Управління економіки

Управління економіки займається забезпеченням збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, тощо.

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-18:00
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 429

Повноваження


 1. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету та затвердження радою проектів програм соціально-економічного розвитку міста, звітів про хід і результати виконання цих програм.
 2. Здійснення економічного аналізу діяльності комунальних підприємств, підготовка пропозицій щодо оптимізації їхньої діяльності.
 3. Підготовка і забезпечення виконання програм щодо сприяння розвитку промисловості та підприємництва у м. Львові; сприяння запровадженню нових технологій і винаходів, вивчення та використання для цього досвіду інших міст України та світового досвіду.
 4. Підготовка погодження встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства у стаціонарній мережі та тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності, незалежно від форм власності.
 5. Організація роботи місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку торгівлі всіх форм власності, підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету та міської ради проектів рішень, ухвал щодо створення ринків, торговельних майданчиків, атракціонів, літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства.
 6. Участь у здійсненні контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері торгівлі та сфері надання послуг.
 7. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету і затвердження міською радою міської програми зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття; організація і контроль їх виконання.
 8. Контроль за поданням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у працівниках.
 9. Здійснення обліку промислових об’єктів, нежилих приміщень на території м. Львова, внесення пропозицій їх власникам незалежно від форм власності щодо їх використання для задоволення потреб міської громади.
 10. Підготовка заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку м. Львова, ефективного використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
 11. Прогнозування основних показників розвитку економіки м. Львова.
 12. Складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком м. Львова.
 13. Підготовка погоджень на одноразову торгівлю під час проведення міських заходів, святкувань, виставок – ярмарків.
 14. Відстеження основних показників економічного та соціального розвитку м. Львова.
 15. Підготовка аналізу виконання програм соціально-економічного розвитку м. Львова.
 16. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо встановлення розмірів та ставок місцевих податків і зборів та інших платежів, які надходять до бюджету м. Львова.
 17. Підготовка пропозицій щодо надання пільг з податків, зборів та обов’язкових платежів, які відносяться до доходів міського бюджету м. Львова.
 18. Здійснення координаційної роботи щодо забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету м. Львова.
 19. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо встановлення для підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності міста, розміру частки чистого прибутку, котра підлягає зарахуванню до міського бюджету м. Львова.
 20. Контроль за технічним станом рекламних конструкцій, забезпечення у межах компетенції справляння орендної плати за їх розміщення.
 21. Підготовка пропозицій щодо оптимізації структури споживання енергоресурсів та використання альтернативних джерел палива.
 22. Здійснення координаційної роботи щодо поліпшення якості енергетичних послуг та можливостей для їх регулювання.
 23. Аналіз ефективності використання всіх видів палива.
 24. Координація заходів щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у комплексному соціально-економічному розвитку міста.
 25. Систематичне оприлюднення на офіційному порталі Львівської міської ради інформації про тендерні закупівлі, які проводять розпорядники бюджетних коштів.
 26. Контроль за своєчасністю виконання етапів закупівель, здійснених виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами.
 27. Підготовка проектів нормативно-правових актів з питань здійснення закупівель виконавчих органами, комунальними закладами, установами та підприємствами за кошти міського бюджету м. Львова.
 28. Розробка та реалізація Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові, звіт про її виконання.
 29. Сприяння розвитку промислових підприємств, громадських організацій та об’єднань.
 30. Організація та проведення виставко-ярмаркових заходів із залученням промислових підприємств, сприяння підтримці місцевих товаровиробників.
 31. Супровід інвестиційних проектів задля сприяння розвитку м. Львова, розроблення та організація реалізації заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату.
 32. Розгляд та подання пропозицій департаменту щодо погодження тарифів, які встановлюються іншими виконавчими органами ради.
 33. На підставі звернень замовників проведення розрахунку розміру пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та підготовка проектів договорів про пайову участь між замовниками та департаментом.
 34. Підготовка квартальних звітів щодо здійснених закупівель за кошти міського бюджету м. Львова та кошти Львівських комунальних підприємств з врахуванням поданої інформації розпорядниками коштів нижчого рівня.
 35. Консультаційна та методична допомога виконавчим органам, комунальним закладам, установам та підприємствам Львівської міської ради - замовникам у здійсненні ними закупівель товарів, робіт і послуг.
 36. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами міста.
 37. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у міській раді та її виконавчих органах.

Основні завдання


 1. Підготовка заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
 2. Складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком міста.
 3. Підготовка проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, сприяння розвитку підприємництва та звітів про хід і результати виконання цих програм.
 4. Підготовка необхідних показників та пропозицій до програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, сприяння розвитку підприємництва.
 5. Реалізація політики органів міської влади щодо функціонування об’єктів громадського харчування, побутового і торговельного обслуговування.
 6. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про колективно-договірне регулювання трудових відносин.
 7. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства у сфері зовнішньої реклами.
 8. Забезпечення реалізації тарифної політики у м. Львові.
 9. Підготовка пропозицій та заходів щодо оптимізації структури споживання енергоресурсів у м. Львові.
 10. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у міській раді та її виконавчих органах.

Положення


Загальні положення

 1. Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору департаменту економічного розвитку.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту іншими нормами законодавства України.
 4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.
 5. Повне найменування: управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту. Начальник управління за посадою є заступником директора департаменту економічного розвитку, йому безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ аналізу та планування, до складу якого входить сектор моніторингу.
  2. Відділ ділових індустрій, до складу якого входить сектор підприємництва та регуляторної політики.
  3. Відділ торгівлі та тендерної політики, до складу якого входить сектор тендерної політики.
  4. Відділ зовнішньої реклами.
  5. Відділ комунальних підприємств.
  6. Відділ енергоменеджменту.
  7. Відділ податкового та тарифного регулювання, до складу якого входить сектор податкового регулювання.
 3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту за поданням начальника управління, у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
 4. Начальник управління має двох заступників, які є начальниками відділу ділових індустрій та відділу податкового та тарифного регулювання. Їх призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. 3аступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
 5. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником міського голови з економічних питань та містобудування, директором департаменту економічного розвитку.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
  5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Вносить директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні їх оцінки, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань) тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у економічно-соціальній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями.
  9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
  10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.
  11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  12. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету та затвердження радою проектів програм соціально-економічного розвитку міста, звітів про хід і результати виконання цих програм.
  13. Здійснення економічного аналізу діяльності комунальних підприємств, підготовка пропозицій щодо оптимізації їхньої діяльності.
  14. Підготовка і забезпечення виконання програм щодо сприяння розвитку промисловості та підприємництва у м. Львові; сприяння запровадженню нових технологій і винаходів, вивчення та використання для цього досвіду інших міст України та світового досвіду.
  15. Підготовка погодження встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства у стаціонарній мережі та тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності, незалежно від форм власності.
  16. Організація роботи місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку торгівлі всіх форм власності, підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету та міської ради проектів рішень, ухвал щодо створення ринків, торговельних майданчиків, атракціонів, літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства.
  17. Участь у здійсненні контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері торгівлі та сфері надання послуг.
  18. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету і затвердження міською радою міської програми зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття; організація і контроль їх виконання.
  19. Контроль за поданням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у працівниках.
  20. Здійснення обліку промислових об’єктів, нежилих приміщень на території м. Львова, внесення пропозицій їх власникам незалежно від форм власності щодо їх використання для задоволення потреб міської громади.
  21. Підготовка заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку м. Львова, ефективного використання природних,трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
  22. Прогнозування основних показників розвитку економіки м. Львова.
  23. Складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком м. Львова. 4.1.24. Підготовка погоджень на одноразову торгівлю під час проведення міських заходів, святкувань, виставок – ярмарків.
  24. Відстеження основних показників економічного та соціального розвитку м. Львова.
  25. Підготовка аналізу виконання програм соціально-економічного розвитку м. Львова.
  26. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо встановлення розмірів та ставок місцевих податків і зборів та інших платежів, які надходять до бюджету м. Львова.
  27. Підготовка пропозицій щодо надання пільг з податків, зборів та обов’язкових платежів, які відносяться до доходів міського бюджету м. Львова.
  28. Здійснення координаційної роботи щодо забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету м. Львова.
  29. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо встановлення для підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності міста, розміру частки чистого прибутку, котра підлягає зарахуванню до міського бюджету м. Львова.
  30. Контроль за технічним станом рекламних конструкцій, забезпечення у межах компетенції справляння орендної плати за їх розміщення.
  31. Підготовка пропозицій щодо оптимізації структури споживання енергоресурсів та використання альтернативних джерел палива.
  32. Здійснення координаційної роботи щодо поліпшення якості енергетичних послуг та можливостей для їх регулювання.
  33. Аналіз ефективності використання всіх видів палива.
  34. Координація заходів щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у комплексному соціально-економічному розвитку міста.
  35. Систематичне оприлюднення на офіційному порталі Львівської міської ради інформації про тендерні закупівлі, які проводять розпорядники бюджетних коштів.
  36. Контроль за своєчасністю виконання етапів закупівель, здійснених виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами.
  37. Підготовка проектів нормативно-правових актів з питань здійснення закупівель виконавчих органами, комунальними закладами, установами та підприємствами за кошти міського бюджету м. Львова.
  38. Розробка та реалізація Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові, звіт про її виконання.
  39. Сприяння розвитку промислових підприємств, громадських організацій та об’єднань.
  40. Організація та проведення виставко-ярмаркових заходів із залученням промислових підприємств, сприяння підтримці місцевих товаровиробників.
  41. Супровід інвестиційних проектів задля сприяння розвитку м. Львова, розроблення та організація реалізації заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату.
  42. Розгляд та подання пропозицій департаменту щодо погодження тарифів, які встановлюються іншими виконавчими органами ради.
  43. На підставі звернень замовників проведення розрахунку розміру пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та підготовка проектів договорів про пайову участь між замовниками та департаментом.
  44. Підготовка квартальних звітів щодо здійснених закупівель за кошти міського бюджету м. Львова та кошти Львівських комунальних підприємств з врахуванням поданої інформації розпорядниками коштів нижчого рівня.
  45. Консультаційна та методична допомога виконавчим органам, комунальним закладам, установам та підприємствам Львівської міської ради – замовникам у здійсненні ними закупівель товарів, робіт і послуг.
  46. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами міста.
  47. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у міській раді та її виконавчих органах.
  48. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, наказів директора департаменту.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, обстеження та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління / відділ відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  9. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту економічного розвитку.
 2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування (крім посад службовців), їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Програми


Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова на 2009-2010 роки

Головною метою програми є поєднання і практична реалізація пріоритетних напрямків, галузевих програм, залучення міжнародної технічної допомоги та закріплення тенденцій економічного зростання як основи вирішення всього комплексу питань соціально-економічної політики міста.Основними напрямами досягнення визначеної мети та виконання пріоритетних завдань є:

У сфері соціальної політики:

 • недопущення росту безробіття, підвищення соціальної захищеності безробітних;
 • ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення її виникнення у майбутньому;
 • зростання заробітної плати, в т. ч. у бюджетній сфері;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • якісне медичне обслуговування населення;
 • забезпечення захисту материнства і дитинства;
 • забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом;
 • зростання духовно-інтелектуального потенціалу мешканців міста;
 • забезпечення соціального захисту незахищених верств населення.

