Управління економіки займається забезпеченням збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, тощо.

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-18:00
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 536

Інформація про діяльність


 1. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету та затвердження радою проектів програм соціально-економічного розвитку міста, звітів про хід і результати виконання цих програм.
 2. Здійснення економічного аналізу діяльності комунальних підприємств, підготовка пропозицій щодо оптимізації їхньої діяльності.
 3. Підготовка і забезпечення виконання програм щодо сприяння розвитку промисловості та підприємництва у м. Львові; сприяння запровадженню нових технологій і винаходів, вивчення та використання для цього досвіду інших міст України та світового досвіду.
 4. Підготовка погодження встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства у стаціонарній мережі та тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності, незалежно від форм власності.
 5. Організація роботи місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку торгівлі всіх форм власності, підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету та міської ради проектів рішень, ухвал щодо створення ринків, торговельних майданчиків, атракціонів, літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства.
 6. Участь у здійсненні контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері торгівлі та сфері надання послуг.
 7. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету і затвердження міською радою міської програми зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття; організація і контроль їх виконання.
 8. Контроль за поданням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у працівниках.
 9. Здійснення обліку промислових об’єктів, нежилих приміщень на території м. Львова, внесення пропозицій їх власникам незалежно від форм власності щодо їх використання для задоволення потреб міської громади.
 10. Підготовка заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку м. Львова, ефективного використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
 11. Прогнозування основних показників розвитку економіки м. Львова.
 12. Складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком м. Львова.
 13. Підготовка погоджень на одноразову торгівлю під час проведення міських заходів, святкувань, виставок – ярмарків.
 14. Відстеження основних показників економічного та соціального розвитку м. Львова.
 15. Підготовка аналізу виконання програм соціально-економічного розвитку м. Львова.
 16. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо встановлення розмірів та ставок місцевих податків і зборів та інших платежів, які надходять до бюджету м. Львова.
 17. Підготовка пропозицій щодо надання пільг з податків, зборів та обов’язкових платежів, які відносяться до доходів міського бюджету м. Львова.
 18. Здійснення координаційної роботи щодо забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету м. Львова.
 19. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо встановлення для підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності міста, розміру частки чистого прибутку, котра підлягає зарахуванню до міського бюджету м. Львова.
 20. Контроль за технічним станом рекламних конструкцій, забезпечення у межах компетенції справляння орендної плати за їх розміщення.
 21. Підготовка пропозицій щодо оптимізації структури споживання енергоресурсів та використання альтернативних джерел палива.
 22. Здійснення координаційної роботи щодо поліпшення якості енергетичних послуг та можливостей для їх регулювання.
 23. Аналіз ефективності використання всіх видів палива.
 24. Координація заходів щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у комплексному соціально-економічному розвитку міста.
 25. Систематичне оприлюднення на офіційному порталі Львівської міської ради інформації про тендерні закупівлі, які проводять розпорядники бюджетних коштів.
 26. Контроль за своєчасністю виконання етапів закупівель, здійснених виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами.
 27. Підготовка проектів нормативно-правових актів з питань здійснення закупівель виконавчих органами, комунальними закладами, установами та підприємствами за кошти міського бюджету м. Львова.
 28. Розробка та реалізація Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові, звіт про її виконання.
 29. Сприяння розвитку промислових підприємств, громадських організацій та об’єднань.
 30. Організація та проведення виставко-ярмаркових заходів із залученням промислових підприємств, сприяння підтримці місцевих товаровиробників.
 31. Супровід інвестиційних проектів задля сприяння розвитку м. Львова, розроблення та організація реалізації заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату.
 32. Розгляд та подання пропозицій департаменту щодо погодження тарифів, які встановлюються іншими виконавчими органами ради.
 33. На підставі звернень замовників проведення розрахунку розміру пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та підготовка проектів договорів про пайову участь між замовниками та департаментом.
 34. Підготовка квартальних звітів щодо здійснених закупівель за кошти міського бюджету м. Львова та кошти Львівських комунальних підприємств з врахуванням поданої інформації розпорядниками коштів нижчого рівня.
 35. Консультаційна та методична допомога виконавчим органам, комунальним закладам, установам та підприємствам Львівської міської ради - замовникам у здійсненні ними закупівель товарів, робіт і послуг.
 36. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами міста.
 37. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у міській раді та її виконавчих органах.

Оновлено: 22.02.2021, 12:40