Департамент фінансової політики

Департамент утворений для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його фінансових ресурсів.

Оновлено: 07.05.2018, 12:22

Графік роботи:

Прийом громадян 2 четвер з 14:00 до 18:00.

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00 

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 308
+38 (032) 254-60-64
+38 (032) 297-56-13

Документи

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 1. Реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування.
 2. Здійснення загальної організації роботи щодо складання проекту міського бюджету м. Львова та управління виконанням міського бюджету м. Львова, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету згідно з вимогами бюджетного законодавства України.
 3. Доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, яка визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, а також організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватись всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.
 4. Подання на розгляд виконавчому комітету прогнозу міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 5. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту міського бюджету м. Львова.
 6. Включення до проекту міського бюджету м. Львова міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами відповідно до укладених договорів.
 7. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проекту міського бюджету м. Львова.
 8. Затвердження розпису міського бюджету м. Львова.
 9. Погодження штатних розписів, паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а також порядків використання бюджетних коштів.
 10. Здійснення у встановленому порядку фінансування видатків з міського бюджету м. Львова.
 11. Надання офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету м. Львова для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету м. Львова на відповідний рік.
 12. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проекту рішення про внесення змін до ухвали міської ради, рішення виконавчого комітету міської ради про міський бюджет м. Львова у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обгрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством.
 13. Аналіз звітів про виконання міського бюджету м. Львова та інших фінансових звітів, поданих органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
 14. У встановленому законодавством України порядку отримання від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, які виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання міського бюджету м. Львова та звітування про його виконання.
 15. Затвердження регламенту роботи департаменту фінансової політики, органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та головних розпорядників коштів міського бюджету м. Львова з виконання міського бюджету м. Львова.
 16. Інформування про хід виконання міського бюджету м. Львова у поточному бюджетному періоді та про підсумки виконання міського бюджету м. Львова за рік.
 17. Погодження проектів розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язаних зі складанням і виконанням міського бюджету м. Львова.
 18. Узагальнення інформації стосовно здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства та інших нормативних актів щодо цільового використання бюджетних коштів.
 19. Координація і надання за необхідності методичної допомоги з питань складання бюджетів Винниківської міської та Брюховицької і Рудненської селищних рад.
 20. Отримання від органів, які контролюють справляння надходжень до бюджету, місячних та квартальних звітів у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності.
 21. Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету м. Львова.
 22. Організація роботи з планування і прогнозування доходів міського бюджету м. Львова.
 23. Здійснення загального методичного керівництва, розробка вказівок і форм з питань складання проекту міського бюджету м. Львова щодо доходів для структурних підрозділів міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу.
 24. Підготовка аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини міського бюджету м. Львова.
 25. Узагальнення інформації про надходження місцевих податків та зборів до бюджету міста, у тому числі у розрізі платників.
 26. Узагальнення матеріалів про виконання бюджету розвитку міського бюджету м. Львова.
 27. Здійснення загальної організації роботи з систематизації окремих показників економічного розвитку м. Львова щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів міського бюджету м. Львова.
 28. Координація діяльності відповідних органів стягнення щодо виконання визначених для бюджету м. Львова показників доходів бюджету.
 29. Опрацювання рішень виконавчого комітету та ухвал міської ради щодо здійснення місцевих запозичень до міського бюджету м. Львова; організація комунальних кредитів та підготовка відповідних рішень з цього питання для підприємств, установ та організацій комунальної власності.
 30. Подання до Міністерства фінансів України необхідних документів щодо здійснення місцевих запозичень та гарантій, проведення їх реєстрації.
 31. Здійснення правочину з місцевим боргом включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп погашення та продаж місцевих боргових зобов’язань.
 32. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Львова на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 33. Укладання договорів з суб’єктами господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед бюджетом.
 34. Забезпечення у встановленому порядку фінансування заходів цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 35. Подання пропозицій щодо створення резервного фонду міського бюджету м. Львова.

Департамент утворений для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його фінансових ресурсів.

Основними завданнями департаменту є:

 1. Реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування.
 2. Складання проекту бюджету міста і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавств.
 3. Сприяння залученню на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій міста незалежно від форм власності і коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.
 4. Аналіз надходжень до бюджету міста в розрізі платників.
 5. Об’єднання на договірних засадах коштів місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, які стосуються спільних інтересів територіальних громад.
 6. Управління місцевим та гарантованим боргом міста.

Загальні положення

 1. Департамент фінансової політики Львівської міської ради (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим заступнику міського голови з фінансово-економічних питань.
 3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
 4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Повне найменування департаменту: департамент фінансової політики Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса департаменту: пл. Ринок,1, м. Львів, 79008.

Структура та організація роботи

 1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням заступника міського голови з фінансово-економічних питань у порядку, визначеному законодавством.
  Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з фінансово-економічних питань, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
  1. Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів.
  2. Сектор аудиту.
   У підпорядкуванні департаменту перебуває управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради.
 3. Директор департаменту має двох заступників, яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління фінансів і начальник управління адміністрування місцевих та залучених фінансів за посадою є заступниками директора департаменту. Заступники директора департаменту виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.
 4. Структурні підрозділи департаменту (управління, відділи, сектори) очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету. Начальник підпорядкованого департаменту управління, яке має статус юридичної особи, призначає на посади та звільняє з посад працівників цього управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
  Інших працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
 5. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 6. Облік і звітність департаменту здійснює відділ бухгалтерського обліку і звітності управління фінансів департаменту фінансової політики.
 7. Кадрову роботу у департаменті здійснює спеціаліст департаменту або управління фінансів, у посадовій інструкції якого передбачено виконання функцій кадрової служби.
 8. Директор департаменту:
  1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та заступником міського голови з фінансово-економічних питань за виконання покладених на департамент завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів департаменту.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
  5. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад у департаменті, оцінку виконання працівниками департаменту посадових обов’язків, застосовує заходи дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для заступників директора департаменту визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
  8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників (окрім підпорядкованих структурних підрозділів, які мають статус юридичної особи) вирішує питання преміювання, встановлення надбавок, доплат, присвоєння рангів, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
  9. Для керівників структурних підрозділів (відділів, секторів) і заступників начальників відділів підпорядкованого департаменту управління, яке має статус юридичної особи, погоджує питання призначення на посади та звільнення з посад, преміювання, встановлення надбавок, доплат, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
  10. Затверджує розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджету м. Львова.
  11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови та цим Положенням.

