Комітет з доступності міського середовища у м.Львові

Комітет з доступності міського середовища у м.Львові сприяє реалізації державної політики щодо забезпечення доступності об’єктів житлового та громадського призначення, а також інформації та послуг, необхідних для осіб з особливими потребами, задля гарантування рівних прав і можливостей усім громадянам.

Графік роботи


Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1

Положення


 1. Комітет з доступності міського середовища у м.Львові (далі – комітет) є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної політики щодо забезпечення доступності об’єктів житлового та громадського призначення, а також інформації та послуг, необхідних для осіб з особливими потребами, задля гарантування рівних прав і можливостей усім громадянам.
 2. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 
 3. Основними завданнями комітету є: 
  1. здійснення аналізу і контролю доступності існуючих та тих об’єктів громадського призначення, які готуються до здачі в експлуатацію;
  2. проведення аналізу та підготовка пропозицій до законодавчих і розпорядчих актів, які стосуються питань доступності;
  3. здійснення контролю за втіленням рекомендацій, розроблених комітетом;
  4. розгляд попередніх проектно-архітектурних завдань та остаточної проектної документації об'єктів капітального будівництва з точки зору доступності (включаючи масштабні ремонтні роботи і реконструкції);
  5. надання консультацій та пропозицій щодо існуючого і майбутнього стану доступності, що стосується усіх громадян міста;
  6. допомога у вирішенні звернень громадян з особливими потребами стосовно питань доступності;
  7. обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення проблемних питань, що виникають у сфері безбар’єрності, та підготовка рекомендацій щодо їх розв'язання; 
  8. сприяння розвитку безбар'єрного середовища, популяризація ефективної громадсько-корисної діяльності та етичних принципів, вивчення досвіду інших міст, областей та зарубіжних країн у цій сфері;
  9. аналіз ходу виконання Програми створення у м.Львові універсально доступного середовища для людей з особливими потребами.
 4. Комітет має право: 
  1. Забезпечувати рівні права і можливості усім громадянам міста, сприяти ефективній діяльності відповідних виконавчих органів міської ради і гармонійному, демократичному вирішенню проблем, пов’язаних з архітектурними чи комунікаційними перешкодами.
  2. Утворювати у разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі у них представників наукових установ та громадських організацій за погодженням з їх керівниками.
  3. Одержувати безоплатно інформацію та матеріали, необхідні для діяльності Комітету, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
  4. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників органів, що здійснюють контроль, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції комітету.
  5. Подавати органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до компетенції комітету. 
 5. Склад комітету затверджується розпорядженням міського голови. До складу комітету входять представники громадських об'єднань інвалідів, громадські діячі і вчені та представники відповідних виконавчих органів міської ради.
 6. Комітет здійснює свою роботу на громадських засадах.
 7. Основною формою роботи комітету є засідання, які проводяться не рідше одого разу на квартал.  Інформація про проведення та порядок денний засідання повинні бути надані за 5 робочих днів до дати проведення засідання. Засідання повинні проводитися лише у місцях, доступних для членів комітету і гостей. Засідання є правочинним, якщо на ньому присутня не менш як половина членів комітету.
 8. Рішення комітету, прийняті у межах його компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування у роботі органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 
 9. Комітет інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання. 
 10. Питання організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності комітету вирішуються на засіданнях комітету.

Оновлено: 09.02.2023, 12:03