ЛКП «Міський центр інформаційних технологій»

Підприємство створене 01.04.2000 року шляхом реорганізації госпрозрахункового підприємства «Відділ супроводу електронно-обчислювальної техніки» (створеного у 1995 році). На сьогодні у підприємстві працює 47 працівників, а на балансі є понад 800 одиниць техніки.

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятниця08:00-16:45
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 13:00
ПосадаПрізвище, ім'яАдресаТелефонЕлектронна адреса
Директор ЛКППоліщук Володимирпл. Ринок, 1, оф. 327+38 (032) 297-52-25[email protected]
Заступник директора з технічних питаньВойціцький Олегпл. Ринок, 1, оф. 329+38 (032) 297-52-25[email protected]
Заступник директора з управління проектамиДовбета Дмитропл. Ринок, 1, оф. 332+38 (032) 297-52-25[email protected]
Завідувач сектору, головний бухгалтерСеньків Ольгапл. Ринок, 1, оф. 327+38 (032) 297-59-98[email protected]
Сектор з операційних питаньРоман Рожакпл. Ринок, 1, оф. 328+38 (032) 297-52-25[email protected]
Сектор ІТ інфраструктуриБаторик Андрійпл. Ринок, 1, оф. 329+38 (032) 297-57-06[email protected]
Сектор адміністрування і моніторингу інформаційних системБоруцький Романпл. Ринок, 1, оф. 329+38 (032) 297-57-06[email protected]
Сектор розвитку і підтримки порталівКозак Іринапл. Ринок, 1, оф. 525+38 (032) 297-59-18[email protected]
Сектор служби підтримкиКовальчук Віталійпл. Ринок, 1, оф. 330+38 (032) 297-58-36[email protected]
Сектор зв'язкуЗотенко Васильпл. Ринок, 1, оф. 102+38 (032) 297-53-50[email protected]
Сектор відкритих данихКириченко Тетянапл. Ринок, 1, оф. 525+38 (032) 297-52-25[email protected]
Сектор супроводу і адаптації інформаційних системГучок Романпл. Ринок, 1, оф. 332+38 (032) 297-52-25[email protected]

Інформація про фінансовий стан


Структура, принципи формування і розмір винагород


Витяг з контракту з керівником львівського комунального підприємства «Міський центр інформаційних технологій»

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи із установлених керівнику:

  • Посадового окладу згідно із штатним розписом і фактично відпрацьованим часом.
  • Премії в розмірі не більше 200% нарахованої від посадового окладу та фактично відпрацьованого часу за умови наявності прибутку до оподаткування, відсутності у звітному періоді аварій, випадків травматизму із смертельними наслідками з вини підприємства та заборгованості з виплати заробітної плати.

Керівнику може виплачуватися винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення.

Інформація про керівництво


Створене Львівською міською радою, ухвалою №4 від 09.08.1998 року.

Підпорядковане Управлінню інформаційних технологій департаменту економічного розвитку Львівської міської ради згідно ухвали 1557 від 04.11.2021

Повноваження


5.1.1. Підприємство планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до кон'юнктури ринку товарів (робіт, послуг), галузевих науково-технічних прогнозів, програми соціально-економічного розвитку міста, галузевих програм та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство реалізує свої товари, роботи і послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України чи нормативними актами Власника, - за фіксованими цінами.

5.1.3. Підприємство за погодженням з Уповноваженим органом та Власником може створювати на території України дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які будуть діяти на основі відповідних статутів і положень.

Підприємство за рішенням Власника може створювати спільні підприємства, у тому числі з іноземними інвестиціями.

5.1.4. Підприємство самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки у межах своєї компетенції.

Основні завдання


Підприємство забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.2. Підприємство здійснює будівництво, реконструкцію а також капітальний ремонт основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення у дію придбаного обладнання.

5.2.3. Підприємство здійснює оперативну діяльність з матеріально- технічного забезпечення виробництва, проводить придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб.

5.2.4. Підприємство створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.5. Підприємство здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне та раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства.

5.2.6. Підприємство виконує норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

5.2.7. Підприємство забезпечує виконання річного фінансового плану.

5.3. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні та комунальні замовлення. Доведені у встановленому порядку державні та комунальні контракти і державні та комунальні замовлення є обов’язковими до виконання.

5.4. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.


Оновлено: 18.04.2023, 13:03