Правила проведення громадських слухань у м. Львові

 • 6327
 • Відділ громадського партнерства

Що таке громадське слухання?

Громадське слухання — форма співпраці міської ради та мешканців міста.

Предметом громадських слухань можуть бути будь-які питання місцевого або загальноміського значення, що належать до відання місцевого самоврядування м. Львова, крім питань, пов’язаних з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, які належать до компетенції Львівського міського голови, Львівської міської ради та її виконавчих органів.

Проведення таких громадських слухань регулюється Положенням про порядок проведення громадських слухань у м. Львові, яке є додатком до Статуту територіальної громади міста Львова

Проведення громадських слухань, предметом обговорення яких є детальні плани територій, плани зонувань, генеральний план, або ж внесення змін до них відбувається відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Проведення громадських слухань з ініціативи мешканців

Громадські слухання стосовно питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування відбуваються за процедурою, яка визначена Положенням про порядок проведення громадських слухань у м. Львові, яке є додатком до Статуту територіальної громади міста Львова.

Ініціаторами проведення громадського слухання щодо інших питань може бути повнолітній член територіальної громади міста Львова.

Протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідної заяви та за підсумками проведеної перевірки управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради із ініціатором визначає дату проведення громадського слухання та оприлюднює відповідне оголошення на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі Інтернет за адресою city-adm.lviv.ua.

Громадське слухання повинно бути проведене не раніше 10 і не пізніше 25 календарних днів від дати оприлюднення оголошення.

Громадське слухання із загальноміських питань проводиться, як правило, у приміщені Львівської міської ради. Громадське слухання з питань локального значення, як правило, проводиться поблизу об’єкта громадського слухання, у придатному для цього приміщенні.

Інформація щодо проведення громадського слухання оприлюднюється на веб-сторінці Львівської міської ради. Додатково повідомлення про актуальні громадські слухання розсилаються на електронні скриньки усім бажаючим та районним адміністраціям, які організовують розміщення оголошень про громадські слухання на відповідній території.

Вхід на громадське слухання є вільним, однак реєстрація учасників громадського слухання щодо загальноміського питання проводиться на підставі документа, який посвідчує особу та дає можливість перевірити місце проживання та реєстрації. Реєстрація представників юридичних осіб відбувається на підставі документа, що посвідчує особу та належним чином оформленої довіреності на представництво. Реєстрація учасників громадського слухання щодо питання місцевого значення проводиться на підставі документа, що посвідчує особу та підтверджує місце реєстрації або наявність у особи нерухомого майна на території м. Львова, щодо якої розглядається питання. Реєстрація представників юридичних осіб відбувається на підставі документа, що посвідчує особу, належним чином оформленої довіреності та документів, що підтверджують місце реєстрації чи наявність у юридичної особи нерухомого майна на території м. Львова, щодо якої розглядається питання. Зареєстрований учасник отримує мандат для голосування.

Голосування на громадському слуханні відбувається при:

 • обранні головуючого та секретаря громадського слухання
 • внесенні пропозицій до протоколу громадського слухання

Рішення за результатами голосування є прийнятим, якщо його підтримано більше, ніж половиною зареєстрованих учасників.

Впродовж п’яти днів з часу проведення громадського слухання секретар формує та передає підписаний протокол уповноваженому виконавчому органові.

Управління «Секретаріат ради» передає примірник протоколу громадських слухань міському голові для затвердження та визначення відповідальних осіб за розгляд пропозицій, внесених до протоколу громадського слухання.

Як мешканцям ініціювати громадське слухання ?

Для проведення громадського слухання ініціатор повинен подати:

 • Повідомлення до управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради про проведення громадського слухання згідно зі зразком.
 • Інформаційну довідку щодо предмету громадського слухання, яка повинна містити короткий опис проблеми та очікувані наслідки громадського слухання.
 • Інші інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що пропонується винести на громадське слухання (за бажанням ініціатора обговорень).
 • Власноруч завірену копію документа, який засвідчує досягнення повноліття та факт постійного проживання у м. Львові
 • Підписні листи на підтримку проведення громадського слухання із підписами не менше 75 повнолітніх членів територіальної громади м. Львова, які постійно проживають у м. Львові згідно зі зразком.

Проведення громадських слухань при затверджені генерального плану міста, планів зонування та детальних планів територій чи внесення змін до них

Ініціаторами проведення громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації можуть бути представники виконавчих органів місцевих або обласних рад.

Термін проведення громадського слухання становить близько 25 днів. Впродовж цього періоду можна ознайомитись із матеріалами громадського слухання на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради та подати письмові зауваження чи пропозиції до проекту детального плану території.

У рамках громадського слухання відбуваються зустрічі головного архітектора із мешканцями для публічного представлення містобудівної документації. Захід відбувається поблизу території проектування містобудівної документації переважно у неробочий час. На публічному представленні ведеться протокол, який додається до матеріалів розгляду зауважень та пропозицій, поданих в рамках громадського слухання. Вхід на публічне представлення вільний.

Інформація щодо проведення громадського слухання та публічного представлення оприлюднюється у місцевій пресі, на веб-сторінці Львівської міської ради. Додатково повідомлення про актуальні громадські слухання розсилаються на електронні скриньки усім бажаючим та районним адміністраціям, які організовують розміщення оголошень про громадські слухання на відповідній території.

Після закінчення терміну проведення громадських слухань готуються матеріали розгляду пропозицій та зауважень, поданих у рамках цього слухання (зразок заяви)

Письмові зауваження та пропозицій можуть подати:

 • повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 • юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
 • власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;
 • представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
 • народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

У разі наявності письмових зауважень і пропозицій, управління «Секретаріат ради» надсилає їх для розгляду замовникові та розробникові містобудівної документації.

Матеріали розгляду зауважень і пропозицій, поданих в рамках громадського слухання публікуються на веб-сторінці Львівської міської ради. Інформація про зміни, внесені за результатами громадських слухань публікується в місцевій пресі.