Матеріали розгляду пропозицій, поданих в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у районі вул. Лижв’ярської у м. Львові

Матеріали розгляду пропозицій, поданих в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у районі вул. Лижв’ярської у м. Львові

Із 06 лютого 2018 року по 05 березня 2018 року тривало громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у районі вул. Лижв’ярської у м. Львові. Замовником даної містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, а розробником — ДП ДІПМ «Містопроект».

Оголошення щодо проведення громадського слухання було розміщено на сайті Львівської міської ради у рубриці «Громадські слухання» та опубліковано у газеті «Високий Замок» від 06 лютого 2018 року № 14 (5711).

З відповідною проектною документацією можна було ознайомитись на сайті Львівської міської ради та у відділі громадського партнерства управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради, за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, тел. 297 57 63.

19 лютого 2018 року о 18:00 год відбулась зустріч з головним архітектором проекту у приміщенні Львівської міської ради, за адресою — м. Львів, пл. Ринок, 1. Для участі зареєструвалося 10 осіб. Протокол зустрічі з головним архітектором проекту додається.

За результатами проведення громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у районі вул. Лижв’ярської у м. Львові надійшло 04 звернення з пропозиціями та зауваженнями:

1. Звернення п. О. Жаркової за № 3-ЛС-18 989−0001 від 28 лютого 2018 року.

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, як замовник містобудівної документації надало наступну відповідь:

По п. 1

Одним із завдань проекту ДПТ є виконання пропозицій до плану зонування Галицького району м. Львова в частині заданої території проектування.

Проектом ДПТ територія кварталу житлової забудови вул. Лижв’ярської, враховуючи наявність малоповерхових квартирних будинків, віднесена до зони Ж-2 — зони малоповерхової квартирної житлової забудови (до 4 пов.), окрім території школи і спортшколи.

Віднесення території кварталу на вул. Лижв’ярській до зони Ж-2 не суперечить генплану міста, де територія проектування віднесена до малоповерхової житлової забудови (2−4 пов.) та садибної житлової забудови (1−3 пов.).

В зоні Ж-2 розміщення закладів громадського харчування, як окремих об’єктів, не передбачається.

По п. 2

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування вважає допустимим в зоні садибної житлової забудови Ж-1 та в зоні малоповерхової квартирної житлової забудови Ж-2 розміщення житлової забудови до 4-х поверхів включно, а також готелів (згідно положень базового зонінгу (нова редакція 2018 року).

Поверховість, а саме гранична висота проектованого готелю обґрунтована історико-містобудівним обґрунтуванням реконструкції житлового будинку з пристосуванням під готель на вул. Лижв’ярській, 30 у м. Львові, виконаним ЛКП «Археологічна архітектурна служба м. Львова» у 2017 році. Пропонований об’єкт буде співмасштабним деяким об’єктам садибної забудови на захід від ділянки опрацювання, а також 5-поверховому будинку на вул. Є. Дзиндри, 3 у північно-східному напрямку.

По п. 3

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування вважає за доцільне впорядкування планувальної частини території проектування, насамперед вуличної мережі вул. Лижв’ярської. Одним із завдань проекту ДПТ є чітка фіксація червоних ліній у місцевій системі координат. Розміщення будівництва на вул. Лижв’ярській, 30 жодним чином не впливає на рішення ДПТ щодо впорядкування вуличної мережі. В остаточній редакції креслень ДПТ приймаються раніше встановлені існуючі червоні лінії вул. Лижв’ярської.

Фактична ширина вул. Лижв’ярської у найвужчому місці становить приблизно 5,2 м, а ширина тротуару по парній стороні адресних номерів — 0,9 м. Відсутність повноцінних тротуарів становить небезпеку для мешканців району забудови. Зі сторони прибудинкової ділянки ЖБК «Маяк» демонтажу може підлягати лише огорожа, яка унеможливлює розширення проїзної частини до 6 м і влаштування тротуару не меншу 1,5 м.

По п. 4

В проект ДПТ внесені зміни стосовно розміщення гостевої автостоянки для проектованого готелю, яка в остаточному варіанті пропонується наземною, без жодних заглиблень, в північній частині ділянки на вул. Лижв’ярській, 30.

Враховуючи, що ділянка проектованого готелю знаходиться в межах зони «Б» охорони археологічної спадщини, всі земляні роботи необхідно виконувати під археологічним наглядом.

Розширення невеликої ділянки проїзної частини вул. Лижв’ярської не призведе до збільшення стоку поверхневих вод.

Виконання інженерно-геологічних вишукувань при проектуванні об’єктів будівництва є обов’язковим на наступній стадії проектування.

По п. 5

Підключення інженерних мереж буде передбачено згідно технічних умов, що видаються відповідними службами.

Необхідність заміни наявних інженерних мереж, у разі їх аварійності, вказується у техумовах. Щодо підключення до каналізаційного колектору, технічні умови надає ЛКП «Львівводоканал».

По п. 6

Квартал історичної забудови вул. Лижв’ярської не попадає на територію колишнього цвинтаря.

ДП ДІПМ «Містопроект», як розробник детального плану території, надало наступну відповідь:

По п. 1

Одним із завдань проекту ДПТ є виконання пропозицій до плану зонування Галицького району м. Львова в частині заданої території проектування.

Згідно завдання, проектом ДТП виконані пропозиції функціонального зонування території, які будуть враховані при розробленні зонінгу Галицького району міста.

Проектом ДПТ територія кварталу житлової забудови вул. Лижв’ярської, враховуючинаявність малоповерхових квартирних будинків, віднесена до зони Ж-2 — зони малоповерхової квартирної житлової забудови (до 4 пов.), окрім території школи і спортшколи.

