Ви тут: 

Зовнішня реклама

Вимоги до проектно-технічної документації

Вимоги до проектно-технічної документації спеціальних конструкцій зовнішньої реклами:

 1. Проектування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами здійснюється спеціалізованими проектними організаціями.
 2. Проектно-технічна документація повинна визначати основні характеристики спеціальної конструкції та її взаємозв’язок з оточуючим середовищем, містити розрахунки на надійність та стійкість навантаженням (вітровим, сніговим). Для розміщення дахових установок слід виконати попередню експертизу конструкцій даху, а при необхідності – несучих конструкцій будинку.
 3. Проекти спеціальних конструкцій зовнішньої реклами виконуються в наступному обсязі:
  1. схема розміщення спеціальної конструкції на топопідоснові М 1:500 для реклами просто неба (при необхідності з нанесенням червоних ліній);
  2. фотофіксація припустимого місця розташування рекламоносія з трьох точок у 2-х примірниках;
  3. ескіз зовнішньої реклами М 1:5, 1:10;
  4. креслення спеціальної конструкції або рекламоносія з основними габаритними розмірами, кресленнями фундаментів та вузлів кріплення, даними про застосовувані матеріали, про під’єднання до електропостачання, іншими технічними характеристиками, обов’язковим підписом проектанта щодо дотримання нормативних конструктивних та технічних вимог.
 4. На поданих проектних матеріалах необхідно чітко вказати:
  1. назву організації замовника;
  2. назву проектної організації, прізвище та ім’я автора проекту (членів авторського колективу);
  3. дату виконання проекту.

Стадії отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 1. Подання заявником заяви про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу.
 2. Погодження примірників дозволу (виданих робочим органом) та проекту рекламної конструкції розташування рекламного засобу.
 3. Погодження примірників дозволу (виданих робочим органом) та проекту рекламної конструкції з відповідним органом та особами.
 4. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами
 5. Винесення на розгляд виконавчого комітету рішення про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами
 6. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету.

Необхідні документи

Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами подає робочому органу заяву, до якої додаються у двох примірниках:

 1. фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;
 2. ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням спеціальної конструкції та кольоровим опорядженням;- розрахунок міцності та стійкості спеціальної конструкції;
 3. топогеодезичний знімок місцевості (м 1:500) з нанесеними комунікаціями і прив’язкою місця розташування спеціальної конструкції просто неба;
 4. копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.дозвіл.