Управління земельних ресурсів

Графік роботи


Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-17:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 440

Громадська рада


Персональний склад Громадської ради:

 1. Волинець Андрій Ориславович  - Львівська міська громадська організація «Центр «Громадська ініціатива». 
 2. Галицький Ярослав Володимирович – Львівська міська громадська організація «Ротарі клуб «Львів Інтернешнл».
 3. Демків Віталій Богданович - Львівська міська громадська організація «Асоціація ринків м. Львова».
 4. Долінський Олег Миколайович - громадська організація «Розвиток Громади».
 5. Коваль Андрій Федорович – Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
 6. Мартинюк Юрій Анатолійович - Асоціація західноукраїнських забудовників.
 7. Мелесова-Вальчак Лейла Магомедівна - ГО «Громадська надія».
 8. Сохнич Анатолій Якович - Землевпорядний факультет, кафедра управління земельними ресурсами Львівського національного аграрного університету.
 9. Ференц-Гута Марія Федорівна - ГО «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих».
 10. Цифуляк Оксана Іванівна - Газета «ЛОТ».
 11. Янковська Лариса Анатоліївна - Громадська організація «Україно-Словацький центр співпраці»

Основні завдання


 1. Здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері земельних відносин.
 2. Реалізація політики міської ради у сфері земельних відносин і організація землеустрою, створення умов для раціонального та економічно обгрунтованого використання земель.
 3. Здійснення заходів щодо розвитку ринку земель.
 4. Участь у розробленні та виконанні міських програм із використання і охорони земель міста.

Програми


 • Реалізація державної політики у сфері землеустрою.
 • Оформлення землекористування об’єктам комунальної власності.
 • Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.
 • Інвентаризація земель міста Львова (території підприємств).
 • Визначення меж прибудинкових територій житлового фонду.
 • Встановлення меж територій природно-заповідного фонду м. Львова.
 • Встановлення меж міста Львова

Проекти


Розширення меж міста Львова.

Положення


Загальні положення

 1. Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові та підпорядкованим директору департаменту містобудування.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими законодавчими актами України.
 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Управління є правонаступником управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування Львівської міської ради.
 6. Повне найменування управління: управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради.
 7. Юридична адреса управління: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту містобудування у порядку, визначеному законодавством України. Начальник управління за посадою є заступником директора департаменту містобудування, йому безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ землеустрою.
  2. Відділ ринку землі.
  3. Відділ укладання договорів оренди землі.
  4. Інформаційно-аналітичний відділ.
  5. Відділ організаційної роботи, обліку та звітності.
 3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
 4. Начальник управління має двох заступників (у тому числі одного заступника, який не очолює відділ), яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством України. Начальник відділу ринку землі за посадою є заступником начальника управління. Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством України.
 5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 6. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником міського голови з економічних питань та містобудування, директором департаменту містобудування за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
  5. Підписує видані у межах компетенції управління накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує перевірку їх виконання.
  6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівників управління, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Визначає для заступників начальника управління міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Вирішує для керівників структурних підрозділів та інших працівників питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції та прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
  7. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, тендерів, укладання договорів з підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання.
  8. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  9. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  10. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
  11. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
  12. Забезпечення представництва інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
  13. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентаря, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальних заробітних плат.
  14. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки України, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  15. Участь у формуванні та реалізації політики міської ради та її виконавчих органів у сфері земельних відносин і організації землеустрою, створення умов для раціонального та економічно обгрунтуваного використання земель, здійснення заходів щодо розвитку земель м. Львова.
  16. Підготовка матеріалів та внесення пропозицій щодо справляння плати за землю, викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади м. Львова, організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель, внесення на розгляд міської ради подання про зупинення рішень та дій, які суперечать законодавству України у сфері регулювання земельних відносин, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель.
  17. Проведення інвентаризації земель комунальної власності м. Львова.
  18. Забезпечення через укладання договорів виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, які підлягають продажу на конкурентних засадах та без проведення земельних торгів через викуп.
  19. Участь у виборі земельних ділянок для розміщення об’єктів будівництва, підготовка проектів ухвал міської ради щодо передачі у приватну власність земельних ділянок, надання у користування земельних ділянок, надання дозволів на виготовлення документацій із землеустрою, затвердження документацій із землеустрою, викупу та вилучення земель.
  20. Організація проведення продажу земельних ділянок комунальної власності на конкурентних засадах (земельних торгах).
  21. Реєстрація у міській раді договорів оренди та суборенди земельних ділянок, договорів суперфіція, договорів про встановлення земельних сервітутів, договорів (угод) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне землекористування, інших цивільно-правових угод, змін та доповнень до договорів, розірвання договорів, щодо яких у встановленому законом порядку прийняті відповідні ухвали міської ради.
  22. Погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту.
  23. Організація виконання землевпорядних робіт, розроблення та реалізацію плану земельно-господарського устрою, проекту землеустрою щодо впорядкування території м. Львова.
  24. Видача довідок про наявність у фізичної особи земельних ділянок відповідно до наказу Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 № 32.
  25. Надання відомостей з Державного земельного кадастру уповноваженими посадовими особами, які успішно пройшли стажування у сфері земельних відносин та відповідають кваліфікаційним вимогам, з врахуванням можливості організаційного та технічного забезпечення надання таких відомостей.
  26. Внесення пропозицій щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, забезпечення дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
  27. Розгляд заяв та подання пропозицій щодо вирішення земельних спорів.
  28. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, які перебувають у власності територіальної громади м. Львова.
  29. Координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів.
  30. Підготовка висновків щодо надання або вилучення земельних ділянок.
  31. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
  32. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, нормативних актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органах, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Звертатись до суду з позовними заявами з питань що належать до його компетенції, у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийнятих у межах їх повноважень.
  11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції їх проведенню.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Кошторис управління затверджує директор департаменту містобудування за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
 3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
 6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту містобудування за погодженням з директором департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством України порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Оновлено: 04.04.2024, 13:01