Управління економіки

Управління економіки займається забезпеченням збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, тощо.

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятницязгідно графіка-календаря
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 12:45

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 429А

Повноваження


1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.

2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.

3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у сфері економіки, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.

4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.

5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

6. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.

9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.

10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності.

11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.

12. Формування переліку об’єктів, капітальні видатки на які планують проводити за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади.

13. Відстеження та прогнозування основних показників економічного та соціального розвитку Львівської міської територіальної громади.

14. Підготовка аналізу виконання програм соціально-економічного розвитку Львівської міської територіальної громади.

15. Підготовка висновків стосовно доцільності залучення кредиту (позики) під місцеву гарантію для виконання (реалізації) інвестиційних проектів.

16. Підготовка та подання пропозицій департаменту економічного розвитку щодо встановлення розмірів та ставок місцевих податків і зборів та інших платежів, які надходять до бюджету Львівської міської територіальної громади.

17. Підготовка пропозицій щодо надання пільг з податків, зборів та обов’язкових платежів, які відносяться до доходів бюджету Львівської міської територіальної громади.

18. Організація та участь у районних комісіях з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення своєчасності та повноти сплати податків.

19. Організація роботи місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку торгівлі всіх форм власності, підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету та міської ради проєктів рішень, ухвал щодо створення та діяльності ринків, торговельних майданчиків, пересувних тимчасових споруд, атракціонів, літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства.

20. Підготовка погоджень на одноразову торгівлю під час проведення міських заходів, святкувань, виставок – ярмарків.

21. Підготовка та подання пропозицій на розгляд ради щодо Правил дотримання тиші у м. Львові (Львівській міській територіальній громаді).

22. Контроль за технічним станом рекламних конструкцій, забезпечення у межах компетенції справляння орендної плати за їх розміщення.

23. Подання на розгляд міської ради питання щодо встановлення порядку використання прибутків комунальних підприємств, установ та організацій, здійснення контролю за їх використанням.

24. Ведення бази даних комунальних підприємств.

25. Здійснення економічного аналізу діяльності комунальних підприємств, підготовка пропозицій щодо оптимізації їхньої діяльності.

26. Здійснення моніторингу та аналізу публічних закупівель, проведених виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Львівської міської територіальної громади

27. Оприлюднення на офіційному порталі Львівської міської ради інформації про публічні закупівлі, які проводять розпорядники бюджетних коштів.

28. Надання методологічної та практичної допомоги у проведенні публічних закупівель, що здійснюються виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Львівської міської територіальної громади

29. Розробка та аналіз тарифів на послуги, які надаються підприємствами, установами та організаціями, підпорядкованим структурним підрозділам Львівської міської ради; аналіз та погодження інших тарифів, які підлягають регулюванню у визначеному діючим законодавством порядку.

30. Розрахунок норм (лімітів) споживання енергоресурсів для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади та здійснення контролю за їх дотриманням.

31. Підготовка пропозицій щодо оптимізації структури споживання енергоресурсів та використання альтернативних джерел енергії.

32. Здійснення обліку промислових об’єктів, внесення пропозицій їх власникам незалежно від форм власності щодо їх використання для задоволення потреб Львівської міської територіальної громади.

33. Сприяння розвитку промислових підприємств, кластерів та об’єднань.

34. Організація та проведення виставково-ярмаркових заходів із залученням промислових підприємств, підтримка місцевих товаровиробників.

35. Залучення до сплати податку на майно суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують приміщення колишніх промислових підприємств з комерційною метою.

36. Зменшення кількості занедбаних виробничих приміщень через сприяння суб’єктам господарювання у підготовці та реалізації інвестиційних проектів на територіях колишніх промислових підприємств.

37. Ведення реєстру діючих регуляторних актів, оприлюднення проектів регуляторних актів з відповідними супровідними документами та звітів про їх відстеження на офіційному сайті Львівської міської ради.

Основні завдання


 1. Підготовка заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
 2. Складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком міста.
 3. Підготовка проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, сприяння розвитку підприємництва та звітів про хід і результати виконання цих програм.
 4. Підготовка необхідних показників та пропозицій до програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, сприяння розвитку підприємництва.
 5. Реалізація політики органів міської влади щодо функціонування об’єктів громадського харчування, побутового і торговельного обслуговування.
 6. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про колективно-договірне регулювання трудових відносин.
 7. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства у сфері зовнішньої реклами.
 8. Забезпечення реалізації тарифної політики у м. Львові.
 9. Підготовка пропозицій та заходів щодо оптимізації структури споживання енергоресурсів у м. Львові.
 10. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у міській раді та її виконавчих органах.

Програми


Програма сприяння розвитку підприємництва у Львівській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки

Львівська міська територіальна громада активно допомагає підприємцям за допомогою низки інструментів, зокрема через реалізацію пакету стимулюючих проектів та заходів, спрямованих на покращення бізнес-середовища, побудову громади підприємців, у тому числі відновлення економічного зростання у післявоєнний період.

Мета Програми: розвиток сприятливого середовища для бізнесу

Пріоритетні завдання:

 • вдосконалення правового поля та діджиталізація  бізнес-послуг; 
 • розширення доступу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів та відновлення інвестиційної привабливості;
 • забезпечення перспективного розвитку промислових зон та розвиток  інноваційної бізнес-інфраструктури;

- популяризацію ідей підприємництва та підтримку місцевих виробників;

- розвиток ділового клімату, конкурентного середовища в громаді та сприяння професійному зростанню кадрів;

- активізацію взаємодії місцевої влади з підприємницьким середовищем.

Положення про ваучерну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва

Мета ваучерної підтримки:

- підвищення рівня конкурентоспроможності;

- пошук нових ринків збуту, активізації господарської ініціативи сторін, виходу на нові ринки, у тому числі міжнародні;

- налагодження комерційних контактів з новими партнерами;

- промоції власної продукції;

- оптимізація господарської діяльності, покращення показників ефективності виробничих процесів;

- підтримка підприємців в період воєнного стану.

Види ваучерів:

 • маркетинговий ваучер на розвиток;
 • ваучер на енергозбереження;
 • маркетинговий ваучер на виставково-ярмаркові заходи
 • ваучер на релокацію;

-   інвестиційний ваучер;

-   компенсаційний ваучер;

-   ваучер на енергозабезпечення.

Програма формування податкової культури у м. Львові на 2020-2023 роки

          Мета Програми: формування у суспільстві податкових знань та свідомості, збільшення рівня добровільних надходжень від сплати податку з доходів фізичних осіб, місцевих податків та зборів, розширення бази оподаткування окремих податків та зборів, покращення фінансово-матеріальної бази органів державної податкової служби для забезпечення більш ефективної роботи.

              Очікувані результати:

- підвищення рівня податкової культури у суспільстві та формування відповідального ставлення до сплати податків;

- налагодження якісної комунікації між міською радою, органами державної податкової служби та платниками податків;

- своєчасне та зрозуміле інформування платників щодо розміру нарахованих сум податків, порядку нарахування та сплати, норм та вимог податкового законодавства;

- розширення бази оподаткування місцевими податками і зборами та, як наслідок, збільшення доходів бюджету Львівської міської територіальної громади;

налагодження обліку нарахувань податків та залучення до оподаткування окремих категорій платників, які здають майно в оренду та використовують його у підприємницькій діяльності;

створення позитивного іміджу сфери оподаткування.

Ваучерна підтримка МСП під час воєнного стану

детальніше

Положення


1. Загальні положення

1.1. Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим першому заступнику міського голови – заступнику міського голови з економічного розвитку, директору департаменту економічного розвитку.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.

1.4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.

1.5. Повне найменування: управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.

1.6. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. Забезпечення надходжень податків та інших платежів до бюджету Львівської міської територіальної громади.

2.1.2. Реалізація заходів у сфері податкового та тарифного регулювання.

2.1.3. Відстеження та прогнозування основних показників економічного та соціального розвитку Львівської міської територіальної громади.

2.1.4. Здійснення економічного аналізу діяльності комунальних підприємств, підготовка пропозицій щодо покращання показників їхньої діяльності.

2.1.5. Сприяння розвитку підприємництва у Львівській міській територіальній громаді.

2.1.6. Реалізація енергоефективних заходів.

2.1.7. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами.

2.1.8. Забезпечення здійснення державної регуляторної діяльності та супровід публічних закупівель у міській раді та її виконавчих органах.

3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту економічного розвитку, йому підконтрольний та підзвітний.

3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

3.2.1. Відділ аналізу та планування, до складу якого входить сектор моніторингу.

3.2.2. Відділ ділових індустрій, до складу якого входить сектор підприємництва та регуляторної політики.

3.2.3. Відділ торгівлі та тендерної політики, до складу якого входить сектор тендерної політики.

3.2.4. Відділ податкового та тарифного регулювання, до складу якого входить сектор податкового регулювання.

3.2.5. Відділ зовнішньої реклами.

3.2.6. Відділ комунальних підприємств.

3.2.7. Відділ енергоменеджменту.

3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.

3.4. Начальник управління має двох заступників, які є начальниками відділу ділових індустрій та відділу податкового та тарифного регулювання. Їх призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.

Начальники відділу ділових індустрій, відділу аналізу та планування, відділу торгівлі та тендерної політики, відділу податкового та тарифного регулювання мають по одному заступнику, яких призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту за поданням начальника управління.

3аступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.

Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.

3.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

3.6. Начальник управління:

3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, а також першим заступником міського голови – заступником міського голови з економічного розвитку, директором департаменту економічного розвитку за виконання покладених на управління завдань.

3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.

3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.

3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.

3.6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.

3.6.6. Вносить директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні їх оцінки, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, забезпечує ведення особових справ, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).

3.6.7. Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і допомог для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:

4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у сфері економіки, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.

4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.

4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

4.1.6. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.1.7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

4.1.8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.

4.1.9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.

4.1.10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності.

4.1.11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.

4.1.12. Формування переліку об’єктів, капітальні видатки на які планують проводити за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади.

4.1.13. Відстеження та прогнозування основних показників економічного та соціального розвитку Львівської міської територіальної громади.

4.1.14. Підготовка аналізу виконання програм соціально-економічного розвитку Львівської міської територіальної громади.

4.1.15. Підготовка висновків стосовно доцільності залучення кредиту (позики) під місцеву гарантію для виконання (реалізації) інвестиційних проектів.

4.1.16. Підготовка та подання пропозицій департаменту економічного розвитку щодо встановлення розмірів та ставок місцевих податків і зборів та інших платежів, які надходять до бюджету Львівської міської територіальної громади.

4.1.17. Підготовка пропозицій щодо надання пільг з податків, зборів та обов’язкових платежів, які відносяться до доходів бюджету Львівської міської територіальної громади.

4.1.18. Організація та участь у районних комісіях з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення своєчасності та повноти сплати податків.

4.1.19. Організація роботи місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку торгівлі всіх форм власності, підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету та міської ради проєктів рішень, ухвал щодо створення та діяльності ринків, торговельних майданчиків, пересувних тимчасових споруд, атракціонів, літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства.

4.1.20. Підготовка погоджень на одноразову торгівлю під час проведення міських заходів, святкувань, виставок – ярмарків.

4.1.21. Підготовка та подання пропозицій на розгляд ради щодо Правил дотримання тиші у м. Львові (Львівській міській територіальній громаді).

4.1.22. Контроль за технічним станом рекламних конструкцій, забезпечення у межах компетенції справляння орендної плати за їх розміщення.

4.1.23. Подання на розгляд міської ради питання щодо встановлення порядку використання прибутків комунальних підприємств, установ та організацій, здійснення контролю за їх використанням.

4.1.24. Ведення бази даних комунальних підприємств.

4.1.25. Здійснення економічного аналізу діяльності комунальних підприємств, підготовка пропозицій щодо оптимізації їхньої діяльності.

4.1.26. Здійснення моніторингу та аналізу публічних закупівель, проведених виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Львівської міської територіальної громади

4.1.27. Оприлюднення на офіційному порталі Львівської міської ради інформації про публічні закупівлі, які проводять розпорядники бюджетних коштів.

4.1.28. Надання методологічної та практичної допомоги у проведенні публічних закупівель, що здійснюються виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Львівської міської територіальної громади

4.1.29. Розробка та аналіз тарифів на послуги, які надаються підприємствами, установами та організаціями, підпорядкованим структурним підрозділам Львівської міської ради; аналіз та погодження інших тарифів, які підлягають регулюванню у визначеному діючим законодавством порядку.

4.1.30. Розрахунок норм (лімітів) споживання енергоресурсів для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади та здійснення контролю за їх дотриманням.

4.1.31. Підготовка пропозицій щодо оптимізації структури споживання енергоресурсів та використання альтернативних джерел енергії.

4.1.32. Здійснення обліку промислових об’єктів, внесення пропозицій їх власникам незалежно від форм власності щодо їх використання для задоволення потреб Львівської міської територіальної громади.

4.1.33. Сприяння розвитку промислових підприємств, кластерів та об’єднань.

4.1.34. Організація та проведення виставково-ярмаркових заходів із залученням промислових підприємств, підтримка місцевих товаровиробників.

4.1.35. Залучення до сплати податку на майно суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують приміщення колишніх промислових підприємств з комерційною метою.

4.1.36. Зменшення кількості занедбаних виробничих приміщень через сприяння суб’єктам господарювання у підготовці та реалізації інвестиційних проектів на територіях колишніх промислових підприємств.

4.1.37. Ведення реєстру діючих регуляторних актів, оприлюднення проектів регуляторних актів з відповідними супровідними документами та звітів про їх відстеження на офіційному сайті Львівської міської ради.

5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.

5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.

5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.

5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.

5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

5.1.9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.

5.1.10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту економічного розвитку.

6.2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування (крім посад інспекторів) їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.

6.3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.

7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 31.03.2024, 10:05