На сесії затвердили програму розвитку освіти міста Львова на 2017-2020 роки

  • 29.06.2017, 15:47
  • 911
  • Уляна Шпуляр
З метою розвитку якісної, ефективної та доступної для кожного системи освіти міста Львова, що відповідає вимогам громади, запитам особистості та потребам держави, міська рада затвердила Програму розвитку освіти міста Львова на 2017 – 2020 роки.

«Метою програми - створення нового освітнього середовища через оновлення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста  Львова відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейський простір; задоволення потреб суб’єктів освітнього простору, споживачів освітніх послуг, вирівнювання можливостей доступу до якісної освіти, стимулювання навчально-виховного розвитку особистості впродовж життя, розвитку наукової фундаментальності та практичної спрямованості функціонування освітньої системи міста через завдання та заходи основних стратегічних проектів.

Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства на законодавчому рівні. Глобальні зміни в інформаційній, комунікативній, професійній та інших сферах сучасного суспільства вимагають коректив змістових, науково-методичних, технологічних аспектів освіти, перегляду попередніх ціннісних пріоритетів, цільових установок, управлінських і педагогічних засобів.

Основна ідея нової школи полягає в тому, щоб перейти від школи знань до школи компетентностей, які включають знання, уміння та ставлення, засновані на ціннісній платформі. Виважена та гнучка освітня політика м. Львова як конкретизація освітньої політики держави на місцевому рівні може успішно реалізовуватися через стратегічні напрямки розвитку галузі освіти м. Львова, у межах яких опрацьовуються основні стратегічні проекти, що своєю спрямованістю і змістом відповідають сучасним тенденціям та вимогам змісту освіти, підвищення її якості і престижу, запровадження особистісно орієнтованих технологій навчання і виховання. Оновлюється роль педагога, який створює умови для саморозвитку і самонавчання дітей, висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу, удосконалюється роль методичної служби міста.

В основу Програми розвитку освіти м. Львова на 2017 – 2020 роки взято Концепцію Нової української школи»,- зазначила Зоряна Довганик, в. о. начальника управління освіти ЛМР.

Програма розвитку освіти міста Львова на 2017 – 2020 роки визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освіти, конкретизує шляхи, механізми, терміни  та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення реалізації Програми. Ця Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку у разі, якщо у період реалізації Програми відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, у реальній соціально-економічній ситуації у регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти міста.