Віднесення території кварталу на вул. Лижв’ярській до зони Ж-2 не суперечить генплану міста, де територія проектування віднесена до малоповерхової житлової забудови (2−4 пов.) та садибної житлової забудови (1−3 пов.).

В зоні Ж-2 розміщення закладів громадського харчування, як окремих об’єктів, не передбачається.

Основним об’єктом на вул. Лижв’ярській, 30 є готель на 16 номерів, в складі якого, для підвищення рівня комфорту готелю, може бути ресторан (ДБН В.2.2−20−2008 «Готелі»). Розміщення готелів в зоні Ж-2 (і зоні Ж-1), згідно регламентів цих зон, допускається без обмеження кількості місць.

По п. 2

Щодо відповідності Плану зонування м. Львова — див. відповідь до п. 1.

Крім того, слід зазначити, що згідно положень базового зонінгу (нова редакція 2018 р.) в зоні садибної житловоїзабудови Ж-1 та в зоні малоповерхової квартирної житлової забудови Ж-2 розміщення житлової забудови до 4-х поверхів включно, а також готелів є допустимим.

ДБН Б.1.1−14:2012 не регламентує поверховості забудови в межах ДПТ.

Поверховість, а саме гранична висота проектованого готелю обґрунтована історико-містобудівним обґрунтуванням реконструкції житлового будинку з пристосуванням під готель на вул. Лижв’ярській, 30 у м. Львові, виконаним ЛКП «Археологічна-архітектурна служба м. Львова» у 2017 р. Пропонований об’єкт буде співмасштабним деяким об'¬єктам садибної забудови на захід від ділянки опрацювання, а також 5-поверховому будинку на вул. Є. Дзиндри, 3 у північно-східному напрямку.

В міркуваннях, які приведені в тексті п. 2 зауважень допущені помилки:

— цільове призначення ділянки проектованого готелю не визначає виду функціонального призначення всієї зони. Крім цього, цільове призначення ділянки може бути змінене з ініціативи її власника згідност. 20 част. 3Земельного кодексу України;

— посилання на п. 1.3.2 Загальних принципів зонування м. Львова щодо пріоритетності показників підзон обмежень є некоректним, оскільки текст наступного абзацу щодо кількісних параметрів садибної забудови не відноситься до обмежень.

По п. 3

Ширина вул. Лижв’ярської в існуючих червоних лініях становить 12,5 м. Встановлені існуючі червоні ліні вул. Лижв’ярської нанесені на план топографо-геодезичного знімання території масштабу 1: 500, виконаний ПП «Геокапітал» (м. Львів) у 2017 р. за даними відділу інженерних споруд, транспорту та геослужби ЛМР.

Завданням проекту ДПТ є чітка фіксація червоній ліній у місцевій системі координат, адже по червоних лініях визначаються межі земельних ділянок для приватизації та оформлення у встановленому порядку. Розміщення будівництва на вул. Лижв’ярській, 30 жодним чином не вливає на рішення ДПТ щодо впорядкування вуличної мережі.

Проектом ДПТ пропонувалось коригування параметрів червоних ліній даної вулиці з можливим зменшенням до 12,0 м. Навіть після публічного представлення проекту в процесі громадських слухань розробники ДПТ опрацьовували планувальні рішення із зменшенням ширини вулиці в червоних лініях, враховуючи межі приватизованих ділянок.

Однак, враховуючи категоричні письмові заперечення мешканців вул. Лижв’ярської і вул. Дзиндри щодо будь-яких пропозицій зміни червоних ліній, в остаточній редакції креслень ДПТ приймаються раніше встановлені існуючі червоні лінії вул. Лижв’ярської.

Фактична ширина вул. Лижв’ярської у найвужчому місці (між парканами навпроти будинку № 16) становить приблизно 5,2 м, а ширина тротуару по парній стороні — 0,9 м. Відсутність повноцінних тротуарів на шляху до школи змушує учнів рухатись по проїзній частині, що є вкрай небезпечним, а для пересування маломобільних груп населення — неможливим.

Для організації безпечного руху пішоходів та транспорту в даному місці ширина вулиці між огорожами має становити не менше 9 м з розрахунку: ширина проїзної частини вулиці — 6 м, ширина тротуарів — не менше 1,5 м з обох сторін вулиці, що і передбачається ДПТ. Блокування такої пропозиції може призвести до нещасного випадку.

Будівництво додаткових смуг руху транспорту на вул. Лижв’ярській, яка є житловою вулицею, проектом ДПТ не планується.

Вул. Лижв’ярська слугуватиме пішохідно-транспортним зв’язком виключно для мешканців та відвідувачів забудови даної вулиці. Використання вул. Лижв’ярської для часткового пропуску транзитного руху автотранспорту, що здійснюється по вул. Стрийській, виключається.

По п. 4

В проект ДПТ внесені зміни стосовно розміщення гостевої автостоянки для проектованого готелю, яка в остаточному варіанті пропонується наземною, без жодних заглиблень, в північній частині ділянки на вул. Лижв’ярській, 30.

Враховуючи, що ділянка проектованого готелю знаходиться в межах зони «Б» охорони археологічної спадщини, всі земляні роботи необхідно виконувати під археологічним наглядом. Про це зазначено в проекті містобудівних умов і обмежень розміщення проектованого готелю (розд. 17 пояснювальної записки ДПТ).

Територія забудови на вул. Лижв’ярській розташована на терасі над крутими схилами. Грунтові води на підвищених територіях, як правило, зустрічаються на значній глибині і при будівництві пониження грунтових вод не потрібне. Підтвердженням цього мають бути інженерно-геологічні вишукування на ділянці, що є обов’язковими на наступній стадії проектування.

