Хімічна лабораторія КП «Адміністративно-технічне управління»

В склад хімічної лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління» входить пересувна екологічна лабораторія на базі автомобіля ГАЗель, яка виконує контроль і спостереження за станом приземної атмосфери міста та проводить вимірювання забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами від автотранспорту на перехрестях та вулицях міста Львова.

Пересувна лабораторія оперативно проводить відбір проб, експрес-аналіз, хімічне дослідження та вимірювання забруднення повітря у викидах з організованих джерел забруднення атмосфери підприємств, в санітарно-захисних зонах, в зоні впливу окремих джерел забруднення атмосфери, фонової концентрації тощо.

Також щоквартально протягом багатьох років фахівцями проводиться моніторинг 37-ми відкритих водних об'єктів (річки, потічки, озера, ставки) міста Львова. Контроль стану водних об'єктів є необхідною складовою моніторингу довкілля. Моніторинг річкових, ставкових вод — це система послідовних даних про стан водних об'єктів, прогнозування їх змін та розроблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

Окрім того, лабораторія надає платні послуги з проведення хімічних аналізів стічної, питної та поверхневої води, а також замірів визначення концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі (рівнів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел).