Управління економіки

Управління економіки займається забезпеченням збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, тощо.

Графік роботи


Понеділок 08:00-17:00 Четвер 08:00-17:00
Вівторок 08:00-17:00 П'ятниця згідно графіка-календаря
Середа 08:00-17:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 12:45

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 429А

Повноваження


1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.

2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.

3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у сфері економіки, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.

4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.

5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

6. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.

9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.

10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності.

11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.

12. Формування переліку об’єктів, капітальні видатки на які планують проводити за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади.

13. Відстеження та прогнозування основних показників економічного та соціального розвитку Львівської міської територіальної громади.

14. Підготовка аналізу виконання програм соціально-економічного розвитку Львівської міської територіальної громади.

15. Підготовка висновків стосовно доцільності залучення кредиту (позики) під місцеву гарантію для виконання (реалізації) інвестиційних проектів.

16. Підготовка та подання пропозицій департаменту економічного розвитку щодо встановлення розмірів та ставок місцевих податків і зборів та інших платежів, які надходять до бюджету Львівської міської територіальної громади.

17. Підготовка пропозицій щодо надання пільг з податків, зборів та обов’язкових платежів, які відносяться до доходів бюджету Львівської міської територіальної громади.

18. Організація та участь у районних комісіях з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення своєчасності та повноти сплати податків.

19. Організація роботи місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку торгівлі всіх форм власності, підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету та міської ради проєктів рішень, ухвал щодо створення та діяльності ринків, торговельних майданчиків, пересувних тимчасових споруд, атракціонів, літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства.

20. Підготовка погоджень на одноразову торгівлю під час проведення міських заходів, святкувань, виставок – ярмарків.

21. Підготовка та подання пропозицій на розгляд ради щодо Правил дотримання тиші у м. Львові (Львівській міській територіальній громаді).

22. Контроль за технічним станом рекламних конструкцій, забезпечення у межах компетенції справляння орендної плати за їх розміщення.

23. Подання на розгляд міської ради питання щодо встановлення порядку використання прибутків комунальних підприємств, установ та організацій, здійснення контролю за їх використанням.

24. Ведення бази даних комунальних підприємств.

25. Здійснення економічного аналізу діяльності комунальних підприємств, підготовка пропозицій щодо оптимізації їхньої діяльності.

26. Здійснення моніторингу та аналізу публічних закупівель, проведених виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Львівської міської територіальної громади

27. Оприлюднення на офіційному порталі Львівської міської ради інформації про публічні закупівлі, які проводять розпорядники бюджетних коштів.

28. Надання методологічної та практичної допомоги у проведенні публічних закупівель, що здійснюються виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Львівської міської територіальної громади

29. Розробка та аналіз тарифів на послуги, які надаються підприємствами, установами та організаціями, підпорядкованим структурним підрозділам Львівської міської ради; аналіз та погодження інших тарифів, які підлягають регулюванню у визначеному діючим законодавством порядку.

30. Розрахунок норм (лімітів) споживання енергоресурсів для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади та здійснення контролю за їх дотриманням.

31. Підготовка пропозицій щодо оптимізації структури споживання енергоресурсів та використання альтернативних джерел енергії.

32. Здійснення обліку промислових об’єктів, внесення пропозицій їх власникам незалежно від форм власності щодо їх використання для задоволення потреб Львівської міської територіальної громади.

33. Сприяння розвитку промислових підприємств, кластерів та об’єднань.

34. Організація та проведення виставково-ярмаркових заходів із залученням промислових підприємств, підтримка місцевих товаровиробників.

35. Залучення до сплати податку на майно суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують приміщення колишніх промислових підприємств з комерційною метою.

36. Зменшення кількості занедбаних виробничих приміщень через сприяння суб’єктам господарювання у підготовці та реалізації інвестиційних проектів на територіях колишніх промислових підприємств.

37. Ведення реєстру діючих регуляторних актів, оприлюднення проектів регуляторних актів з відповідними супровідними документами та звітів про їх відстеження на офіційному сайті Львівської міської ради.

Основні завдання


 1. Підготовка заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
 2. Складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком міста.
 3. Підготовка проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, сприяння розвитку підприємництва та звітів про хід і результати виконання цих програм.
 4. Підготовка необхідних показників та пропозицій до програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, сприяння розвитку підприємництва.
 5. Реалізація політики органів міської влади щодо функціонування об’єктів громадського харчування, побутового і торговельного обслуговування.
 6. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про колективно-договірне регулювання трудових відносин.
 7. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства у сфері зовнішньої реклами.
 8. Забезпечення реалізації тарифної політики у м. Львові.
 9. Підготовка пропозицій та заходів щодо оптимізації структури споживання енергоресурсів у м. Львові.
 10. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у міській раді та її виконавчих органах.

Програми


Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова на 2009-2010 роки

Головною метою програми є поєднання і практична реалізація пріоритетних напрямків, галузевих програм, залучення міжнародної технічної допомоги та закріплення тенденцій економічного зростання як основи вирішення всього комплексу питань соціально-економічної політики міста.Основними напрямами досягнення визначеної мети та виконання пріоритетних завдань є:

У сфері соціальної політики:

 • недопущення росту безробіття, підвищення соціальної захищеності безробітних;
 • ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення її виникнення у майбутньому;
 • зростання заробітної плати, в т. ч. у бюджетній сфері;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • якісне медичне обслуговування населення;
 • забезпечення захисту материнства і дитинства;
 • забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом;
 • зростання духовно-інтелектуального потенціалу мешканців міста;
 • забезпечення соціального захисту незахищених верств населення.

У реальному секторі економіки:

 • створення умов для подальшого зростання економічного потенціалу міста, залучення стратегічного інвестора у промисловість міста, нарощування випуску конкурентоспроможної продукції та поступове підвищення реального рівня життя населення;
 • cтворення постійно діючої системи маркетингу інвестиційних можливостей міста;
 • збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку міста;
 • участь у проектах міжнародної технічної допомоги та євроінтеграційних процесах;
 • поетапне вирішення проблеми соціального житла;
 • вдосконалення роботи Дозвільного офісу;
 • розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового обслуговування;
 • забезпечення стабільної роботи транспорту;
 • ефективне використання земельних ресурсів міста та об’єктів комунальної власності територіальної громади міста;
 • подальше реформування житлово-комунального господарства через створення ОСББ, у напрямку підвищення якості житлово-комунальних послуг та умов проживання;
 • впровадження сучасних систем збирання, переробки та захоронення твердих побутових відходів.

Програма сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2009-2010 роки

Мета:Сприятливий діловий клімат, оптимальне використання наявних та потенційних міських ресурсів,залучення до підприємницької діяльності широких верств населення.

Основні напрямки програми:

 • вдосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності;
 • фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва;
 • підтримка інноваційних проектів та впровадження новітніх систем управління;
 • ресурсне та інформаційне забезпечення;
 • розвиток інфраструктури сприяння підприємництву, підтримка ринку ділових послуг;
 • підтримка та розвиток кадрового потенціалу малого підприємництва.

Програма зайнятості населення м. Львова на 2008-2009 роки

Головною метою Програми є сприяння зайнятості населення міста Львова та задоволення потреб громадян у праці.

Основні завдання Програми:

 • збільшення рівня зайнятості економічно активного населення;
 • забезпечення підтримки безробітних громадян та їхніх сімей, захист їх від негативних наслідків безробіття;
 • забезпечення додаткових гарантій зайнятості окремим категоріям громадян;
 • сприяння всім формам розширення сфери прикладання праці за рахунок створення нових та збереження існуючих робочих місць;
 • вдосконалення системи відтворення робочої сили шляхом поліпшення професійної орієнтації, підвищення кваліфікації працівників та ефективності використання трудових ресурсів;
 • посилення мотивації населення до легальної зайнятості;
 • підвищення якості робочої сили;- сприяння самостійній зайнятості населення, розвитку малого та середнього підприємництва серед незайнятих громадян.

Проекти


Проект «місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ)

Проект МЕРМ спрямований на створення сприятливого клімату для економічного розвитку в Україні та зміцнення демократії і має на меті покращити умови та можливості економічного зростання завдяки ефективному врядуванню, яке відповідає інтересам громадян та бізнес-спільноти за активної підтримки з боку центральних органів влади.

Проект МЕРМ реалізується з січня 2010 року до грудня 2014 року Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку (КАМР) і надає підтримку у вдосконаленні планування і постачання послуг, що сприяють і підтримують економічне зростання та розвиток в дванадцяти українських містах Львівської та Дніпропетровської областей. Проект спрямований на створення сприятливого клімату для економічного розвитку в Україні та зміцнення демократії і має на меті покращити умови та можливості економічного зростання завдяки ефективному врядуванню, яке відповідає інтересам громадян та бізнес-спільноти за активної підтримки з боку центральних органів влади.

Для досягнення зазначеної мети проект ставить перед собою такі завдання:

 • Надати технічну підтримку містам-партнерам щодо розробки, фінансування та впровадження стратегічних планів місцевого економічного розвитку. Ця складова проекту передбачає розробку методології та видання посібника з планування місцевого економічного розвитку; проведення навчання для представників місцевого самоврядування, громадськості та бізнес-спільноти на предмет розроблення та реалізації середньотермінових планів економічного розвитку, впровадження демонстраційних проектів зі стимулювання місцевого економічного розвитку та залучення інвестицій.
 • Підтримати впровадження децентралізації та реформ місцевого самоврядування на всіх рівнях управління шляхом сприяння співпраці між органами місцевого самоврядування, міністерствами, обласними державними адміністраціями та АМУ (агентства міжнародного розвитку) заради економічного розвитку. У цьому компоненті передбачається проведення міжвідомчих форумів в обох областях, що стануть платформою ефективного спілкування та обміну досвідом між зацікавленими сторонами з метою розробки та впровадження заходів, які сприятимуть економічному розвитку міст-партнерів. Проект надасть допомогу міністерствам-партнерам у проведенні навчання, здійсненні ознайомчих поїздок та проведенні аналітичних досліджень з питань місцевого економічного розвитку.
 • Зміцнити спроможність АМУ, вдосконалити якість послуг, які надаються її членам в усіх сферах економічного розвитку, сприяючи участі жінок в економічних та політичних процесах. Проект МЕРМ розвиватиме партнерство з АМУ з метою спільного вирішення основних проблем, що стоять на заваді розвитку місцевого самоврядування в Україні. Це стратегічне партнерство дасть змогу розробити нові механізми муніципального управління, проводити цілеспрямоване навчання для членів АМУ та розповсюджувати найкращий досвід у наданні муніципальних послуг.

У рамках проекту МЕРМ будуть застосовані такі механізми виконання програми:

 • Паритетні технічні обміни між муніципалітетами. Фахівці-практики органів місцевого самоврядування Канади та України, спираючись на методологію «практичне навчання», спільно працюватимуть над конкретними завданнями, що стоять перед містами-партнерами.
 • Залучення канадських та українських консультантів. Працівники канадських муніципалітетів, залучені на волонтерських засадах, висококваліфіковані канадські консультанти у сфері місцевого економічного розвитку разом з українськими організаціями та консультантами забезпечуватимуть технічну підтримку реалізації проекту МЕРМ на муніципальному рівні.
 • Навчальні візити в Канаду. Тематичні ознайомчі поїздки в провінції Канади, робочі зустрічі в міністерствах, що займаються муніципальними питаннями і проблемами, з метою ознайомлення з досвідом, кращими практиками, моделями муніципального розвитку, які можна реалізувати в умовах України.
 • Міжмуніципальні обміни з країнами Європи. Робочі візити для представників міст-партнерів у міста сусідніх з Україною країн, які в останні роки пройшли шлях реформування системи місцевого самоврядування, з метою вивчення європейських муніципальних моделей та підходів до питань місцевого розвитку.
 • Впровадження демонстраційних проектів у містах-партнерах. Фінансова підтримка демонстраційних (грантових) проектів у сфері місцевого економічного розвитку на основі співфінансування.

«Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України»

(РЕОП) — канадський проект технічної допомоги, який розроблено для посилення спроможності посадових осіб обласних державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування

у Львівській та Дніпропетровській областях з метою проведення економічно обґрунтованого аналізу, і використання його результатів для узгодження планів економічного розвитку на всіх трьох рівнях влади (центральному, обласному і міському).

РЕОП — п'ятирічний проект, що фінансується Канадською агенцією міжнародного розвитку і виконується Конференційною радою Канади.

Проект РЕОП безпосередньо співпрацює з Проектом «Місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ) за фінансування КАМР (Канадською агенцією міжнародного розвитку), який здійснює Федерація канадських муніципалітетів в 10 містах у Львівській і Дніпропетровській областях.

В межах Проекту РЕОП проводитимуться  навчання для посадових осіб обласного та міського рівнів з розробки і використання інструментів, необхідних для впровадження економічно обгрунтованого планування. Після проходження посадовими особами навчальних курсів, консультанти Проекту РЕОП та місцеві координатори працюватимуть з посадовими особами міського та обласного рівнів над збором та перевіркою статистичних даних, на основі яких буде здійснено обґрунтування існуючих та розробка нових планів економічного розвитку. Після збору і аналізу таких даних буде проведено серію навчальних семінарів для посадових осіб міських та обласних органів влади щодо — використання інструментів економічного аналізу та планування.

Аналітичні інструменти, які використовуватимуться для прогнозування економічного розвитку міста в результаті проекту:

Модель демографічного прогнозування:

Довгострокові демографічні тенденції мають значний вплив на майбутні видатки, доходи та економічні перспективи областей і міст. Посадові особи обласного та міського рівня пройдуть навчання з довгострокового демографічного прогнозування, що дозволить сформувати стратегію для подолання негативного впливу демографічних тенденцій і слугуватиме основою для економічного та фіскального прогнозування.

Економічне прогнозування потенційного ВВП:

Реалістична оцінка майбутніх економічних умов є ключовим елементом довгострокового планування економічного розвитку. На основі прогнозу робочої сили та продуктивності праці буде побудовано прогноз потенційного ВВП для вибраних областей і міст. Результати прогнозу потенційного ВВП слугуватимуть основою для побудови фіскального прогнозу, що визначатиме реальні можливості щодо реалізації стратегії економічного розвитку.

Модель фіскального прогнозування:

Створення фіскального прогнозу є кінцевим кроком в обґрунтуванні планів економічного розвитку. Фіскальний прогноз дасть змогу визначити обсяг доступних бюджетних ресурсів для реалізації стратегічних пріоритетів економічного розвитку області або міста. Для кожної області та міста буде побудовано окремі моделі фіскального прогнозування, а їх посадові особи пройдуть навчання з фіскального прогнозування. Фіскальні прогнози не тільки забезпечуватимуть реалістичне обгрунтування планів економічного розвитку, але й стануть інструментом інформування центральної влади про бюджетні потреби відповідних областей і міст. Це дозволить уникнути проблем під час виконання місцевих бюджетів та мінімізувати фінансові ризики, пов'язані з реалізацією стратегій економічного розвитку.

Після розробки індивідуальних моделей прогнозування та збору відповідних даних, для посадових осіб обласного і міського рівня буде проведено навчання із підготовки звіту «Бенчмаркінг та обгрунтоване фіскальне прогнозування» (БОФП), який представлятиме результати кількісного аналізу, здійсненого в межах Проекту РЕОП. Відповідний навчальний курс включатиме інструктаж з питань гендерної рівності та концепції сталого довкілля у звіт БОФП. Після публікації даного звіту експерти Конференційної ради Канади (КРК) нададуть посадовим особам міського і обласного рівнів допомогу у проведенні аналізу та виявленні сильних і слабких сторін існуючих планів економічного розвитку, а також у їх оновленні і посиленні на основі економічно обгрунтованого аналізу, або ж у виробленні нових стратегій економічного розвитку.

