Інформація про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки

 • 21.09.2020, 09:01
 • управління земельних ресурсів
Організатор земельних торгів: Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46.

Характеристика лоту № 03:

 • право оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. В. Вернадського, (в межах населеного пункту);
 • кадастровий номер: 4610136800:08:005:0078;
 • площа: 4,6618га;
 • категорія земель — землі житлової та громадської забудови;
 • цільове призначення — для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги;
 • вид використання земельної ділянки — для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги;

Стартова ціна лота (стартовий розмір річної орендної плати) — 362767грн.29коп. (Триста шiстдесят двi тисячi сiмсот шiстдесят сiм грн.29коп.) без ПДВ.

Строк користування земельною ділянкою: 10 (десять) років.

Містобудівні умови та обмеження: Охорона зона навколо (вздовж) інженерних комунікації на частині земельної ділянки площею 0,2705га, 0,1594га. Зона особливого режиму забудови на частині земельної ділянки площею 1,5253га.

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом.

2. Договір оренди земельної ділянки між Львівською міською радою Львівської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

3.Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведенняземельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядкувизначеному чинним законодавством.

4. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

5. Переможець земельних торгів зобов’язується:

5.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

— сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

— витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів;

5.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України:

— відшкодувати Виконавцю земельних торгів витрати, здійсненні на підготовку лоту до проведення земельних торгів в сумі: 75898грн.98коп. (Сiмдесят п`ять тисяч вiсiмсот дев`яносто вiсiм грн.98коп.);

5.3. На виконання Ухвали № 6627 28 сесії 7-го скликання Львівської міської ради від 07.09.2020р.:

— Безпосередньо в день проведення торгів укласти договір оренди землі;

— Своєчасно вносити орендну плату, щорічна сума якої за кожний наступний рік оренди не може бути меншою розміру (суми) річної орендної плати за перший рік користування земельною ділянкою, визначеного за результатами земельних торгів;

— Виконувати обов'язки землекористувача згідно з вимогами статті 96 Земельного кодексу України;

— Забезпечувати вільний доступ до орендованої земельної ділянки для контролю за дотриманням орендарем умов використання земельної ділянки та для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки;

— Приступити до освоєння земельної ділянки після укладання договору оренди землі;

— Сплатити кошти за підготовку лота до продажу протягом трьох банківських днів з моменту укладання відповідного договору;

— У встановленому порядку отримати вихідні дані на проектування;

— Здійснювати будівництво та реконструкцію при умові дотримання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

— Дотримуватись містобудівельних обмежень згідно з висновком управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування від 02.04.2020 № 4−2401−2127.

6. На виконання Ухвали № 6627 28 сесії 7-го скликання Львівської міської ради від 07.09.2020р.:

— У разі несплати у встановлений законодавством строк коштів за договором оренди земельної ділянки результати земельних торгів можуть бути анульовані. При цьому гарантійний внесок переможцю земельних торгів не повертається.

7. Переможцю земельних торгів, який відмовиться: від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору — гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок — 1098,50грн. на рахунок ПП «Фірма «СОМГІЗ» п/рUA823395000000026001904420002 в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».
 • гарантійний внесок — 108830грн.19коп. (Сто вiсiм тисяч вiсiмсот тридцять грн.19коп.) на рахунок ПП «Фірма «СОМГІЗ» п/рUA643395000000026002904420001 в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».

2. Подати документи, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46, відповідальна особа — Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244−30−92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю — з 12.30. год. до 14.30.год.

3. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 27 жовтня 2020р.

Останній день прийому заяв — 21 жовтня 2020р. до 16год.30хв.

Місце проведення торгів: м. Львів, пл. Ринок, 1, малий сесійний зал Львівської міської ради, 2-ий поверх.

Початок торгів о 10.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 07−00 год. до 09−40 год. за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, малий сесійний зал Львівської міської ради, 2-ий поверх.

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця. Призначення платежу: 1. «Реєстраційний 1098,50грн.,»; 2. «Гарантійний внесок 108830,19грн.». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останній день прийому 21.10.2020р. до 16год.30хв.

Перелік документів

Рішення виконавчого комітету