Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради оголошує конкурс на вакантну посаду директора-художнього керівника

 • 10.10.2019, 12:35
 • 1276
 • управління культури
Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради оголошує конкурс на вакантну посаду директора-художнього керівника Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса.

Місце знаходження закладу: 79007, м. Львів, вул. Леся Курбаса, 3.

Умови оплати праці директора-художнього керівника Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст);
 • стаж роботи у сфері культури не менше 3 років;
 • володіння державною мовою;
 • володіння основними навиками роботи на персональному комп’ютері;
 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора-художнього керівника закладу культури.

Додаткові критерії:

 • повна вища освіта за напрямом підготовки: театральна справа;
 • післядипломна освіта в галузі управління;
 • знання чинного законодавства в галузі культури, охорони праці; основ трудового законодавства; нормативних актів, що регулюють культурно-освітню діяльність;
 • знання сучасних методів господарювання та управління;
 • досвід розроблення чи участі у реалізації інвестиційних та грантових проектів;
 • досвід роботи на керівних посадах в установах, програмах, проектах у сфері культури;
 • бездоганна ділова репутація.

Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що, відповідно до статутних документів, здійснює управління закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія, що містить, прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посада), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
 • відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копії документів про вищу освіту;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми;
 • програма розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надавати інші документи, які, на її думку, підтверджуються її професійні чи моральні якості.

Документи надсилати на поштову та електронну адреси управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради:

— м. Львів, пл. Ринок, 1, III поверх, каб.322;

— upr.culture@lvivcity.gov.ua.

Вимоги до електронного варіанта документів:

• формат pdf;

• єдиний файл;

• відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та e-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», повинні бути приховані.

Документи приймаються з 10 жовтня 2019р. до 08 листопада 2019 р. (включно).

Дата та місце проведення першого засідання комісії з конкурсного добору — 19 листопада 2019 року, пл. Ринок, 1 м. Львів.

До складу комісії з конкурсного відбору кандидатів на посаду директора-художнього керівника Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса включаються три представники громадських організацій. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають кандидатури до управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради;
 • є членом трудового колективу Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса.

Пропозиції щодо участі представників громадських організацій у конкурсній комісії подавати до управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради включно до 25 жовтня 2019р. 18:00 год. разом з копією установчих документів та відповідними документами, що підтверджують повноваження представників громадських організацій на їхнє членство у конкурсній комісії.