Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу

  • 14.07.2017, 15:19
  • Козак Ірина
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

Конкурс проводиться управлінням інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку Львівської міської ради відповідно до ухвал міської ради від 18.07.2013 № 2547 “Про затвердження Положення про здійснення інвестиційної діяльності у м. Львові“, від 14.07.2015 №4956 “Про затвердження об’єкта інвестування – будівель та споруд на вул. Д. Вітовського, 57 і вул. Братів Тимошенків, 4“, від 18.05.2017 року №1967 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.07.2015 № 4956 та затвердження інвестиційного проекту “Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору“, Положення про умови проведення конкурсу з вибору інвестора для реалізації інвестиційного проекту “Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору“ та переліку істотних умов інвестиційного договору та інших зобов’язань, умов оренди об’єкта інвестування“ з метою забезпечення економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності міста, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць та розвитку ринкової інфраструктури.

  1. Інформація про інвестиційний проект:

    Інвестиційний проект передбачає залучення інвестицій для реконструкції будівель та споруд, приміщень у будівлях та спорудах на вул.Д.Вітовського, 57 і вул. Братів Тимошенків, 4 відповідно до чинного законодавства та умов конкурсу і конкурсної документації з вибору інвестора для реалізації проекту “Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору“ - створення у м. Львові сучасного інноваційного комплексу для розвитку креативної, інтелектуальної та іншої діяльності, заходів для розвитку бізнесу і підприємництва, навчання та діяльності різних категорій населення тощо.
  2. Орієнтовні показники об’єкту інвестування:

Назва об’єкта інвестування

Адреси об’єктів інвестування

Орієнтовна площа здійснення реконструкційних робіт, м²

Кількість об’єктів реконструкції

Будівлі та споруди, приміщення у будівлях та спорудах

- м.Львів, вул.Д.Вітовського, 57;

- Львів, вул. Б.Тимошенків, 4

5371,22

5

1.3.       Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо об’єкту інвестування та окремих його складових частин визначатимуться інвестором.

1.4.       Орієнтовна вартість здійснення заходів з реалізації інвестиційного проекту може змінюватись відповідно до фактичних витрат інвестора на реалізацію проекту.

  1. Основні умови конкурсу:

2.1.       Фінансування інвестором усіх витрат, пов’язаних з реконструкцією, реставрацією, введенням в експлуатацію, благоустроєм інноваційного комплексу, витрат з виготовлення технічної документації на будівлі та споруди, вартість робіт з виготовлення актів технічного стану та паспортів пам`яток архітектури та вартість робіт з проведення незалежної оцінки нерухомого майна.

2.2.       Сплата реєстраційного внеску у розмірі 12000,00 (дванадцять тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок департаменту економічного розвитку ЛМР № 35414001020170 в ГУ ДКСУ у м. Львові, МФО 825014, ЄРДПОУ 34814859, одержувач – ГУ ДКСУ у м. Львові. Кошти, сплачені в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

2.3.       Подання фізичною або юридичною особою заявки на участь в інвестиційному конкурсі відповідно до цієї конкурсної документації та, зокрема, документів визначених в розділі 7 Ухвали Львівської міської ради від 18.07.2013 № 2547 «Про затвердження Положення про здійснення інвестиційної діяльності у м. Львові».

2.4.       Подання конкурсної пропозиції у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника конкурсу, прошитої, пронумерованої та скріпленої печаткою* в окремому запечатаному конверті.

2.5.       Переможцем конкурсу визначається учасник, пропозиція якого відповідає умовам конкурсу та який запропонував найкращу інвестиційну пропозицію відповідно до критеріїв вибору переможця конкурсу.

 2.6.      Основними умовами інвестиційного проекту та обов’язками інвестора-переможця інвестиційного конкурсу є:

 2.6.1. Здійснення реконструкцію будівель та споруд та приміщень у таких будівлях та спорудах на вул. Д. Вітовського, 57 і вул. Братів Тимошенків, 4, визначених як об’єкт інвестування, протягом 4 років з дати отримання всіх дозвільних документів 

2.6.2.      Здійснення ремонт фасаду будівлі А-3 на вул. Д. Вітовського, 57, яка перебуває у фактичному користуванні ЛКП “Львівелектротранс“.

2.6.3.  Облаштування всіх необхідних компонентів, описаних у інвестиційному проекті “Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору“: робочий простір, спільний простір, центр навчання та розвитку, майстерня,  гастрономічний простір, парковий простір, автомобільний та велосипедний майданчик для паркування, простір подій — внутрішня та зовнішня зони, студентський простір (кампус).

2.7.   Після виконання реконструкційних робіт та інших необхідних заходів інвестор передає реконструйовані будівлі, споруди та їх приміщення балансоутримувачу для подальшої реєстрації права власності за територіальною громадою м. Львова.