У реальному секторі економіки:

 • створення умов для подальшого зростання економічного потенціалу міста, залучення стратегічного інвестора у промисловість міста, нарощування випуску конкурентоспроможної продукції та поступове підвищення реального рівня життя населення;
 • cтворення постійно діючої системи маркетингу інвестиційних можливостей міста;
 • збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку міста;
 • участь у проектах міжнародної технічної допомоги та євроінтеграційних процесах;
 • поетапне вирішення проблеми соціального житла;
 • вдосконалення роботи Дозвільного офісу;
 • розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового обслуговування;
 • забезпечення стабільної роботи транспорту;
 • ефективне використання земельних ресурсів міста та об’єктів комунальної власності територіальної громади міста;
 • подальше реформування житлово-комунального господарства через створення ОСББ, у напрямку підвищення якості житлово-комунальних послуг та умов проживання;
 • впровадження сучасних систем збирання, переробки та захоронення твердих побутових відходів.

Програма сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2009-2010 роки

Мета:Сприятливий діловий клімат, оптимальне використання наявних та потенційних міських ресурсів,залучення до підприємницької діяльності широких верств населення.

Основні напрямки програми:

 • вдосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності;
 • фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва;
 • підтримка інноваційних проектів та впровадження новітніх систем управління;
 • ресурсне та інформаційне забезпечення;
 • розвиток інфраструктури сприяння підприємництву, підтримка ринку ділових послуг;
 • підтримка та розвиток кадрового потенціалу малого підприємництва.

Програма зайнятості населення м. Львова на 2008-2009 роки

Головною метою Програми є сприяння зайнятості населення міста Львова та задоволення потреб громадян у праці.

Основні завдання Програми:

 • збільшення рівня зайнятості економічно активного населення;
 • забезпечення підтримки безробітних громадян та їхніх сімей, захист їх від негативних наслідків безробіття;
 • забезпечення додаткових гарантій зайнятості окремим категоріям громадян;
 • сприяння всім формам розширення сфери прикладання праці за рахунок створення нових та збереження існуючих робочих місць;
 • вдосконалення системи відтворення робочої сили шляхом поліпшення професійної орієнтації, підвищення кваліфікації працівників та ефективності використання трудових ресурсів;
 • посилення мотивації населення до легальної зайнятості;
 • підвищення якості робочої сили;- сприяння самостійній зайнятості населення, розвитку малого та середнього підприємництва серед незайнятих громадян.

Проекти


Проект «місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ)

Проект МЕРМ спрямований на створення сприятливого клімату для економічного розвитку в Україні та зміцнення демократії і має на меті покращити умови та можливості економічного зростання завдяки ефективному врядуванню, яке відповідає інтересам громадян та бізнес-спільноти за активної підтримки з боку центральних органів влади.

Проект МЕРМ реалізується з січня 2010 року до грудня 2014 року Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку (КАМР) і надає підтримку у вдосконаленні планування і постачання послуг, що сприяють і підтримують економічне зростання та розвиток в дванадцяти українських містах Львівської та Дніпропетровської областей. Проект спрямований на створення сприятливого клімату для економічного розвитку в Україні та зміцнення демократії і має на меті покращити умови та можливості економічного зростання завдяки ефективному врядуванню, яке відповідає інтересам громадян та бізнес-спільноти за активної підтримки з боку центральних органів влади.

Для досягнення зазначеної мети проект ставить перед собою такі завдання:

