Матеріали розгляду пропозицій, поданих в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території в районі вул. Героїв Майдану, вул. М. Глінки у м. Львові

Матеріали розгляду пропозицій, поданих в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території в районі вул. Героїв Майдану, вул. М. Глінки у м. Львові

Із 24 лютого 2018 року по 19 березня 2018 року тривало громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території в районі вул. Героїв Майдану, вул. М. Глінки у м. Львові. Замовником даної містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, розробником — ФОП Столяров Ю. М.

Оголошення щодо проведення громадського слухання було розміщено на сайті Львівської міської ради у рубриці «Громадські слухання» та опубліковано у газеті «Львівська Пошта» від 24 лютого 2018 року № 16 (2028).

З відповідною проектною документацією можна було ознайомитись на сайті Львівської міської ради та у відділі громадського партнерства управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради, за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, тел. 297 57 63.

12 березня 2018 року відбулась зустріч з головним архітектором проекту. Місце проведення: Великий сесійний зал Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок, 1). Для участі зареєструвалося 23 особи. Протокол зустрічі з головним архітектором проекту додається.

За результатами проведення громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території в районі вул. Героїв Майдану, вул. М. Глінки у м. Львові надійшло 3 письмові пропозиції :

  • Звернення п. М. Беньо від 20.03.18 № З-Б-25 010−0001 та № 3-Б-25 008−0001 з проханням надати розширену інформацію щодо облаштування дитячих та відпочинкових майданчиків;
  • Звернення мешканців буд. № 17 по вул. Героїв Майдану від 16.03.18 № З-Д-24 238−0001 із проханням надати розрахунок інсоляції, забезпечити пішохідну зону для населення, виконувати будівельні роботи із дотриманням будівельних норм.

Розробником містобудівної документації (ФОП Столяров Ю. М.) надано наступні відповіді :

  • На звернення гр. Беньо М.

Проектом пропонується реконструювати та благоустроїти існуючий дитячий майданчик та місця відпочинку мешканців в межах ДПТ. Копія з зазначенням майданчика додається. Крім того, є пропозиція облаштування відпочинкового майданчика за межами ДПТ (в парковій території), однак дана пропозиція є рекомендаційною, оскільки знаходиться за межами ДПТ.

Згідно ДБН Б.1.1−15:2012 визначено основні завдання та призначення проекту генерального плану населеного пункту :

В п. 4.1: Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту [4].

В п. 4.3: Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Таким чином генеральний план міста не розглядає окремі ділянки чи квартали, а вирішує питання стратегічного розвитку населеного пункту в цілому.

Таким чином зауваження щодо невідповідності генплану є не обґрунтованими, оскільки генеральним планом даний квартал визначений як квартал житлової забудови. А власне, параметри даної забудови, визначаються і уточнюються під час розроблення ДПТ. Крім того, слід зазначити, що сучасна форма містобудівних умов та обмежень, затверджена згідно чинного законодавства, не лімітує поверховість будівель, а встановлює обмеження щодо висоти в метрах.

Щодо історико-містобудівного обґрунтування, то зменшення зони сприйняття окремих будівель не означає неможливості будівництва будинку.

Щодо історико-містобудівного обґрунтування, то зменшення зони сприйняття окремих будівель не означає неможливості будівництва будинку. На наступних стадіях проектування слід врахувати висновки історико-містобудівного обґрунтування і передбачити конфігурацію і форму будівлі таким чином щоб максимально вписати її в середовище кварталу.

Разом з тим, глухий торець будинку до якого приблоковується проектована будівля свідчить про те, що історично на цьому місці передбачалась забудова. Таким чином проектована будівля гармонійно завершить формування кварталу забудови.

Щодо проектованої вулиці то ваша пропозиція не будувати дану вулицю через парк буде винесена разом з проектом ДПТ на розгляд архітектурно-містобудівної ради. У випадку її підтримки містобудівною радою, дана проектована вулиця буде прибрана з проектних рішень ДПТ.

Всі вищевказані пропозиції будуть внесені в Детальний план території. У випадку, якщо замовник ДПТ — Управління архітектури та урбаністики вважає відповіді та пропозиції недостатніми розробник ДПТ готовий виконати коригування проекту, доцільність яких визначить замовник .

  • На звернення мешканців будинку № 17, Долінкевич О.В.

