Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів

Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів — виконавчий орган Львівської міської ради, завданням якого є збір та узагальнення інформації про надходження місцевих податків і зборів до бюджету Львівської міської територіальної громади; нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку міста; здійснення роботи з управління місцевим боргом та гарантованим Львівською міською територіальною громадою боргом.

Графік роботи


Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 305
Відділ обліку надходжень до місцевого бюджетуОксана САКАЛЮК+38 (032) 275-02-03
Відділ залучених фінансівЛюбов – Лілія БЕБЕШКО+38 (032) 297-57-38

Повноваження


1. Облік надходження місцевих податків та зборів до бюджету Львівської міської територіальної громади у розрізі платників.

2. Систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку Львівської міської територіальної громади щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету.

3. Забезпечення аналізу виконання надходжень до бюджету Львівської міської територіальної громади від корпоративних прав.

4. Узагальнення та подання до структурних підрозділів міської ради інформації щодо надходження до бюджету Львівської міської територіальної громади податку з доходів фізичних осіб, місцевих податків і зборів, акцизного податку від реалізації підакцизної продукції та інших платежів у розрізі платників для аналізу та прийняття відповідних рішень.

5. Облік та аналіз надходжень від оренди земельних ділянок комунальної власності, плати за земельні сервітути та відшкодування втрат за фактичне землекористування до бюджету Львівської міської територіальної громади у розрізі платників на підставі укладених департаментом містобудування договорів; узагальнення даних обліку та подання їх відповідним структурним підрозділам для аналізу та прийняття відповідних рішень.

6. Облік у розрізі платників збору за місця для паркування автотранспорту на території Львівської міської територіальної громади відповідно до договорів про використання земельних ділянок, спеціально визначених для забезпечення паркування транспортних засобів; облік у розрізі позичальників за наданими пільговими довгостроковими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади згідно з укладеними кредитними договорами.

7. Опрацювання проектів рішень виконавчого комітету та ухвал міської ради щодо здійснення місцевих запозичень до бюджету Львівської міської територіальної громади; щодо надання місцевих гарантій Львівською міською радою для забезпечення виконання боргових зобов’язань комунальних підприємств міста.

8. Підготовка та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для бюджету Львівської міської територіальної громади, адміністрування інших залучених фінансів.

9. Здійснення місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій.

10. Підготовка документів для погодження обсягів та умов здійснення місцевих запозичень, надання місцевих гарантій, документів для реєстрації місцевих запозичень та місцевих гарантій; здійснення роботи з управління місцевим боргом та гарантованим Львівською міською територіальною громадою боргом.

11. Визначення до проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади потреби у коштах на виконання гарантійних зобов`язань з платежів, термін сплати яких настає у відповідному бюджетному періоді.

12. Здійснення витрат на обслуговування та погашення місцевого боргу відповідно до кредитних договорів та нормативно-правових актів, за якими виникають місцеві боргові зобов’язання.

13. Аналіз загального обсягу місцевого боргу та гарантованого Львівською міською територіальною громадою боргу у частині дотримання межі загального боргу міста та визначення можливостей бюджету Львівської міської територіальної громади щодо залучення додаткових запозичень та надання місцевих гарантій у відповідному бюджетному періоді.

14. Підготовка документів для здійснення правочину з місцевим боргом, у тому числі обмін, випуск, купівлю, викуп та погашення місцевих боргових зобов’язань.

15. Підготовка проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик/або рішення про емісію облігацій місцевих позик – у разі здійснення запозичення до бюджету Львівської міської територіальної громади у формі випуску облігацій, та кредитного договору – у формі залучення кредиту від міжнародних фінансових організацій чи банків державного сектору.

16. Облік місцевих гарантій та підготовка проєктів договорів з суб’єктами господарювання про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед бюджетом Львівської міської територіальної громади.

17. Підготовка документів для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Львівською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, або шляхом придбання державних цінних паперів.


Оновлено: 21.01.2023, 17:35