Виконання інженерно-геологічних вишукувань при проектуванні об’єктів будівництва є обов’язковим на наступній стадії проектування. В даному випадку для будівництва готелю на вул. Лижв’ярській, 30 будуть виконані інженерно-геологічні вишукування на ділянці після отримання містобудівних умов та обмежень, які можуть бути видані після затвердження ДПТ.

Крім того, наступна стадія проектування — робочий проект підлягає комплексній експертизі.

По п. 5

Конкретні рішення по інженерному забезпеченню проектованої забудови уточняються на подальший стадії проектування. Підключення до інженерних мереж буде передбачено згідно технічних умов, що видаються відповідними службами.

Необхідність заміни наявних інженерних мереж, в разі їх аварійності, вказується в техумовах. Щодо підключення до каналізаційного колектору, технічніумовинадає ЛКП «Львівводоканал», які і враховується на наступній стадії проектування, що підлягає експертизі.

В проект ДПТ внесені зміни: замість підземного паркінгу передбачається наземна автостоянка.

По п. 6

На історичних картах Львова 1917, 1922, 1925, 1927, 1928, 1936 років (електронний ресурс: www.lvivcenter.org/uk/umd/location/lviv/) чітко видно місце розташування Стрийського цвинтаря (Cmentarz Stryjski). Квартал історичної забудови вул. Лижв’ярської не попадає на територію колишнього цвинтаря і ствердження щодо наявності поховань на ділянці на вул. Лижв’ярській, 30, а також загроза виникнення епідемії в разі будівництва на ділянці по вул. Лижвярській, 30 є безпідставними.

2. Звернення п. У. Хлібкевич № 3-Х-19 511−0001 від 01 березня 2018 року.

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, як замовник містобудівної документації надало наступну відповідь:

1. Завданням проекту ДПТ є чітка фіксація червоній ліній у місцевій системі координат, адже по червоних лініях визначаються межі земельних ділянок для приватизації та оформлення у встановленому порядку. Розміщення будівництва на вул. Лижв’ярській, 30 жодним чином не вливає на рішення ДПТ щодо впорядкування вуличної мережі.

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування вважає за доцільне впорядкування планувальної частини території проектування, насамперед вуличної мережі вул. Лижв’ярської. Одним із завдань проекту ДПТ є чітка фіксація червоних ліній у місцевій системі координат. Розміщення будівництва на вул. Лижв’ярській, 30 жодним чином не впливає на рішення ДПТ щодо впорядкування вуличної мережі. В остаточній редакції креслень ДПТ приймаються раніше встановлені існуючі червоні лінії вул. Лижв’ярської.

2. Фактична ширина вул. Лижв’ярської у найвужчому місці становить приблизно 5,2 м, а ширина тротуару по парній стороні адресних номерів — 0,9 м. Відсутність повноцінних тротуарів становить небезпеку для мешканців району забудови.

Будівництво додаткових смуг руху транспорту на вул. Лижв’ярській, яка є житловою вулицею, проектом ДПТ не планується.

Незначне збільшення інтенсивності руху транспорту очікується лише в південно-західній частині вул. Лижв’ярської (від примикання вул. Літньої), де габарити вулиці є достатніми для оптимального пішохідно-транспортного руху.

3. Щодо земельної ділянки гр. Хлібкевич У.І.

В остаточній редакції креслень ДПТ червоні лінії вул. Лижв’ярської вздовж ділянки буд. № 17 вказані згідно представленого гр. Хлібкевич У. І. топографічного знімання з нанесеними червоними лініями, виконаного ТОВ «Геобудстандарт» 18.02.2013.

4. Щодо колишнього цвинтаря

Квартал історичної забудови вул. Лижв’ярської не попадає на територію колишнього цвинтаря.

Крім того, враховуючи, що дана ділянка знаходиться в межах зони «Б» охорони археологічної спадщини, всі земляні роботи необхідно виконувати під археологічним наглядом.

ДП ДІПМ «Містопроект», як розробник детального плану території, надало наступну відповідь:

1. Ширина вул. Лижв’ярської в існуючих червоних лініях становить 12,5 м.

Встановлені існуючі червоні ліні вул. Лижв’ярської нанесені на план топографо-геодезичного знімання території масштабу 1: 500, виконаний ПП «Геокапітал» (м. Львів) у 2017 р. і приведені в додатку за матеріалами відділу інженерних споруд, транспорту та геослужби ЛМР.

Завданням проекту ДПТ є чітка фіксація червоній ліній у місцевій системі координат, адже по червоних лініях визначаються межі земельних ділянок для приватизації та оформлення у встановленому порядку. Розміщення будівництва на вул. Лижв’ярській, 30 жодним чином не вливає на рішення ДПТ щодо впорядкування вуличної мережі.

Проектом ДПТ пропонувалось коригування параметрів червоних ліній даної вулиці з можливим зменшенням до 12,0 м. Навіть після публічного представлення проекту в процесі громадських слухань розробники ДПТ опрацьовували планувальні рішення із зменшенням ширини вулиці в червоних лініях, враховуючи межі приватизованих ділянок.

Однак, враховуючи категоричні письмові заперечення мешканців вул. Лижв’ярської і вул. Дзиндри щодо будь-яких пропозицій зміни червоних ліній, в остаточній редакції креслень ДПТ приймаються раніше встановлені існуючі червоні лінії вул. Лижв’ярської шириною 12,5 м.

2. Фактична ширина вул. Лижв’ярської у найвужчому місці (між парканами навпроти будинку № 16) становить приблизно 5,2 м, а ширина тротуару по парній стороні — 0,9 м.

Саме відсутність повноцінних тротуарів на шляху до школи змушує учнів рухатись по проїзній частині, що є вкрай небезпечним, а для пересування маломобільних груп населення — неможливим.

