Департамент фінансової політики Львівської міської ради — виконавчий орган Львівської міської ради, який здійснює організаційно-функціональні повноваження у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Львівської міської територіальної громади, ефективного використання її фінансових ресурсів.

Графік роботи


Прийом громадян 2 четвер з 14:00 до 18:00.

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00 

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 308
НазваКерівникТелефон
Відділ моніторингу та контролю за використанням бюджетних коштівНаталія КОРУНЯК+38 (032) 254-60-76
Відділ обліку, звітності та організаційного забезпеченняІрина ВОРОБЕЦЬ+38 (032) 297-57-36

Управління, які входять до складу департаменту або перебувають у його підпорядкуванні


Повноваження


1. Реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування.

2. Загальна організація та управління виконанням бюджету Львівської міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету згідно з вимогами бюджетного законодавства України.

3. Здійснення функції зі складання прогнозу бюджету Львівської міської територіальної громади, складання, виконання бюджету Львівської міської територіальної громади, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інших функцій, пов’язаних з управлінням коштами бюджету Львівської міської територіальної громади.

4. Доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, інструкції з підготовки бюджетних пропозицій та орієнтовних граничних показників видатків бюджету Львівської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Львівської міської територіальної громади на середньостроковий період.

5. Прийняття рішення про включення бюджетних пропозицій головних розпорядників коштів до прогнозу бюджету Львівської міської територіальної громади.

6. Подання на розгляд виконавчого комітету прогнозу бюджету Львівської міської територіальної громади.

7. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади.

8. Подання на розгляд виконавчого комітету проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади.

9. Затвердження розпису бюджету Львівської міської територіальної громади.

10. Погодження мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, штатних розписів виконавчих органів міської ради і кошторисів.

11. Фінансування у встановленому порядку видатків з бюджету Львівської міської територіальної громади.

12. Погодження паспортів бюджетних програм.

13. Організація роботи для здійснення повноважень щодо обслуговування коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, ведення обліку і складання звітності про виконання бюджету щодо таких коштів.

14. Надання офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету Львівської міської територіальної громади для прийняття рішення про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади.

15. Подання на розгляд виконавчого комітету проєктів рішення про внесення змін до ухвали міської ради, рішення виконавчого комітету про бюджет Львівської міської територіальної громади у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обгрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством України.

16. Аналіз звітів про виконання бюджету Львівської міської територіальної громади та інших фінансових звітів, поданих органами Казначейства України.

17. У встановленому законодавством України порядку отримання від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ всіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, які виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету Львівської міської територіальної громади та звітування про його виконання.

18. Затвердження регламенту роботи департаменту фінансової політики, органів Казначейства України та головних розпорядників коштів бюджету Львівської міської територіальної громади з виконання бюджету Львівської міської територіальної громади.

19. Інформування про хід виконання бюджету Львівської міської територіальної громади у поточному бюджетному періоді та про підсумки виконання бюджету Львівської міської територіальної громади за рік.

20. Погодження проєктів актів Львівської міської ради та виконавчого комітету, пов’язаних зі складанням і виконанням бюджету Львівської міської територіальної громади.

21. Узагальнення інформації стосовно здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства України та інших нормативно-правових актів щодо цільового використання бюджетних коштів.

22. Отримання від органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, місячних та квартальних звітів у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності.

23. Аналіз виконання дохідної частини бюджету Львівської міської територіальної громади.

24. Організація роботи з планування і прогнозування доходів бюджету Львівської міської територіальної громади.

25. Загальне методичне керівництво, розробка вказівок і форм з питань складання проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади щодо доходів для структурних підрозділів міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу.

26. Підготовка аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини бюджету Львівської міської територіальної громади.

27. Узагальнення інформації про надходження місцевих податків та зборів до бюджету Львівської міської територіальної громади у розрізі платників.

28. Узагальнення матеріалів про виконання бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади.

29. Загальна організація роботи з систематизації окремих показників економічного розвитку Львівської міської територіальної громади щодо надходження податків і зборів для прогнозування доходів бюджету Львівської міської територіальної громади.

30. Координація діяльності органів, які контролюють справляння надходжень бюджету щодо виконання визначених для бюджету Львівської міської територіальної громади показників доходів бюджету.

31. Здійснення місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій.

32. Опрацювання рішень виконавчого комітету та ухвал міської ради щодо здійснення місцевих запозичень до бюджету Львівської міської територіальної громади; щодо надання місцевих гарантій Львівською міською радою для забезпечення виконання боргових зобов’язань комунальних підприємств міста.

33. Подання документів до Міністерства фінансів України для здійснення місцевих запозичень, надання місцевих гарантій.

34. Здійснення правочину з місцевим боргом, у тому числі обмін, випуск, купівлю, викуп та погашення місцевих боргових зобов’язань.

35. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Львівською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду або шляхом придбання державних цінних паперів.

36. Укладання договорів з суб’єктами господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед бюджетом Львівської міської територіальної громади.

37. Узагальнення інформації щодо місцевого боргу та гарантованого Львівською міською територіальною громадою місцевого боргу.

38. Забезпечення у встановленому порядку фінансування заходів цивільного захисту, робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

39. Подання пропозицій щодо створення резервного фонду бюджету Львівської міської територіальної громади.

40. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу.

41. Застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушень бюджетного законодавства.

42. Прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у межах встановлених повноважень (зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних асигнувань, повернення бюджетних коштів до місцевого бюджету).


Оновлено: 21.01.2023, 17:27