Управління інвестицій та проектів

Основною задачею Управління  інвестицій  та проектів — є забезпечення збалансованого зовнішньоекономічного та інвестиційного розвитку міста.

Оновлено: 02.04.2018, 14:27

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-18:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 317
+38 (032) 254-60-06
 • Структура
 • Відділи та підрозділи

НазваТелефонE-mail
Сектор промоції+38 (032) 254-60-06soroka.yaryna@gmail.com

Документи

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення
 1. Підготовка заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого та інвестиційного розвитку міста.
 2. Прогнозування основних показників розвитку інвестиційної політики м. Львова.
 3. Підготовка проектів програм зовнішньоекономічного розвитку міста та звітів про хід і результати виконання цих програм.
 4. Сприяння суб’єктам підприємництва міста у створенні спільних з іноземними партнерами підприємств.
 5. Налагодження ефективної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
 6. Промоція інвестиційних та інших заходів, спрямованих на формування позитивного інвестиційного клімату м. Львова.
 7. Підтримка експортної та інвестиційної активності підприємств, установ та організацій, які розташовані на території м. Львова, незалежно від форми власності.

Загальні положення

 1. Управління інвестицій та проектів Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору департаменту економічного розвитку.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту іншими нормами законодавства України.
 4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.
 5. Повне найменування: управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту економічного розвитку, йому підконтрольний та підзвітний
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ інвестицій та проектів.
  2. Відділ співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
 3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту за поданням начальника управління, у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
 4. Начальник управління має одного заступника, який є начальником відділу співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Його призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. 3аступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
 5. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником міського голови з економічних питань та містобудування, директором департаменту економічного розвитку.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
  5. . Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Вносить директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні їх оцінки, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань) тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова зовнішньоекономічній та інвестиційній, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями.
  9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
  10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.
  11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  12. Підготовка та проведення заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого зовнішньоекономічного та інвестиційного розвитку м. Львова.
  13. Підготовка пропозицій та проектів програм зовнішньоекономічного, інвестиційного розвитку м. Львова та звітів про хід і результати виконання цих програм.
  14. Відстеження основних показників зовнішньоекономічного та інвестиційного розвитку м. Львова.
  15. Підготовка пропозицій, рекомендацій, організаційних заходів, які сприяють зовнішньоекономічному та інвестиційному розвитку підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих та/або зареєстрованих на території м. Львова.
  16. Підготовка пропозицій департаменту щодо надання пільг з податків, зборів та обов’язкових платежів, які відносяться до доходів міського бюджету м. Львова.
  17. Сприяння зовнішньоекономічним та інвестиційним зв’язкам, підтримка експорту підприємств, установ та організацій, які розташовані на території м. Львова незалежно від форм власності.
  18. Сприяння у створенні на підставі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць.
  19. Сприяння та створення умов для залучення в економіку м. Львова іноземних та внутрішніх інвестицій.
  20. Сприяння суб’єктам підприємництва м. Львова у створенні спільних з іноземними партнерами підприємств, зокрема у формі державно-приватного партнерства.
  21. Підтримка та сприяння розвитку туризму у м. Львові.
  22. Підготовка інвестиційних проектів м. Львова, спільно з відповідними структурними підрозділами міської ради, у тому числі із залученням кредитних та грантових коштів від міжнародних фінансових інституцій.
  23. Укладення і забезпечення виконання договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг.
  24. Забезпечення на території м. Львова у межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов’язань України.
  25. Створення умов для належного функціонування органів доходів і зборів, сприяння їх діяльності.
  26. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, наказів директора департаменту.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, обстеження та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  9. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту економічного розвитку.
 2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.