Як частину процесу оновлення і посилення планів економічного розвитку, Конференційна рада Канади (КРК) надасть містам і областям допомогу щодо здійснення громадського обговорення і залучення різних зацікавлених сторін (бізнес, неурядові організації та об'єднання, наукові кола) до процесу планування економічного розвитку.

Зважаючи на особливості процесу бюджетного фінансування видатків місцевих бюджетів на рівні областей і міст України, критично важливим для забезпечення успішного економічного розвитку є узгодження відповідних планів на обласному і міському рівнях, а також забезпечення їх відповідності планам Уряду. Проект «Місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ), який здійснює Федерація канадських муніципалітетів, організовуватиме серії періодичних (раз на півроку) консультацій із залученням органів влади усіх трьох рівнів задля забезпечення співпраці та координації між ними. Конференційна рада Канади (КРК) тісно співпрацюватиме з областями і містами, а також із проектом «Місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ) у наданні такої допомоги через участь у згаданих консультаціях.

Для забезпечення сталості результатів, досягнутих у межах Проекту РЕОП, а також їх передачі іншим областям і містам України проект співпрацюватиме з одним із вищих навчальних закладів задля розбудови спроможності його викладачів до проведення навчальних семінарів з економічного аналізу та планування місцевого розвитку для посадових осіб обласного і міського рівня.

Положення


1. Загальні положення

1.1. Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим першому заступнику міського голови – заступнику міського голови з економічного розвитку, директору департаменту економічного розвитку.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.

1.4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.

1.5. Повне найменування: управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.

1.6. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. Забезпечення надходжень податків та інших платежів до бюджету Львівської міської територіальної громади.

2.1.2. Реалізація заходів у сфері податкового та тарифного регулювання.

2.1.3. Відстеження та прогнозування основних показників економічного та соціального розвитку Львівської міської територіальної громади.

2.1.4. Здійснення економічного аналізу діяльності комунальних підприємств, підготовка пропозицій щодо покращання показників їхньої діяльності.

2.1.5. Сприяння розвитку підприємництва у Львівській міській територіальній громаді.

2.1.6. Реалізація енергоефективних заходів.

2.1.7. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами.

2.1.8. Забезпечення здійснення державної регуляторної діяльності та супровід публічних закупівель у міській раді та її виконавчих органах.

3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту економічного розвитку, йому підконтрольний та підзвітний.

3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

3.2.1. Відділ аналізу та планування, до складу якого входить сектор моніторингу.

3.2.2. Відділ ділових індустрій, до складу якого входить сектор підприємництва та регуляторної політики.

3.2.3. Відділ торгівлі та тендерної політики, до складу якого входить сектор тендерної політики.

3.2.4. Відділ податкового та тарифного регулювання, до складу якого входить сектор податкового регулювання.

3.2.5. Відділ зовнішньої реклами.

3.2.6. Відділ комунальних підприємств.

3.2.7. Відділ енергоменеджменту.

3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.

3.4. Начальник управління має двох заступників, які є начальниками відділу ділових індустрій та відділу податкового та тарифного регулювання. Їх призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.

Начальники відділу ділових індустрій, відділу аналізу та планування, відділу торгівлі та тендерної політики, відділу податкового та тарифного регулювання мають по одному заступнику, яких призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту за поданням начальника управління.

3аступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.

Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.

3.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

3.6. Начальник управління:

3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, а також першим заступником міського голови – заступником міського голови з економічного розвитку, директором департаменту економічного розвитку за виконання покладених на управління завдань.

3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.

3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.

3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.

3.6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.

3.6.6. Вносить директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні їх оцінки, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, забезпечує ведення особових справ, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).

3.6.7. Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і допомог для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:

4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у сфері економіки, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.

4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.

4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

4.1.6. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.1.7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

4.1.8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.

4.1.9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.

4.1.10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності.

4.1.11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.

4.1.12. Формування переліку об’єктів, капітальні видатки на які планують проводити за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади.

