Департамент утворений для здійснення організаційно-функціональних повноважень у соціально-економічній сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів.

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятниця08:00-16:45 згідно табеля-календаря
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 13:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 433

Управління, які входять до складу департаменту або перебувають у його підпорядкуванні


Повноваження


 1. Реалізація політики органів міської влади щодо збалансованого економічного і соціального розвитку міста Львова та ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
 2. Забезпечення у межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів міста, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання.
 3. Забезпечення ефективного управління комунальною власністю в інтересах громади м. Львова.
 4. Підготовка заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого та інвестиційного розвитку міста.
 5. Підготовка проектів програм зовнішньоекономічного розвитку міста та звітів про хід і результати виконання цих програм.

Основні завдання


 1. реалізація політики органів міської влади щодо економічного і соціального розвитку м. Львова;
 2. забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів міста, вітчизняних та іноземних суб”єктів господарювання;
 3. забезпечення ефективного управління комунальною власністю в інтересах громади м. Львова;
 4. проведення структурних змін в економіці міста, реалізація міської інвестиційної та інноваційної політики;
 5. сприяння розвитку промисловості та підприємництва у м. Львові;
 6. забезпечення зовнішньоекономічних відносин м. Львова, сприяння залученню інвестицій в економіку міста;
 7. реалізація політики органів міської влади щодо функціонування об”єктів громадського харчування, побутового і торговельного обслуговування;
 8. реалізація міської політики зайнятості населення, здійснення заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Положення


1. Загальні положення


1.1. Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим першому заступнику міського голови – заступнику міського голови з економічного розвитку (відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“).
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування департаменту: департамент економічного розвитку Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса департаменту: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1.

2. Основні завдання


2.1. Основними завданнями департаменту є:
2.1.1. Реалізація заходів щодо збалансованого економічного і соціального розвитку Львівської міської територіальної громади та ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
2.1.2. Забезпечення у межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів міської громади, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання.
2.1.3. Забезпечення ефективного управління комунальною власністю в інтересах Львівської міської територіальної громади.
2.1.4. Підготовка заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого та інвестиційного розвитку Львівської міської територіальної громади.
2.1.5. Підготовка проектів програм зовнішньоекономічного розвитку Львівської міської територіальної громади та звітів про хід і результати виконання цих програм.
2.1.6. Забезпечення ефективного впровадження і функціонування інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій.
2.1.7. Координація діяльності з метою розвитку туризму на території Львівської міської територіальної громади.
2.1.8. Забезпечення сприяння розвитку підприємництва у Львівській міській територіальній громаді та координація діяльності Львівського комунального підприємства “Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради“.
2.1.9. Спрощення проходження дозвільно-погоджувальних процедур реалізації інвестиційних проектів у Львівській міській територіальній громаді.

3. Структура та організація роботи


3.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням першого заступника міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку у порядку, визначеному законодавством.
Директор департаменту безпосередньо підпорядкований першому заступнику міського голови – заступнику міського голови з економічного розвитку, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Відділ організаційного забезпечення, обліку та звітності.
3.2.2. Управління економіки.
3.2.3. Управління інвестицій та проектів.
Відділ організаційного забезпечення, обліку та звітності є структурним підрозділом департаменту та утворений для організаційно-технічного, аналітичного та іншого забезпечення діяльності департаменту, директора департаменту, підпорядкованих йому управлінь та відділів. У підпорядкуванні департаменту перебувають управління інформаційних технологій, управління туризму та управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.
3.3. Структурні підрозділи департаменту (управління, відділи) очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
3.4. Директор департаменту має двох заступників (один з них є начальником управління економіки). Їх призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням директора департаменту економічного розвитку у порядку, визначеному законодавством.
Заступники директора департаменту виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.
Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
3.5. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Директор департаменту:
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та першим заступником міського голови – заступником міського голови з економічного розвитку за виконання покладених на департамент завдань.
3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту.
3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.
3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
3.6.5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, організовує перевірку їх виконання.
3.6.6. Призначає на посади та звільняє з посад працівників департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у департаменті, забезпечує ведення особових справ, здійснює присвоєння рангів, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, вирішує питання преміювання, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам департаменту, проведення оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.6.7. Для заступників директора департаменту визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників (окрім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус юридичної особи) вирішує питання преміювання, надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

