Департамент фінансової політики Львівської міської ради — виконавчий орган Львівської міської ради, який здійснює організаційно-функціональні повноваження у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Львівської міської територіальної громади, ефективного використання її фінансових ресурсів.

Графік роботи


Прийом громадян 2 четвер з 14:00 до 18:00.

Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-16:45
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00 

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 308

Управління, які входять до складу департаменту або перебувають у його підпорядкуванні


Повноваження


1. Реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування.

2. Здійснення загальної організації роботи щодо складання проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади та управління виконанням бюджету Львівської міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету згідно з вимогами бюджетного законодавства України.

3. Доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, яка визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, а також організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватись всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.

4. Подання на розгляд виконавчого комітету прогнозу бюджету Львівської міської територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди.

5. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади.

6. Включення до проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами відповідно до укладених договорів.

7. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади.

8. Затвердження розпису бюджету Львівської міської територіальної громади.

9. Погодження штатних розписів виконавчих органів міської ради, порядків використання бюджетних коштів.

10. Здійснення у встановленому порядку фінансування видатків з бюджету Львівської міської територіальної громади.

11. Організація роботи для здійснення повноважень щодо обслуговування коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, ведення бухгалтерського обліку бюджету і складення звітності про виконання бюджету щодо таких коштів.

12. Надання офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету Львівської міської територіальної громади для прийняття рішення про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на відповідний рік.

13. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проєктів рішення про внесення змін до ухвали міської ради, рішення виконавчого комітету про бюджет Львівської міської територіальної громади у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством України.

14. Аналіз звітів про виконання бюджету Львівської міської територіальної громади та інших фінансових звітів, поданих Казначейством України.

15. У встановленому законодавством України порядку отримання від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, які виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету Львівської міської територіальної громади та звітування про його виконання.

16. Затвердження регламенту роботи департаменту фінансової політики, Казначейства України та головних розпорядників коштів бюджету Львівської міської територіальної громади з виконання бюджету Львівської міської територіальної громади.

17. Інформування про хід виконання бюджету Львівської міської територіальної громади у поточному бюджетному періоді та про підсумки виконання бюджету Львівської міської територіальної громади за рік.

18. Погодження проєктів розпорядчих документів виконавчих органів міської ради , пов’язаних зі складанням і виконанням бюджету Львівської міської територіальної громади.

19. Узагальнення інформації стосовно здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства України та інших нормативних актів щодо цільового використання бюджетних коштів.

20. Отримання від органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, місячних та квартальних звітів у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності.

21. Аналіз виконання дохідної частини бюджету Львівської міської територіальної громади.

22. Організація роботи з планування і прогнозування доходів бюджету Львівської міської територіальної громади.

23. Здійснення загального методичного керівництва, розробка вказівок і форм з питань складання проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади щодо доходів для структурних підрозділів міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу.

24. Підготовка аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини бюджету Львівської міської територіальної громади.

25. Узагальнення інформації про надходження місцевих податків та зборів до бюджету Львівської міської територіальної громади у розрізі платників.

26. Узагальнення матеріалів про виконання бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади.

27. Здійснення загальної організації роботи з систематизації окремих показників економічного розвитку Львівської міської територіальної громади щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету Львівської міської територіальної громади.

28. Координація діяльності органів, що контролюють справляння надходжень бюджету щодо виконання визначених для бюджету Львівської міської територіальної громади показників доходів бюджету.

29. Опрацювання рішень виконавчого комітету та ухвал міської ради щодо здійснення місцевих запозичень до бюджету Львівської міської територіальної громади; організація комунальних кредитів та підготовка відповідних рішень з цього питання для підприємств, установ та організацій комунальної власності.

30. Подання до Міністерства фінансів України необхідних документів щодо здійснення місцевих запозичень та гарантій для подальшої їх реєстрації у встановленому Міністерством фінансів України порядку.

31. Здійснення правочину з місцевим боргом включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп, погашення та продаж місцевих боргових зобов’язань.

32. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

33. Укладання договорів з суб’єктами господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед бюджетом Львівської міської територіальної громади.

