„Програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності у м. Львові на 2006:2010 роки