Для організації безпечного руху пішоходів та транспорту в даному місці ширина вулиці між огорожами має становити не менше 9 м з розрахунку: ширина проїзної частини вулиці — 6 м, ширина тротуарів — не менше 1,5 м з обох сторін вулиці, що і передбачається ДПТ. Блокування такої пропозиції може призвести до нещасного випадку.

Будівництво додаткових смуг руху транспорту на вул. Лижв’ярській, яка є житловою вулицею, проектом ДПТ не планується.

Незначне збільшення інтенсивності руху транспорту очікується лише в південно-західній частині вул. Лижв’ярської (від примикання вул. Літньої), де габарити вулиці є достатніми для оптимального пішохідно-транспортного руху.

3. Щодо земельної ділянки гр. Хлібкевич У. І.

В остаточній редакції креслень ДПТ червоні лінії вул. Лижв’ярської вздовж ділянки буд. № 17 вказані згідно представленого гр. Хлібкевич У. І. топографічного знімання з нанесеними червоними лініями, виконаного ТОВ «Геобудстандарт» 18.02.2013 р.

Слід констатувати, що категоричне заперечення пропозицій ДПТ гр. Хлібкевич У. І. можливо викликано тим, що за межами її приватизованої ділянки в межах червоних ліній вулиці замість некапітальної будівлі (позначено «МН» на топозймці ТОВ «Геобудстандарт» 2013 року) на даний час знаходиться капітальна будівля гаражу («КН»). Між даним гаражем і огорожею протилежної сторони вулиці відстань становить 6,7 м, що є недопустимим для житлової вулиці.

4. Щодо колишнього цвинтаря

На історичних картах Львова 1917, 1922, 1925, 1927, 1928, 1936 років (електронний ресурс: www.lvivcenter.org/uk/umd/location/lviv/) чітко видно місце розташування Стрийського цвинтаря (Cmentarz Stryjski). Квартал історичної забудови вул. Лижв’ярської не попадає на територію колишнього цвинтаря і ствердження щодо наявності поховань на ділянці на вул. Лижв’ярській, 30, а також загроза санітарно-екологічної катастрофи в разі будівництва на даній ділянці, є безпідставними.

Крім того, враховуючи, що дана ділянка знаходиться в межах зони «Б» охорони археологічної спадщини, всі земляні роботи необхідно виконувати під археологічним наглядом.

3. Звернення ЖБК «Маяк» № 2−6229−0001 від 02 березня 2018 року.

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, як замовник містобудівної документації надало наступну відповідь:

По п. 1

Ширина вул. Лижв’ярської в існуючих червоних лініях становить 12,5 м.

Проектом ДПТ розширення параметрів червоних ліній вул. Лижв’ярської не передбачається. Пропонується лише розширеннязвужених ділянок проїзної частини до 6 м.

По п. 2

Фактична ширина вул. Лижв’ярської у найвужчому місці (між парканами навпроти будинку № 16) становить приблизно 5,2 м, а ширина тротуару по парній стороні — 0,9 м. Відсутність повноцінних тротуарів на шляху до школи змушує учнів рухатись по проїзній частині, що є вкрай небезпечним, а для пересування маломобільних груп населення — неможливим.

Фактична ширина вул. Лижв’ярської у найвужчому місці становить приблизно 5,2 м, а ширина тротуару по парній стороні адресних номерів — 0,9 м. Відсутність повноцінних тротуарів становить небезпеку для мешканців району забудови. Зі сторони прибудинкової ділянки ЖБК «Маяк» демонтажу може підлягати лишеогорожа, яка унеможливлює розширення проїзної частини до 6 м і влаштування тротуару шириною не менше 1,5 м.

По п. 3

Завданням розроблення ДПТ перш за все є впорядкування планувальної структури території проектування, насамперед вуличної мережі вул. Лижв’ярської

По п. 4

Розширення невеликої ділянки проїзної частини вул. Лижв’ярської не призведе до збільшення стоку поверхневих вод.

По п. 5

Незначне збільшення інтенсивності руху транспорту очікується лише в південно-західній частині вул. Лижв’ярської (від примикання вул. Літньої).

ДП ДІПМ «Містопроект», як розробник детального плану території, надало наступну відповідь:

По п. 1

Ширина вул. Лижв’ярської в існуючих червоних лініях становить 12,5 м.

Проектом ДПТ розширення параметрів червоних ліній вул. Лижв’ярської не передбачається. Пропонується лише розширення звужених ділянок проїзної частини до 6 м, відповідно до нормативних вимог.

Виділення бюджетних коштів на реконструкцію вулиці відноситься до компетенції міської ради.

По п. 2

Фактична ширина вул. Лижв’ярської у найвужчому місці (між парканами навпроти будинку № 16) становить приблизно 5,2 м, а ширина тротуару по парній стороні — 0,9 м. Відсутність повноцінних тротуарів на шляху до школи змушує учнів рухатись по проїзній частині, що є вкрай небезпечним, а для пересування маломобільних груп населення — неможливим.

Для організації безпечного руху пішоходів та транспорту в даному місці ширина вулиці між огорожами має становити не менше 9 м з розрахунку: ширина проїзної частини вулиці — 6 м, ширина тротуарів — не менше 1,5 м з обох сторін вулиці, що і передбачається ДПТ. Блокування такої пропозиції може призвести до нещасного випадку.

Зі сторони прибудинкової ділянки ЖБК «Маяк» демонтажу підлягає лише огорожа, яка унеможливлює розширення проїзної частини до 6 м і влаштування тротуару шириною не менше 1,5 м. Господарська цегляна будівля розташована за межами червоних ліній і не підлягає знесенню.

По п. 3

Впорядкування планувальної структури території проектування, насамперед вуличної мережі вул. Лижв’ярської є завданням розроблення ДПТ.

