Управління екології та природних ресурсів

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятниця08:00-15:45
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 13:00

Контакти


79008, Львів, вулиця Гуцульська, 9 поверх 1,2

Повноваження


1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів актів відповідно до компетенції.
5. За погодженням з департаментом фінансової політики затвердження кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління.
6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.
8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
9. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання. Укладення господарських та інших договорів.

10. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
11. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
12. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий орган міської ради.
13. Заслуховування звітів про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій (у частині підприємств, установ та організацій – за наявності у структурі управління підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій).
14. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, відповідно до вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян, підпорядкованими структурними підрозділами.
15. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
16. Представництво інтересів виконавчих органів міської ради в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
17. Представництво інтересів виконавчих органів міської ради у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
18. Звернення до суду у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі з позовними заявами про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
19. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) управління.
20. Виконання функцій представника Львівської міської територіальної громади у багатоквартирних житлових будинках як співвласника багатоквартирного будинку.
21. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
22. Подання пропозицій щодо розподілу використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської міської територіальної громади.
23. Здійснення збору та аналізу інформації щодо фактичного використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської міської територіальної громади.
24. Подання висновків та пропозицій міській раді про проведення екологічної експертизи щодо об’єктів чи виду діяльності.
25. Погодження поточних та перспективних планів роботи:
25.1. Підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.
25.2. Підприємств, установ та організацій, що забезпечують утримання парків, лісопарків, скверів та зелених зон.
26. Здійснення контролю за реалізацією Програми комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної громади.
27. Інформування населення щодо збереження довкілля, екологічної політики Львівської міської ради та сталого розвитку Львівської міської територіальної громади, залучення громадськості до вирішення екологічних проблем та прийняття рішень у цій сфері.
28. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, розробки проєктів збереження, відтворення та розвитку природних ресурсів.
29. Розробка та подання на затвердження міській раді правил благоустрою Львівської міської територіальної громади у частині охорони довкілля.
30. Проведення єдиної політики у Львівській міській територіальній громаді щодо організації робіт з озеленення.
31. Розгляд попередніх планів узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на території Львівської міської територіальної громади, внесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності.
32. За зверненням юридичних чи фізичних осіб оформлення та видача актів обстеження зелених насаджень (дерев, кущів, газонів та квітників на території Львівської міської територіальної громади), які підлягають видаленню чи пересаджуванню у зв’язку із їхнім санітарним, аварійним чи занедбаним станом, із забудовою земельних ділянок, та для впорядкування зелених насаджень на території Львівської міської територіальної громади.
33. Оформлення та видача актів технічного обстеження зелених насаджень з метою визначення їх якісного стану та відновної вартості.
34. Надання ордерів на видалення зелених насаджень відповідно до актів обстеження із нарахуванням відновної вартості зелених насаджень згідно з нормами законодавства України.
35. Погодження заяви про наміри нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення у частині оцінки впливів на довкілля.
36. Проведення заходів (зустрічі з мешканцями міста, громадськістю), конференцій, симпозіумів з метою поширення екологічних знань, організація екологічної освіти та екологічного виховання.
37. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, які підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, які мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, котрі охороняються законодавством України; оголошення у місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші“ з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу.
38. Погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.
39. Створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, забезпечення доступу до екологічної інформації.
40. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо розробки проєктів збереження, відтворення та розвитку природних ресурсів.
41. Визначення у встановленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства України у сфері благоустрою та охорони довкілля.
42. Визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами у Львівській міській територіальній громаді.
43. Видача дозволу на порушення благоустрою на території парків, лісопарків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, зелених зон у порядку, передбаченому законодавством України, крім випадків коли замовником виконання робіт є управління.
44. Підготовка та подання уповноваженому органу містобудування та архітектури необхідної інформації для організації та проведення архітектурних і містобудівних конкурсів.
45. Подання пропозицій щодо затвердження переліку вікових, особливо цінних дерев; здійснення заходів, спрямованих на оздоровлення і продовження віку ботанічних пам’яток природи та особливо цінних дерев.
46. Виконання функцій замовника на підставі ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету на проєктування та будівництво (нове будівництво, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів благоустрою, а саме парків, лісопарків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, зелених зон.
47. Підготовка документів, необхідних для виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об’єктів благоустрою, а саме парків, лісопарків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, зелених зон та водних об’єктів, замовником з виконання яких є управління.
48. Приймання від проєктних організацій проєктно-кошторисної та іншої документації на будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об’єктів благоустрою, а саме: парків, лісопарків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, зелених зон та водних об’єктів, забезпечення у встановленому порядку проведення державної експертизи цієї документації та її затвердження.
49. Організація та забезпечення виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів благоустрою, а саме парків, лісопарків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, зелених зон, які фінансуються за бюджетні кошти та кошти інших джерел, контроль за веденням робіт.
50. Розгляд заяви та надання вихідних даних або прийняття рішення про відмову у видачі вихідних даних щодо поверхневого водовідведення та озеленення під час проєктування та будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) на об’єктах благоустрою.
51. Розгляд та погодження проєктно-кошторисної та іншої документації у частині поверхневого водовідведення та озеленення перед проведенням державної експертизи.
52. Інформування населення про розроблення документів державного планування, а саме стратегій, планів, схем, програмних документів, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом місцевого самоврядування, а також інформування про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля шляхом оприлюднення на офіційному сайті Львівської міської ради.
53. Розгляд та надання зауважень і пропозицій до звітів про стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації та інших програм, які підлягають такій оцінці.
54. Формування, збереження екологічної мережі, охорони та розвитку мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття.
55. Забезпечення охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (надр, земель, поверхневих та підземних вод, водних об’єктів, атмосферного повітря, лісів, тваринного (у тому числі водних живих ресурсів, мисливських та немисливських видів тварин) і рослинного світу та природних ресурсів територіальних вод).

