Стратегія розвитку Львова

Використовуючи досвід, здобутий під час створення «Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 2015 року», «Інтегрованої концепції розвитку центральної частини міста», «Плану сталого енергетичного розвитку м. Львова до 2020 року», «Генерального плану Львова до 2025 року», і вивчивши світову та національну практику, Інститут міста консолідував здобуті знання в Комплексній стратегії Львова.

Приймаючи Комплексну стратегію розвитку міста, Львівська міська рада та її виконавчі органи починають довгостроковий проект зі стратегічного управління, цілі та пріоритети якого визначені цим документом. Однією з життєво важливих умов успішної реалізації проекту є прив‘язка планів дії, описаних в стратегічних програмах, до реальних джерел фінансування і регулярний моніторинг виконання із залученням представників професійних середовищ та депутатського корпусу.

Нижче наведена структура Комплексної стратегії розвитку, кожен елемент на малюнку активний та підказує про розміщення докладнішого матеріалу.