Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові

Виконавчий орган Львівської міської ради, який займається архітектурно-будівельним контролем та удосконаленням містобудівництва.

 • Денисяк Теодозій Григорович

  Денисяк Теодозій Григорович

  В.о. начальника інспекції, заступник начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові.
Оновлено: 15.10.2019, 16:09

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-17:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79000, Львів, вул. Угорська, 7а
+38 (032) 254-66-90
+38 (032) 254-66-94

Документи

Громадська рада

Персональний склад Громадської ради:

 • Дегтяренко Д. О.
  член ГО «Асоціація будівельників «Будіндустрія»
 • Дячишин А. Б.
  член ГО «Комітет підприємців Львівщини»
 • Куровець Р. І.
  член ГО «Правозахисний Центр імені Генерала УНР Володимира Сікевича»
 • Кардаш І. Б.
  член ГО «Галицька Нерухомість»
 • Уський А. Р.
  член ГО «Європейський Вектор»

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 1. Контроль за дотриманням законодавства України у сфері містобудівної діяльності, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації.
 2. Надання (отримання, реєстрації), повернення (відмови у видачі) чи анулювання (скасування реєстрації) документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівельних об‘єктів І, ІІ, ІІІ, ІV категорій складності, розташованих у межах м. Львова.
 3. Контроль за виконанням приписів про усунення порушень вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил.
 4. Проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які застосовуються у будівництві, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням, а також своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.
 5. Розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям відповідних рішень згідно з вимогами Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності“ та “Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності“.

Основними завданнями Інспекції є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

Загальні положення

 1. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові (надалі – Інспекція) є виконавчим органом Львівської міської ради, який діє на правах самостійного управління, який створений на підставі ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Інспекція є підзвітна і підконтрольна міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкована заступнику міського голови з економічних питань та містобудування, а з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності“, є підконтрольна Державній архітектурно-будівельній інспекції України (надалі – Держархбудінспекції України).
 3. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету та розпорядженнями Львівського міського голови.
 4. Інспекція є юридичною особою, відповідно до законодавства України є розпорядником бюджетних коштів, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державної казначейської служби України та в установах банків, штампи і бланки, право набувати майнові права і обов’язки, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Інспекція є правонаступником прав та обов’язків Держархбудінспекції України щодо здійснення переданих повноважень відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності України.
 6. Юридична адреса Інспекції: 79034, м. Львів, вул. Угорська, 7-А.

Структура та організація роботи

 1. Інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до розпорядження Львівського міського голови за поданням заступника міського голови з економічних питань та містобудування. Про призначення начальника інспекції Львівський міський голова повідомляє Держархбудінспекцію України.
 2. На посаду начальника Інспекції призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та / або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.
 3. Начальник Інспекції безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з економічних питань та містобудування, йому підконтрольний та підзвітний.
 4. До складу Інспекції входять:
  1. Відділ виконання дозвільних та реєстраційних функцій.
  2. Відділ інспекційної роботи.
  3. Відділ організаційного та бухгалтерського забезпечення.
  4. Юридичний відділ.
 5. Структурні підрозділи Інспекції очолюють начальники, яких призначає та звільняє з посад начальник Інспекції у порядку, визначеному законодавством України.
 6. Начальник Інспекції має двох заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника Інспекції відповідно до закону. Начальник відділу інспекційної роботи за посадою є заступником начальника Інспекції.
 7. Заступники начальника Інспекції виконують функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником Інспекції.
 8. Інспекція видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.
 9. Начальник Інспекції:
  1. Очолює Інспекцію, здійснює керівництво діяльністю Інспекції, представляє її у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на Інспекцію завдань.
  2. Організовує та контролює виконання в Інспекції Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Держархбудінспекції України, ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
  3. Організовує роботу та визначає міру відповідальності усіх працівників Інспекції.
  4. У процесі реалізації завдань та функцій Інспекції забезпечує взаємодію Інспекції з іншими виконавчими органами міської ради.
  5. Організовує виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови.
  6. Підписує видані у межах компетенції Інспекції накази, організовує перевірку їх виконання.
  7. Призначає та звільняє з посад працівників Інспекції (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в Інспекції, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам Інспекції, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  8. Для заступників начальника Інспекції визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  9. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  10. Здійснює інші повноваження, визначені законом.
  11. Призначення особи на посаду в Інспекцію, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції України з перевіркою рівня його кваліфікації та знань через проведення заліку. Про успішне складення заліку Держархбудінспекція України повідомляє Інспекцію.
  12. Інспекція під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє у встановленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями. У порядку, встановленому законодавством, при Інспекції створюється та діє громадська рада.
  13. Держархбудінспекція України передає Інспекції відповідну документацію у процесі роботи спільної комісії з передачі такої документації, зокрема документації, пов’язаної з наданням права на виконання підготовчих та будівельних робіт, а також здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю щодо об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, декларацій про готовність до експлуатації об’єктів I, II та III категорій складності, зареєстрованих не раніше ніж за три місяці до дати утворення спільної комісії.

Компетенція Інспекції

 1. До компетенції Інспекції належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
  6. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
  7. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
  8. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  9. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Інспекція.
  10. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
  11. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
  12. Забезпечення представництва інтересів Інспекції в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності. 1.13. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
 2. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:
  1. Надає, отримує, реєструє, повертає документи, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію.
  2. Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків).
  3. Подає Держархбудінспекції України інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.
  4. Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів.
  5. Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.
  6. Розглядає відповідно до законодавства України справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.
  7. Розглядає відповідно до законодавства України справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям відповідних рішень.
  8. Здійснює інші повноваження, визначені законом, актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Права Інспекції

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, Інспекція має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до компетенції Інспекції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на Інспекцію завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Інспекцію завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до компетенції Інспекції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить Інспекція відповідно до покладених на неї обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади.
  10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, що прийняті у межах їх повноважень.
  11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.
 2. Посадові особи Інспекції для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:
  1. Безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, які підлягають обов’язковому обстеженню.
  2. Складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону.
  3. Видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:
   1. Усунення порушення вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.
   2. Зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства України у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт.
  4. Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.
  5. Проводити згідно з законодавством України перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.
  6. Залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій.
  7. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.
  8. Вимагати у випадках, передбачених законодавством України, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
  9. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника Інспекції чи його заступників експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, неприйнятих в експлуатацію.
  10. Здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки.
  11. Здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Інспекції

 1. Інспекція утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Кошторис Інспекції затверджує заступник міського голови з економічних питань та містобудування за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
 3. Працівники Інспекції є посадовими особами місцевого самоврядування (крім водія), їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників Інспекції встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру Інспекції затверджує виконавчий комітет.
 6. Штатний розпис Інспекції затверджує заступник міського голови з економічних питань та містобудування за погодженням з департаментом фінансової політики.
 7. Інспекція та її працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

Відповідальність посадових осіб Інспекції

 1. Посадові особи Інспекції повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи Інспекції несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Інспекції при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію Інспекції проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.