2.8.       У 30-денний термін інвестор повинен повідомити управління комунальної власності департаменту економічного розвитку про здачу в експлуатацію будівель, споруд чи їх приміщень та подати всі необхідні документи для здійснення нарахування орендної плати.

2.9.      Інвестор повинен дотримуватись чинного законодавства України, зокрема ухвал Львівської міської №2547 від 18.07.2013, №1967 від 18.05.2017.

2.10.     Інвестиційний договір укладається протягом 30 робочих днів після визначення переможця інвестиційного конкурсу.

2.11.     Інвестиційний договір укладається між переможцем інвестиційного конкурсу та уповноваженим виконавчим органом міської ради або комунальним підприємством, якому надано такі повноваження.

2.12.     Договір набуває чинності після його підписання сторонами і затвердження виконавчим комітетом.

2.13.     Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати організатору конкурсу інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів.

2.14.   Договір оренди об’єкта інвестування укладається між управлінням комунальної власності департаменту економічного розвитку та інвестором.

2.15.   Будівлі, споруди та їх частини передаються в оренду інвестору терміном на 50 років з орендною платою, зазначеною в умовах конкурсу, яка підлягає коригуванню на індекс інфляції, впродовж дії відповідного договору, при цьому індекс інфляції не нараховується на час звільнення інвестора від орендної плати

2.16.    Інвестор звільняється від орендної плати за користування об’єктом інвестування на період, який починається з дати отримання всіх дозвільних документів, необхідних для виконання робіт, передбачених в інвестиційному проекті, та триває до дати введення в експлуатацію відповідних реконструйованих будівель та споруд, але не довше 4 років.

2.17.  У разі введення в експлуатацію будівель та споруд раніше ніж у термін, передбачений у пункті 2.16., орендна плата нараховується з моменту введення в експлуатацію таких будівель та споруд чи їх частин. 

2.18.  На підставі оцінки об’єкта інвестування, враховуючи прогнозований обсяг інвестицій та керуючись необхідністю ефективного проведення інвестиційного конкурсу, здійснюється розрахунок орендної плати із застосуванням орендної ставки 5 % з коригуванням на інфляцію.

2.19.  Після виконання інвестором робіт, зазначених у пункті 2 цього переліку, та введення в експлуатацію відповідних будівель, споруд та/чи їх частин, допускається внесення змін до договору оренди (за згодою сторін), зазначеного у пункті 4 цього переліку, при цьому оцінка об’єкта інвестування та перерахунок орендної плати не здійснюється.

2.20      При недотриманні умов інвестиційного договору та інвестиційного проекту інвестор несе відповідальність відповідно до вимог законодавства України, а договір підлягає розірванню в судовому порядку.

      3.          Основні критерії визначення переможця:

      3.1.       Найкращі умови використання об’єкту інвестування для надання послуг щодо   задоволення громадських потреб.

      3.2.      Найбільш вигідна, надійна та коротка в часовому проміжку схема реалізації  інвестиційного проекту.

      3.3.       Відповідність заявки та пропозиції основним умовам інвестиційного конкурсу.

      3.4.       Залучення до реалізації інвестиційного проекту технологічних, інноваційних, місцевих та/або глобальних компаній та організацій з досвідом реалізації інноваційних, креативних проектів.


4.           Подання заявки та конкурсної пропозиції:

4.1.       Місце: управління інвестицій та проектів, пл. Ринок, 1, каб. 317, Львів, 79006, тел. (032) 2546006.

4.2.       Строк:     до 18год. 00 хв, 28.08.2017р.

5.          Розкриття конкурсних пропозицій:

5.1.       Місце: управління інвестицій та проектів, пл. Ринок, 1, каб. 317, Львів, 79006, тел. (032) 2546006.

5.2.       Дата: 29.08.2017р., о 11 год. 00 хв.

5.3.       До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій запрошуються учасники або їх уповноважені представники, представники ЗМІ, а також представники територіальної громади м. Львова.

6.          Додаткова інформація:

             Зацікавлені претенденти на участь в інвестиційному конкурсі можуть контактувати з п. Ольгою Сивак, начальником управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку Львівської міської ради: пл. Ринок,1, Львів, 79006, Україна, тел: +38 (032) 254 60 06, е-mail: [email protected]

*Примітка

Вимога не стосується претендентів, які подають свої конкурсні пропозиції після вступу в силу та відповідно до Закону України від 23.03.2017 №1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями». Нерезидент зобов’язаний надати вищезазначені документи з урахуванням особливостей законодавства країни, у якій цей претендент зареєстрований (за можливості засвідчений апостилем). У разі надання аналогу документу, претендент-нерезидент зобов’язаний надати завірений переклад українською мовою та лист-пояснення із зазначенням, замість якого документу він подав такий аналог документу. У разі відсутності аналогу, претендент-нерезидент зобов’язаний надати лист-пояснення із зазначенням причин відсутності такого документу.