4.1.13. Відстеження та прогнозування основних показників економічного та соціального розвитку Львівської міської територіальної громади.

4.1.14. Підготовка аналізу виконання програм соціально-економічного розвитку Львівської міської територіальної громади.

4.1.15. Підготовка висновків стосовно доцільності залучення кредиту (позики) під місцеву гарантію для виконання (реалізації) інвестиційних проектів.

4.1.16. Підготовка та подання пропозицій департаменту економічного розвитку щодо встановлення розмірів та ставок місцевих податків і зборів та інших платежів, які надходять до бюджету Львівської міської територіальної громади.

4.1.17. Підготовка пропозицій щодо надання пільг з податків, зборів та обов’язкових платежів, які відносяться до доходів бюджету Львівської міської територіальної громади.

4.1.18. Організація та участь у районних комісіях з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення своєчасності та повноти сплати податків.

4.1.19. Організація роботи місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку торгівлі всіх форм власності, підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету та міської ради проєктів рішень, ухвал щодо створення та діяльності ринків, торговельних майданчиків, пересувних тимчасових споруд, атракціонів, літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства.

4.1.20. Підготовка погоджень на одноразову торгівлю під час проведення міських заходів, святкувань, виставок – ярмарків.

4.1.21. Підготовка та подання пропозицій на розгляд ради щодо Правил дотримання тиші у м. Львові (Львівській міській територіальній громаді).

4.1.22. Контроль за технічним станом рекламних конструкцій, забезпечення у межах компетенції справляння орендної плати за їх розміщення.

4.1.23. Подання на розгляд міської ради питання щодо встановлення порядку використання прибутків комунальних підприємств, установ та організацій, здійснення контролю за їх використанням.

4.1.24. Ведення бази даних комунальних підприємств.

4.1.25. Здійснення економічного аналізу діяльності комунальних підприємств, підготовка пропозицій щодо оптимізації їхньої діяльності.

4.1.26. Здійснення моніторингу та аналізу публічних закупівель, проведених виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Львівської міської територіальної громади

4.1.27. Оприлюднення на офіційному порталі Львівської міської ради інформації про публічні закупівлі, які проводять розпорядники бюджетних коштів.

4.1.28. Надання методологічної та практичної допомоги у проведенні публічних закупівель, що здійснюються виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Львівської міської територіальної громади

4.1.29. Розробка та аналіз тарифів на послуги, які надаються підприємствами, установами та організаціями, підпорядкованим структурним підрозділам Львівської міської ради; аналіз та погодження інших тарифів, які підлягають регулюванню у визначеному діючим законодавством порядку.

4.1.30. Розрахунок норм (лімітів) споживання енергоресурсів для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади та здійснення контролю за їх дотриманням.

4.1.31. Підготовка пропозицій щодо оптимізації структури споживання енергоресурсів та використання альтернативних джерел енергії.

4.1.32. Здійснення обліку промислових об’єктів, внесення пропозицій їх власникам незалежно від форм власності щодо їх використання для задоволення потреб Львівської міської територіальної громади.

4.1.33. Сприяння розвитку промислових підприємств, кластерів та об’єднань.

4.1.34. Організація та проведення виставково-ярмаркових заходів із залученням промислових підприємств, підтримка місцевих товаровиробників.

4.1.35. Залучення до сплати податку на майно суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують приміщення колишніх промислових підприємств з комерційною метою.

4.1.36. Зменшення кількості занедбаних виробничих приміщень через сприяння суб’єктам господарювання у підготовці та реалізації інвестиційних проектів на територіях колишніх промислових підприємств.

4.1.37. Ведення реєстру діючих регуляторних актів, оприлюднення проектів регуляторних актів з відповідними супровідними документами та звітів про їх відстеження на офіційному сайті Львівської міської ради.

5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.

5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.

5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.

5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.

5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

5.1.9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.

5.1.10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту економічного розвитку.

6.2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування (крім посад інспекторів) їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.

6.3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.

7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 22.12.2022, 11:10