Розширення ширини даної вулиці зумовлене забезпеченням безпечного пішохідного руху дітей до школи і не пов’язане з розміщенням готелю на ділянці на вул. Лижв’ярській, 30.

По п. 4

Розширення невеликої ділянки проїзної частини вул. Лижв’ярської не призведе до збільшення стоку поверхневих вод.

По п. 5

Незначне збільшення інтенсивності руху транспорту очікується лише в південно-західній частині вул. Лижв’ярської (від примикання вул. Літньої).

В районі вул. Дзиндри зростання руху транспорту залежатиме лише від кількості індивідуальних автомобілів мешканців будинків №№ 1 і 3 на вул. Дзиндри і будинків №№ 16, 18, 20, 17 на вул. Лижв’ярській.

4. Звернення мешканців вул. Лижв’ярської, вул. Дзиндри, вул. Літньої № 3-Х-20 339−0001 від 03 березня 2018 року.

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, як замовник містобудівної документації надало наступну відповідь:

По п. 1

Одним із завдань проекту ДПТ є виконання пропозицій до плану зонування Галицького району м. Львова в частині заданої території проектування.

Проектом ДПТ територія кварталу житлової забудови вул. Лижв’ярської, враховуючи наявність малоповерхових квартирних будинків, віднесена до зони Ж-2 — зони малоповерхової квартирної житлової забудови (до 4 пов.), окрім території школи і спортшколи.

Віднесення території кварталу на вул. Лижв’ярській до зони Ж-2 не суперечить генплану міста, де територія проектування віднесена до малоповерхової житлової забудови (2−4 пов.) та садибної житлової забудови (1−3 пов.).

В зоні Ж-2 розміщення закладів громадського харчування, як окремих об’єктів, не передбачається.

По п. 2

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування вважає допустимим в зоні садибної житлової забудови Ж-1 та в зоні малоповерхової квартирної житлової забудови Ж-2 розміщення житлової забудови до 4-х поверхів включно, а також готелів (згідно положень базового зонінгу (нова редакція 2018 року).

Поверховість, а саме гранична висота проектованого готелю обґрунтована історико-містобудівним обґрунтуванням реконструкції житлового будинку з пристосуванням під готель на вул. Лижв’ярській, 30 у м. Львові, виконаним ЛКП «Археологічна архітектурна служба м. Львова» у 2017 році. Пропонований об’єкт буде співмасштабним деяким об’єктам садибної забудови на захід від ділянки опрацювання, а також 5-поверховому будинку на вул. Є. Дзиндри, 3 у північно-східному напрямку.

По п. 3

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування вважає за доцільне впорядкування планувальної частини території проектування, насамперед вуличної мережі вул. Лижв’ярської. Одним із завдань проекту ДПТ є чітка фіксація червоних ліній у місцевій системі координат. Розміщення будівництва на вул. Лижв’ярській, 30 жодним чином не впливає на рішення ДПТ щодо впорядкування вуличної мережі. В остаточній редакції креслень ДПТ приймаються раніше встановлені існуючі червоні лінії вул. Лижв’ярської.

Фактична ширина вул. Лижв’ярської у найвужчому місці становить приблизно 5,2 м, а ширина тротуару по парній стороні адресних номерів — 0,9 м. Відсутність повноцінних тротуарів становить небезпеку для мешканців району забудови. Зі сторони прибудинкової ділянки ЖБК «Маяк» демонтажу може підлягати лише огорожа, яка унеможливлює розширення проїзної частини до 6 м і влаштування тротуару не меншу 1,5 м.

По п. 4

В проект ДПТ внесені зміни стосовно розміщення гостевої автостоянки для проектованого готелю, яка в остаточному варіанті пропонується наземною, без жодних заглиблень, в північній частині ділянки на вул. Лижв’ярській, 30.

Враховуючи, що ділянка проектованого готелю знаходиться в межах зони «Б» охорони археологічної спадщини, всі земляні роботи необхідно виконувати під археологічним наглядом.

Розширення невеликої ділянки проїзної частини вул. Лижв’ярської не призведе до збільшення стоку поверхневих вод.

Виконання інженерно-геологічних вишукувань при проектуванні об’єктів будівництва є обов’язковим на наступній стадії проектування.

По п. 5

Підключення інженерних мереж буде передбачено згідно технічних умов, що видаються відповідними службами.

Необхідність заміни наявних інженерних мереж, у разі їх аварійності, вказується у техумовах. Щодо підключення до каналізаційного колектору, технічні умови надає ЛКП «Львівводоканал».

По п. 6

Квартал історичної забудови вул. Лижв’ярської не попадає на територію колишнього цвинтаря.

ДП ДІПМ «Містопроект», як розробник детального плану території, надало наступну відповідь:

По п. 1

Одним із завдань проекту ДПТ є виконання пропозицій до плану зонування Галицького району м. Львова в частині заданої території проектування.

Згідно завдання, проектом ДТП виконані пропозиції функціонального зонування території, які будуть враховані при розробленні зонінгу Галицького району міста.

Проектом ДПТ територія кварталу житлової забудови вул. Лижв’ярської, враховуючи наявність малоповерхових квартирних будинків, віднесена до зони Ж-2 — зони малоповерхової квартирної житлової забудови (до 4 пов.), окрім території школи і спортшколи.

Віднесення території кварталу на вул. Лижв’ярській до зони Ж-2 не суперечить генплану міста, де територія проектування віднесена до малоповерхової житлової забудови (2−4 пов.) та садибної житлової забудови (1−3 пов.).

В зоні Ж-2 розміщення закладів громадського харчування, як окремих об’єктів, не передбачається.

