Комітет з доступності міського середовища у м.Львові

Комітет з доступності міського середовища у м.Львові сприяє реалізації державної політики щодо забезпечення доступності об’єктів житлового та громадського призначення, а також інформації та послуг, необхідних для осіб з особливими потребами, задля гарантування рівних прав і можливостей усім громадянам.

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-16:45
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1
Посада Прізвище, ім'я
Голова комітету — перший заступник міського голови І. Маруняк - заступник міського голови з питань
житлово-комунального господарства, голова комітету
Заступники голови  комітету Я.Грибальський — заступник міського голови з питань містобудування та землеустрою, координатор програм з безбар’єрності Національної Асамблеї інвалідів України (за згодою)
Секретар комітету
 
Г. Семків - заступник начальника відділу пільг, соціальних
допомог та компенсаційних виплат управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики,
 
Члени комітету

С. Коровайник - директор департаменту містобудування
В. Данилюк - начальник управління регулювання забудови
департаменту містобудування
Н. Демкович - начальник управління соціального захисту
департаменту гуманітарної політики
А. Нікулін - начальник управління молоді та спорту
департаменту гуманітарної політики
Л. Онищенко-Швець - начальник управління охорони історичного
середовища
О. Партика - в. о. начальника управління транспорту департаменту
житлового господарства та інфраструктури
Ю. Чаплінський - начальник управління архітектури та урбаністики
департаменту містобудування
А. Зозуля - в. о. голови Галицької районної адміністрації
Г. Гладяк - голова Залізничної районної адміністрації
І. Лозинський - голова Личаківської районної адміністрації
В. Івасюк - в. о. голови Сихівської районної адміністрації
Т. Гнида - голова Франківської районної адміністрації
Н. Банах - голова Шевченківської районної адміністрації
Р. Дацків - радник міського голови
В. Цабак - начальник Інспекції державного архітектурно-
будівельного контролю у м. Львові
О. Шмід - директор Львівського комунального підприємства
“Інститут просторового розвитку“
О. Кобзарев - директор комунальної установи Інституту міста
М. Данилків - депутат міської ради, член постійної комісії інженерного
господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики
(за згодою)
Л. Анич - представник тренінгового центру транзитного
підтриманого проживання “Дім незалежного життя“
при товаристві захисту дітей з інвалідністю “Надія“
(за згодою)
О. Волошинський - представник громадської організації “Товариство
“Зелений Хрест“ (за згодою)
С. Калитюк - переможець Ігор Нескорених (за згодою)
У. Ковна - представник громадської організації “Безмежний
діалог“ (за згодою)
Л. Кукуруза - представник Львівської міської організації сліпих
(УТОС) (за згодою)
Н. Курило - представник Центру військового капеланства
(за згодою)
З. Люльчак - представник навчально-реабілітаційного центру
“Джерело“ (за згодою)
А. Мацелюх - представник Асоціації розвитку туризму (за згодою)
А. Мостовий - експерт з питань доступності громадської організації
“Реабілітація осіб з інвалідністю“ (за згодою)
Я. Мудрий - експерт з питань доступності громадської організації
“Реабілітація осіб з інвалідністю“ (за згодою)
М. Ніколаєв - представник Центру “Інваспорт“ (за згодою)
К. Островська - представник благодійного фонду “Львівський центр
підтримки осіб з загальними розладами розвитку
“Відкрите серце“ (за згодою)
О. Потимко - представник громадської організації “Українська
спілка інвалідів – УСІ“ (за згодою)
Ю. Табака - представник Львівської міської організації глухих
(УТОГ) (за згодою).“.

Додаткова інформація


Положення


 1. Комітет з доступності міського середовища у м.Львові (далі – комітет) є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної політики щодо забезпечення доступності об’єктів житлового та громадського призначення, а також інформації та послуг, необхідних для осіб з особливими потребами, задля гарантування рівних прав і можливостей усім громадянам.
 2. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 
 3. Основними завданнями комітету є: 
  1. здійснення аналізу і контролю доступності існуючих та тих об’єктів громадського призначення, які готуються до здачі в експлуатацію;
  2. проведення аналізу та підготовка пропозицій до законодавчих і розпорядчих актів, які стосуються питань доступності;
  3. здійснення контролю за втіленням рекомендацій, розроблених комітетом;
  4. розгляд попередніх проектно-архітектурних завдань та остаточної проектної документації об'єктів капітального будівництва з точки зору доступності (включаючи масштабні ремонтні роботи і реконструкції);
  5. надання консультацій та пропозицій щодо існуючого і майбутнього стану доступності, що стосується усіх громадян міста;
  6. допомога у вирішенні звернень громадян з особливими потребами стосовно питань доступності;
  7. обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення проблемних питань, що виникають у сфері безбар’єрності, та підготовка рекомендацій щодо їх розв'язання; 
  8. сприяння розвитку безбар'єрного середовища, популяризація ефективної громадсько-корисної діяльності та етичних принципів, вивчення досвіду інших міст, областей та зарубіжних країн у цій сфері;
  9. аналіз ходу виконання Програми створення у м.Львові універсально доступного середовища для людей з особливими потребами.
 4. Комітет має право: 
  1. Забезпечувати рівні права і можливості усім громадянам міста, сприяти ефективній діяльності відповідних виконавчих органів міської ради і гармонійному, демократичному вирішенню проблем, пов’язаних з архітектурними чи комунікаційними перешкодами.
  2. Утворювати у разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі у них представників наукових установ та громадських організацій за погодженням з їх керівниками.
  3. Одержувати безоплатно інформацію та матеріали, необхідні для діяльності Комітету, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
  4. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників органів, що здійснюють контроль, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції комітету.
  5. Подавати органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до компетенції комітету. 
 5. Склад комітету затверджується розпорядженням міського голови. До складу комітету входять представники громадських об'єднань інвалідів, громадські діячі і вчені та представники відповідних виконавчих органів міської ради.
 6. Комітет здійснює свою роботу на громадських засадах.
 7. Основною формою роботи комітету є засідання, які проводяться не рідше одого разу на квартал.  Інформація про проведення та порядок денний засідання повинні бути надані за 5 робочих днів до дати проведення засідання. Засідання повинні проводитися лише у місцях, доступних для членів комітету і гостей. Засідання є правочинним, якщо на ньому присутня не менш як половина членів комітету.
 8. Рішення комітету, прийняті у межах його компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування у роботі органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 
 9. Комітет інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання. 
 10. Питання організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності комітету вирішуються на засіданнях комітету.

Оновлено: 20.01.2020, 12:40