Управління транспорту у межах своєї компетенції реалізує політику Львівської міської ради у галузі міського пасажирського транспорту, паркування автотранспорту та організації дорожнього руху.

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-16:45
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Громадська рада


Персональний склад Громадської ради:

 1. С. Товстига     – ГО «За якісний транспорт»,  голова громадської ради;
 2. М. Голяк     – ГО «Львів безпечне місто»,  заступник голови громадської ради;
 3. Н. Бай     – ГО «Розвиток громади»,  сектретар громадської ради;
 4. І. Велійка      – Львівська обласна організація роботодавців автомобільного транспорту;
 5. Ю. Кривенко     – голова Львівської обласної організації профспілки працівників автотранспорту та шляхового господарства;
 6. І. Рєвунова    - ГО «Центр безпеки міста»;
 7. В. Пітула    - ГО «Смарт Львів»
 8. Ю. Шендюх    -- Львівська обласна організація роботодавців транспорту;
 9. С. Снігур    - ВГО «Громадській комітет транспортної безпеки»;
 10. В. Семків    - ГО «Антикорупційний моніторинг Львівщини»;
 11. Н. Лисяк    - ГО «Грім»;
 12. А. Желяско    - ГО «Українська спілка учасників АТО»;
 13. А. Швайка    - ЛОГО «Львівтрансзахист».
   

Інформація про діяльність


4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:

4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.

4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.

4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

4.1.6. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (у тому числі за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, розгляд проектів їх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використанням прибутків у встановленому порядку.

4.1.7. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їх виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої стратегії їх розвитку.

4.1.8. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування комунальних підприємств, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, які перебувають у підпорядкуванні управління, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

4.1.9. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.

4.1.10. Призначення керівників комунальних підприємств, які перебувають у підпорядкуванні управління, укладення контрактів з їх керівниками за попереднім погодженням Львівського міського голови.

4.1.11. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ та організацій та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста.

4.1.12. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані управлінню комунальні підприємства, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств (погодження надає виконавчий орган, який відповідно до установчих документів є уповноваженим органом комунального підприємства). Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств.

4.1.13. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.

4.1.14. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.

4.1.15. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.1.16. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

4.1.17. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

4.1.18. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами.

4.1.19. Забезпечення представництва інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.

4.1.20. Затвердження / погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих управлінню комунальних підприємств.

4.1.21. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам, підготовка актів про списання основних засобів підпорядкованих комунальних підприємств.

4.1.22. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.

4.1.23. Підготовка та подання департаменту пропозицій щодо вдосконалення транспортної інфраструктури, мережі транспорту м. Львова; подання пропозицій з організації заходів щодо захисту навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту.

4.1.24. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою і третьою статті 122, частинами першою і другою статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.1.25. Розробка та подання департаменту проекту програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту у м. Львові; підготовка пропозицій з розробки міських програм дорожнього руху та його безпеки.

4.1.26. Планування, підготовка та подання на розгляд департаменту пропозицій щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері стану паркування автотранспорту.

4.1.27. У межах компетенції участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у галузі міського пасажирського транспорту, паркування автотранспорту та організації дорожнього руху; участь у проведенні обстежень стану вулично-шляхової мережі.

4.1.28. Здійснення у межах повноважень організації та вдосконалення мережі зон паркування, автостоянок, інших об’єктів дорожньої інфраструктури, погодження їх розташування; забезпечення формування мережі таксомоторних стоянок та розробка перспектив її розвитку.

4.1.29. Організація проведення засідань міської комісії з безпеки дорожнього руху, надання пропозицій щодо вдосконалення організації дорожнього руху.

4.1.30. Організація конкурсів на здійснення перевезень на автобусних маршрутах загального користування, з визначення операторів паркування автотранспорту у порядку, передбаченому законодавством України.

4.1.31. Підготовка та подання департаменту пропозицій про припинення перевезень у випадках, визначених законодавством України.

4.1.32. Підготовка та подання департаменту пропозицій щодо відкриття та закриття міських автобусних маршрутів загального користування, маршрутів міського пасажирського транспорту з одночасним внесенням змін до реєстру маршрутів, погодження розташування та обладнання зупинок пасажирського транспорту.

4.1.33. Підготовка та подання департаменту пропозицій щодо затвердження міських автобусних маршрутів, міських стоянок таксі і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань щодо транзитного пасажирського транспорту.

4.1.34. Підготовка та подання департаменту пропозицій щодо внесення змін постійного характеру до міських автобусних маршрутів (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок у порядку, передбаченому законодавством України.

4.1.35. Укладення договорів з суб’єктами підприємницької діяльності з надання послуг населенню на міських маршрутах загального користування у порядку, передбаченому законодавством України.

4.1.36. Виконання функцій замовника та визначення на конкурсній основі виконавців робіт з надання послуг міських пасажирських перевезень, паркування автотранспорту, укладення з ними договорів, здійснення контролю за їх виконанням.

4.1.37. Підготовка та подання виконавчому комітету пропозицій щодо розрахункового тарифу на транспортні послуги, які надаються автотранспортними підприємствами і підприємствами електротранспорту, у тому числі забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених міською радою.

4.1.38. Виконання відповідно до законодавства та у межах повноважень контрольно-наглядових функцій у галузі міського пасажирського транспорту, паркування автотранспорту та організації дорожнього руху.

4.1.39. Погодження проведення всіх видів ремонтно-будівельних робіт на вулицях, де проходять маршрути міського пасажирського транспорту, обмеження або заборони руху.

4.1.40. Ведення реєстру стоянок таксі, укладення договорів та затвердження паспортів міських стоянок таксі.

4.1.41. Забезпечення здійснення заходів у разі загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій на комунальних транспортних підприємствах.

4.1.42. Ведення обліку техніки і майна, які можуть залучатися для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за напрямами діяльності служби.

4.1.43. Перевезення населення під час проведення заходів з евакуації, підвезення (вивезення) робочих змін, вивезення матеріальних цінностей відповідно до плану реагування на надзвичайні ситуації та плану цивільного захисту на особливий період.

4.1.44. Визначення шкоди, заподіяної здоров’ю людей та суб’єктам господарювання транспортної сфери, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення функціонування транспортних засобів і комунікацій.

4.1.45. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.


Оновлено: 03.08.2021, 12:02