Хімічна лабораторія КП «Адміністративно-технічне управління»

До складу хімічної лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління» входить пересувна екологічна лабораторія, яка дозволяє здійснювати аналізи забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами від автотранспорту на перехрестях та вулицях Львова.

     Пересувна лабораторія дає змогу оперативно провести експрес-аналіз забруднення повітря внаслідок аварійних та надзвичайних ситуацій, і своєчасно інформувати про стан довкілля.

    Лабораторія містить точні чутливі прилади з різними методами  вимірювання: електрохімічним, хемілюмінесцентним, ультрафіолетової флуоресценції, полуменевої іонізації.  За допомогою  цих методів  визначають такі забруднюючі компоненти як: оксид вуглецю, оксид азоту, діоксид азоту, ангідрид сірчистий.

    Сучасні газоаналізатори з високим класом точності дозволяють розширити спектр вимірюваних хімічних речовин.

Частина вимірювальної техніки  обладнана програмним забезпеченням, що дозволяє встановити динаміку забруднення атмосфери, виявити території, де вміст забруднюючих речовин перевищує норми гранично-допустимих концентрацій та визначити найбільш небезпечні джерела викидів.