ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Громадські слухання містобудівної діяльності відбуваються для ознайомлення жителів міста із проектами містобудівної документації перед її затвердженням.

Містобудівна документація — це генеральні плани міст, плани зонувань та детальні плани територій (відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Рішення та завдання на розроблення такої документації готує профільний орган місцевого самоврядування (у м. Львові — управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради), а також є її замовником. Розробниками цієї документації можуть бути суб’єкти господарювання, які мають у своєму складі архітектора із відповідним кваліфікаційним сертифікатом.

Фінансування робіт з розроблення необхідної проектної документації може здійснюється за рахунок коштів власників, користувачів земельних ділянок, розташованих у межах територію, на яку розробляється документація, або інших джерел, не заборонених законом.

12 жовтня 2018 року набула чинності нова редакція Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», якою внесено зміни у процедуру проведення громадського обговорення проектів містобудівних документацій.

Відтак, введено термін «громадське обговорення», який потрібно розмежовувати із «громадським слуханням».

Громадське обговорення починається з моменту оприлюднення містобудівної документації її замовником, опісля чого замовник повинен забезпечити проведення громадських слухань.

Громадське слухання — це процес прийому пропозицій від певного переліку осіб, визначеного Постановою Кабінету Міністрів № 555 від 25 травня 2011 року. Письмові пропозиції підлягають обов’язковому розгляду замовником і розробником.

Пропозиції можуть подавати наступні категорії населення :

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

Пропозиції потрібно подавати до управління «Секретаріат Ради» Львівської міської ради через Центри надання адміністративних послуг, або як електронне звернення. Обов’язково потрібно додавати підтвердження приналежності до однієї із категорій, вказаних у переліку вище.

У строк проведення громадського слухання можуть відбуватись ознайомчі заходи -презентації, круглі столи тощо. Не менше 1 разу відбувається публічне представлення, на яке запрошуються мешканці мікрорайону, представники замовника містобудівної документації, її розробник, а також усі зацікавлені сторони.

Публічне представлення — переважно разовий захід, який триває від 1 до 3 годин. Ведення протоколу представлення чи голосування на ньому не передбачено. Метою такою зустрічі є спілкування осіб, які виявили бажання взяти участь у представленні, із розробниками та замовниками містобудівної документації.

За підсумками громадського слухання оформлюються матеріали розгляду пропозицій, поданих під час громадського слухання, невід’ємними додатками яких є усі подані письмові пропозиції та відповіді на них.

Матеріали розгляду пропозицій, поданих під час громадського слухання є обов’язковим додатком до проекту рішення (ухвали) щодо затвердження містобудівної документації.

У разі виникнення спірних питань під час проведення громадського обговорення може створюватись погоджувальна комісія. Рішення щодо формування такої комісії приймає виконавчий комітет Львівської міської ради за ініціативою замовника містобудівної документації, управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради.

До складу погоджувальної комісії входять :

1) посадові особи замовника містобудівної документації;

2) представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів;

3) представники професійних об’єднань та спілок, архітектори, науковці;

4) уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань. Кількість представників громадськості має становити не менш як 50 відсотків і не більш як 70 відсотків загальної чисельності комісії.

Головою погоджувальної комісії є посадова особа замовника містобудівної документації.

Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її утворення розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення таких пропозицій (зауважень).

Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менш як дві третини її членів (з них не менше половини — представники громадськості).

Рішення погоджувальної комісії оформлюється протоколом.

У разі неможливості врегулювати спірні питання між сторонами погоджувальною комісією остаточне рішення приймає замовник містобудівної документації.

Нормативне забезпечення:

  • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
  • Положення про порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 25 травня 2011 року.
  • Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 16.11.11за № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації».
  • Статут територіальної громади міста Львова.