Інформація про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу у власність земельної ділянки

 • 21.09.2020, 09:46
 • управління земельних ресурсів
Організатор земельних торгів: Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46.

Характеристика лоту № 05:

 • земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Північна у промзоні «Сигнівка» (ділянка 2−4) (в межах населеного пункту);
 • кадастровий номер: 4610136300:05:020:0005;
 • площа: 2,6783га;
 • категорія земель — землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;
 • цільове призначення — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
 • вид використання земельної ділянки — для будівництва та обслуговування промислових об'єктів;

Стартова ціна продажу земельної ділянки у власність — 14352300грн.00коп. (Чотирнадцять мiльйонiв триста п`ятдесят двi тисячi триста грн.00коп.) без ПДВ.

Містобудівні умови та обмеження: Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, не зареєстровані.

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

 1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом.
 2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки між Львівською міською радою Львівської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів та нотаріально посвідчується;
 3. Ціна продажу лоту, право власності, на який набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати укладання договору купівлі-продажу.
 4. Переможець земельних торгів зобов’язується:

4.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

— сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 5 відсотків за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

— витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів;

4.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України:

— відшкодувати Організатору — Львівській міській раді Львівської області витрати, здійсненні на підготовку лоту до проведення земельних торгів в сумі: 50942грн.03коп. (П`ятдесят тисяч дев`ятсот сорок двi грн.03коп.);

4.3. На виконання Ухвали № 3728 від 08.07.2010р. 18-ї сесії 5-го скликання Львівської міської ради, Ухвали № 2066 від 08.06.2017р. 8-ї сесії 7-го скликання від 08.06.2017р. Львівської міської ради:

— Сплатити кошти щодо відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва земельної ділянки в розмірі 78972,00грн. (Сімдесят вісім тисяч дев’ятсот сімдесят дві грн.00коп.) у термін визначений чиним законодавством;

 — Приступити до освоєння земельної ділянки після повної сплати вартості земельної ділянки, державної реєстрації речового права на земельну ділянку, відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва;

— У встановленому порядку виготовити проект зняття та перенесення родючого шару грунту (сінокосів);

 — Забезпечити безперешкодний та цілодобовий доступ до існуючих на території земельної ділянки інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні відповідно до вимог інженерних служб міста і не чинити перешкод при будівництві нових;

— Сплатити кошти за підготовку Лота до продажу протягом трьох банківських днів з моменту укладення відповідного договору;

 1. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок — 1098,50грн. на рахунок ПП «Фірма «СОМГІЗ» п/рUA823395000000026001904420002 в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».
 • гарантійний внесок — 717615грн.00коп. (Сiмсот сiмнадцять тисяч шiстсот п`ятнадцять грн.00коп.) на рахунок ПП «Фірма «СОМГІЗ» п/рUA643395000000026002904420001 в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».

2. Подати документи, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46, відповідальна особа — Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244−30−92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю — з 12.30. год. до 14.30.год.

3. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 27 жовтня 2020р.

Останній день прийому заяв — 21 жовтня 2020р. до 16год.30хв.

Місце проведення торгів: м. Львів, пл. Ринок, 1, малий сесійний зал Львівської міської ради, 2-ий поверх.

Початок торгів о 10.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 07−00 год. до 09−40 год. за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, малий сесійний зал Львівської міської ради, 2-ий поверх.

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця. Призначення платежу: 1. «Реєстраційний 1098,50грн.,»; 2. «Гарантійний внесок 717615,00грн.». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останній день прийому 21.10.2020р. до 16год.30хв.

Перелік документів