Правова інформація

Адміністрація порталу «Львівська міська рада» (далі — Адміністрація) залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати та/або доповнювати ці Правила в будь-який час без попереднього та/або подальшого повідомлення.

Адміністрація буде публікувати зміни в Правилах на цій сторінці.

Ваше подальше використання порталу «Львівська міська рада» (далі — Ресурс) після будь-яких подібних змін означає Вашу згоду з такими змінами та/або доповненнями. Якщо Ви не згодні дотримуватися цих Правил, не використовуйте Ресурс, а якщо є зареєстрованим користувачем, залиште його. Вашою особистою відповідальністю залишається регулярний перегляд даної сторінки для ознайомлення з діючою редакцією Правил.

Права та обов'язки Користувача

Користувач має право розміщувати на Ресурсі інформацію про себе, оцінювати та коментувати матеріали, створювати нові теми на Форумі, використовувати інші сервіси Ресурсу.

Використовуючи ресурс, Ви погоджуєтесь з тим, що Ви, завантажуючи або використовуючи з його допомогою будь-які матеріали на свій власний ризик і несете особисту відповідальність за можливі наслідки використання Вами обраних матеріалів, в тому числі за шкоду, спричинену Вашому комп'ютеру або третім особам, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди, яка може бути викликана; Користувач зобов'язується утримуватися від дій вказаних в розділі «Забороняється».

Права і можливості Адміністрації Ресурсу

 1. Адміністрація Ресурсу здійснює поточне керування Ресурсом, визначає склад сервісів Ресурсу, його структуру і зовнішній вигляд, дозволяє і обмежує доступ до Ресурсу, здійснює інші належні їй права;
 2. У разі порушення Користувачем правил порталу, Адміністрація має право тимчасово зупинити чи заблокувати на невизначений термін доступ Користувача до Ресурсу або його окремих сервісів, а у разі неодноразового або грубого порушення положень правил порталу — заборонити доступ до Ресурсу та видалити обліковий запис Користувача;
 3. Адміністрація має право, але не зобов'язана здійснювати модерацію повідомлень, фотографій та інших матеріалів, що розміщуються Користувачами на Ресурсі (сервіси: коментарі, форум та ін.), в тому числі, якщо вони порушують будь-яке з положень нижчевикладених правил;
 4. Адміністрація не займається розглядом та вирішенням суперечок і конфліктних ситуацій, що виникають між Користувачами, проте залишає за собою право заблокувати доступ Користувача до Ресурсу у разі отримання від інших Користувачів мотивованих скарг на некоректну поведінку цього Користувача на Ресурсі;
 5. Адміністрація здійснює постійний моніторинг програмної частини порталу та залишає за собою право блокувати роботу модулів, якщо виникає підозра на несанкціонований доступ до порталу або втручання в його роботу.

Забороняється

Загальні правила

 1. Здійснювати збір персональних даних інших Користувачів з метою їх подальшої обробки, тобто вчинення дій з персональними даними, включаючи їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, поширення (в тому числі передачу);
 2. Здійснювати пропаганду або агітацію, збудливу соціальну, расову, національну або релігійну ненависть і ворожнечу, пропаганду війни, соціальної, расової, національної, релігійної чи мовної переваги;
 3. Розміщувати на Ресурсі у відкритому доступі або передавати за допомогою особистих повідомлень текстову інформацію, графічні зображення чи інші матеріали, зміст яких є образливим для інших Користувачів чи інших осіб або може бути розцінено як такий, а також повідомлення, зображення та інші матеріали, які дискредитують Користувачів чи інших осіб, містять погрози, заклики до насильства, здійснення протиправних діянь, антигромадських, аморальних вчинків, а так само вчинення будь-яких інших дій, що суперечать основам правопорядку та моральності;
 4. Розміщувати на Ресурсі повідомлення, що містять нецензурні слова і вирази;
 5. Розміщувати на Ресурсі матеріали порнографічного характеру або посилання на Інтернет-сайти, що містять такі матеріали;
 6. Розміщувати на Ресурсі персональні дані, у тому числі контактні дані інших Користувачів або інших осіб без їх попередньої згоди;
 7. Вказувати при реєстрації свідомо чужі ім'я, прізвище, по батькові, контактну інформацію;
 8. Розміщувати на Ресурсі у відкритому доступі без попередньої згоди Адміністрації, передавати за допомогою особистих повідомлень без попередньої згоди Користувача текстові повідомлення, графічні зображення та інші матеріали, що містять рекламу, крім випадків пов'язаних з промоутуванням порталу на Ресурсі;
 9. Здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію функціонування Ресурсу, здійснювати спроби несанкціонованого доступу до управління Ресурсом або його закритих розділів (розділів, доступ до яких дозволений тільки за згодою Адміністрації), а також здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути розцінені як «мережева атака».

Вміст сайту

 1. Використовувати Ресурс та/або його вміст в будь-яких комерційних цілях без попереднього дозволу Адміністрації;
 2. Використовувати будь-які автоматичні чи автоматизовані засоби для збору інформації, розміщеної на Ресурсі, за допомогою автоматизованих систем, «павуків», «роботів», «ботів»;
 3. Використовувати RSS (Really Simple Syndication) для збору інформації та подальшого ручного чи автоматизованого розміщування на сторонніх сайтах;
 4. Використання матеріалів сайту без прямого посилання на нього;
 5. Використання фрагментів матеріалу для створення адаптованого, видозміненого матеріалу та публікації його в мережі Інтернет, пресі, ТВ, радіо та інших ЗМІ.

Відповідальність за порушення виключних прав

 1. Адміністрація не несе відповідальності за дії Користувачів спрямовані на розміщення, поширення використання на Ресурсі об'єктів інтелектуальної власності без належних виняткових або невиключних прав. Всі, без винятку, об'єкти інтелектуальної власності, що публікуються Користувачами на Ресурсі без належних прав власності, користування чи розпорядження розміщуються у виключно ознайомлювальних цілях.
 2. Розмістивши свою інформацію будь-якого формату (текстові повідомлення, зображення, відеофрагменти і.т.д.) на Ресурсі, Ви автоматично безоплатно надаєте Адміністрації невиняткове право на його використання шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, переробки, перекладу та розповсюдження для цілей Ресурсу або в зв'язку з ними, в тому числі для його популяризації.

Гарантії та відповідальність

 1. Користувач гарантує, що їм буде вжито належних заходів для забезпечення конфіденційності облікових даних, які використовуються ним для авторизації на Ресурсі, та запобігання можливості авторизації інших осіб з використанням його облікового запису;
 2. Адміністрація Ресурсу гарантує таємницю листування здійснюваної Користувачами допомогою особистих повідомлень;
 3. Адміністрація зобов'язується докласти всі розумні зусилля для підтримки Ресурсу в працездатному стані, однак не гарантує його постійну та безперебійну роботу і не несе зобов'язання щодо забезпечення його безперервного функціонування;
 4. За порушення положень правил порталу доступ Користувача до Ресурсу або його окремих сервісів може бути тимчасово призупинено або заблокований на невизначений термін;
 5. За порушення Авторських та суміжних прав Користувач несе відповідальність та може бути притягнений до суду відповідно до закону України "Про авторське право і суміжні права";
 6. Власник Ресурсу (Львівська міська рада) не несе відповідальності за збитки, що виникли у Користувачів з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення, а також за збитки, що виникли в результаті дій Користувачів, що явно не відповідають звичайним правилам роботи з інформацією в мережі Інтернет, апаратними засобами чи програмним забезпеченням.