Основним об’єктом на вул. Лижв’ярській, 30 є готель на 16 номерів, в складі якого, для підвищення рівня комфорту готелю, може бути ресторан (ДБН В.2.2−20−2008 «Готелі»). Розміщення готелів в зоні Ж-2 (і зоні Ж-1), згідно регламентів цих зон, допускається без обмеження кількості місць.

По п. 2

Щодо відповідності Плану зонування м. Львова — див. відповідь до п. 1.

Крім того, слід зазначити, що згідно положень базового зонінгу (нова редакція 2018 р.) в зоні садибної житлової забудови Ж-1 та в зоні малоповерхової квартирної житлової забудови Ж-2 розміщення житлової забудови до 4-х поверхів включно, а також готелів є допустимим.

ДБН Б.1.1−14:2012 не регламентує поверховості забудови в межах ДПТ.

Поверховість, а саме гранична висота проектованого готелю обґрунтована історико-містобудівним обґрунтуванням реконструкції житлового будинку з пристосуванням під готель на вул. Лижв’ярській, 30 у м. Львові, виконаним ЛКП «Археологічна-архітектурна служба м. Львова» у 2017 р. Пропонований об’єкт буде співмасштабним деяким об'¬єктам садибної забудови на захід від ділянки опрацювання, а також 5-поверховому будинку на вул. Є. Дзиндри, 3 у північно-східному напрямку.

В міркуваннях, які приведені в тексті п. 2 зауважень допущені помилки:

— цільове призначення ділянки проектованого готелю не визначає виду функціонального призначення всієї зони. Крім цього, цільове призначення ділянки може бути змінене з ініціативи її власника згідно ст. 20 част. 3 Земельного кодексу України;

— посилання на п. 1.3.2 Загальних принципів зонування м. Львова щодо пріоритетності показників підзон обмежень є некоректним, оскільки текст наступного абзацу щодо кількісних параметрів садибної забудови не відноситься до обмежень.

По п. 3

Ширина вул. Лижв’ярської в існуючих червоних лініях становить 12,5 м. Встановлені існуючі червоні ліні вул. Лижв’ярської нанесені на план топографо-геодезичного знімання території масштабу 1: 500, виконаний ПП «Геокапітал» (м. Львів) у 2017 р. за даними відділу інженерних споруд, транспорту та геослужби ЛМР.

Завданням проекту ДПТ є чітка фіксація червоній ліній у місцевій системі координат, адже по червоних лініях визначаються межі земельних ділянок для приватизації та оформлення у встановленому порядку. Розміщення будівництва на вул. Лижв’ярській, 30 жодним чином не вливає на рішення ДПТ щодо впорядкування вуличної мережі.

Проектом ДПТ пропонувалось коригування параметрів червоних ліній даної вулиці з можливим зменшенням до 12,0 м. Навіть після публічного представлення проекту в процесі громадських слухань розробники ДПТ опрацьовували планувальні рішення із зменшенням ширини вулиці в червоних лініях, враховуючи межі приватизованих ділянок.

Однак, враховуючи категоричні письмові заперечення мешканців вул. Лижв’ярської і вул. Дзиндри щодо будь-яких пропозицій зміни червоних ліній, в остаточній редакції креслень ДПТ приймаються раніше встановлені існуючі червоні лінії вул. Лижв’ярської.

Фактична ширина вул. Лижв’ярської у найвужчому місці (між парканами навпроти будинку № 16) становить приблизно 5,2 м, а ширина тротуару по парній стороні — 0,9 м. Відсутність повноцінних тротуарів на шляху до школи змушує учнів рухатись по проїзній частині, що є вкрай небезпечним, а для пересування маломобільних груп населення — неможливим.

Для організації безпечного руху пішоходів та транспорту в даному місці ширина вулиці між огорожами має становити не менше 9 м з розрахунку: ширина проїзної частини вулиці — 6 м, ширина тротуарів — не менше 1,5 м з обох сторін вулиці, що і передбачається ДПТ. Блокування такої пропозиції може призвести до нещасного випадку.

Будівництво додаткових смуг руху транспорту на вул. Лижв’ярській, яка є житловою вулицею, проектом ДПТ не планується.

Вул. Лижв’ярська слугуватиме пішохідно-транспортним зв’язком виключно для мешканців та відвідувачів забудови даної вулиці. Використання вул. Лижв’ярської для часткового пропуску транзитного руху автотранспорту, що здійснюється по вул. Стрийській, виключається.

По п. 4

В проект ДПТ внесені зміни стосовно розміщення гостевої автостоянки для проектованого готелю, яка в остаточному варіанті пропонується наземною, без жодних заглиблень, в північній частині ділянки на вул. Лижв’ярській, 30.

Враховуючи, що ділянка проектованого готелю знаходиться в межах зони «Б» охорони археологічної спадщини, всі земляні роботи необхідно виконувати під археологічним наглядом. Про це зазначено в проекті містобудівних умов і обмежень розміщення проектованого готелю (розд. 17 пояснювальної записки ДПТ).

Територія забудови на вул. Лижв’ярській розташована на терасі над крутими схилами. Грунтові води на підвищених територіях, як правило, зустрічаються на значній глибині і при будівництві пониження грунтових вод не потрібне. Підтвердженням цього мають бути інженерно-геологічні вишукування на ділянці, що є обов’язковими на наступній стадії проектування.

Виконання інженерно-геологічних вишукувань при проектуванні об’єктів будівництва є обов’язковим на наступній стадії проектування. В даному випадку для будівництва готелю на вул. Лижв’ярській, 30 будуть виконані інженерно-геологічні вишукування на ділянці після отримання містобудівних умов та обмежень, які можуть бути видані після затвердження ДПТ.