Компетенція департаменту

 1. До компетенції департаменту належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови. Проведення експертизи та візування проектів актів міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови та виконавчих органів міської ради відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованого структурного підрозділу.
  6. Затвердження штатного розпису та кошторису управління фінансів департаменту фінансової політики у межах затвердженої чисельності і структури, та передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік.
  7. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування департаменту, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, їх раціональний розподіл.
  8. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
  9. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  10. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
  11. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій відповідно до вимог законодавства, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованим структурним підрозділом.
  12. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованим структурним підрозділом.
  13. Забезпечення представництва інтересів департаменту в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо директором департаменту або на підставі виданої директором департаменту довіреності.
  14. Здійснення загальної організації роботи щодо складання проекту міського бюджету м. Львова та управління виконанням міського бюджету м. Львова, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету згідно з вимогами бюджетного законодавства України.
  15. Доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, яка визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, а також організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов’язані дотримуватись всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.
  16. Подання на розгляд виконавчого комітету прогнозу міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.
  17. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту міського бюджету м. Львова.
  18. Включення до проекту міського бюджету м. Львова міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами відповідно до укладених договорів.
  19. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проекту міського бюджету м. Львова.
  20. Затвердження розпису міського бюджету м. Львова.
  21. Погодження штатних розписів, паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а також порядків використання бюджетних коштів.
  22. Здійснення у встановленому порядку фінансування видатків з міського бюджету м. Львова.
  23. Надання офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету м. Львова для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету м. Львова на відповідний рік.
  24. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проектів рішення про внесення змін до ухвали міської ради, рішення виконавчого комітету міської ради про міський бюджет м. Львова у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обгрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством.
  25. Аналіз звітів про виконання міського бюджету м. Львова та інших фінансових звітів, поданих органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
  26. У встановленому законодавством України порядку отримання від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, які виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання міського бюджету м. Львова та звітування про його виконання.
  27. Затвердження регламенту роботи департаменту фінансової політики, органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та головних розпорядників коштів міського бюджету м. Львова з виконання міського бюджету м. Львова.
  28. Інформування про хід виконання міського бюджету м. Львова у поточному бюджетному періоді та про підсумки виконання міського бюджету м. Львова за рік.
  29. Погодження проектів розпорядчих документів виконавчих органів, пов’язаних зі складанням і виконанням міського бюджету м. Львова.
  30. Узагальнення інформації стосовно здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства та інших нормативних актів щодо цільового використання бюджетних коштів.
  31. Координація і надання за необхідності методичної допомоги з питань складання бюджетів міста Винники та селищ Рудне і Брюховичі.
  32. Отримання від органів, які контролюють справляння надходжень до бюджету, місячних та квартальних звітів у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності.
  33. Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету м. Львова.
  34. Організація роботи з планування і прогнозування доходів міського бюджету м. Львова.
  35. Здійснення загального методичного керівництва, розробка вказівок і форм з питань складання проекту міського бюджету м. Львова щодо доходів для структурних підрозділів міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу.
  36. Підготовка аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини міського бюджету м. Львова.
  37. Узагальнення інформації про надходження до бюджету міста у розрізі платників.
  38. Узагальнення матеріалів про виконання бюджету розвитку міського бюджету м. Львова.
  39. Здійснення загальної організації роботи з систематизації окремих показників економічного розвитку м. Львова щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів міського бюджету м. Львова.
  40. Координація діяльності відповідних органів стягнення щодо виконання визначених для бюджету м. Львова показників доходів бюджету.
  41. Опрацювання рішень виконавчого комітету та ухвал міської ради щодо здійснення місцевих запозичень до міського бюджету м. Львова; організація комунальних кредитів та підготовка відповідних рішень з цього питання для підприємств, установ та організацій комунальної власності.
  42. Подання до Міністерства фінансів України необхідних документів щодо здійснення місцевих запозичень та гарантій, проведення їх реєстрації.
  43. Здійснення правочину з місцевим боргом включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп, погашення та продаж місцевих боргових зобов’язань.
  44. Укладання договорів з суб’єктами господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед бюджетом.
  45. Узагальнення інформації щодо місцевого та гарантованого містом боргу.
  46. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету м. Львова на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
  47. Подання пропозицій щодо створення резервного фонду міського бюджету м. Львова.
  48. Виконання інших повноважень, покладених на департамент відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Права департаменту

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, департамент має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить департамент відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  11. Брати участь у роботі комісій та робочих груп, утворених актами міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
  12. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпеченнядіяльності департаменту

 1. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Кошторис департаменту затверджує заступник міського голови з фінансово-економічних питань за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
 3. Працівники департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими актами законодавства України.
 4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру департаменту затверджує виконавчий комітет.
 6. Штатний розпис департаменту затверджує заступник міського голови з фінансово-економічних питань.

Відповідальність посадових осіб департаменту

 1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.“.