 • Надати технічну підтримку містам-партнерам щодо розробки, фінансування та впровадження стратегічних планів місцевого економічного розвитку. Ця складова проекту передбачає розробку методології та видання посібника з планування місцевого економічного розвитку; проведення навчання для представників місцевого самоврядування, громадськості та бізнес-спільноти на предмет розроблення та реалізації середньотермінових планів економічного розвитку, впровадження демонстраційних проектів зі стимулювання місцевого економічного розвитку та залучення інвестицій.
 • Підтримати впровадження децентралізації та реформ місцевого самоврядування на всіх рівнях управління шляхом сприяння співпраці між органами місцевого самоврядування, міністерствами, обласними державними адміністраціями та АМУ (агентства міжнародного розвитку) заради економічного розвитку. У цьому компоненті передбачається проведення міжвідомчих форумів в обох областях, що стануть платформою ефективного спілкування та обміну досвідом між зацікавленими сторонами з метою розробки та впровадження заходів, які сприятимуть економічному розвитку міст-партнерів. Проект надасть допомогу міністерствам-партнерам у проведенні навчання, здійсненні ознайомчих поїздок та проведенні аналітичних досліджень з питань місцевого економічного розвитку.
 • Зміцнити спроможність АМУ, вдосконалити якість послуг, які надаються її членам в усіх сферах економічного розвитку, сприяючи участі жінок в економічних та політичних процесах. Проект МЕРМ розвиватиме партнерство з АМУ з метою спільного вирішення основних проблем, що стоять на заваді розвитку місцевого самоврядування в Україні. Це стратегічне партнерство дасть змогу розробити нові механізми муніципального управління, проводити цілеспрямоване навчання для членів АМУ та розповсюджувати найкращий досвід у наданні муніципальних послуг.

У рамках проекту МЕРМ будуть застосовані такі механізми виконання програми:

 • Паритетні технічні обміни між муніципалітетами. Фахівці-практики органів місцевого самоврядування Канади та України, спираючись на методологію «практичне навчання», спільно працюватимуть над конкретними завданнями, що стоять перед містами-партнерами.
 • Залучення канадських та українських консультантів. Працівники канадських муніципалітетів, залучені на волонтерських засадах, висококваліфіковані канадські консультанти у сфері місцевого економічного розвитку разом з українськими організаціями та консультантами забезпечуватимуть технічну підтримку реалізації проекту МЕРМ на муніципальному рівні.
 • Навчальні візити в Канаду. Тематичні ознайомчі поїздки в провінції Канади, робочі зустрічі в міністерствах, що займаються муніципальними питаннями і проблемами, з метою ознайомлення з досвідом, кращими практиками, моделями муніципального розвитку, які можна реалізувати в умовах України.
 • Міжмуніципальні обміни з країнами Європи. Робочі візити для представників міст-партнерів у міста сусідніх з Україною країн, які в останні роки пройшли шлях реформування системи місцевого самоврядування, з метою вивчення європейських муніципальних моделей та підходів до питань місцевого розвитку.
 • Впровадження демонстраційних проектів у містах-партнерах. Фінансова підтримка демонстраційних (грантових) проектів у сфері місцевого економічного розвитку на основі співфінансування.

«Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України»

(РЕОП) — канадський проект технічної допомоги, який розроблено для посилення спроможності посадових осіб обласних державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування

у Львівській та Дніпропетровській областях з метою проведення економічно обґрунтованого аналізу, і використання його результатів для узгодження планів економічного розвитку на всіх трьох рівнях влади (центральному, обласному і міському).

РЕОП — п'ятирічний проект, що фінансується Канадською агенцією міжнародного розвитку і виконується Конференційною радою Канади.

Проект РЕОП безпосередньо співпрацює з Проектом «Місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ) за фінансування КАМР (Канадською агенцією міжнародного розвитку), який здійснює Федерація канадських муніципалітетів в 10 містах у Львівській і Дніпропетровській областях.

В межах Проекту РЕОП проводитимуться  навчання для посадових осіб обласного та міського рівнів з розробки і використання інструментів, необхідних для впровадження економічно обгрунтованого планування. Після проходження посадовими особами навчальних курсів, консультанти Проекту РЕОП та місцеві координатори працюватимуть з посадовими особами міського та обласного рівнів над збором та перевіркою статистичних даних, на основі яких буде здійснено обґрунтування існуючих та розробка нових планів економічного розвитку. Після збору і аналізу таких даних буде проведено серію навчальних семінарів для посадових осіб міських та обласних органів влади щодо — використання інструментів економічного аналізу та планування.

