Відділ професійної освіти

Підпорядкування:

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятниця08:00-16:00
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 13:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 524

Повноваження


 1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
 2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
 3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
 4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
 5. Координація діяльності та здійснення контролю у частині наданої компетенції за роботою підпорядкованих установ.
 6. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.
 8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими установами. 
 9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими установами.
 10. Представництво інтересів відділу в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності.
 11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
 12. Узагальнення та коригування пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади, та аналіз їх використання.
 13. Збір та опрацювання інформації про стан і розвиток професійної (професійно-технічної) освіти та позашкільної освіти Львівської міської територіальної громади.
 14. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі закладами професійної (професійно-технічної) освіти Львівської міської територіальної громади.
 15. Забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації.
 16. Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування.
   

Основні завдання


 1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.
 2. Моніторинг стану і розвитку професійної (професійно-технічної) освіти Львівської міської територіальної громади.
 3. Створення у межах повноважень умов для реалізації права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей.
   

Положення


1. Загальні положення

1.1. Відділ професійної освіти департаменту розвитку Львівської міської ради (надалі – відділ) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим заступнику міського голови з гуманітарних питань, директору департаменту розвитку.
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
1.4. Відділ не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування відділу: відділ професійної освіти департаменту розвитку Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса відділу: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями відділу є:
2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.
2.1.2. Моніторинг стану і розвитку професійної (професійно-технічної) освіти Львівської міської територіальної громади.
2.1.3. Створення у межах повноважень умов для реалізації права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей.

3. Структура та організація роботи

3.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту розвитку у порядку, визначеному законодавством.
Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку, йому підконтрольний та підзвітний.
Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту розвитку.
3.2. Начальник відділу:
3.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником міського голови з гуманітарних питань, директором департаменту розвитку за виконання покладених на відділ завдань.
3.2.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників відділу.
3.2.3. У процесі реалізації завдань та функцій відділу забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської ради.
3.2.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
3.2.5. Підписує видані у межах компетенції відділу документи з фінансово-економічних та організаційних питань, здійснює перевірку їх виконання. 
3.2.6. Вносить директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників відділу, приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад у відділі, проведенні оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, забезпечує ведення особових справ, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань тощо.

4. Компетенція відділу

4.1. До компетенції відділу належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Координація діяльності та здійснення контролю у частині наданої компетенції за роботою підпорядкованих установ.
4.1.6. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.
4.1.8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими установами. 
4.1.9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими установами.
4.1.10. Представництво інтересів відділу в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності.
4.1.11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
4.1.12. Узагальнення та коригування пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади, та аналіз їх використання.
4.1.13. Збір та опрацювання інформації про стан і розвиток професійної (професійно-технічної) освіти та позашкільної освіти Львівської міської територіальної громади.
4.1.14. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі закладами професійної (професійно-технічної) освіти Львівської міської територіальної громади.
4.1.15. Забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації.
4.1.16. Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування.

5. Права відділу

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, відділ має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить відділ відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.9. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту розвитку.
6.2. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
    6.3. Структуру відділу затверджує виконавчий комітет.

7. Відповідальність посадових осіб відділу

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію відділу проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 12.06.2023, 09:19