Національний університет "Львівська політехніка" КаталогОсвітаНавчальні закладиУніверситети

Приймальна комісія, вул. Бандери, 12, кім.101, т. 258-25-37, 258-22-65

Напрями підготовки:

 

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

інженерне матеріалознавство, міжнародні відносини, прикладна математика, інформатика, прикладна фізика

 

Інститут архітектури

архітектура, дизайн, реставрація творів мистецтва.

 

Інститут гуманітарних та соціальних наук

Напрями підготовки: документознавство та інформаційна діяльність, соціологія , соціальна робота, міжнародні відносини, консолідована інформація

 

Інститут геодезії

геодезія, землеустрій та кадастр, оцінка землі та нерухомого майна, космічний моніторинг землі, геоінформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування, артографія

 

Інститут будівництва та інженерії довкілля

будівництво, гідротехніка (водні ресурси), пожежна безпека

 

Інститут енергетики та систем керування

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, теплоенергетика, електротехніка та електротехнології, електромеханіка

 

Інститут інженерної механіки та транспорту

прикладна механіка, інженерна механіка, машинобудування, автомобільний транспорт, зварювання, транспортні технології

 

Інститут хімії та хімічних технологій

екологія, хімічна технологія , хімічна інженері, харчова технологія та інженерія, біотехнологія, фармація

 

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

радіотехніка, радіоелектронні апарати, телекомунікації, мікро- та наноелектроніка, електронні пристрої та системи, оптотехніка

 

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

комп'ютерна інженерія; системна інженерія; метрологія та інформаційно-вимірювальні технології; метрологія, стандартизація та сертифікація; приладобудування; безпека інформаційних і комунікаційних систем; системи технічного захисту інформації; управління інформаційною безпекою

 

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

комп'ютерні науки, програмна інженерія, системний аналіз, видавничо-поліграфічна справа, філологія

 

Інститут економіки і менеджменту

менеджмент, міжнародна економіка, фінанси та кредит, облік і аудит, економіка підприємства, маркетинг

 

Інститут права та психології

правознавство, журналістика, управління навчальним закладом, практична психологія

 

  Львів, вул. Бандери, 12
  258-22-65,238-96-39
Оновлено: 30.03.2012, 14:34