Управління екології та природних ресурсів

Підпорядкування:

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-17:00
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 437

Основні завдання


 1. Здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб і інтересів територіальної громади у сфері екології, планування ландшафтів та благоустрою.
 2. Реалізація політики міської ради у сфері екології, планування ландшафтів та благоустрою, розробка та виконання екологічних програм.
 3. Забезпечення контролю за охороною навколишнього середовища, дотриманням екологічних норм та стандартів.
 4. Розробка та реалізація програми благоустрою міста, контроль за дотриманням місцевих правил благоустрою.
 5. Забезпечення виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту з питань, які віднесені до відання управління.

Положення


Загальні положення

 1. Управління екології та ландшафтного планування департаменту містобудування Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним та підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради і підпорядкованим директору департаменту містобудування.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
 4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням, штамп – “Погоджено“ та печатку “Для документів“.
 5. Управління є правонаступником управління екології та благоустрою департаменту містобудування Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“.
 6. Повне найменування управління: управління екології та ландшафтного планування департаменту містобудування Львівської міської ради.
 7. Юридична адреса управління: пл. Ринок,1, м. Львів, 79008.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ екології та благоустрою.
  2. Відділ охорони парків та ландшафтного планування.
 3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту за поданням начальника управління, у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
 4. Начальник управління має одного заступника, який очолює відділ екології, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. Заступник начальника управління виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
 5. Начальники відділів безпосередньо підпорядковані начальнику управління, йому підконтрольні та підзвітні. Начальник відділу екології за посадою є заступником начальника управління, виконує обов’язки у разі відсутності останнього.
 6. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 7. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником міського голови з економічних питань та містобудування, директором департаменту містобудування за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
  5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Вносить директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні їх оцінки, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань) тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для заступника начальника управління визначає міру відповідальності, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями.
  9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
  10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.
  11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  12. Координація діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Львова, у сфері охорони навколишнього природного середовища незалежно від форм власності та підпорядкування.
  13. Підготовка і подання на затвердження міської ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.
  14. Участь в організації виконання екологічних програм; підготовка та подання пропозицій щодо розроблення схеми санітарного очищення м. Львова.
  15. Подання пропозицій щодо розподілу використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
  16. Здійснення збору та аналізу інформації щодо фактичного використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
  17. Підготовка необхідних документів, оформлення та видача дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами на території міста.
  18. Подання висновків та пропозицій міській раді про проведення екологічної експертизи щодо об’єктів чи виду діяльності; організація проведення екологічної експертизи на підставі відповідного рішення ради.
  19. Погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.
  20. Забезпечення систематичного та оперативного інформування населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища, здійснення заходів з благоустрою населених пунктів, захворюваності населення.
  21. Подання пропозицій щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
  22. Розробка та подання на затвердження міською радою Правил благоустрою м. Львова.
  23. Забезпечення реалізації програм, правил та заходів благоустрою на території м. Львова.
  24. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд і об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо.
  25. Погодження проектів палацово-паркових, паркових та інших ландшафтних перетворень.
  26. Проведення єдиної політики у м. Львові щодо організації робіт з озеленення, підготовка та реалізація екологічних програм.
  27. Здійснення та погодження попереднього розгляду планів, узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на території м. Львова, внесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності.
  28. Підготовка незалежних екологічних висновків стосовно проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво і реконструкцію юридичними особами, фізичними особами – підприємцями та фізичними особами екологічно небезпечних об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища.
  29. Внесення міській раді пропозицій щодо визначення граничних розмірів відрахувань з міського природоохоронного фонду на проведення незалежних екологічних експертиз.
  30. Видача ордерів на видалення дерев, кущів, газонів та квітників на підставі актів обстеження стану зелених насаджень з нарахуванням їх відновної вартості.
  31. Погодження заяви про наміри нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення у частині оцінки впливів на довкілля.
  32. Проведення заходів (зустрічі з мешканцями міста, громадськістю, конференції, симпозіуми, підвищення кваліфікації спеціалістів природоохоронних служб і громадських організацій) з поширення екологічних знань, організація екологічної освіти та екологічного виховання.
  33. Координація діяльності, сприяння залученню інвестицій, внутрішньої та зовнішньої допомоги до екологічних програм та проектів.
  34. Обстеження зелених насаджень з метою визначення їх якісного стану з подальшим оформленням відповідних актів.
  35. Визначення у встановленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони довкілля.
  36. Визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами у м. Львові.
  37. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, які підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, які мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, котрі охороняються законом; підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші“ з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу.
  38. Погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.
  39. Створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.
  40. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо розробки проектів використання ландшафтів на предмет забезпечення їх стійкого природокористування і збереження основних функцій.
  41. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, наказів директора департаменту.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, обстеження та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту містобудування.
 2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Програми


У Львові діє «Комплексна муніципальна програма поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування на 2013-2017 рр.»

http://e-waste.lviv.ua/

Проекти


 1. Участь в організації виконання екологічних програм.
 2. Організація екологічної освіти та екологічного виховання громадян.
 3. Завершення процедури створення природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»
 4. Завершення процедури оголошення комплексної пам'ятки природи місцевого значення на території 7-ї міської кардіологічної лікарні у смт. Брюховичі.
 5. Організація та контроль за проведенням весняної та осінньої толок на території парків, лісопарків та зелених зон м. Львова
 6. Надання дозволів на видалення зелених насаджень (крім заповідних територій). Контроль за незаконним видаленням зелених насаджень
 7. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення фактів несанкціонованих заїздів автотранспорту на територію парків — об'єктів природно-заповідного фонду м. Львова
 8. Координація роботи у сфері благоустрою прибережних зон водних об'єктів, та інших природних об'єктів на території міста.
 9. Проведення обстеження стану зелених насаджень та надання дозволів на знесення зелених насаджень, у відповідності до актів обстеження з нарахуванням комплексної плати за знищення та пошкодження зелених насаджень згідно з тарифом. Реагування по виявлених фактах незаконного видалення зелених насаджень.

Оновлено: 15.11.2021, 02:32