4. Компетенція департаменту


4.1. До компетенції департаменту економічного розвитку належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у сфері економічного розвитку, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури департаменту.
4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, підприємств, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (зокрема за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих підприємств, розгляд проектів їхніх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.
4.1.10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої стратегії їхнього розвитку.
4.1.11. Призначення керівників підприємств, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, укладення контрактів з ними за попереднім погодженням Львівського міського голови.
4.1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади.
4.1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані департаменту підприємства, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств.
4.1.14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств.
4.1.15. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання, укладення господарських та інших договорів.
4.1.16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
4.1.17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.18. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
4.1.19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами та підприємствами. Забезпечення вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підпорядкованих департаменту підприємствах.
4.1.20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами та підприємствами.
4.1.21. Представництво інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
4.1.22. Представництво інтересів департаменту у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
4.1.23. Затвердження/погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих департаменту підприємств.
4.1.24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) департаменту та комунальних підприємств.
4.1.25. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету та ухвал міської ради щодо:
4.1.25.1. Проекту бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади та змін до нього.
4.1.25.2. Здійснення місцевих запозичень.
4.1.25.3. Придбання обладнання на умовах фінансового лізингу для комунальних підприємств, установ та організацій.
4.1.25.4. Реалізації проектів з залученням кредитних коштів.
4.1.25.5. Надання місцевих гарантій.
4.1.26. Ведення моніторингу фінансового забезпечення профільних галузевих програм та моніторингу показників розвитку основних галузей міської економіки.
4.1.27. Підготовка та внесення на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного розвитку, звітів про хід і результати виконання цих програм.
4.1.28. Підготовка проектів ухвал міської ради щодо:
4.1.28.1. Встановлення розмірів і ставок місцевих податків і зборів та інших платежів, які надходять до бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.28.2. Надання пільг зі сплати місцевих податків і зборів, а також інших платежів до бюджету Львівської міської територіальної громади, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
4.1.29. Здійснення координаційної роботи та реалізація окремих заходів щодо забезпечення виконання дохідної частини бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.30. Здійснення коригування розміру пайових внесків у чинних договорах про пайову участь у розвитку інфраструктури Львівської міської територіальної громади.
4.1.31. Здійснення контролю за додержанням законодавства України про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством України.
4.1.32. Притягнення до відповідальності за порушення законодавства України про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством України.
4.1.33. Координація діяльності на території міста підприємств та об’єктів торговельного і побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства всіх форм власності.
4.1.34. Участь у здійсненні контролю за дотриманням законодавства України щодо захисту прав споживачів у сфері торгівлі та сфері надання послуг.
4.1.35. Встановлення режиму роботи підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності Львівської міської територіальної громади; встановлення за погодженням з власниками режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.
4.1.36. Виконання функцій робочого органу для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, затвердження схем розміщення засобів зовнішньої реклами.
4.1.37. Створення умов для облаштування майданчиків для паркування у частині внесення земельних ділянок у перелік спеціальних земельних ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів.
4.1.38. Участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Львова; повідомна реєстрація колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням.
4.1.39. Організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на комунальних підприємствах, установах та організаціях, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності.
4.1.40. Підготовка та подання на розгляд міської ради проектів ухвал щодо затвердження комунальних підприємств, установ та організацій у розрізі уповноважених органів та галузевих управлінь.
4.1.41. Організація роботи з підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради про оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна.
4.1.42. Здійснення тарифно-цінового регулювання через впровадження економічно обгрунтованих тарифів; здійснення аналізу та погодження цін і тарифів, затверджених Львівською міською радою та її виконавчими органами.
4.1.43. Створення системи моніторингу споживання та контроль за ефективністю використання енергоресурсів у комунальних закладах освіти, охорони здоров’я, культури.
4.1.44. Збирання, аналіз і систематизація інформації щодо макроекономічних показників у Львівській міській територіальній громаді, підготовка пропозицій щодо застосування новаторських підходів.
4.1.45. Супровід діяльності суб’єктів підприємницької діяльності та сприяння розвитку підприємництва у Львівській міській територіальній громаді.
4.1.46. Сприяння діяльності існуючих та створення нових об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, а також розробка та реалізація фінансових механізмів підтримки підприємництва.
4.1.47. Організація та проведення конкурсів для суб’єктів господарювання з метою визначення пріоритетних інвестиційних, інноваційних та соціальних проектів та їх подальшої реалізації.
4.1.48. Підтримка спільних заходів з суб’єктами господарювання щодо реалізації маркетингових проектів.
4.1.49. Підготовка та винесення на розгляд виконавчого комітету планів прийняття регуляторних актів, спрямованих на правове регулювання господарських відносин.
4.1.50. Координація, підготовка та супровід проектів Львівської міської територіальної громади та міжнародних фінансових інституцій і здійснення заходів, спрямованих на успішну їхню реалізацію, зокрема залучення грантів (безповоротної допомоги).
4.1.51. Здійснення організаційних заходів щодо забезпечення продовольчими та непродовольчими товарами населення та особового складу сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій та на особливий період.
4.1.52. Укладення договорів щодо забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.
4.1.53. Організація ведення та реєстрація пасік на території Львівської міської територіальної громади.
4.1.54. Координація роботи у сфері агропромислового комплексу на території Львівської міської територіальної громади.

5. Права департаменту


5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Звертатись до суду у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі з позовними заявами про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.11. Утворювати комісії та робочі групи, брати участь у роботі комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
5.1.12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
діяльності департаменту


6.1. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
6.2. Кошторис департаменту затверджує перший заступник міського голови – заступник міського голови з економічного розвитку за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
6.3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування (крім посад інспекторів), їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.
6.4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис департаменту затверджує перший заступник міського голови – заступник міського голови з економічного розвитку за погодженням з департаментом фінансової політики.

7. Відповідальність посадових осіб департаменту


7.1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення


8.1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.“.
 


Оновлено: 24.10.2023, 06:14