34. Узагальнення інформації щодо місцевого та гарантованого місцевого боргу.

35. Забезпечення у встановленому порядку фінансування заходів цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

36. Подання пропозицій щодо створення резервного фонду бюджету Львівської міської територіальної громади.

Положення


1. Загальні положення

1.1. Департамент фінансової політики Львівської міської ради (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові та підпорядкованим першому заступнику міського голови – заступнику міського голови з економічного розвитку.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування департаменту: департамент фінансової політики Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса департаменту: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями департаменту є:
2.1.1. Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Львівської міської територіальної громади, ефективного використання її фінансових ресурсів.
2.1.2. Складання прогнозу бюджету Львівської міської територіальної громади і проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади, забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства.
2.1.3. Сприяння залученню на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій Львівської міської територіальної громади незалежно від форм власності і коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.
2.1.4. Аналіз надходжень до бюджету Львівської міської територіальної громади в розрізі платників.
2.1.5. Управління місцевим та гарантованим місцевим боргом.

3. Структура та організація роботи

3.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням першого заступника міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку у порядку, визначеному законодавством.
Директор департаменту безпосередньо підпорядкований першому заступнику міського голови – заступнику міського голови з економічного розвитку, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів.
3.2.2. Сектор аудиту.
У підпорядкуванні департаменту перебуває управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради.
3.3. Структурні підрозділи департаменту (управління, відділи, сектори) очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету. Начальник підпорядкованого департаменту управління, яке має статус юридичної особи, призначає на посади та звільняє з посад начальників структурних підрозділів цього управління (відділів, секторів) (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
3.4. Директор департаменту має трьох заступників (у тому числі одного заступника, який не очолює управління), яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням директора департаменту фінансової політики у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління фінансів і начальник управління адміністрування місцевих та залучених фінансів за посадою є заступниками директора департаменту.
Заступники директора департаменту виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.
Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
3.5. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Облік і звітність департаменту здійснює відділ бухгалтерського обліку та звітності управління фінансів департаменту фінансової політики.
3.7. Кадрову роботу у департаменті здійснює спеціаліст департаменту або управління фінансів, у посадовій інструкції якого передбачено виконання функцій кадрової служби.
3.8. Директор департаменту:
3.8.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та першим заступником міського голови – заступником міського голови з економічного розвитку за виконання покладених на департамент завдань.
3.8.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту.
3.8.3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.
3.8.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
3.8.5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, організовує перевірку їх виконання.
3.8.6. Призначає на посади та звільняє з посад працівників департаменту, організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у департаменті, забезпечує ведення особових справ, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам департаменту, проведення оцінки виконання працівниками посадових обов`язків, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.8.7. Для заступників директора департаменту визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.8.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників (окрім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус юридичної особи) вирішує питання преміювання, встановлення надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.8.9. Для керівників структурних підрозділів (відділів, секторів) і заступників начальників відділів підпорядкованого департаменту управління, яке має статус юридичної особи, погоджує питання призначення на посади та звільнення з посад, преміювання, встановлення надбавок, доплат, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.8.10. Затверджує розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету Львівської міської територіальної громади.
3.8.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови та цим Положенням.