Ваша пропозиція врахована. Конфігурацію будівлі пропонується зменшити таким чином щоб дотримувались необхідні розриви до прилеглої забудови. Також, звертаю Вашу увагу, що на кресленнях будівля була вказана разом із підземною частиною, а нормативні розриви приймаються від надземної частини. Таким чином, креслення ДПТ відкориговані, нанесено окремо підземну та надземну частину, крім того площа забудови надземної частини зменшена для дотримання розривів. Ступінь вогнестійкості будівель на стадії розроблення ДПТ не визначається. Це виконується під час проектування будівлі на стадії «проект» та «робоча документація».

На Вашу пропозиції проект доповнюється схемами інсоляції існуючої забудови. Більш детальні розрахунки виконуються на наступних стадіях проектування та перевіряються під час експертизи проекту.

На стадії ДПТ визначається укрупнена потреба в енергопостачанні для попереднього аналізу та планування реконструкції інженерних мереж району відповідними службами. Відповідно, для подальшого проектування проектованого будинку забудовник буде отримувати відповідні технічні умови («Львівобленерго») на реконструкцію мереж та трансформаторної підстанції. Відповідно, за рахунок даного будинку можливо частково реконструювати існуючі мережі та трансформаторну підстанцію, що в цілому може покращити ситуацію з енергопостачанням кварталу.

Ваша пропозицію врахована. Проект ДПТ доповнено вимогою забезпечення тепло- та гідро- ізоляції, організувати відведення дощових стоків.

Вашу пропозицію враховано. Замість стоянки на 6 автомашин передбачено кишеню для короткотермінової зупинки автомобілів. Замість того гостьова стоянка запроектована зі сторони вул. Глінки.

Ваша пропозицію врахована. Проект ДПТ доповнено вимогою забезпечення комфорту та безпеки пішоходів під час будівництва.

Ваша пропозицію врахована. Проект ДПТ доповнено вимогою забезпечення тепло- та гідро- ізоляції, організувати відведення дощових стоків.

Ваша пропозицію врахована. Проект ДПТ доповнено вимогою обов'язкового обстеження технічного стану прилеглого до новобудови будинку та врахування результатів обстеженні в проекті з передбаченням відповідних стабілізуючих та компенсуючих заходів. Також додано вимогу передбачити конструктивні укріплення будинку № 17.

Ваша пропозицію врахована. Проект ДПТ доповнено вимогою відновлення благоустрою та участі забудовника в озелененні вулиці.

Ваша пропозицію врахована. Зважаючи на відсутність в кварталі проектування майданчиків для контейнерів з відходами проектом запропоновано два варіанти встановлення таких майданчиків. Розміщення майданчику виключно для одного будинку неможливо, оскільки законодавство передбачає вимогу переходу на роздільний збір сміття (сортування) і будь який майданчик міститиме не менше 3−4 контейнерів для сміття. Тому оптимальним рішенням є розміщення майданчику яким зможуть користуватись всі мешканці кварталу.

Розміщення та висота виводів вентиляційних каналів визначається на наступних стадіях проектування — робочим проектом.

Розроблення та погодження містобудівного розрахунку не відноситься до компетенції ДПТ і виконується в порядку передбаченому чинним законодавством.

Проведення додаткових слухань не відноситься до компетенції ДПТ. Проект ДПТ буде доповнено рекомендацією для забудовника презентувати остаточний проект будинку мешканцям сусідньої забудови.

Замовником містобудівної документації (управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради) надано наступні відповіді :

  • Щодо зауважень гр. Беня М. І. від 20.03.2018 № 3-Б-25 010−0001

В ДПТ враховано пропозиції щодо облаштування дитячого майданчика. Відповідно проектом пропонується реконструкція існуючого дитячого майданчика та місця відпочинку мешканців в межах ДПТ.

Щодо пропозиції облаштування відпочинкового майданчика за межами ДПТ (на території парку), звертаємо Вашу увагу на наступне. Відповідно до п. 5.6 ДБН Б.1.1−14:2012 на всіх кресленнях ДПТ в межах населеного пункту зображають частини територій, прилеглих до тієї, що планується, завширшки не менше ніж 50 м з існуючою та проектною забудовою (для узгодження проектних рішень території, що знаходиться в межах розроблення ДПТ з оточуючим середовищем). Однак, детальний план території обґрунтовує проектні рішення і визначає функціональне зонування виключно в межах його розроблення.

  • Щодо звернення мешканців будинку № 17 на вул. Героїв Майдану від 16.03.2018 № 3-Д-24 238−0001

В проекті ДПТ зменшено конфігурацію будівлі, чим дотримано протипожежні та санітарні розриви між проектованою та існуючою забудовою. Креслення ДПТ відкориговані, нанесено окремо підземну та надземну частину проектованої будівлі, а площа забудови надземної частини зменшена для дотримання розривів. На стадії розроблення ДПТ ступінь вогнестійкості будівель не визначається.

Проект ДПТ доповнено схемами інсоляції існуючої забудови. Більш детальні розрахунки виконуються на наступній стадії проектування.

В ДПТ буде враховано пропозиції щодо розміщення кишені для короткотермінової зупинки автомобілів, а облаштування гостьової стоянки запроектовано зі сторони вул. Глінки.

Проект ДПТ доповнено вимогою забезпечення комфорту та безпеки пішоходів під час будівництва.

В ДПТ передбачено конструктивні укріплення будинку № 17. Враховано також відновлення благоустрою та озеленення вулиці. Проект ДПТ доповнено вимогою обов'язкового обстеження технічного стану існуючого будинку та врахування результатів обстеженні в подальшому.

Оскільки законодавством передбачено вимогу переходу на роздільний збір сміття (сортування) і будь-який майданчик міститиме не менше 3−4 контейнерів для сміття, то оптимальним є розміщення майданчика для контейнерів з відходами, яким зможуть користуватись всі мешканці кварталу.

Розміщення та висота виводів вентиляційних каналів визначається на наступних стадіях проектування.

  • Щодо пропозицій гр. Беня М. І. від 20.03.2018 № 3-Б-25 008−0001

ДБН Б.1.1−15:2012 визначено основні завдання та призначення проекту генерального плану населеного пункту:

В п. 4.1: Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту [4].

В п. 4.3: Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Таким чином, генеральний план міста не розглядає окремі ділянки чи квартали, а вирішує питання стратегічного розвитку населеного пункту вцілому. Крім цього, генеральним планом даний квартал визначений як квартал житлової забудови. А параметри даної забудови визначаються під час розроблення ДПТ. Зазначаємо також, що сучасна форма містобудівних умов та обмежень, затверджена згідно чинного законодавства, не лімітує поверховість будівель, а встановлює обмеження щодо висоти в метрах.

Наголошуємо також, що на наступних стадіях проектування слід врахувати висновки історико-містобудівного обґрунтування і передбачити конфігурацію і форму будівлі таким чином щоб максимально вписати її в середовище кварталу.

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради вважає за доцільне під час розгляду вказаного проекту на засіданні архітектурно-містобудівної ради озвучити пропозицію не будувати вулицю через парк. У випадку її підтримки містобудівною радою, дана проектована вулиця буде вилучена з проектних рішень ДПТ.

Додаток 1. Протокол зустрічі з головним архітектором проекту в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території в районі вул. Героїв Майдану, вул. М. Глінки у м. Львові.

Додаток 2. Звернення п. М. Беньо від 20.03.18 № З-Б-25 010−0001 та № 3-Б-25 008−0001 ;

Додаток 3. Звернення мешканців буд. № 17 по вул. Героїв Майдану від 16.03.18 № З-Д-24 238−0001;

Додаток 4. Лист-відповідь ФОП Столяров Ю. М.;

Додаток 5. Лист-відповідь управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування ЛМР від 27.04.2018№ 4−2401−551.

Відповідальна за розгляд пропозицій,

завідувач сектору громадських

слухань відділу громадського партнерства

управління «Секретаріат ради» Д. Челепіс

Секретар громадського слухання,

провідний спеціаліст сектору громадських

слухань відділу громадського партнерства

управління «Секретаріат ради» П. Качараба

Представник замовника

містобудівної документації,

_______________________________

_______________________________

Доповідач,

головний архітектор проекту Ю. Столяров

Додаток 1

Протокол зустрічі з головним архітектором проекту в рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території в районі вул. Героїв Майдану, вул. М. Глінки у м. Львові

Зустріч відбулась 12 березня 2018 року. Для участі у зустрічі з архітектором зареєструвалося 23 осіб.

На заході виступили:

Д. Челепіс, завідувач сектору громадських слухань відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради». Проведення зустрічі з архітектором.

Ю. Столяров, головний архітектор проекту. Представлення детального плану території.

