Ви тут: 

Статут міста Львова

Статут територіальної громади міста Львова є місцевим нормативно-правовим актом, який встановлює в межах Конституції і законів України права, свободи і обов’язки жителів міста Львова, повноваження територіальної громади міста, механізми здійснення місцевого самоврядування, регулює відносини між територіальною громадою міста та міською владою, визначає організаційні, матеріальні і фінансові основи місцевого самоврядування на території міста, а також регулює інші питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції місцевого самоврядування.

Статут є актом прямої дії і має вищу юридичну силу в системі нормативно-правових актів міської влади на території міста Львова.

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 31.03.2016 №351 було утворено робочу групу з підготовки нової редакції Статуту територіальної громади міста Львова. До складу робочої групи увійшли депутати Львівської міської ради, посадові особи виконавчих органів ради, громадські діячі, представники освітніх та експертних середовищ. З часу утворення, робочою групою було проведено чотирнадцять засідань. 
Після кожного засідання, напрацьовані робочою групою тексти статей нової редакції Статуту, в міру їх наповнення, оприлюднювались на Інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради у мережі Інтернет (lvivrada.gov.ua) у розділі «Статут міста». Окрім цього, протягом усього часу роботи, робочою групи приймались зауваження та пропозиції до опублікованого проекту Статуту від усіх бажаючих.

07.12.2017 року на пленарному засіданні Львівської міської ради було прийнято ухвалу «Про Статут територіальної громади м. Львова». За проголосувало 46 депутатів, що становить понад 2\3 від загального складу міської ради. Після підписання ухвали міським головою, їй було присвоєно реєстраційний номер № 2667.

27.12.2017 року наказом Головного територіального управління юстиції у Львівській області Міністерства юстиції України від 27.12.2017 № 645/6, було зареєстровано Статут територіальної громади м. Львова. (Свідоцтво про державну реєстрацію Статуту територіальної громади м. Львова від 27.12.2017 № 5). Статут територіальної громади міста Львова набув чинності.