Крім того, наступна стадія проектування — робочий проект підлягає комплексній експертизі.

По п. 5

Конкретні рішення по інженерному забезпеченню проектованої забудови уточняються на подальший стадії проектування. Підключення до інженерних мереж буде передбачено згідно технічних умов, що видаються відповідними службами.

Необхідність заміни наявних інженерних мереж, в разі їх аварійності, вказується в техумовах. Щодо підключення до каналізаційного колектору, технічні умови надає ЛКП «Львівводоканал», які і враховується на наступній стадії проектування, що підлягає експертизі.

В проект ДПТ внесені зміни: замість підземного паркінгу передбачається наземна автостоянка.

По п. 6

На історичних картах Львова 1917, 1922, 1925, 1927, 1928, 1936 років (електронний ресурс: www.lvivcenter.org/uk/umd/location/lviv/) чітко видно місце розташування Стрийського цвинтаря (Cmentarz Stryjski). Квартал історичної забудови вул. Лижв’ярської не попадає на територію колишнього цвинтаря і ствердження щодо наявності поховань на ділянці на вул. Лижв’ярській, 30, а також загроза виникнення епідемії в разі будівництва на ділянці по вул. Лижвярській, 30 є безпідставними.

Додаток 1. Протокол зустрічі з головним архітектором проекту в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у районі вул. Лижв’ярської у м. Львові;

Додаток 2. Звернення п. О. Жаркової за № 3-ЛС-18 989−0001 від 28 лютого 2018 року.

Додаток 3. Звернення п. У. Хлібкевич № 3-Х-19 511−0001 від 01 березня 2018 року;

Додаток 4. Звернення ЖБК «Маяк» № 2−6229−0001 від 02 березня 2018 року;

Додаток 5. Звернення мешканців вул. Лижв’ярської, вул. Дзиндри, вул. Літньої № 3-Х-20 339−0001 від 03 березня 2018 року;

Додаток 6. Лист-відповідь ДП ДІПМ «Містопроект» від 268/12−1 від 05 квітня 2018 року;

Додаток 7. Лист-відповідь ДП ДІПМ «Містопроект» від 269/12−1 від 05 квітня 2018 року;

Додаток 8. Лист-відповідь ДП ДІПМ «Містопроект» від 270/12−1 від 05 квітня 2018 року;

Додаток 9. Лист-відповідь управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради № 4−2401−548 від 27 квітня 2018 року.

Відповідальна за розгляд пропозицій,

завідувач сектору громадських

слухань відділу громадського партнерства

управління «Секретаріат ради» Д. Челепіс

Секретар громадського слухання,

провідний спеціаліст сектору громадських

слухань відділу громадського партнерства

управління «Секретаріат ради» П. Качараба

Представник замовника

містобудівної документації,

_______________________________

_______________________________

Доповідач,

головний архітектор проекту І. Склярова

Додаток 1

Протокол зустрічі з головним архітектором проекту в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у районі вул. Лижв’ярської у м. Львові

Зустріч відбулась 19 лютого 2018 року. Для участі у зустрічі з архітектором зареєструвалося 10 осіб.

На заході виступили:

Д. Челепіс, завідувач сектору громадських слухань відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради». Проведення громадського слухання.

І, Склярова, головний архітектор проекту. Представлення детального плану території.

Презентуючи проект детального плану території І. Склярова повідомила, що територія, охоплена проектом ДПТ, у давнину належала до Галицького передмістя, що прилягало до середмістя Львова з півдня.

У підніжжя Вулецьких пагорбів від ХVІ до поч. ХХ ст. знаходився Пелчинський став, який з 1820 р. використовували як військовий басейн і школу плавання. В кінці ХІХ ст. Пелчинський став із купальнями стає улюбленим місцем прогулянок міської знаті. Взимку тут влаштовували ковзанку.

На місці нинішнього парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького був Пелчинський парк, який займав західну частину теперішнього парку.

У верхній частині парку вздовж вул. Кадетської і вул. Стрийської до вул. Лижв’ярської знаходився Стрийський цвинтар, поховання на якому були розпочаті від 1823 р. і тривали до 1915 р., пізніше продовжені у роки Другої світової війни. Цей цвинтар у 1950-х роках було ліквідовано в процесі облаштування парку культури.

В пониженій долині в районі вул. Зарицьких були копальні глини та діяла цегельня.

Вул. Лижв’ярську почали забудовувати у 1928−1930 рр. у період розквіту львівського функціоналізму.

У 1936 році вулиця отримала назву Лижвярска, що походить від терміну «лижвярство» (ковзанярство) оскільки неподалік Лижв’ярської на Пелчинському ставі, а згодом на місці нинішнього басейну «Динамо» була ковзанка. У радянський період вулиця називалася Лижварська, а у 1991 році отримала сучасну назву — вулиця Лижв’ярська.

У радянський період на місці Пелчинського парку і старого цвинтаря у 1951−1959 рр. закладають Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького.

Головною віссю паркового комплексу була запланована центральна алея довжиною понад 800 м, яка з’єднувала два парадних входи у верхній та нижній частинах парку. Згодом при будівництві Монументу Слави споруда верхнього входу була демонтована.

До 1965 року у верхній частині парку ліворуч від центральної алеї функціонувала сільськогосподарська виставка. Праворуч від осі знаходився літній Зелений театр на 6 тис. місць (архітектори — А. Консулов та Г. Швецький-Вінецький) — місце проведення наймасовіших естрадних концертів і найбільша концертна споруда Львова у 1960−1970-х роках.

Цікавою спорудою в парку був ресторан відомий під назвою «Барабан» (вже не існує). На місці кар’єрів колишної цегельні споруджують стадіон «Юність» на 5 тис. глядацьких місць.