Аналітичні інструменти, які використовуватимуться для прогнозування економічного розвитку міста в результаті проекту:

Модель демографічного прогнозування:

Довгострокові демографічні тенденції мають значний вплив на майбутні видатки, доходи та економічні перспективи областей і міст. Посадові особи обласного та міського рівня пройдуть навчання з довгострокового демографічного прогнозування, що дозволить сформувати стратегію для подолання негативного впливу демографічних тенденцій і слугуватиме основою для економічного та фіскального прогнозування.

Економічне прогнозування потенційного ВВП:

Реалістична оцінка майбутніх економічних умов є ключовим елементом довгострокового планування економічного розвитку. На основі прогнозу робочої сили та продуктивності праці буде побудовано прогноз потенційного ВВП для вибраних областей і міст. Результати прогнозу потенційного ВВП слугуватимуть основою для побудови фіскального прогнозу, що визначатиме реальні можливості щодо реалізації стратегії економічного розвитку.

Модель фіскального прогнозування:

Створення фіскального прогнозу є кінцевим кроком в обґрунтуванні планів економічного розвитку. Фіскальний прогноз дасть змогу визначити обсяг доступних бюджетних ресурсів для реалізації стратегічних пріоритетів економічного розвитку області або міста. Для кожної області та міста буде побудовано окремі моделі фіскального прогнозування, а їх посадові особи пройдуть навчання з фіскального прогнозування. Фіскальні прогнози не тільки забезпечуватимуть реалістичне обгрунтування планів економічного розвитку, але й стануть інструментом інформування центральної влади про бюджетні потреби відповідних областей і міст. Це дозволить уникнути проблем під час виконання місцевих бюджетів та мінімізувати фінансові ризики, пов'язані з реалізацією стратегій економічного розвитку.

Після розробки індивідуальних моделей прогнозування та збору відповідних даних, для посадових осіб обласного і міського рівня буде проведено навчання із підготовки звіту «Бенчмаркінг та обгрунтоване фіскальне прогнозування» (БОФП), який представлятиме результати кількісного аналізу, здійсненого в межах Проекту РЕОП. Відповідний навчальний курс включатиме інструктаж з питань гендерної рівності та концепції сталого довкілля у звіт БОФП. Після публікації даного звіту експерти Конференційної ради Канади (КРК) нададуть посадовим особам міського і обласного рівнів допомогу у проведенні аналізу та виявленні сильних і слабких сторін існуючих планів економічного розвитку, а також у їх оновленні і посиленні на основі економічно обгрунтованого аналізу, або ж у виробленні нових стратегій економічного розвитку.

Як частину процесу оновлення і посилення планів економічного розвитку, Конференційна рада Канади (КРК) надасть містам і областям допомогу щодо здійснення громадського обговорення і залучення різних зацікавлених сторін (бізнес, неурядові організації та об'єднання, наукові кола) до процесу планування економічного розвитку.

Зважаючи на особливості процесу бюджетного фінансування видатків місцевих бюджетів на рівні областей і міст України, критично важливим для забезпечення успішного економічного розвитку є узгодження відповідних планів на обласному і міському рівнях, а також забезпечення їх відповідності планам Уряду. Проект «Місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ), який здійснює Федерація канадських муніципалітетів, організовуватиме серії періодичних (раз на півроку) консультацій із залученням органів влади усіх трьох рівнів задля забезпечення співпраці та координації між ними. Конференційна рада Канади (КРК) тісно співпрацюватиме з областями і містами, а також із проектом «Місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ) у наданні такої допомоги через участь у згаданих консультаціях.

Для забезпечення сталості результатів, досягнутих у межах Проекту РЕОП, а також їх передачі іншим областям і містам України проект співпрацюватиме з одним із вищих навчальних закладів задля розбудови спроможності його викладачів до проведення навчальних семінарів з економічного аналізу та планування місцевого розвитку для посадових осіб обласного і міського рівня.


Оновлено: 28.04.2022, 12:49