Департамент фінансової політики

Департамент утворений для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його фінансових ресурсів.

Графік роботи


Прийом громадян 2 четвер з 14:00 до 18:00.

Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-16:45
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00 

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 308

Інформація про діяльність


 1. Реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування.
 2. Здійснення загальної організації роботи щодо складання проекту міського бюджету м. Львова та управління виконанням міського бюджету м. Львова, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету згідно з вимогами бюджетного законодавства України.
 3. Доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, яка визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, а також організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватись всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.
 4. Подання на розгляд виконавчому комітету прогнозу міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 5. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту міського бюджету м. Львова.
 6. Включення до проекту міського бюджету м. Львова міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами відповідно до укладених договорів.
 7. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проекту міського бюджету м. Львова.
 8. Затвердження розпису міського бюджету м. Львова.
 9. Погодження штатних розписів, паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а також порядків використання бюджетних коштів.
 10. Здійснення у встановленому порядку фінансування видатків з міського бюджету м. Львова.
 11. Надання офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету м. Львова для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету м. Львова на відповідний рік.
 12. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проекту рішення про внесення змін до ухвали міської ради, рішення виконавчого комітету міської ради про міський бюджет м. Львова у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обгрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством.
 13. Аналіз звітів про виконання міського бюджету м. Львова та інших фінансових звітів, поданих органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
 14. У встановленому законодавством України порядку отримання від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, які виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання міського бюджету м. Львова та звітування про його виконання.
 15. Затвердження регламенту роботи департаменту фінансової політики, органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та головних розпорядників коштів міського бюджету м. Львова з виконання міського бюджету м. Львова.
 16. Інформування про хід виконання міського бюджету м. Львова у поточному бюджетному періоді та про підсумки виконання міського бюджету м. Львова за рік.
 17. Погодження проектів розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язаних зі складанням і виконанням міського бюджету м. Львова.
 18. Узагальнення інформації стосовно здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства та інших нормативних актів щодо цільового використання бюджетних коштів.
 19. Координація і надання за необхідності методичної допомоги з питань складання бюджетів Винниківської міської та Брюховицької і Рудненської селищних рад.
 20. Отримання від органів, які контролюють справляння надходжень до бюджету, місячних та квартальних звітів у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності.
 21. Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету м. Львова.
 22. Організація роботи з планування і прогнозування доходів міського бюджету м. Львова.
 23. Здійснення загального методичного керівництва, розробка вказівок і форм з питань складання проекту міського бюджету м. Львова щодо доходів для структурних підрозділів міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу.
 24. Підготовка аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини міського бюджету м. Львова.
 25. Узагальнення інформації про надходження місцевих податків та зборів до бюджету міста, у тому числі у розрізі платників.
 26. Узагальнення матеріалів про виконання бюджету розвитку міського бюджету м. Львова.
 27. Здійснення загальної організації роботи з систематизації окремих показників економічного розвитку м. Львова щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів міського бюджету м. Львова.
 28. Координація діяльності відповідних органів стягнення щодо виконання визначених для бюджету м. Львова показників доходів бюджету.
 29. Опрацювання рішень виконавчого комітету та ухвал міської ради щодо здійснення місцевих запозичень до міського бюджету м. Львова; організація комунальних кредитів та підготовка відповідних рішень з цього питання для підприємств, установ та організацій комунальної власності.
 30. Подання до Міністерства фінансів України необхідних документів щодо здійснення місцевих запозичень та гарантій, проведення їх реєстрації.
 31. Здійснення правочину з місцевим боргом включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп погашення та продаж місцевих боргових зобов’язань.
 32. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Львова на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 33. Укладання договорів з суб’єктами господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед бюджетом.
 34. Забезпечення у встановленому порядку фінансування заходів цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 35. Подання пропозицій щодо створення резервного фонду міського бюджету м. Львова.

Оновлено: 21.02.2021, 09:55