Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю

Виконавчий орган Львівської міської ради, який займається архітектурно-будівельним контролем та удосконаленням містобудівництва.

Графік роботи


Понеділок09:00-17:00Четвер09:00-17:00
Вівторок09:00-17:00П'ятницязгідно табеля-календаря
Середа09:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 12:45

Контакти


79000, Львів, вул. Угорська, 7а

Громадська рада


Персональний склад Громадської ради:

 • Дегтяренко Д. О.
  член ГО «Асоціація будівельників «Будіндустрія»
 • Дячишин А. Б.
  член ГО «Комітет підприємців Львівщини»
 • Куровець Р. І.
  член ГО «Правозахисний Центр імені Генерала УНР Володимира Сікевича»
 • Кардаш І. Б.
  член ГО «Галицька Нерухомість»
 • Уський А. Р.
  член ГО «Європейський Вектор»

Повноваження


 1. Контроль за дотриманням законодавства України у сфері містобудівної діяльності, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації.
 2. Надання (отримання, реєстрації), повернення (відмови у видачі) чи анулювання (скасування реєстрації) документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівельних об‘єктів І, ІІ, ІІІ, ІV категорій складності, розташованих у межах м. Львова.
 3. Контроль за виконанням приписів про усунення порушень вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил.
 4. Проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які застосовуються у будівництві, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням, а також своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.
 5. Розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям відповідних рішень згідно з вимогами Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності“ та “Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності“.

Основні завдання


Основними завданнями Інспекції є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

Положення


Загальні положення

 1. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (надалі – Інспекція) є виконавчим органом Львівської міської ради, який діє на правах самостійного управління, який створений на підставі ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Інспекція є підзвітна і підконтрольна міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкована заступнику міського голови з містобудування, а з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності“, є підконтрольна центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
 3. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами Міністерства розвитку громад та територій України, іншими нормами законодавства України.
 4. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Інспекція є правонаступником прав та обов’язків Державної архітектурно-будівельної інспекції України (надалі – Держархбудінспекції України) щодо здійснення переданих повноважень відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності України“.
 6. Повне найменування: Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю.
 7. Юридична адреса Інспекції: 79034, м. Львів, вул. Угорська, 7-А.

2. Основні завдання

 1. Основними завданнями Інспекції є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

Структура та організація роботи

 1. Інспекцію очолює начальник якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням заступника міського голови з містобудування у порядку, визначеному законодавством. Про призначення начальника Львівський міський голова повідомляє центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
  Начальник Інспекції безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з містобудування, йому підконтрольний та підзвітний.
  На посаду начальника Інспекції призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та / або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.
 2. До складу Інспекції входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ виконання дозвільних процедур та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
  2. Відділ інспекційної роботи.
  3. Відділ організаційного та бухгалтерського забезпечення.
  4. Юридичний відділ.
 3. Структурні підрозділи Інспекції очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник Інспекції, у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
 4. Начальник Інспекції має одного заступника, якого призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника Інспекції у порядку, визначеному законодавством.
  Заступник начальника Інспекції виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником Інспекції.
  Інших працівників Інспекції призначає на посади та звільняє з посад начальник Інспекції.
 5. Інспекція видає накази організаційно-розпорядчого характеру, видає акти у передбаченій законом формі.
 6. Начальник Інспекції:
  1. Здійснює керівництво діяльністю Інспекції, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, а також секретарем ради, заступником міського голови з містобудування, керуючим справами виконкому за виконання покладених на Інспекцію завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників Інспекції.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій Інспекції забезпечує взаємодію Інспекції з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
  5. Підписує видані у межах компетенції Інспекції накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Призначає та звільняє з посад працівників Інспекції (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в Інспекції, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, присвоює ранги, забезпечує ведення особових справ, вирішує питання преміювання, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам Інспекції, проведення оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для заступника начальника Інспекції визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
  8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
 7. Інспекція під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє у встановленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями. У порядку, встановленому законодавством, при Інспекції створюється та діє громадська рада.
 8. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду передає Інспекції відповідну документацію у процесі роботи спільної комісії з передачі такої документації, зокрема документації, пов’язаної з наданням права на виконання підготовчих та будівельних робіт, а також здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю щодо об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, документів, які засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів класів наслідків (відповідальності) СС1, СС2, зареєстрованих не раніше ніж за три місяці до дати утворення спільної комісії.

Компетенція Інспекції

 1. До компетенції Інспекції належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури Інспекції.
  6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування Інспекції, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
  7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
  8. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання, укладення господарських та інших договорів.
  9. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
  10. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  11. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Інспекція.
  12. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій. Забезпечення вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян.
  13. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
  14. Представництво інтересів Інспекції в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
  15. Представництво інтересів Інспекції у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
  16. Забезпечення участі Інспекції у судових справах (самопредставництво органів місцевого самоврядування).
  17. Контроль за дотриманням законодавства України у сфері містобудівної діяльності, вимог будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації.
  18. Надання (отримання, реєстрації), повернення (відмови у видачі) чи анулювання (скасування реєстрації) документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівельних об‘єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, розташованих у межах Львівської міської територіальної громади.
  19. Контроль за виконанням приписів про усунення порушень вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил.
  20. Проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які застосовуються у будівництві, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням, а також своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.
  21. Розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям відповідних рішень згідно з вимогами Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності“ та “Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності“.
  22. Розгляд відповідно до законодавства України справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю.
  23. Здійснення контролю за виконання суб’єктом містобудування вимог приписів органів державного архітектурно-будівельного контролю.

Права Інспекції

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, Інспекція має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до компетенції Інспекції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до компетенції Інспекції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на Інспекцію завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Інспекцію завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до компетенції Інспекції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить Інспекція відповідно до покладених на Інспекцію обов’язків.
  8. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.
 2. Посадові особи Інспекції для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:
  1. Безперешкодного доступу до місць будівництва об’єктів та до об’єктів, які підлягають обов’язковому обстеженню.
  2. Складати протоколи про вчинення правопорушень, акти перевірок та накладати штрафи відповідно до закону.
  3. У разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень, затвердженого проекту або будівельного паспорта забудови земельної ділянки видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:
   1. Усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил.
   2. Зупинення підготовчих та будівельних робіт у випадках, визначених абзацом шістнадцятим частини першої статті 41 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“.
  4. Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.
  5. Проводити перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, норм і правил згідно із законодавством.
  6. Залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій.
  7. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.
  8. Вимагати у випадках, передбачених законодавством України, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
  9. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію.
  10. Здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням фото-, аудіо- та відеотехніки.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Інспекції

 1. Інспекція утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
 2. Кошторис Інспекції затверджує заступник міського голови з містобудування за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
 3. Працівники Інспекції є посадовими особами місцевого самоврядування (крім водія), їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників Інспекції встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру Інспекції затверджує виконавчий комітет.
 6. Штатний розпис Інспекції затверджує заступник міського голови з містобудування за погодженням з департаментом фінансової політики.
 7. Інспекція та її працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

Відповідальність посадових осіб Інспекції

 1. Посадові особи Інспекції повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи Інспекції несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Інспекції при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію Інспекції проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Оновлено: 17.11.2023, 12:53