Під час представлення проекту детального плану Ю. Столяров повідомив, що ДПТ охоплює територію приблизною площею 4,02 га. Рішенням генплану м. Львова, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2009 році та затверджений ухвалою Львівської міської ради від 30.09.2010р., передбачено функціональне призначення ділянки проектування як території громадської забудови, малоповерхової та садибної житлової забудови, а також озеленені території загального користування.

Згідно «Проекту зведених зон охорони історичного середовища м. Львова», ділянка перебуває в межах території історичного ареалу. Ділянка ДПТ межує з парком місцевого значення «Парк культури та відпочинку ім.Б.Хмельницького»

У 2015р. ЛКП «Археологічно-Архітектурна Служба м. Львова» було розроблено історико-містобудівне обґрунтування на дану територію, матеріали якого враховані при розробці детального плану.

Територія ДПТ обмежена на півночі — червоними лініями проектованої вулиці та кварталом громадської забудови, на сході та півдні — територією парку, на заході — кварталом житлової малоповерхової квартирної забудови.

Основною метою розроблення ДПТ є розташування багатоквартирної житлової забудови середньої поверховості (6 пов.) з вбудованими закладами обслуговування населення, трасування передбаченої генпланом вулиці, приведення до нормативних показників існуючих вулиць та проїздів, розробка плану зонування території.

На територію ДПТ накладаються наступні планувальні обмеження: червоні лінії існуючих і проектованих вулиць та проїздів, протипожежні розриви між забудовою, санітарно-захисні зони об`єктів інженерної інфраструктури, охоронні зони інженерних мереж, ділянки існуючих об’єктів всередині кварталу, що зберігають своє функціональне призначення.

На території ДПТ передбачається розмістити багатоквартирний житловий забудинок середньої поверховості (6 пов.) з вбудованими закладами обслуговування населення, а також протрасувати передбачену генпланом вулицю, яка є продовженням вул.Зарицьких.

Також на території ДПТ передбачається виконати благоустрій зеленої зони вздовж вул. Проектованої, що межує з парком.

Оскільки ділянка проектування розташована в межах історичного ареалу м. Львова, до будівництва на даній території існує ряд вимог: будівельна діяльність на території історичного ареалу повинна бути спрямована на підтримання та регенерацію урбаністичного середовища, відтворення втрачених цінних містоформуючих та архітектурно-просторових елементів спадкоємного формування забудови на ділянках, що в процесі історичного розвитку не набули завершеного архітектурно-просторового вигляду. При проектуванні слід дотримуватись загальних засад вирішення просторового образу забудов, залежно від містоутворюючої ролі: розташування будинку в наріжниках кварталів, на завершенні перспективи ділянок вулиць тощо повинне бути підтримане відповідним просторовим чи пластичним акцентуванням (п.V коригування меж історичного ареалу м. Львова (2005 р.)

Пропоноване будівництво не спричинить змін загального силуету та панорам міста з основних точок сприйняття. Локальна історично сформована містобудівна композиція набуде завершеного вигляду.

Проектом передбачається будівництво багатоквартирного 6-поверхового будинку. В підвальному поверсі — підземний гараж на 6 машиномісць та технічні приміщення. Також передбачено 6 машиномісць для паркування під балконом-терасою вхідної зони першого поверху зі сторони вулиці.

Дитячі та відпочинкові майданчики передбачені загальною площею — орієнтовно 400 м.кв. по вул.Глінки.

Даним детальним планом розроблено план зонування території, а також запропонована зміна трасування червоних ліній вул. Героїв Майдану (при цьому ширина вулиці в червоних лініях залишається незмінною).

Під час представлення учасниками було озвучено наступні запитання та зауваження:

  1. Яка висота проектованого будинку?

Ю. Столяров відповів, що 19−20 м

  1. Проектоване будівництво зашкодить комфортному проживанню мешканців сусідніх будинків з огляду на те, що існуючі будинки є в аварійному стані.

Представник управління архітектури наголосив, що мешканцям слід зафіксувати наявні пошкодження будинків та подати свої пропозиції забудовнику, який повинен врахувати особливості здійснення будівництва на даній території

Головуюча на громадському слуханні,

завідувач сектору громадських

слухань відділу громадського партнерства

управління «Секретаріат ради» Д. Челепіс

Доповідач,

головний архітектор проекту Ю. Столяров