Основні завдання


1. Здійснення у межах чинного законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів Львівської міської територіальної громади у сфері екології та збереження природних ресурсів.
2. Реалізація політики міської ради у сфері екології та збереження природних ресурсів, розробка та виконання екологічних програм.
3. Забезпечення контролю за охороною довкілля, дотриманням екологічних норм та стандартів.
4.Забезпечення збереження природних ресурсів.
5. Забезпечення реалізації програми благоустрою Львівської міської територіальної громади у частині озеленення, а також використання, захисту та збереження природних ландшафтів, природоохоронних об’єктів та зелених зон населених пунктів.

Програми


  1. Програма комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки

https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/97E178FF5888F64AC2258A60002CC411?OpenDocument

  1. Комплексна муніципальна програма поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування на території Львівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки

https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/F4D3DB46F8EF1773C225896C00470B1A?OpenDocument

  1. Комплексна екологічна програма на 2024-2028 роки для Львівської міської територіальної громади
  2. Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря Львівської міської територіальної громади

Положення


1. Загальні положення

1.1. Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові та підпорядкованим заступнику міського голови з містобудування і директору департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.5. Управління є правонаступником управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування відповідно до ухвали міської ради від 08.07.2021 № 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (для управління, який є правонаступником виконавчого органу).

1.6. Повне найменування: управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради.

1.7. Скорочене найменування: УЕ та ПР ДПРБ та РГ ЛМР.

1.8. Юридична адреса управління: пл. Ринок, 1, 79008, м. Львів.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. Здійснення у межах чинного законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів Львівської міської територіальної громади у сфері екології та збереження природних ресурсів.

2.1.2. Реалізація політики міської ради у сфері екології та збереження природних ресурсів, розробка та виконання екологічних програм.

2.1.3. Забезпечення контролю за охороною довкілля, дотриманням екологічних норм та стандартів.

2.1.4. Забезпечення збереження природних ресурсів.

2.1.5. Забезпечення реалізації програми благоустрою Львівської міської територіальної громади у частині озеленення, а також використання, захисту та збереження природних ландшафтів, природоохоронних об’єктів та зелених зон населених пунктів.

3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад, у порядку, визначеному законодавством.

Начальник управління безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний директору департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад.

3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

3.2.1. Відділ захисту довкілля.

3.2.2. Відділ ландшафту міста.

3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління, у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.

3.4. Начальник управління має двох заступників (у тому числі одного заступника, який не очолює відділ), яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. Начальник відділу захисту довкілля за посадою є заступником начальника управління.

Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.

Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.

3.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

3.6. Начальник управління:

3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, а також заступником міського голови з містобудування, директором департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад за виконання покладених на управління завдань.

3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.

3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.

3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.

3.6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.

3.6.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні забезпечує ведення особових справ, присвоює ранги, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, вирішує питання преміювання, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам управління, проведення оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо.

3.6.7. Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:

4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.

4.1.4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів актів відповідно до компетенції.

4.1.5. За погодженням з департаментом фінансової політики затвердження кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління.

4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

4.1.9. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання. Укладення господарських та інших договорів.

4.1.10. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.

4.1.11. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.1.12. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий орган міської ради.

4.1.13. Заслуховування звітів про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій (у частині підприємств, установ та організацій – за наявності у структурі управління підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій).

4.1.14. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, відповідно до вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян, підпорядкованими структурними підрозділами.

4.1.15. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.

4.1.16. Представництво інтересів виконавчих органів міської ради в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.

4.1.17. Представництво інтересів виконавчих органів міської ради у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.

4.1.18. Звернення до суду у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі з позовними заявами про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

4.1.19. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) управління.

4.1.20. Виконання функцій представника Львівської міської територіальної громади у багатоквартирних житлових будинках як співвласника багатоквартирного будинку.

4.1.21. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.

4.1.22. Подання пропозицій щодо розподілу використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської міської територіальної громади.

4.1.23. Здійснення збору та аналізу інформації щодо фактичного використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської міської територіальної громади.

4.1.24. Подання висновків та пропозицій міській раді про проведення екологічної експертизи щодо об’єктів чи виду діяльності.

4.1.25. Погодження поточних та перспективних планів роботи:

4.1.25.1. Підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.

4.1.25.2. Підприємств, установ та організацій, що забезпечують утримання парків, лісопарків, скверів та зелених зон.