4. Компетенція департаменту

4.1. До компетенції департаменту належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, проведення експертизи та візування проєктів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Затвердження штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури департаменту та за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік.
4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.9. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання, укладення господарських та інших договорів.
4.1.10. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
4.1.11. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.12. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
4.1.13. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.14. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами.
4.1.15. Представництво інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо директором департаменту або іншою особою на підставі виданої директором департаменту довіреності.
4.1.16. Представництво інтересів департаменту у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
4.1.17. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) департаменту у порядку, встановленому міською радою.
4.1.18. Реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування.
4.1.19. Здійснення загальної організації роботи щодо складання проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади та управління виконанням бюджету Львівської міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету згідно з вимогами бюджетного законодавства України.
4.1.20. Доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, яка визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, а також організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватись усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.
4.1.21. Подання на розгляд виконавчого комітету прогнозу бюджету Львівської міської територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди.
4.1.22. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.23. Включення до проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами відповідно до укладених договорів.
4.1.24. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.25. Затвердження розпису бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.26. Погодження штатних розписів виконавчих органів міської ради, порядків використання бюджетних коштів.
4.1.27. Здійснення у встановленому порядку фінансування видатків з бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.28. Організація роботи для здійснення повноважень щодо обслуговування коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, ведення бухгалтерського обліку бюджету і складення звітності про виконання бюджету щодо таких коштів.
4.1.29. Надання офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету Львівської міської територіальної громади для прийняття рішення про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на відповідний рік.
4.1.30. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проєктів рішення про внесення змін до ухвали міської ради, рішення виконавчого комітету про бюджет Львівської міської територіальної громади у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством України.
4.1.31. Аналіз звітів про виконання бюджету Львівської міської територіальної громади та інших фінансових звітів, поданих Казначейством України.
4.1.32. У встановленому законодавством України порядку отримання від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, які виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету Львівської міської територіальної громади та звітування про його виконання.
4.1.33. Затвердження регламенту роботи департаменту фінансової політики, Казначейства України та головних розпорядників коштів бюджету Львівської міської територіальної громади з виконання бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.34. Інформування про хід виконання бюджету Львівської міської територіальної громади у поточному бюджетному періоді та про підсумки виконання бюджету Львівської міської територіальної громади за рік.
4.1.35. Погодження проєктів розпорядчих документів виконавчих органів міської ради, пов’язаних зі складанням і виконанням бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.36. Узагальнення інформації стосовно здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства України та інших нормативних актів щодо цільового використання бюджетних коштів.
4.1.37. Отримання від органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, місячних та квартальних звітів у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності.
4.1.38. Аналіз виконання дохідної частини бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.39. Організація роботи з планування і прогнозування доходів бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.40. Здійснення загального методичного керівництва, розробка вказівок і форм з питань складання проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади щодо доходів для структурних підрозділів міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу.
4.1.41. Підготовка аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.42. Узагальнення інформації про надходження місцевих податків та зборів до бюджету Львівської міської територіальної громади у розрізі платників.
4.1.43. Узагальнення матеріалів про виконання бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.44. Здійснення загальної організації роботи з систематизації окремих показників економічного розвитку Львівської міської територіальної громади щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.45. Координація діяльності органів, що контролюють справляння надходжень бюджету щодо виконання визначених для бюджету Львівської міської територіальної громади показників доходів бюджету.
4.1.46. Опрацювання рішень виконавчого комітету та ухвал міської ради щодо здійснення місцевих запозичень до бюджету Львівської міської територіальної громади; організація комунальних кредитів та підготовка відповідних рішень з цього питання для підприємств, установ та організацій комунальної власності.
4.1.47. Подання до Міністерства фінансів України необхідних документів щодо здійснення місцевих запозичень та гарантій для подальшої їх реєстрації у встановленому Міністерством фінансів України порядку.
4.1.48. Здійснення правочину з місцевим боргом включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп, погашення та продаж місцевих боргових зобов’язань.
4.1.49. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
4.1.50. Укладання договорів з суб’єктами господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед бюджетом Львівської міської територіальної громади.
4.1.51. Узагальнення інформації щодо місцевого та гарантованого місцевого боргу.
4.1.52. Забезпечення у встановленому порядку фінансування заходів цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
4.1.53. Подання пропозицій щодо створення резервного фонду бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.54. Виконання інших повноважень, покладених на департамент відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

5. Права департаменту

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Звертатись до суду у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі з позовними заявами про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.11. Утворювати комісії та робочі групи, брати участь у роботі комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
5.1.12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпеченнядіяльності департаменту

6.1. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
6.2. Кошторис департаменту затверджує перший заступник міського голови – заступник міського голови з економічного розвитку за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
6.3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.
6.4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис департаменту затверджує перший заступник міського голови – заступник міського голови з економічного розвитку.

7. Відповідальність посадових осіб департаменту

7.1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 27.07.2022, 17:07