У 1970-ті роки в парку розміщуються атракціони, а також «Чортове колесо», з якого відкривається панорама міста, споруджується концертно-розважальний центр «Романтик» та інші об’єкти. У верхній частині парку поблизу вул. Лижв’ярської було розпочато будівництво Музею військ ПрикВО, згодом у 1991 р. було зупинено.

Згідно пропозицій проекту «Історико-архітектурний опорний план м. Львова», розробленого УРНРІ «Укрзахідпроектреставрація» у 2005 р., територія у районі вул. Лижв’ярської віднесена до історичного ареалу міста.

Пріоритетним напрямком містобудівної діяльності у історичному ареалі є збереження традиційного характеру міського середовища, збереження містоформуючої ролі визначних об’єктів — пам’яток архітектури та ландшафту, охорона та раціональне використання історичної забудови. У історичному ареалі слід беззастережно зберегти сформовану історичну розпланувальну структуру вулиць та площ, збережені елементи природного та антропогенного ландшафту. У кожному випадку нового будівництва в межах історичного ареалу обов’язковим є розробка історико-містобудівних обґрунтувань.

Згідно аналітичної частини історико-містобудівного обґрунтування реконструкції житлового будинку з пристосуванням під готель на вул. Лижв’ярській, 30 у м. Львові, виконаного ЛКП «Археологічна-архітектурна служба м. Львова» у 2017 р., існуюча забудова досліджуваної місцевості — мало- і середньоповерхова, блокована, в стилях історизму, модерну, функціоналізму. На території присутні житлові і громадські будинки ХІХ-ХХ ст., серед яких три пам’ятки архітектури місцевого значення.

Забудова № 30 на вул. Лижв’ярській віднесена до категорії малоповерхової фонової забудови, не має високої історико-культурної та архітектурної цінності, але фіксує планувальну структуру і підтримує цілісну просторову композицію кварталу, що дозволяє її реконструкцію в межах, визначених обгрунтуванням.

На сучасному етапі, задля збереження культурного потенціалу складеного містобудівного історичного середовища, при будівельних перетвореннях слід дотримуватись загальних засад вирішення просторового образу забудови у залежності від містоформуючої ролі та місця в ієрархії планувально-просторової композиції. Прийняті рішення повинні забезпечувати підтримання масштабності, відповідної до місця в композиційній структурі, збереженість природного ландшафту і логічний зв’язок нової забудови із заповідно-рекреаційною територією парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького.

Зміни містобудівної композиції мають відбуватися без негативного впливу нових елементів на сприйняття середовища цінних об’єктів архітектури досліджуваної місцевості, а також природоохоронних об’єктів.

Зона видимості пропонованого об’єкту становить близько 150 м вздовж вул. Лижв’ярської, а також з окремих пішохідних просторів верхніх терас парку культури і відпочинку ім. Б, Хмельницького

Згідно висновку даного історико-містобудівного обґрунтування висота об’єкту реконструкції, розташованого на ділянці № 30 по вул. Лижв’ярській, підпорядковується геометричним параметрам впливу пам’яток архітектури і цінної забудови вулиць Лижв’ярської, Літньої, Стрийської, і не повинна перевищувати 17,2 м (виступаючі елементи даху). При цьому переважаюча висота будинку становить 16,0 м, а висота його північно-західної частини — 13,2 м. Пропонований об’єкт буде співмасштабним деяким об’єктам садибної забудови на захід від ділянки опрацювання, а також 5-поверховому будинку на вул. Є. Дзиндри, 3 у північно- східному напрямку. Дана пропозиція передбачає незначну зміну силуетів та панорам міста, що не перешкоджатиме оптимальному огляду наявних пам’яток, але дещо знизить їх композиційну вагомість.

За намірами забудовника — власника земельної ділянки та будівлі на вул. Лижв’ярській, 30 — планується реконструкція житлового будинку для розміщення готелю з рестораном.

Згідно намірів забудовника розроблений ескізний проект реконструкції житлового будинку з пристосуванням під готель, що і враховуються проектом ДПТ.

Вказаним ескізним проектом на ділянці на вул. Лижв’ярській, 30 передбачено реконструкція існуючої двоповерхової будівлі із добудовою і надбудовою до 4-х поверхів для розміщення готелю на 16 номерів та ресторану в цокольному поверсі.

Максимальна висота проектованого готелю в стінах передбачається 13,95 м.

Під’їзд до проектованого готелю здійснюватиметься по вул. Лижв’ярській, від якої передбачено проїзд у внутрішнє подвір’я.

Вхід відвідувачів до готелю передбачається зі сторони вул. Лижв’ярської в місці існуючого входу.

1. Під час представлення учасниками було озвучено наступні запитання:

1. На території згаданого музею «ПрикВО» знаходився цвинтар, де здійснювались захоронення людей. Чи враховано даний фактор під час розроблення детального плану території і чи може він вплинути на проектоване будівництво та на якість ґрунтових вод?

Нам відомо, що на цій території знаходився цвинтар, на якому остаточно припинились захоронення у 50-х роках XX століття, проте, слід зазначити, що дана територія забезпечена системою водопостачання, тому ґрунтові води не мають впливу на якість води на цій території. Крім того, ці моменти будуть детальніше опрацьовуватись на стадії робочого проектування майбутньої забудови.

2. За рахунок якої території буде здійснюватися розширення вулиці Лижв’ярської?

Головний архітектор повідомила, що розширення даної вулиці передбачене Генеральним планом м. Львова та буде здійснюватися за рахунок територій, які не є забудованими.

Головуюча на громадському слуханні,

Завідувач сектору громадських слухань

відділу громадського партнерства

управління «Секретаріат ради» Д. Челепіс

Доповідач,

головний архітектор проекту І. Склярова