4.1.26. Здійснення контролю за реалізацією Програми комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної громади.

4.1.27. Інформування населення щодо збереження довкілля, екологічної політики Львівської міської ради та сталого розвитку Львівської міської територіальної громади, залучення громадськості до вирішення екологічних проблем та прийняття рішень у цій сфері.

4.1.28. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, розробки проєктів збереження, відтворення та розвитку природних ресурсів.

4.1.29. Розробка та подання на затвердження міській раді правил благоустрою Львівської міської територіальної громади у частині охорони довкілля.

4.1.30. Проведення єдиної політики у Львівській міській територіальній громаді щодо організації робіт з озеленення.

4.1.31. Розгляд попередніх планів узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на території Львівської міської територіальної громади, внесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності.

4.1.32. За зверненням юридичних чи фізичних осіб оформлення та видача актів обстеження зелених насаджень (дерев, кущів, газонів та квітників на території Львівської міської територіальної громади), які підлягають видаленню чи пересаджуванню у зв’язку із їхнім санітарним, аварійним чи занедбаним станом, із забудовою земельних ділянок, та для впорядкування зелених насаджень на території Львівської міської територіальної громади.

4.1.33. Оформлення та видача актів технічного обстеження зелених насаджень з метою визначення їх якісного стану та відновної вартості.

4.1.34. Надання ордерів на видалення зелених насаджень відповідно до актів обстеження із нарахуванням відновної вартості зелених насаджень згідно з нормами законодавства України.

4.1.35. Погодження заяви про наміри нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення у частині оцінки впливів на довкілля.

4.1.36. Проведення заходів (зустрічі з мешканцями міста, громадськістю), конференцій, симпозіумів з метою поширення екологічних знань, організація екологічної освіти та екологічного виховання.

4.1.37. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, які підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, які мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, котрі охороняються законодавством України; оголошення у місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші“ з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу.

4.1.38. Погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.

4.1.39. Створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, забезпечення доступу до екологічної інформації.

4.1.40. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо розробки проєктів збереження, відтворення та розвитку природних ресурсів.

4.1.41. Визначення у встановленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства України у сфері благоустрою та охорони довкілля.

4.1.42. Визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами у Львівській міській територіальній громаді.

4.1.43. Видача дозволу на порушення благоустрою на території парків, лісопарків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, зелених зон у порядку, передбаченому законодавством України, крім випадків коли замовником виконання робіт є управління.

4.1.44. Підготовка та подання уповноваженому органу містобудування та архітектури необхідної інформації для організації та проведення архітектурних і містобудівних конкурсів.

4.1.45. Подання пропозицій щодо затвердження переліку вікових, особливо цінних дерев; здійснення заходів, спрямованих на оздоровлення і продовження віку ботанічних пам’яток природи та особливо цінних дерев.

4.1.46. Виконання функцій замовника на підставі ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету на проєктування та будівництво (нове будівництво, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів благоустрою, а саме парків, лісопарків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, зелених зон.

4.1.47. Підготовка документів, необхідних для виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об’єктів благоустрою, а саме парків, лісопарків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, зелених зон та водних об’єктів, замовником з виконання яких є управління.

4.1.48. Приймання від проєктних організацій проєктно-кошторисної та іншої документації на будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об’єктів благоустрою, а саме: парків, лісопарків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, зелених зон та водних об’єктів, забезпечення у встановленому порядку проведення державної експертизи цієї документації та її затвердження.

4.1.49. Організація та забезпечення виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів благоустрою, а саме парків, лісопарків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, зелених зон, які фінансуються за бюджетні кошти та кошти інших джерел, контроль за веденням робіт.

4.1.50. Розгляд заяви та надання вихідних даних або прийняття рішення про відмову у видачі вихідних даних щодо поверхневого водовідведення та озеленення під час проєктування та будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) на об’єктах благоустрою.

4.1.51. Розгляд та погодження проєктно-кошторисної та іншої документації у частині поверхневого водовідведення та озеленення перед проведенням державної експертизи.

4.1.52. Інформування населення про розроблення документів державного планування, а саме стратегій, планів, схем, програмних документів, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом місцевого самоврядування, а також інформування про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля шляхом оприлюднення на офіційному сайті Львівської міської ради.

4.1.53. Розгляд та надання зауважень і пропозицій до звітів про стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації та інших програм, які підлягають такій оцінці.

4.1.54. Формування, збереження екологічної мережі, охорони та розвитку мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття.

4.1.55. Забезпечення охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (надр, земель, поверхневих та підземних вод, водних об’єктів, атмосферного повітря, лісів, тваринного (у тому числі водних живих ресурсів, мисливських та немисливських видів тварин) і рослинного світу та природних ресурсів територіальних вод).

5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.

5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.

5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.

5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.

5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.

5.1.11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.

6.2. Кошторис управління затверджує директор департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад за погодженням з департаментом фінансової політики.

6.3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.

6.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.

6.5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

6.6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад за погодженням з департаментом фінансової політики.

7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.

7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/8E6EEB436618238AC2258ACB003FE403?OpenDocument


Оновлено: 07.04.2024, 10:25