столяров відповів, що теоретично такий варіант можливий, але з цим питанням потрібно звертатись до депутатського корпусу.

 5. Хто є власником земельної ділянки на даний момент?

 6. Ю. Столяров відповів, що власником земельної ділянки на даний момент є Дяченко Віталія.

 7. В 2015 році було запропоновано на даній території, від кінцевої трамваю № 5 до кінцевої трамваю № 6, створити індустріальний парк. Чому цю ідею не розвивають?

 8. Ю. Столяров відповів, що це була лише проектна пропозиція, розроблена молодими ініціативними проектантами. Але на цій території є приватизована земельна ділянка.

 9. Чому не можна перенести будівництво далі він церкви, а не лише на 27 м. та чому не дотримана запропонована ідея архітектора М. Ботто, а саме дотримуватись поверховості церкви.

 10. Ю. Столяров відповів, що громада може надати свої письмові пропозиції щодо відстані запроектованого будівництва від церкви та щодо поверховості будівництва. Вони будуть розглянуті.

 11. Що було раніше на території проектування?

 12. На даній ділянці дула розміщена технічна водойма для потреб шкір-заводу.

Під час представлення учасниками були озвучені наступні зауваження:

 1. Зауваження щодо недоречності будівництва торгово – розважального комплексу (барів та ресторанів) поблизу церкви.

 2. Зауваження щодо неможливості будівництва висотної забудови за 27 м. від церкви.

 3. Зауваження щодо недоцільності будівництва житлових будинків або торгово – розважального центру так близько біля церкви, оскільки це неминуче викличе обурення релігійної громади з закордону, яка безпосередньо жертвувала кошти на будівництво церкви.

 4. Церква, як сакральна будівля, має мати відкритий простір, тому е недоречним затискати її висотними будівлями.

Під час представлення учасниками були озвучені наступні пропозиції:

 1. Пропозиція збудувати на території проектування дитячий садок або дитячий центр розвитку.

 2. Пропозиція запропонувати власнику замінити вказану ділянку на іншу, а територію поблизу церкви віддати для громадських та релігійних цілей, будівництва дитячого садка, проектування парку з зонами відпочинку для дітей та дорослих.

Головуючий на зустрічі з архітектором,

Провідний спеціаліст сектору громадських слухань

відділу громадського партнерства

управління «Секретаріат ради» П. Качараба

Доповідач,

головний архітектор проекту Ю. Столяров