Інформація про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу у власність земельної ділянки

 • 21.09.2020, 09:15
 • Андрій Яремко
Організатор земельних торгів: Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46.

Характеристика лоту № 02:

 • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Північна (ділянка 2−1), промислова зона «Сигнівка» (в межах населеного пункту);
 • кадастровий номер: 4610136300:05:021:0011;
 • площа: 18,8242га;
 • категорія земель — землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;
 • цільове призначення — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
 • вид використання земельної ділянки — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Стартова ціна продажу земельної ділянки у власність — 96450178грн.00коп. (Дев`яносто шiсть мiльйонiв чотириста п`ятдесят тисяч сто сiмдесят вiсiм грн.00коп.) без ПДВ.

Містобудівні умови та обмеження: Згідно Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 306 від 03.04.2020р. Охорона зона навколо (вздовж) інженерних комунікації на частині земельної ділянки площею 0,2046га, 0,0954га.

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

 1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом.
 2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки між Львівською міською радою Львівської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів та нотаріально посвідчується;
 3. Ціна продажу лоту, право власності, на який набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати укладання договору купівлі-продажу.
 4. Переможець земельних торгів зобов’язується:

4.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

— сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 5 відсотків за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

— витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів;

4.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України:

— відшкодувати Виконавцю земельних торгів витрати, здійсненні на підготовку лоту до проведення земельних торгів в сумі: 15660грн.00коп. (П`ятнадцять тисяч шiстсот шiстдесят грн.00коп.);

— відшкодувати Організатору земельних торгів витрати, здійсненні на підготовку лоту до проведення земельних торгів в сумі: 39901грн.39коп. (Тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот одна грн.39коп.);

4.3. На виконання Ухвали № 6514 28 сесії 7-го скликання Львівської міської ради від 04.09.2020р.:

— Приступити до освоєння земельної ділянки після укладання договору купівлі-продажу землі;

— Сплатити кошти за підготовку лота до продажу протягом трьох банківських днів з моменту укладання відповідного договору;

— У встановленому порядку отримати вихідні дані на проектування;

— Забезпечити безперешкодний та цілодобовий доступ до існуючих на території земельної ділянки інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні відповідно до вимог інженерних служб міста і не чинити перешкод при будівництві нових інженерних мереж;

— Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;

 1. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок — 1098,50грн. на рахунок ПП «Фірма «СОМГІЗ» п/рUA823395000000026001904420002 в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».
 • гарантійний внесок — 4822508грн.90коп. (Чотири мiльйони вiсiмсот двадцять двi тисячi п`ятсот вiсiм грн.90коп.) на рахунок ПП «Фірма «СОМГІЗ» п/рUA643395000000026002904420001 в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».

2. Подати документи, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46, відповідальна особа — Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244−30−92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю — з 12.30. год. до 14.30.год.

3. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 27 жовтня 2020р.

Останній день прийому заяв — 21 жовтня 2020р. до 16год.30хв.

Місце проведення торгів: м. Львів, пл. Ринок, 1, малий сесійний зал Львівської міської ради, 2-ий поверх.

Початок торгів о 10.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 07−00 год. до 09−40 год. за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, малий сесійний зал Львівської міської ради, 2-ий поверх.

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця. Призначення платежу: 1. «Реєстраційний 1098,50грн.,»; 2. «Гарантійний внесок 4822508,90грн.». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останній день прийому 21.10.2020р. до 16год.30хв.